Mapa
Wyszukiwarka
O mapie
Siedziba beneficjenta
Mapa projektów dla których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach RPO WSL

Schemat działania
Mapa sortuje projekty dla których podpisano umowy o dofinansowanie ze względu na lokalizację beneficjenta, który dany projekt zgłosił.

Wybierając konkretną gminę (klikając na nią) otwiera się okno przedstawiające Powiat, w którym dana gmina się znajduje. Jeśli wybrana gmina nie została wylistowana, oznacza to, iż nie uzyskała żadnego dofinansowania.

Po kliknięciu w tytuł danego projektu na liście znalezionych projektów, wyświetlone zostaną szczegóły danego projektu (np. krótki opis projektu czy zdjęcia z realizacji jeśli zostały załączone)

Zakres prezentowanych informacji
Mapa uwzględnia wyłącznie projekty dofinansowane w ramach działań realizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości. Informacje dotyczące poszczególnych projektów:

  • Priorytet, Działanie, Poddziałanie
  • Numer umowy o dofinansowanie
  • Powiat/Gmina (na terenie których działa beneficjent)
  • Kwota dofinansowania w PLN (aktualizowana w przypadku pomniejszenia wysokości dofinansowania)
  • Całkowity koszt projektu w PLN
  • Opcjonalnie uwagi do projektu (np. w przypadku rozwiązania umowy/decyzji o dofinansowanie, pomniejszenia wysokości dofinansowania)
  • Opis projektu (sporządzony na podstawie informacji zawartych we wniosku aplikacyjnym)

Przydatne informacje

  • W przypadku problemów z zaznaczaniem konkretnego obszaru (np. Miasta Piekary Śląskie) można zwiększyć mapę (nad mapą: prawy przycisk myszy-> Zoom In)
  • W przypadku zawieszenia/zablokowania się mechanizmu należy odświeżyć stronę

Wymagania techniczne mapy:
Nowoczesna przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Chrome.

Proszę wybrać warunki przeszukiwania bazy.
Aktualna liczba podpisanych umów:

0

Wartość dofinansowania z podpisanych umów:

0,00 zł.

Mapa uwzględnia wyłącznie projekty dofinansowane w ramach działań realizowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.


Realizacja Art4net s.c.