Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

!!! Kolejne projekty otrzymały dofinansowanie !!!

1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.01-001/08 dla mikroprzedsiębiorstw!

Uprzejmie informujemy iż, Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 24 marca 2009 r. Uchwałą nr 615/252/III/2009 przyjął do dofinansowania 399 projektów w ramach konkursu dla mikroprzedsiębiorstw nr SCP-01.02.01-001/08. Dofinansowanie otrzymały wszystkie projekty, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytoryczno - technicznej.
Poniżej zamieszczamy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

2. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.01-003/08

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 24 marca 2009 r. uchwałą nr 613/252/III/09 dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w zakresie Priorytetu I „ Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsięborstwa”, typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą"
Poniżej zamieszczamy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

3. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.02-004/08

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 24 marca 2009 r. uchwałą nr 614/252/III/09 dokonał wyboru projektów kwalifikujących się do dofinansowania w zakresie Priorytetu I „ Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „Małe i Średnie Przedsiebiorstwa”, typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą"
Poniżej zamieszczamy listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów wybranych do dofinansowania
2009-03-26
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.