Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

W celu usprawnienia procesu planowania finansowego oraz tworzenia prognoz wydatków przez IP2 informuję, iż od 07 do 23 lipca br. rozpoczął się kolejny proces wypełniania i przesyłania do IP2 harmonogramów składania wniosków o płatność, przez Beneficjentów RPO WSL 2007-2013 wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego ŚCP.

IP2 RPO WSL informuje, że harmonogramy wniosków o płatność złożone w wymienionym terminie jak i następnych będą dla IP2 podstawą do planowania wypłaty środków dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WSL. Wypłata środków odbywa się ściśle według zapotrzebowania zadeklarowanego przez beneficjentów w harmonogramach płatności. IP2 składa do Instytucji Zarządzającej harmonogramy zapotrzebowania na środki dla okresów rozliczeniowych, która to ma obowiązek deklarowania wobec Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju harmonogramu zapotrzebowania na środki. Zatem tylko aktualne i rzetelnie sporządzane harmonogramy składania wniosków o płatność zapewnią otrzymanie refundacji w określonym terminie. W związku z powyższym IP2 RPO WSL apeluje o rzetelną analizę realizowanych przez Państwa projektów w ujęciu długoterminowym, uwzględniającą wynikłe bądź możliwe do przewidzenia na obecnym etapie zmiany w terminie realizacji projektów, przekładające się na przesunięcia czasowe płatności. Harmonogramy należy składać za pomocą systemu WAP dostępnego pod adresem https://scp-slask.pl/wnioski/.

Obowiązek przesłania dokumentu dotyczy wszystkich Beneficjentów od momentu wybrania do dofinansowania do całkowitego rozliczenia projektu. Harmonogramy należy składać za pomocą modułu WAP dla każdego projektu osobno z częstotliwością kwartalną. Bliższe informacje, terminy składania harmonogramów oraz szczegółową instrukcję obsługi znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.scp-slask.pl/ w zakładce Aplikacja WAP->Harmonogramy WOP. Informacji na temat harmonogramów składania wniosków o płatność udzielają także opiekunowie projektów.

2014-07-07
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.