Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Perspektywa 2014 - aktualnosci

Aktualny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Po uzgodnieniach negocjacyjnych z Komisją Europejską, Zarząd Województwa przyjął uchwałą nr 2083/380/IV/2014, zaktualizowany projekt Programu Regionalnego na lata 2014-2020.

2014-12-10

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Województwo Śląskie jest na finiszu prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020.

2014-12-01

Stan prac nad Programem Regionalnym Prace nad Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 weszły w ostatnią, decydującą fazę.

Program jest aktualnie negocjowany z Komisją Europejską. Jego ostateczny kształt, zatwierdzony przez Komisję Europejską, poznamy najprawdopodobniej w czwartym kwartale br. Zarząd województwa planuje, że pierwsze konkursy ogłoszone zostaną pod koniec pierwszego kwartału 2015 r. Szczegółowy harmonogram naboru projektów zostanie opublikowany niezwłocznie po przyjęciu Programu.

2014-10-13

Przepisy dotyczące wdrażania funduszy UE 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) opublikowane

Zapewnienie ram prawnych dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

2014-09-02

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

W dniu 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 (zawierające również w załączniku nr 1 definicję MSP), które uchyliło rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, s

2014-07-28

27.05.2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął propozycję podziału zadań dla instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014 – 2020.

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 972/340 /IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.05. 2014 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zostało wskazane do wdrażania wybranych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

2014-06-03

Komisja Europejska zatwierdziła plan wydatkowania funduszy unijnych dla Polski na lata 2014-2020

Komisja Europejska zatwierdziła dzisiaj Umowę Partnerstwa, najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli Funduszy Europejskich w naszym kraju. Tym samym Polska jako jedno z pierwszych państw zakończyła negocjacje tego strategicznego dokumentu.

2014-05-23


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.