Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wniosek o płatność

Zmiana sposobu przekazywania informacji do ŚCP w zakresie zamówień powyżej 14 tyś. euro.

Informujemy, że zmianie uległ sposób przekazywania informacji do ŚCP w zakresie zamówień, których wartość przekroczyła 14 tys. euro. Uproszczony formularz opisu udzielonego zamówienia należy składać wraz z wnioskiem o płatność pośrednią lub końcową bez konieczności załączania ofert, zapytań ofertowych, cenników, kosztorysów, itd. Wprowadzona zmiana nie dotyczy zamówień w ramach projektów polegających na udziale w targach międzynarodowych lub misjach gospodarczych. Całość dokumentacji dot. udzielanego zamówienia (w tym zapytania ofertowe, oferty, cenniki, kosztorysy, wyceny robót, itd) beneficjent jest zobowiązany przechowywać zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.

Prosimy beneficjentów o zapoznanie się z wzorem formularza (znajdującego się w załącznikach do wniosku o płatność) - w przypadku problemów z jego wypełnieniem lub pytań pracownicy komórki ds. monitoringu i kontroli służą pomocą.
2010-10-19
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.