Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

RPO

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego

2 grudnia 2011 r. Komisja Europejska przyjęła nową wersję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – decyzja K(2011)9027 zmieniająca decyzję K(2007)4208.
Zmiany obowiązują od 5 grudnia 2011 r. (data wpływu do Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli notyfikacji w rozumieniu Art. 297 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

Nowa wersja RPO WSL pojawiła się w wyniku:
1) przyznania województwu śląskiemu dodatkowych 34 milionów euro, pochodzących z Krajowej Rezerwy Wykonania (KRW) oraz dostosowania technicznego (alokacja RPO WSL powiększyła się o 2%),
2) przeglądu wskaźników dokonanego na podstawie analizy wykonanej przez zewnętrznego eksperta pn.: Ocena postępu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz prowadzonego na bieżąco monitoringu postępów realizacji Programu,
3) rozszerzenia katalogu beneficjentów w obrębie trzech priorytetów:
a. Priorytet II Społeczeństw informacyjne - dodanie do katalogu beneficjentów przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
b. Priorytet V Środowisko - dodanie do katalogu beneficjentów dużych przedsiębiorstw,
c. Priorytet VI Zrównoważony rozwój miast - dodanie do katalogu beneficjentów trzech nowych typów: przedsiębiorców, TBS-ów i administracji rządowej,
4) dostosowania zapisów Programu do przepisów znowelizowanej Ustawy o finansach publicznych (weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku),
5) zmiany zapisów dotyczących Instytucji Certyfikujących, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
6) aktualizacji tabel finansowych:
a. Plan finansowy RPO WSL na lata 2007-2013 według rocznych zobowiązań EFRR (w euro),
b. Plan finansowy dla RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
c. Indykatywny podział, według kategorii, zaprogramowanego wykorzystania wkładu funduszy w program operacyjny (euro),
d. Wkład RPO w realizację celów Strategii Lizbońskiej według indykatywnego podziału wkładu funduszy w program operacyjny (€), na kategorie interwencji.

Poniżej zamieszczono dokument uzupełniony, w stosunku do wersji przyjętej przez Komisję Europejską, o elementy o charakterze edytorskim, które nie mają wpływu na zawartość merytoryczną programu.
2012-01-16
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.