Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Istotne zmiany dotyczące zapisów umowy o dofinansowanie

W związku z ogłoszeniem o konkursie nr SCP-01.02.04-021/15 pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zmienione zapisy uprzednio obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych.

2015-07-07

Ważne informacje dotyczące umowy o dofinansowanie

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie – dla projektów, w których umowa została podpisana przed terminem zakończenia wskazanym w umowie – zmiany
(np. wydłużenie terminu realizacji) należy zgłosić nie później niż w ostatnim dniu realizacji projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie i nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową.

2013-07-16

Oszczędności w ramach konkursu nr SCP-01.02.02-002/08 „MŚP”

W związku z pojawieniem się oszczędności w ramach konkursu nr SCP-01.02.02-002/08 „MŚP” do Wnioskodawców, którzy znajdują się obecnie na liście rezerwowej drogą pocztową rozesłany został wzór ankiety, której celem jest weryfikacja gotowości do realizacji inwestycji, jak również potwierdzenie dalszego zainteresowania podpisaniem umowy o dofinansowanie lub rezygnacji

2012-10-30

Ważna informacja odnośnie obowiązujących terminów.

Przypominamy, iż zapisy umowy o dofinansowanie szczegółowo precyzują terminy, w których beneficjent ma obowiązek składania wniosków o płatność oraz możliwość składania wniosków o wprowadzenie zmian do umowy (wniosków o aneks).

2012-02-27


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.