Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Projekt Wniosku Aplikacyjnego Przedsiębiorców

Od dnia 27 maja 2008 r. na naszej stronie internetowej udostępniony został projekt elektronicznego wniosku o dofinansowanie Działań skierowanych do Przedsiębiorców (wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) wraz z instrukcją wypełniania.
Projekt dotyczy Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 3.1.1 oraz 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W przypadku Poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa wniosek dotyczy projektów inwestycyjnych (typy projektów 1 – 7, zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WSL), z wyłączeniem projektów dotyczących udziału w targach i wystawach międzynarodowych (typ 8 ).

Projekt wniosku w przypadku Poddziałania 1.2.2 MŚP dotyczy typów projektów 1 – 8 oraz 10 – 13, z wyłączeniem projektów dotyczących udziału w targach i wystawach międzynarodowych (typ 9).

Wniosek podlega obecnie ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

Ostateczna wersja wniosku opublikowana zostanie po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.

Informacje o wszelkich zmianach w dokumentacji konkursowej będą publikowane na stronie www.scp-slask.pl.

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag i komentarzy do projektu wniosku na adres wniosek@scp-slask.pl .

W razie pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. Wyboru Projektów Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, Chorzów, tel. 032 743 91 77, 032 743 91 71.

W zakładce Ważne dokumenty znajdą Państwo aktualną wersję wniosku.
2008-05-27
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.