Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Zmiany w zapisach Uszczegółowienia RPO WSL oraz w Kryteriach wyboru projektów.

W najbliższym czasie planowane są zmiany w zapisach Uszczegółowienia RPO WSL oraz w Kryteriach wyboru projektów (poddziałania 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 3.1.1 oraz 3.2.1).
Planowane jest również wykreślenie Związków Kooperacyjnych z kategorii beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie. Powyższe zmiany oczekują na zaopiniowanie przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL na lata 2007 – 2013 oraz podjęcie uchwały przez Komitet Monitorujący RPO WSL na lata 2007 – 2013.

Ponadto informujemy, że w ramach najbliższego naboru wniosków o dofinansowanie (poddziałanie 1.2.1 : „Mikroprzedsiębiorstwa”) wykluczony będzie typ projektu 8 „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”.

Nabór wniosków dotyczących targów i misji gospodarczych w ramach poddziałań: 1.2.1 oraz 1.2.2 zostanie ogłoszony w terminie późniejszym i będzie miał on charakter konkursu otwartego.

Ogłoszenie o konkursie wraz z wnioskiem o dofinansowanie i załącznikami zostanie zamieszczone na stronie www.scp-slask.pl.
2008-05-27
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.