Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Konferencja dla Przedsiębiorców

W dniu 13 czerwca 2008 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje konferencję otwierającą Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców Województwa Śląskiego w nowym okresie programowania.
W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie dla Przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości organizuje konferencję otwierającą Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców Województwa Śląskiego w nowym okresie programowania. Adresatami przedsięwzięcia są Przedsiębiorcy oraz Instytucje Otoczenia Biznesu z regionu.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 czerwca 2008 r., w Sali Sejmu Śląskiego, przy ul. Jagiellońskiej 25 (wejście również od ul. Ligonia 46) w Katowicach, w godzinach 10.00 – 15.00. Przedsięwzięcie ma na celu nie tylko promocję Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, ale przede wszystkim zapoznanie Państwa z szerokim spektrum możliwości uzyskania wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich, od momentu założenia działalności gospodarczej, po jej modernizację i rozwój.

Do udziału w konferencji w roli prelegentów zaproszeni zostali przedstawiciele Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących Drugiego Stopnia we wdrażaniu Działań skierowanych do Przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konferencja będzie miała charakter nieodpłatny. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 09 czerwca 2008 r. faxem (032 7439161) lub mailem (na adres: zgloszenia@scp-slask.pl), wypełniona karta powinna zostać umieszczona w załączniku. Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram spotkania dostępne są poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. Informacji i Promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Osoby udzielające informacji: Małgorzata Gaik malgorzata.gaik@scp-slask.pl oraz Adriana Witkowska adriana.witkowska@scp-slask.pl, tel. (032) 743 91 65, (032) 743 91 67. Mamy nadzieję, że ze względu na zbliżający się termin konkursów o dofinansowanie, nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.

Jarosław Kubiak
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

2008-05-28
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.