Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Projekt Biznes Planu

Od dnia 29 maja 2008 r. na naszej stronie internetowej udostępniony został projekt Biznes Planu.
Od dnia 29 maja 2008 r. na naszej stronie internetowej udostępniony został projekt Biznes Planu, który jest obowiązkowym załącznikiem dla Wnioskodawców realizujących projekty inwestycyjne w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 3.1.1 oraz 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

W przypadku Poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa załącznik ten jest obligatoryjny dla typów projektów 1 – 7, zgodnie z Uszczegółowieniem RPO WSL. W przypadku Poddziałania 1.2.2 MŚP dołączenie do dokumentów aplikacyjnych Biznes Planu jest obowiązkowe dla typów projektów 1 – 8.

W przypadku Poddziałania 1.2.3 Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP Biznes Plan należy dołączyć do Wniosku realizując projekt typu 1 – 3.

Natomiast w przypadku realizacji wszystkich typów projektów w ramach Poddziałań 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa oraz 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa Biznes Plan jest załącznikiem obligatoryjnym.

Biznes Plan podlega obecnie ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

Ostateczna wersja Biznes Planu opublikowana zostanie po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.

Informacje o wszelkich zmianach w dokumentacji konkursowej będą publikowane na stronie www.scp-slask.pl.

Prosimy o przesyłanie ewentualnych uwag i komentarzy do projektu Biznes Planu na adres wniosek@scp-slask.pl w tytule maila wpisując „Biznes Plan”.

W razie pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. Wyboru Projektów Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, Chorzów, tel. 032 743 91 77, 032 743 91 71.
2008-05-29
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.