Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Spotkania informacyjne w Subregionach.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna cykl spotkań informacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Działania skierowane do Przedsiębiorców na lata 2007 – 2013.
Spotkania odbywać się będą w głównych miastach Subregionów:

Rybnik, 17 czerwca 2008 r. Urząd Miasta Rybnika, ul. Chrobrego 2, sala 264, II p.
Bielsko – Biała, 24 czerwca 2008 r. Beskidzki Inkubator Technologiczny, ul. I Dywizji Pancernej 45
Częstochowa, 27 czerwca 2008 r. Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, Sala Sesyjna.
Chorzów, 2,3 lipca2008 r. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47

Celem spotkań jest przekazanie Beneficjentom poszczególnych Subregionów szczegółowych informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania ramach RPO WSL, uzupełnionych o wiadomości dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie, zasad tworzenia Biznes Planu. Ważnym poruszanym zagadnieniem będą również kryteria wyboru i oceny projektów w ramach następujących Priorytetów:

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość:
- Poddziałanie 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa,
- Poddziałanie 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
- Poddziałanie 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP.
Priorytet III Turystyka:
- Poddziałanie 3.1.1 Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa,
- Poddziałanie 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa.

Spotkania będą miały charakter nieodpłatny. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń.
W celu wzięcia udziału w spotkaniu w swoich Subregionie prosimy o pobranie i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram spotkań (wraz z datami oraz miejscem ich realizacji) są do pobrania poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt z Zespołem ds. Informacji i Promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Osoby udzielające informacji:
Małgorzata Gaik malgorzata.gaik@scp-slask.pl
Adriana Witkowska adriana.witkowska@scp-slask.pl
Dorota Kołodziej dorota.kolodziej@scp-slask.pl
tel. (032) 743 91 65, (032) 743 91 67.

Mamy nadzieję, że ze względu na zbliżający się termin konkursów o dofinansowanie, nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.

2008-06-11
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.