Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Oświadczenia wnioskodawcy ws. procedury OOŚ

W dniu 3 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego, Uchwałą nr 1067/167/III/2008, przyjął wzór oświadczeń dotyczących zgodności procedury oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej dla projektu z właściwymi dyrektywami UE.
Oświadczenia te umożliwią prowadzenie procedury naboru i oceny projektów w ramach RPO WSL na lata 2007-2013, mimo nie zakończonych prac legislacyjnych związanych z dostosowaniem prawa polskiego do prawa unijnego w powyższej kwestii (zgodnie z informacją „Ocena Oddziaływania na Środowisko” z dnia 21-05-2008).
Oświadczenia („o dostosowaniu projektu do wymagań prawa unijnego w zakresie postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko” oraz „o zgodności projektu z wymaganiami prawa unijnego w zakresie postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko”) będą konieczne do załączenia do wniosku o dofinansowanie dla nowych konkursów. Dla zakończonego konkursu dla poddziałania 1.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa wnioskodawcy zostaną zobligowani do dostarczenia ww. oświadczeń na etapie oceny formalnej wniosków.
2008-08-20
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.