Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Zawieszenie terminu naboru wniosków w ramach Poddziałania 1.2.3 „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP” RPO WSL na lata 2007 - 2013

Zarząd Województwa Śląskiego dnia 30 grudnia 2008 r. przyjął aktualizację harmonogramu konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
W odniesieniu do Działań skierowanych do Przedsiębiorców (wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) zawieszono do odwołania termin naboru wniosków w ramach konkursu dla Poddziałania 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”. Poprzedni termin naboru w ramach ww. Poddziałania został zaplanowany w okresie od 5 stycznia 2009 r. do 5 marca 2009 r.
Przesunięcie terminu spowodowane jest koniecznością doprecyzowania kryteriów oceny poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi badających innowacyjność, a następnie ich zatwierdzenia przez Komitet Monitorujący RPO WSL, którego posiedzenie zaplanowane jest w lutym 2009 r.
2009-01-02
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.