Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Umowa o dofinansowanie - Zabezpieczenie.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, beneficjent w terminie 30 dni od jej podpisania jest zobowiązany do dostarczenia do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zabezpieczenia w formie weksla in blanco wraz z wymaganą dokumentacją wekslową:

1. weksel in blanco,
2. deklaracja wystawcy weksla in blanco:
a. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
lub
b. dla osób prawnych.
Pomoc w wypełnianiu i kompletowaniu dokumentacji wekslowej stanowi instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów.
W odniesieniu do ww. instrukcji wyjaśniamy, iż w przypadku, gdy beneficjent realizuje kilka projektów, komplet dokumentów zabezpieczających musi być złożony do każdej umowy z osobna.
Gdy beneficjentem jest spółka cywilna należy także dołączyć kopię umowy spółki.
Posługując się pełnomocnictwem szczególnym do wystawienia weksla należy pamiętać, iż musi ono być potwierdzone notarialnie.

Dodano 06.05.2009:
W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą weksel wraz z deklaracją wekslową podpisuje również współmałżonek (podpis współmałżonka nie jest wymagany w przypadku rozdzielności majątkowej - należy wtedy dostarczyć kopię intercyzy). Jeżeli natomiast osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie pozostaje w związku małżeńskim powinna dołączyć stosowne oświadczenie o treści: "Oświadczam, iż nie pozostaję w związku małżeńskim".

Więcej >>

2009-04-26
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.