Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

I urodziny Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Dnia 19 września 2007 uchwałą Sejmiku Śląskiego nr III/13/4/2007 powołane do życia zostało Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Zorganizowaną w czerwcu konferencją otwierającą zapoznaliśmy Przedsiębiorców z możliwościami otrzymania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Dużym zainteresowaniem cieszą się również organizowane spotkania w Subregionach, na których przekazujemy Przedsiębiorcom informacje na temat procedury konkursowej oraz aplikacji WAP.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Przedsiębiorców często uczestniczymy w spotkaniach organizowanych przez inne instytucje promujące fundusze unijne - gdzie spotykamy sie z dużym zainteresowaniem.
W pierwszym roku działalności zakończyliśmy już nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa", a 05.09.2008 ruszył konkurs 1.2.2 "MŚP".
Mamy nadzieję, że nasza współpraca z Przedsiębiorcami będzie przebiegała w miłej atmosferze, a informacje uzyskane od pracowników ŚCP będą pomocne przy aplikowaniu o dotacje.
2008-09-22
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.