Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Ważna informacja dla Beneficjentów będących w trakcie realizacji projektu

Przypominamy, iż Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie do 31 grudnia 2012 roku oraz do tego czasu powinni byli rozpocząć realizację projektu zgodnie z terminem rozpoczęcia określonym umową o dofinansowanie zobowiązani są w terminie od 1 do 10 stycznia 2013 r. złożyć wniosek o płatność - jeśli Beneficjent nie składa w tym terminie wniosku o płatność pośrednią/końcową, należy złożyć wniosek o płatność z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą.

 

Niewywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczości narusza postanowienia umowy o dofinansowanie.

Należy zauważyć, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości – zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie może rozwiązać umowę o dofinansowanie w przypadku naruszenia jej postanowień, w szczególności jeżeli Beneficjent:

- nie przedłożył wypełnionych poprawnie wniosków o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą z realizacji Projektu;

- zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 3 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu i nie informuje IP2 RPO WSL o przyczynach opóźnienia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków o płatność oraz możliwości przesłania wniosku o płatność z wypełnioną tylko częścią sprawozdawczą drogą elektroniczną zawiera Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dostępna w zakładce – Ważne dokumenty RPO WSL/ wniosek o płatność.

2013-01-04
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.