Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Ważna informacja dla Beneficjentów podpisujących umowy o dofinansowanie

 

Przypominamy, iż zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie – jeżeli Beneficjent podpisze umowę o dofinansowanie po terminie realizacji projektu wskazanym w umowie zobowiązany jest:

a.     do 25 dni od daty podpisania złożyć wniosek o płatność końcową

lub

b.     jeśli zaistnieje konieczność dokonania zmian w umowie o dofinansowanie (np. wydłużenie terminu realizacji) – najpóźniej do 25 dni od daty podpisania umowy o dofinansowanie i nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową należy złożyć do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w formie pisemnej wniosek o dokonanie zmian.

Dla projektów, w których umowa została podpisana przed terminem zakończenia wskazanym w umowie – zmiany (np. wydłużenie terminu realizacji) należy zgłosić nie później niż w ostatnim dniu realizacji projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie i nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność końcową.

Przypominamy, że w przypadku przesyłania korespondencji drogą pocztową lub przesyłką kurierską, datą doręczenia korespondencji jest data jej faktycznego wpłynięcia do IP2 RPO WSL.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem projektu.

2013-01-04
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.