Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Zakończenie oceny merytoryczno – technicznej dla wniosków złożonych w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.04-018/11 – procedura odwoławcza

Dnia 23 kwietnia 2013r. zakończona została ocena merytoryczno – techniczna wniosków złożonych
w ramach konkursu zamkniętego nr SCP-01.02.04-018/11 ogłoszonego dla Poddziałania 1.2.4 „Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa”, Działania 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

W wyniku zakończenia procedury odwoławczej w ramach przedmiotowego konkursu oraz w związku z pojawieniem się oszczędności wynikających z: rezygnacji Wnioskodawców z dofinansowania projektów, odstąpień od podpisania umów o dofinansowanie, rozwiązań umów o dofinansowanie oraz oszczędności w ramach końcowych rozliczeń projektów zaistniała konieczność dokonania zmiany list rankingowych, list projektów wybranych do dofinansowania oraz list rezerwowych.

Dla konkursu SCP-01.02.04-018/11 zostało złożonych 313 protestów po przeprowadzonej ocenie merytoryczno-technicznej, z czego 229 protestów rozpatrzono pozytywnie i przekazano do powtórnej oceny merytoryczno – technicznej, w trakcie której:

·   148 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem merytoryczno-technicznym
(w tym 34 wnioski – Mikroprzedsiębiorstwa i 114 wniosków – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa);

·   81 wniosków zostało odrzuconych pod względem merytoryczno – technicznym
(w tym 47 wniosków – Mikroprzedsiębiorstwa i 34 wnioski – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).

·   Jeden wniosek został przekazany do oceny merytoryczno-technicznej po przeprowadzonej powtórnej ocenie formalnej. Przedmiotowy wniosek otrzymał pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną.

Całkowita wartość wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczno-techniczną wynosi obecnie  613 002 275,80 zł (w tym: 69 035 539,01 zł Mikroprzedsiębiorstwa i  543 966 736,79 zł Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), natomiast wartość ich dofinansowania zamknęła się na poziomie 249 210 508,82 (w tym: 31 625 468,20 zł Mikroprzedsiębiorstwa i 217 585 040,62 zł Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).

2013-05-02
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.