Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu nr SCP-01.02.04-017/11 na dzień 9 września 2013.

Według stanu na dzień 9 września 2013r., spośród 466 wniosków o dofinansowanie:
- 352 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytoryczno-technicznej (w tym 134 wnioski Mikroprzedsiębiorstwa i 218 wniosków Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)
- 99 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych (w tym 39 wniosków Mikroprzedsiębiorstwa i 60 wniosków Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)
- 15 wniosków zostało wycofanych na pisemny wniosek beneficjenta (w tym 6 wniosków Mikrooprzedsiębiorstwa i 9 wniosków Małe i Średnie Przedsiębiorstwa).
Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła 25 015 324,24,74 zł (w tym 8 412 193,84 zł Mikroprzedsiębiorstwa i 16 603 130,40zł Małe i Średnie Przedsiębiorstwa)
Wartość wnioskowanego przez Mikroprzedsiębiorstwa dofinansowania zamknęła się na poziomie  4 198 693,05 zł. Wartość wnioskowanego przez Małe i Średnie Przedsiębiorstwa dofinansowania zamknęła się na poziomie 7 030 735,43 zł.

2013-09-09
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.