Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Zaproszenie do składania wniosków o płatność

Przypominamy, że każdy Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność  z częstotliwością i w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu. 
W związku ze zbliżającym się zakończeniem III kwartału – zachęcamy do częściowego rozliczenia projektu poprzez złożenie wniosku o płatność pośrednią (dotyczy projektów inwestycyjnych).

Jednocześnie informujemy, że jeżeli Beneficjent zrealizował projekt przed terminem zakończenia wskazanym w umowie o dofinansowanie, może złożyć wniosek o płatność końcową wcześniej.

Wnioski o płatność, które można złożyć w najbliższym czasie:

1.    Wniosek o płatność pośrednią za okres do 30.09.2013 r. stanowiący częściowe rozliczenie wydatków kwalifikowalnych poniesionych od momentu rozpoczęcia projektu lub w ostatnim zakończonym kwartale.

Wniosek o płatność pośrednią powinien być złożony do 10 dni od daty zakończenia kwartału kalendarzowego tj. do 10.10.2013 r.

2.    Wniosek o płatność końcową składany do 25 dni od daty zakończenia realizacji projektu stanowiący rozliczenie całego projektu.

W sytuacji, gdy Beneficjent zakończył realizację projektu przed podpisaniem umowy
o dofinansowanie projektu, składa wyłącznie wniosek o płatność końcową w terminie do 25 dni od podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania wniosków o płatność zawiera Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dostępna w zakładce – Ważne dokumenty RPO WSL/ wniosek o płatność.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem projektu.

2013-09-23
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.