Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Ważna informacja dla Beneficjentów będących w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych [1]

Przypominamy, iż Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęli  realizację projektu zgodnie z terminem rozpoczęcia określonym umową o dofinansowanie mają możliwość złożenia wniosku o płatność pośrednią w celu rozliczenia części poniesionych wydatków. Wnioski o płatność pośrednią można składać do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości do 10 października 2013 r.

Wcześniejsze złożenie wniosku o płatność przekłada się na jego szybsze rozliczenie, tym samym wypłatę środków.

Informujemy, że jeśli Beneficjent nie zdecyduje się na złożenie wniosku o płatność pośrednią, należy w ww. terminie dostarczyć do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości „Informację dotyczącą stanu realizacji projektu” (dalej Informacja SRP) [2].Wypełnienie Informacji SRP odbywa się przy pomocy systemu WAP, a przez jej dostarczenie do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości  rozumie się przesłanie pliku w formacie PDF na adres mailowy scp@scp-slask.pl.

Zaznacza się, że powyższy obowiązek wynika z zapisów §8 ust. 2 umowy o dofinansowanie, na podstawie którego Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym terminie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania a także dostarczania wniosków o płatność oraz  Informacji SRP zawierają:

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność dostępna w zakładce – Ważne dokumenty RPO WSL/ wniosek o płatność

- Instrukcja wypełniania Informacji SRP dostępna w zakładce – Ważne dokumenty RPO WSL/  Informacja SRP[1] Nie dotyczy projektów, których termin realizacji ustalony umową o dofinansowanie zakończył się do 30.09.2013 r.

[2] Obowiązek złożenia Informacji SRP nie dotyczy projektów, dla których poprzednio złożona Informacja SRP podlega jeszcze weryfikacji/uzupełnieniom. W tym przypadku system WAP nie zezwoli na wypełnienie nowej Informacji SRP a  Beneficjenci mogą zostać wezwani do jej złożenia w późniejszym terminie.
2013-10-01
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.