Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Ważna informacja dla Wnioskodawców będących w fazie przygotowania dokumentów do podpisania umowy

W nawiązaniu do pisma informującego o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie w przypadku pojawienia się wolnych środków możliwych do zakontraktowania oraz w związku z  kończącym się okresem programowania 2007 – 2013 pragniemy przypomnieć, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. 2013 poz. 1431) pomoc na nowe inwestycje jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014.  Tym samym ostatnim dniem, w którym możliwe będzie podpisanie umowy będzie dzień 30 czerwca 2014 r.

Ponadto pragniemy poinformować, że podpisywanie umów następuje sukcesywnie w momencie pojawienia się wolnych środków dla projektów znajdujących się na liście projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w przypadku których Wnioskodawcy przedłożyli komplet dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Wobec powyższego pragniemy zwrócić uwagę, jak niezwykle istotne jest dołożenie przez Państwa wszelkich starań aby zgromadzić kompletną dokumentację niezbędną do podpisania umowy o dofinansowanie.

Nadmieniamy, że termin dostarczenia dokumentów do umowy musi umożliwiać stworzenie przez IP2 RPO WSL umowy o dofinansowanie, a także jej podpisanie do 30 czerwca 2014 r.

W sytuacji jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotowej wiadomości prosimy o kontakt z bezpośrednim opiekunem wskazanym w piśmie informującym o możliwości podpisania umowy o dofinansowanie.

W przypadku, gdy Beneficjent nie dostarczy kompletnej dokumentacji umożliwiającej podpisanie umowy o dofinansowanie w wyznaczonym terminie nastąpi odmowa podpisania umowy.

Niezależnie od powyższego informujemy, że w sytuacji wyczerpania środków w ramach alokacji przeznaczonej na realizację poszczególnych priorytetów może nastąpić odmowa podpisania umowy o dofinansowanie.

2014-06-12
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.