Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Lista projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.02-002/08, dla których możliwe będzie podpisanie umów o dofinansowanie w momencie pojawienia się wolnych środków do zakontraktowania.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 17 czerwca 2014 roku Uchwałą nr 1124/341/IV/2014 dokonał wyboru projektów warunkowo wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr SCP-01.02.02-002/08 dla Poddziałania 1.2.2. „MŚP”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Na podstawie listy projektów warunkowo wybranych do dofinansowania oraz gotowości przygotowanych dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie, Dyrektor Instytucji Pośredniczącej Drugiego Stopnia RPO WSL 2007-2013 (Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości), będzie podejmował decyzje o podpisaniu umowy pod warunkiem dostępności środków.

Poniżej zamieszczamy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów warunkowo wybranych do dofinansowania.

2014-06-23
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.