Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Ważna informacja dla Beneficjentów będących w trakcie realizacji projektów inwestycyjnych[1]

Informujemy, iż Beneficjenci, którzy podpisali umowę o dofinansowanie oraz rozpoczęli realizację projektu zgodnie z terminem rozpoczęcia określonym umową o dofinansowanie proszeni są o dostarczenie do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w terminie do 25 sierpnia 2014 r. „Informacji dotyczącej stanu realizacji projektu” (dalej Informacja SRP) – stosowne wezwanie zostanie także skierowane do Beneficjentów drogą mailową.

Wypełnienie Informacji SRP odbywa się przy pomocy systemu WAP, a przez jej dostarczenie do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości  rozumie się przesłanie pliku w formacie PDF na adres mailowy scp@scp-slask.pl.

Zaznacza się, że powyższy obowiązek wynika z zapisów § 8 ust. 2 umowy o dofinansowanie, na podstawie którego Beneficjent zobowiązuje się do przedstawiania wszelkich dokumentów, informacji i wyjaśnień związanych z realizacją projektu w wyznaczonym terminie.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełniania Informacji SRP zawiera instrukcja wypełniania Informacji SRP dostępna w zakładce – Ważne dokumenty RPO WSL/Informacja SRP.

 

[1] Nie dotyczy projektów, których termin realizacji ustalony umową o dofinansowanie upływa do 25.08.2014 r. oraz projektów, dla których w terminie do 25.08.2014 r. został/zostanie złożony wniosek o płatność końcową.

2014-08-18
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.