Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Zakończenie oceny merytoryczno – technicznej w ramach procedury odwoławczej dla wniosków złożonych w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15

 

Dnia 7 grudnia 2015 r. zakończona została ocena merytoryczno – techniczna wniosków złożonych w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstww celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

W wyniku zakończenia procedury odwoławczej w ramach przedmiotowego konkursu, rezygnacji wnioskodawców z dofinansowania projektów zaistniała konieczność dokonania zmiany listy rankingowej oraz listy projektów wybranych do dofinansowania.

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu do ponownej oceny skierowano 2 wnioski o wartości całkowitej 2 187 295,50 zł., które zostały zaakceptowanych pod względem merytoryczno – technicznym i umieszczone na liście projektów wybranych do dofinansowania z uwzględnieniem projektów ze statusem „warunkowo wybrane do dofinansowania”.


Całkowita kwota dofinansowania wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczno – techniczną w ramach procedury odwoławczej wynosi 908 925,00 zł.

2015-12-18
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.