Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Dokumentacja promocji projektów

Pokaż swój projekt!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego zmienia nasze otoczenie! Znaczna część z jego środków dofinansowała również projekty firm sektora MŚP inwestujące w województwie śląskim! Jeśli Państwa Przedsiębiorstwo również rozwija się z pomocą RPO WSL, zapraszamy do udziału w nowym projekcie promocyjnym Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości „Pokaż swój projekt”.

Co to za promocja?
Projekt obejmuje promocję na stronie www.scp-slask.pl rozliczonych wniosków o dofinansowanie w postaci umieszczenia nazwy firmy, opisu projektu, a także kwoty dofinansowania wraz ze zdjęciami.
Promocja ma charakter nieodpłatny. Ma za zadanie pokazać efekty wdrażania środków unijnych w województwie śląskim, a także ma przedstawiać rozwój działających na jego terenie firm sektora MŚP – Beneficjentów RPO WSL 2007 – 2013.

Dla kogo ta promocja?
Zapraszamy do współpracy wszystkich Beneficjentów, którzy rozliczyli dofinansowanie w ramach Poddziałań 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 3.1.1., 3.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 (RPO WSL 2007 - 2013).

Co zrobić, aby się wypromować?
W celu wzięcia udziału w projekcie, należy przesłać zdjęcia (od 4 do 8) prezentujące dofinansowaną inwestycję/ imprezę targową.
Do zdjęć należy dołączyć wypełniony formularz opisu projektu, który zostanie umieszczony na stronie www.scp-slask.pl obok zdjęć.
Promocja ma charakter ciągły (aż do odwołania). Zdjęcia należy przesyłać na adres e-mail promocja@scp-slask.pl, natomiast dokumentację na adres e-mail promocja@scp-slask.pl oraz pocztą na adres Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41 – 500 Chorzów.
Szczegóły nt. wymogów dotyczących zdjęć oraz dokumentacji, a także zasad przesyłania materiałów znajdują się w Regulaminie promocji, dostępnym poniżej.

Dlaczego warto?
Każdego dnia podziwiamy Państwa kreatywność i sukcesy, wiemy, że projekty Przedsiębiorców, dofinansowane w ramach RPO WSL 2007 – 2013, wzbogacają nasz region i są wizytówką województwa poza jego granicami. Czas, aby Państwa pomysłowość została dostrzeżona przez szersze grono - użytkowników www.scp-slask.pl , przedsiębiorców, mieszkańców, media regionalne, które poszukują informacji na temat tego, co przy pomocy środków unijnych zmienia się w naszym województwie. Jest to również dobry początek innych działań promocyjnych, do których chcemy Państwa zapraszać, jak np. promocja RPO WSL w mediach regionalnych (prasa, radio, TV, Internet), działalność wydawnicza, czy promocja we współpracy z instytucjami partnerskimi.

Więcej informacji!
Regulamin promocji
Formularz opisu projektu
Przekazanie praw do wykorzystania zdjęć
Zgoda na publikację wizerunku

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania!
Komórka ds. informacji i promocji:
Tel. (32) 743 91 65, (32) 743 91 67
Adriana Witkowska – Konieczny – adriana.witkowska@scp-slask.pl
Małgorzata Trzcińska – malgorzata.trzcinska@scp-slask.pl
Jolanta Romańczuk – Sorek – jolanta.romanczuk@scp-slask.pl
2012-08-31
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.