Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Kontrole projektów

5. Jakie obszary realizacji projektu podlegają weryfikacji w ramach kontroli prowadzonej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości?

W trakcie kontroli w zależności od typu projektu oraz trybu kontroli sprawdzeniu mogą podlegać m.in.:

1)    Zakupione w ramach projektu środki trwałe i wartości niematerialne i prawne;

2)    Oryginały dokumentów przedstawianych w trakcie rozliczenia projektu (weryfikacja obowiązku archiwizacji dokumentacji projektowej);

3)    Dowody na prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej (należy umożliwić wgląd do systemów księgowych przedsiębiorstwa w zakresie objętym projektem, przedstawić dowody na ujęcie wydatków w ewidencji księgowej – w zależności od prowadzonej księgowości mogą to być wyciągi z odrębnych kont syntetycznych i analitycznych, ewidencja środków trwałych, książka przychodów i rozchodów, zakładowy plan kont, itd.);

4)    Dowody dotyczące udzielania zamówień przez beneficjenta – postępowanie ofertowe (należy przedstawić oryginały ofert i zapytań ofertowych, w przypadku ofert przesłanych drogą mailową należy umożliwić wgląd w oryginalne wiadomości elektroniczne, dokumenty potwierdzające upublicznienie procesu zamówień);

5)    Dowody na osiągnięcie i utrzymanie wskaźników osiągnięcia celów projektu założonych we wniosku i umowie o dofinansowanie (produktu i rezultatu);

6)    Dowody potwierdzające prawidłową realizację obowiązku informacji i promocji projektu (tablice/tabliczki informacyjne/pamiątkowe, strona internetowa, itd.);

7)    Dowody potwierdzające zgodność realizacji projektu z politykami horyzontalnymi UE (m.in. polityka ochrony środowiska, polityka równości szans, usuwanie barier dla niepełnosprawnych, itd.).

 

2015-02-12
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.