Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Trwałość projektów

2. Czy wskaźniki realizacji projektu podlegają weryfikacji i kontroli przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w okresie trwałości?

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości weryfikuje utrzymanie osiągniętych wartości wskaźników w okresie trwałości projektu m.in. w ramach weryfikacji osiągnięcia wskaźników rezultatu, sprawozdań z trwałości projektu, kontroli projektu.

W przypadku wskaźników rezultatu, których osiągnięcie we wniosku o dofinansowanie zostało zaplanowane po zakończeniu realizacji projektu, beneficjent do wniosku o płatność końcową składa oświadczenie, w którym określa termin z jakim wskaźnik zostanie osiągnięty (odpowiednie oświadczenie wygeneruje się w treści wniosku o płatność lub w formie odrębnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem do instrukcji wypełniania wniosku o płatność).

W momencie osiągnięcia wskaźnika rezultatu beneficjent zobowiązany jest dostarczyć do ŚCP stosowną informację (zgodną z wzorem umieszczonym w załączniku do instrukcji wypełniania wniosku o płatność) wraz z dokumentami potwierdzającymi jego osiągnięcie.

2015-02-12
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.