Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Trwałość projektów

3. Jakie dokumenty należy załączyć do sprawozdań z trwałości projektu?

W celu weryfikacji utrzymania trwałości projektów dofinansowanych ze środków RPO WSL Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przekazuje drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej, który został określony w umowie o dofinansowanie projektu/wniosku o płatność końcową) wezwanie do wypełnienia sprawozdania do tych Beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektu i otrzymali refundację. W szczególności w ramach sprawozdania z trwałości weryfikacji podlega:

1.    Utrzymanie celów projektu (w tym wskaźników produktu i rezultatu);

2.    Możliwość wystąpienia znaczącej modyfikacji i uzyskania nieuzasadnionej korzyści;

3.    Realizacja obowiązku informacji i promocji projektu;

4.    Obowiązek archiwizacji dokumentacji projektowej.

Do sprawozdania z trwałości projektu należy załączyć dokumentację potwierdzającą utrzymanie celów projektów w szczególności:

1. Dokumentację zdjęciową produktu/produktów (jeżeli to możliwe również usługi), jaki wykonano/zrealizowano w ramach projektu;

2. Dokumentację  sprzedaży produktów/usług z widoczną sprecyzowaną nazwą przedmiotu sprzedaży potwierdzającą realizację celów założonych w projekcie;

3. Dokumentację poświadczającą utrzymanie nowych miejsc pracy, m.in. aktualnych, zanonimizowanych umów o pracę wraz z drukami ZUS ZUA; W dokumentach przekazywanych do ŚCP związanych z osiągnięciem wskaźnika rezultatu i dotyczących nowych miejsc pracy (tj. zanonimizowane umowy o pracę, druki ZUS) prosimy o ujawnianie wyłącznie danych zatrudnionych osób w ramach projektu, które pozwolą na potwierdzenie takich informacji jak płeć, miejsce zamieszkania, niepełnosprawność, datę zawarcia umowy, datę rozpoczęcia pracy, zajmowane stanowisko, wykonywaną pracę.

4. Podać adres strony internetowej beneficjenta na której znajduje się informacja o współfinansowaniu projektu z RPO WSL.

W przypadku projektów, dla których nie wypełniono sprawozdań, nie załączono dokumentacji potwierdzającej utrzymanie założonych celów projektu w okresie trwałości lub w przypadku których będą powstawały wątpliwości odnośnie zachowania trwałości projektu Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ma możliwość przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu. W przypadku, gdy zostanie potwierdzony fakt, że projekt został poddany zasadniczym modyfikacjom Beneficjent może zostać zobowiązany do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

 

2015-02-12
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.