Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Trwałość projektów

4. Czy należy informować ŚCP o zmianach w okresie trwałości projektu?

Należy poinformować Śląskie Centrum Przedsiębiorczości o zmianach w okresie trwałości projektu:

a) mających wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodujących uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo oraz

b) wynikających ze zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i innych.

Każda zmiana jest rozpatrywana przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości przed i po ich przeprowadzeniu. W zależności od rodzaju i charakteru zmiany weryfikacji podlegać mogą m.in. zmiany właścicielskie, zmiany w strukturze udziałowej, czy w związku z dokonanymi zmianami udzielona pomoc nie trafiła do przedsiębiorcy nie spełniającego kryteriów jej uzyskania, czy zmiana właścicielska/struktury udziałów została przeprowadzona na warunkach rynkowych, czy beneficjent kontynuuje działalność gospodarczą związaną z projektem, czy beneficjent zabezpieczył trwałość projektu i utrzymuje założone w umowie o dofinansowanie cele projektu oraz wskaźniki produktu i rezultatu, sprzedaż środków trwałych zakupionych w projekcie.

Zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu beneficjent jest zobowiązany zwrócić dofinansowanie wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, w przypadku gdy w okresie trwałości, projekt ulegnie znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

 

2015-02-12
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.