Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Umowy, Wnioski o płatność

8. W jakich sytuacjach beneficjent realizujący projekt w ramach RPO WSL 2007-2013 jest zobowiązany do stosowania elementów informacyjno-promocyjnych?

Odpowiedź:

Każde miejsce realizacji projektu musi być oznakowane odpowiednimi elementami informacji i promocji, ze względu na obowiązek informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej w ramach RPO WSL 2007-2013. Jeśli w ramach projektu koszt zakupu pojedynczej jednostki sprzętu lub wyposażenia albo koszt robót budowlanych przekracza kwotę 65 tys. zł brutto beneficjent jest zobowiązany do oznaczenia sprzętu, wyposażenia, nieruchomości plakietką informacyjną (tj. tabliczką, plakietką, nalepką o mniejszych wymiarach). W ramach projektów związanych z udziałem w targach i wystawach międzynarodowych za granicą obowiązkowo powinny zostać oznaczone: stoisko wystawiennicze oraz materiały promocyjne wykorzystywane podczas wystawy.
Oznaczenie to powinno zawierać co najmniej:
- logo UE razem z odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez podpis: „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”;
-logo NSS z podpisem: „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności”;
-logo Województwa Śląskiego z podpisem: „Śląskie. Pozytywna energia”;
-podpis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-20123”.
Ponadto należy pamiętać, że wybór konkretnych narzędzi promocji określonego projektu należy do beneficjenta, chyba że zawarta umowa o dofinansowanie (wraz z wnioskiem o dofinansowanie) precyzuje obowiązkowe formy promocji. Realizując projekt Beneficjent powinien wypełnić i udokumentować (przedstawiając zdjęcia do wniosku o płatność) w szczególności wszystkie zobowiązania w tym zakresie zapisane we wniosku o dofinansowanie.
Szczegółowe obowiązki dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych określają Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, dostępne na stronie internetowej www.scp-slask.pl w zakładce promocja RPO WSL.
2009-10-06
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.