Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Umowy, Wnioski o płatność

9. Czy istnieje obowiązek informowania opinii publicznej przez beneficjentów o projektach realizowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 na swoich stronach internetowych?

Odpowiedź:

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji, obowiązujące od lipca 2009 roku, wskazują, iż beneficjent posiadający własną stronę internetową powinien zamieścić na stronie głównej opis projektu lub link do strony/podstrony internetowej zawierającej opis projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013. Opis projektu na stronie internetowej beneficjenta powinien zawierać:
- logo UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez podpis: „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”,
- logo NSS z podpisem: „Program Regionalny. Narodowa Strategia Spójności”,
- logo Województwa Śląskiego z podpisem: „Śląskie. Pozytywna energia”,
- hasło programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego-realna odpowiedź na realne potrzeby”,
- nazwę projektu, nazwę beneficjenta, wartość projektu i wartość dofinansowania,
- podpis „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”,
- w przypadku projektów współfinansowanych również z innych źródeł niż RPO WSL można umieścić dodatkowa informację ( np. „oraz z budżetu państwa”, „oraz z budżetu samorządu województwa śląskiego”) oraz właściwe logo,
- dodatkowy podpis mniejszą czcionką „ Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”.
Wskazane jest aby adres internetowy był rozpowszechniany m. in. W publikacjach, broszurach, informacjach prasowych, na tablicach informacyjnych/pamiątkowych oraz w inny skuteczny sposób.
2009-10-06
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.