Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Umowy, Wnioski o płatność

10. Jak należy postępować w przypadku, gdy zaplanowane do osiągnięcia wartości wskaźników rezultatu nie będą mogły zostać zrealizowane w 100%?

Odpowiedź:

1. Zmiany wpływające korzystnie na cel projektu wymagają jedynie pisemnego zgłoszenia ŚCP (np. we wniosku o płatność), bez względu na wartość zmiany.

2. Zmiany wpływające niekorzystnie na cel projektu: a) inwestycyjnego lub związanego z usługami doradczymi:
- nieprzekraczające 20% ich pierwotnej wartości docelowej powodują, że Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania ŚCP o każdej planowanej zmianie wraz z przedstawieniem zakresu zmian oraz ich uzasadnieniem (zmiany nie wymagają aneksu do umowy). ŚCP może wyrazić pisemny sprzeciw w stosunku do planowanej zmiany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie. Brak pisemnego sprzeciwu jest uważany za akceptację planowanej zmiany;
- przekraczające 20% a nieprzekraczające 50% ich pierwotnej wartości docelowej mogą być dokonane aneksem do umowy po uzyskaniu akceptacji ŚCP zmian zaproponowanych przez Beneficjenta;
- przekraczające 50% ich pierwotnej wartości docelowej mogą być dokonane aneksem do umowy po uprzedniej ocenie merytoryczno-technicznej zmodyfikowanego wniosku o dofinansowanie pod kątem zachowania celów projektu oraz uzyskaniu akceptacji ŚCP zmian zaproponowanych przez Beneficjenta.
b) polegającego na udziale w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych, Beneficjent jest zobowiązany do pisemnego poinformowania ŚCP o każdej planowanej zmianie wraz z przedstawieniem zakresu oraz ich uzasadnieniem. Brak pisemnego sprzeciwu ze strony ŚCP w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji o planowanej zmianie, skierowanego do Beneficjenta, jest uważany za akceptację planowanej zmiany (zmiany nie wymagają aneksu do umowy).

W przypadku braku zgody ŚCP na dokonanie zmian, Beneficjent jest zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z obowiązującą wersją wniosku o dofinansowanie lub ma możliwość rezygnacji z dalszej realizacji projektu (rozwiązanie umowy o dofinansowanie).
2009-10-06
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.