Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Umowy, Wnioski o płatność

14. Jakie warunki należy spełnić, aby osiągnąć wskaźnik rezultatu – Liczba utworzonych miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach?

Odpowiedź:

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej RPO WSL zgodnym z opinią IK NSRO w MRR, aby nowoutworzone miejsce pracy mogło zostać zakwalifikowane jako rezultat realizacji projektu, muszą zostać m. in. spełnione łącznie następujące warunki:
- miejsce pracy utworzono bezpośrednio w efekcie realizacji projektu,
- miejsce pracy utworzono w okresie od momentu rozpoczęcia realizacji projektu do końca fazy operacyjnej projektu (do roku od zakończenia realizacji projektu[1]),
- nowoutworzone miejsce pracy spełni warunek trwałości, tj. zostanie utrzymane przez okres co najmniej 3 lat od momentu zakończenia realizacji projektu.
Jednocześnie należy pamiętać, iż realizacja ww. wskaźnika nie może odbywać się:
- poprzez przeniesienie pracownika na nowoutworzone miejsce pracy, przy jednoczesnym zlikwidowaniu dotychczasowego miejsca pracy;
- w przypadku zmiany zakresu obowiązków pracowników, bez jednoczesnego zwiększenia wymiaru czasu pracy.

 

[1] - z wyłączeniem projektów, w których zgodnie z warunkami konkursu wskaźnik powinien zostać osiągnięty do dnia zakończenia realizacji projektu.

2010-03-22
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.