Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wnioski o dofinansowanie

V. Dot. Kwalifikowalności podmiotu (przedsiębiorstwa):

Pytania w dziale:
1. Czy firmy posiadające udziałowców zagranicznych mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WSL?
2. Czy przedsiębiorca prowadzący firmę jednoosobowo, zarejestrowany w KRUS, a mieszkający w mieście (np. w Chorzowie) może ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WSL?
3. Czy firma z Warszawy może ubiegać się o dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego na Śląsku?1. Czy firmy posiadające udziałowców zagranicznych mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WSL?

Tak, nic nie stoi na przeszkodzie, by takie firmy ubiegały się o wsparcie w ramach RPO WSL., jeśli spełniają wszystkie inne kryteria kwalifikowalności (w szczególności kryteria MŚP)

2. Czy przedsiębiorca prowadzący firmę jednoosobowo, zarejestrowany w KRUS, a mieszkający w mieście (np. w Chorzowie) może ubiegać się o dofinansowanie w ramach RPO WSL?

Istotną sprawą jest w tym przypadku status wnioskodawcy. Odpowiedź na pytanie brzmi Nie, jeżeli wnioskodawca posiada status mikroprzedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorcy ubezpieczeni w KRUS wyłączeni są ze wsparcia w ramach RPO WSL – dla tych podmiotów przewidziano działanie Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Małe i średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane w KRUS w dalszym ciągu mogą ubiegać się o wsparcie w ramach RPO WSL.

3. Czy firma z Warszawy może ubiegać się o dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego na Śląsku?

Tak, ponieważ to lokalizacja projektu, a nie siedziba firmy decyduje o możliwości ubiegania się o wsparcie. Patrz odpowiedź na pyt. nr 10 w części FAQ dot. kwalifikowalności projektu (cz. IV)

2010-04-14
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.