Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Perspektywa 2014 - aktualnosci

Zakończyły się konsultacje społeczne Projektu RPO WSL 2014-2020

W okresie od 19 kwietnia do 24 maja br. miały miejsce konsultacje społeczne Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Łącznie do Urzędu wpłynęły uwagi od 181 podmiotów, które obecnie są analizowane pod kątem ich ewentualnego wykorzystania w dalszych pracach. Projekt Programu jest równolegle opiniowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Planuje się, że w drugiej połowie czerwca br. zostanie przyjętakolejna wersja projektu RPO WSL 2014-2020. Zostanie ona objęta ewaluacją ex-ante oraz strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Zakłada się, że wersja ta zostanie wstępnie przekonsultowana z Komisją Europejską.

Na przełomie sierpnia i września br. odbędzie się kolejna tura konsultacji społecznych. Konsultacje będą trwały minimum 35 dni i obejmą również prognozę oddziaływania na środowisko RPO WSL 2014-2020. W ich ramach odbędą się cztery spotkania w poszczególnych subregionach województwa.

Zgodnie z harmonogramem prac Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, w czwartym kwartale 2013 r. planuje sięprzedłożenie projektu RPO WSL 2014-2020 Radzie Ministrów, wraz z raportem z konsultacji społecznych, ewaluacją ex-ante oraz uzgodnioną prognozą oddziaływania na środowisko.

W kontekście dalszych prac nad RPO WSL 2014-2020 należy mieć na uwadze, że obecnie nie są gotowe jeszcze unijne rozporządzenia, trwają nadal prace nad ostatecznym kształtem linii demarkacyjnej, a znana jest jedynie wstępna propozycja podziału środków na programy operacyjne.

--

Wydziały Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Planowania Strategicznego i Przestrzennego dziękują za aktywny udział w konsultacjach społecznych.


Źródło rpo2007-2013.slaskie.pl

2013-06-05
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.