Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Aktualne

Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców. Poddziałnie 1.2.4.

Dyrekcja Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Działania
skierowane do Przedsiębiorców na lata 2007 – 2013

Priorytet I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”,
Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.

 

Spotkanie odbędzie się 6 lipca br. w godz. od 9.00 do 15.00  w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Chorzów, Rynek 1, Chorzów.


Tematyka spotkania poświęcona jest zasadom pozyskiwania wsparcia na rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 1.2.4. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zasady dotyczące wypełniania wniosku
o dofinansowanie, kryteria oceny i wyboru projektów oraz przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące kwalifikowalności wydatków.


Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich beneficjentów zainteresowanych powyższą tematyką. Spotkanie ma charakter nieodpłatny.


W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o pobranie i wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie na adres warsztaty@scp-slask.pl lub faxem pod numer (32) 743 91 61. Karta zgłoszeniowa oraz harmonogram spotkań dostępne są na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości www.scp-slask.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, w związku
z tym Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń.
O przyjęciu zgłoszenia będzie decydowało potwierdzenie przesłane drogą mailową. Z tego względu prosimy o wskazanie adresu mailowego, na który powinno zostać przesłane potwierdzenie ze strony Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.


W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Informacji i Promocji Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. Osoby udzielające informacji: Adriana Witkowska-Konieczny, Jolanta Romańczuk-Sorek i Małgorzata Trzcińska, tel. (32) 743 91 71, (32) 743 91 77.  

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.

2015-06-30
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.