Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Trwałość projektu

Sprawozdania z obowiązku utrzymania trwałości projektu.

Informujemy, że w celu weryfikacji utrzymania trwałości projektów dofinansowanych ze środków RPO WSL Śląskie Centrum Przedsiębiorczości roześle drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej, który został podany w umowie o dofinansowanie projektu/wniosku o płatność końcową) prośbę o wypełnienie sprawozdania do tych Beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektu i otrzymali refundację.

Po otrzymaniu ww. wiadomości, prosimy o wypełnienie sprawozdania zgodnie ze stanem faktycznym w ramach Systemu do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 3.1.1, 3.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 dostępnego pod adresem https://scp-slask.pl/wnioski/ (zakładka pod nazwą „Moje wnioski”). Po wypełnianiu formularza sprawozdania należy je zapisać i przekazać do ŚCP wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą przycisku pod nazwą „Zgłoś”.

Należy podkreślić, że w przypadku projektów, dla których nie wypełniono sprawozdań lub w przypadku których będą powstawały wątpliwości odnośnie zachowania trwałości projektu Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ma możliwość przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu. W przypadku, gdy zostanie potwierdzony fakt, że projekt został poddany zasadniczym modyfikacjom Beneficjent może zostać zobowiązany do zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

W przypadku pytań, problemów z prawidłowym wypełnieniem sprawozdania prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału kontroli Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

2012-07-10
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.