Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Archiwum

Archiwum

Projekt umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego wraz z załącznikami.
2008-06-05

Załącznik Wzór umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego (102013) [279 kB]
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu zwiazanego z targami, wystawami oraz misjam (11) [253 kB]
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego (11) [279 kB]
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu zwiazanego z uslugami doradczymi (11) [262 kB]
Załącznik Oświadczenie beneficjenta - targi i misje zagraniczne [240 kB]
Załącznik Oświadczenie beneficjenta (doc) - inwestycje [100 kB]
Załącznik Oświadczenie beneficjenta (rtf) - inwestycje [243 kB]
Załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000 [68 kB]
Załącznik Pismo o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych z tytułu nie przestrzegania wymagań ochrony środowiska [28 kB]
Załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000 20120928 [45 kB]
Załącznik Pismo o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych z tytułu nie przestrzegania wymagań ochrony środowiska [28 kB]
Załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000 20120918
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu zwiazanego z targami, wystawami oraz misjam (11)
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu zwiazanego z uslugami doradczymi (11)
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego (10)
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu zwiazanego z uslugami doradczymi (10)
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu zwiazanego z targami, wystawami oraz misjam (10)
Załącznik Wniosek o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000 09042009
Załącznik Deklaracja wystawcy weksla in blanco dla osob prawnych
Załącznik Deklaracja wystawcy weklsa in blanco dla osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza
Załącznik Tabela aktualizująca wskaźniki osiągnięcia celów projektu 07092011
Załącznik Wzór umowy targowej (podręcznik 9)
Załącznik Wzór umowy inwestycyjne (podręcznik 9)
Załącznik Wzór umowy doradczej (podręcznik 9)
Załącznik Tabela aktualizacji wskaźników - umowa targowa 10022009
Załącznik Oświadczenie beneficjenta umowa targowa 21072011
Załącznik Oświadczenie beneficjenta umowa inwestycyjna 21072011
Załącznik Tabela aktualizacji wskaźnikó - umowa inwestycyjna 06042009
Załącznik Wzór umowy targowej (podrecznik 8)
Załącznik Wzór umowy inwestycyjnej (podrecznik 8)
Załącznik Wzór umowy o dofinansowanie projekt doradczy (podrecznik 8)
Załącznik Pismo o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych z tytułu nie przestrzegania wymagań ochrony środowiska dla projektów targowych 16122010
Załącznik Pismo o wydanie zaświadczenia o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania kar pieniężnych z tytułu nie przestrzegania wymagań ochrony środowiska 16122010
Załącznik Wzór umowy o dofinansowanie projektu związanego z targami, wystawami oraz misjami20090812
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu zwiazanego z uslugami doradczymi20090817
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego20090817
Załącznik Oświadczenie beneficjenta20090406 - projekt inwestycyjny
Załącznik Oświadczenie beneficjenta20090212 - projekt targowy
Załącznik Umowa - zabezpieczenie 26 04 2009
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego 06.04.2009
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu zwiazanego z uslugami doradczymi 06.04.2009
Załącznik Wzór umowy o dofinansowanie projektu związanego z targami, wystawami oraz misjami 06.04.2009
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego z 02.03.2009
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie projektu zwiazanego z uslugami doradczymi z 02.03.2009
Załącznik Wzór umowy o dofinansowanie projektu związanego z targami, wystawami oraz misjami z 02.03.2009
Załącznik Wzór umowy o dofinansowanie - projekty doradcze z dnia 05 listopad 2008
Załącznik Wzór umowy o dofinansowanie - projekty inwestycyjne z dnia 05 listopad 2008
Załącznik Wzor umowy o dofinansowanie - targi i misje zagraniczne z dnia 05 listopada 2008
Załącznik Wzór umowy o dofinansowanie projektu doradczego (z dnia 04.06.2008)
Załącznik Wzór umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego (z dnia 04.06.2008)
Załącznik Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (z dnia 04.06.2008)
Załącznik Wzór harmonogramu składania wniosków o płatność (z dnia 04.06.2008)
Załącznik Wzór oświadczeń Beneficjenta (z dnia 04.06.2008)
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.