Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wniosek o płatność

Zmiana sposobu wypełniania kolumny 10 w tabeli 13 wniosków o płatność dla projektów inwestycyjnych i doradczych!!!

Formularz wniosku o płatność (pośrednią i końcową) w systemie informatycznym został zmodyfikowany celem uniknięcia błędów popełnianych w kolumnie 10 (nazwa zadania/etapu, w ramach którego poniesiono wydatek) w tabeli 13 (Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem).

W trakcie wypełniania kolejnych wierszy w ww. tabeli należy wybrać z listy wydatków harmonogramu rzeczowo finansowego (wyświetlana w odrębnym oknie po kliknięciu w pole w kol. 10) pozycje, których dotyczy ujęta w danym wierszu faktura (można wybrać więcej niż jeden wydatek). W przypadku ujęcia faktury, która stanowi rozliczenie zaplanowanego w harmonogramie wydatku niekwalifikowalnego – należy wskazać pozycję Wydatek niekwalifikowalny).

W przypadku zaktualizowania całego formularza ze względu na podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie w trakcie rozliczania kolejnych wersji tego samego wniosku o płatność – kolumnę 10 w tabeli 13 należy wypełnić na nowo.

Zmiana nie dotyczy projektów związanych z udziałem w targach i misjach zagranicznych, dla których w kol. 10 w tabeli 13 wniosku o płatność Beneficjent powinien wpisać nazwy wydatków kwalifikowalnych – zgodnie z tabelą E.2 wniosku o dofinansowanie.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z opiekunem projektu.
2012-08-13
powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.