Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Warsztaty nt. rozliczania projektów z poddziałań skierowanych do przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2007-2013. 13 listopada 2013 r., Chorzów

Jeśli chcą Państwo:

  • poznać wniosek przedsiębiorcy o płatność dla projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013;
  • dowiedzieć się, jak przygotować wniosek o płatność w systemie elektronicznym;
  • dowiedzieć się, jakie załączniki i dokumenty są potrzebne, by rozliczyć projekt,
2013-10-28

Konkurs – Działania 9.2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ruszył konkurs o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

2013-10-10

Informacja nt. planowanego ogłoszenia konkursu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

2013-09-05

Warsztaty nt. rozliczania projektów z poddziałań skierowanych do przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2007-2013. 16 października 2013 r., Chorzów

Jeśli chcą Państwo:

  • poznać wniosek przedsiębiorcy o płatność dla projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013;
  • dowiedzieć się, jak przygotować wniosek o płatność w systemie elektronicznym;
  • dowiedzieć się, jakie załączniki i dokumenty są potrzebne, by rozliczyć projekt,
2013-10-02

Konsultacje drugiej wersji Projektu RPO WSL 2014-2020

Na podstawie Art. 19a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.) prowadzone są konsultacje Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1465/266/IV/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku.

2013-08-07

Konferencja konsultacyjna RPO WSL 2014-2020

4 września br. w Katowicach odbędzie się konferencja konsultacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2013-08-29

Warsztaty nt. rozliczania projektów z poddziałań skierowanych do przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2007-2013. 18 września 2013 r., Chorzów

 Jeśli chcą Państwo:

- poznać wniosek przedsiębiorcy o płatność dla projektów dofinansowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013;

- dowiedzieć się, jak przygotować wniosek o płatność w systemie elektronicznym;

- dowiedzieć się, jakie załączniki i dokumenty są potrzebne, by rozliczyć projekt,

2013-09-04

Ruszyły konsultacje projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020, określonych w projekcie Umowy Partnerstwa.

2013-07-17


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.