Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Experci

Termin posiedzenia KOP – (Konkurs SCP–01.02.04-018/11 po przeprowadzonej procedurze odwoławczej)

W miesiącach styczniu oraz lutym 2013 roku w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie trwać będą posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

2013-01-25

Termin posiedzenia KOP – (Konkurs SCP – 01.02.03-020/12)

Od dnia 30 października 2012r. w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

w Chorzowie trwać będą posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

2012-10-23

Termin posiedzenia KOP – (Konkurs SCP–01.02.04-018/11)

W miesiącu sierpniu 2012 roku w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie trwać będą posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Komisja została powołana do oceny merytoryczno-technicznej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacj

2012-07-25

Termin posiedzenia KOP – (Konkurs SCP – 03.01.01-019/12)

Od dnia 17 lipca 2012r. w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie trwać będą posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

2012-07-10

Termin posiedzenia KOP – (Konkurs SCP–01.02.04-018/11)

W miesiącu lipcu 2012 roku w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie trwać będą posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Komisja została powołana do oceny merytoryczno-technicznej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i

2012-06-22

Termin posiedzenia KOP – (Konkurs SCP–01.02.04-018/11)

W miesiącu czerwcu 2012 roku w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie trwać będą posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Komisja została powołana do oceny merytoryczno-technicznej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje

2012-05-25

Termin posiedzenia KOP – (Konkurs SCP–01.02.04-018/11)

W miesiącu maju 2012 roku w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie trwać będą posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Komisja została powołana do oceny merytoryczno-technicznej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i

2012-04-24

Termin posiedzenia KOP – (Konkurs SCP–01.02.04-018/11)

W miesiącu kwietniu 2012 roku w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie trwać będą posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Komisja została powołana do oceny merytoryczno-technicznej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacj

2012-03-23

Termin posiedzenia KOP – (Konkurs SCP–01.02.04-018/11)

W miesiącu marcu 2012 roku w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie trwać będą posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Komisja została powołana do oceny merytoryczno-technicznej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i

2012-02-23

Termin posiedzenia KOP – (Konkurs SCP–01.02.04-018/11)

W miesiącu lutym 2012 roku w siedzibie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie trwać będą posiedzenia Komisji Oceny Projektów. Komisja została powołana do oceny merytoryczno-technicznej projektów złożonych w ramach Poddziałania 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”, Działania 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Priorytetu I. „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i

2012-01-25


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.