Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ważne informacje

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15 20.07.2015

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 3 lipca 2015 roku dotyczącego konkursu otwartego o nr SCP-01.02.04-021/15 , Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległ termin rozpoczęcia naboru wniosków: z dnia 8 lipca 2015 r. na dzień 20 lipca 2015 roku.

2015-07-07

Komunikat dla Wnioskodawców dotyczący konkursu nr: SCP-01.02.04-021/15

Instytucja Pośrednicząca II Stopnia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 informuje, że przyjęte przez Zarząd Województwa zmiany dla konkursu nr SCP-01.02.04-021/15 dotyczą:

2015-07-08

Istotne zmiany dotyczące zapisów umowy o dofinansowanie

W związku z ogłoszeniem o konkursie nr SCP-01.02.04-021/15 pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zmienione zapisy uprzednio obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych.

2015-07-07

Uszczegółowienie RPO WSL 2007-2013 – 2.07.2015 r.

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą 1156/48/V/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Oriorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

2015-07-06

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24 czerwca 2015 r. została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Województwa nr 1099/45/V/2015 aktualizacja aOpisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami.

2015-07-06

Przesunięcie terminu naboru wniosków w ramach konkursu 1.2.4, typ 13. RPO WSL 2007 – 2013.

W związku z opublikowanym ogłoszeniem o konkursie nr: SCP-01.02.04-021/15 08.07.2015 – 31.07.2015, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o planowanej zmianie terminu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie z 8.07.2015 r. na 20.07.2015 r.

2015-07-03

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15 08.07.2015

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 8 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2015-07-03

Nowy nabór w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

Kierując się efektywnym wydatkowaniem środków Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1105/45/V/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. przyjął zaktualizowany indykatywny harmonogram konkursów RPO WSL na lata 2007-2013.

2015-07-01


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.