Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wydarzenia

Pracownicy ŚCP ekspertami podczas szkoleń dla policji

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie przyjęło zaproszenie do współpracy z Komendą Główną Policji przy  realizacji specjalistycznego kursu  w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępstw, popełnionych z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2014-09-08

Śląskie w PIFE

Województwo Śląskie zostało uczestnikiem Ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych  Funduszy Europejskich

2014-07-30

KONKURSY W RAMACH MARKI INNOSILESIA 2013

Konkurs skierowany jest do innowacyjnych firm i jednostek sektora badawczo-rozwojowego województwa śląskiego, które w wyniku współpracy wdrożyły innowacyjne rozwiązanie w 2013 r.

2014-08-07

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

W dniu 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 (zawierające również w załączniku nr 1 definicję MSP), które uchyliło rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3),.

2014-07-28

Sejm przyjął tzw. ustawę wdrożeniową (o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020)

Zapewnienie ram prawnych będących podstawą dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa to główny cel przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa). Dokument przyjęto 11 lipca 2014 r. podczas 71 posiedzenia Sejmu.

2014-07-14

27.05.2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął propozycję podziału zadań dla instytucji zaangażowanych w realizację RPO WSL 2014 – 2020.

Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 972/340 /IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.05. 2014 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zostało wskazane do wdrażania wybranych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

2014-06-03

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014–2020, wersja 2.0.

Informujemy, że dnia 20 maja 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 922/337/IV/2014 przyjął Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2014-05-22


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.