Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Wytyczne

Aktualne wytyczne.

Aktualne wytyczne.

Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 :

- Wytyczne Instytucji Zarządzającej RPO WSL w sprawie udzielania zamówień dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 stanowią załącznik nr 12 do Uszczegółowienia. Najnowszy dokument dostępny w zakładce Uszczegółowienie
- KOMUNIKAT WYJAŚNIAJĄCY KOMISJI dotyczący prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych

Wytyczne dla beneficjentów – ABC targów i misji gospodarczych:

- Wytyczne dla beneficjentów – ABC targów i misji gospodarczych


Wytyczne IZ RPO WSL - ewidencja księgowa projektów:

W dniu 17 czerwca 2008 r. Zarząd Województwa przyjął Wytyczne w sprawie prowadzenia przez Beneficjentów wyodrębnionej ewidencji księgowej projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Wytyczne określają sposób prowadzenia ewidencji księgowej projektów przez beneficjentów regionalnych programów operacyjnych, w zależności od formy prowadzonej przez nich księgowości. Wytyczne uszczegóławiają w tym zakresie zapisy Umowy o dofinansowanie projektu.
Wytyczne obowiązują wszystkich Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

- Wytyczne IZ RPO WSL ewidencja księgowa projektów [148kB]


Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

- Horyzontalne wytyczne MRR - obowiązujące [65kB]

Wytyczne IZ RPO dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji

Zaktualizowane wytyczne w zakresie informacji i promocji
- Wytyczne IZ RPO WSL na lata 2007 - 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji - 01.06.2011 [409kB]
- Rejestr zmian

Wytyczne MRR w zakresie informacji i promocji

- Wytyczne MRR w zakresie informacji i promocji

powrót    drukuj

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.