Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Perspektywa 2014 - aktualnosci

Nowa wersja projektu RPO

Zarząd przyjął nową - drugą - wersję projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2013-07-01

Zastrzyk unijnego wsparcia

3 mld 12 mln euro - taką kwotą dysponować będzie Województwo Śląskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2013-06-07

Propozycja podziału Funduszy Europejskich 2014-2020 na Programy

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zaprezentowała projekt Umowy Partnerstwa, jaką Polska podpisze z Komisją Europejską na lata 2014-2020. Podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania Funduszy Europejskich przedstawiła m.in. propozycję podziału środków unijnych na krajowe oraz regionalne programy.

2013-06-07

Zakończyły się konsultacje społeczne Projektu RPO WSL 2014-2020

W okresie od 19 kwietnia do 24 maja br. miały miejsce konsultacje społeczne Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2013-06-05

Konsultacje Projektu RPO WSL 2014-2020

Na podstawie Art. 19a pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz.712 z późn. zm.)  prowadzone są konsultacje  Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 806/250/ IV/2013 16 kwietnia 2013 roku.

2013-04-19

72,9 mld euro na politykę spójności 2014-2020

Rada Europejska podjęła kluczowe decyzje w sprawie budżetu unijnego na lata 2014-2020. Polska otrzyma 72,9 mld euro na politykę spójności. Ustalenia unijnego szczytu pozwolą sprawnie przygotować nowe rozdanie Funduszy Europejskich w Polsce.

2013-02-09

Wstępny projekt RPO WSL 2014-2020

Informujemy że, Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 3620/219/IV/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. przyjął Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2013-01-22

Fundusze Europejskie 2014-2020. Założenia Umowy Partnerstwa przyjęte

Rada Ministrów przyjęła Założenia Umowy Partnerstwa. To ważny krok w przygotowaniach do nowego rozdania unijnych funduszy, ponieważ decyzje o sposobie podziału tych środków będą miały kluczowe znaczenie dla rozwoju Polski. Dokument był szeroko konsultowany z przedstawicielami samorządów i partnerami społecznymi.

2013-01-22


Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.