Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.

Pobierz plik dla konkursu: SCP-01.02.01-001/08
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. Drogobud Sp. z o.o. 408 700.00 199 995.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-001/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa polegająca na wprowadzeniu na rynek nowej usługi sprzętowej budowlano-drogowej świadczonej koparką Caterpillar wraz z operatorem
2. PAKO Sp. z o.o. 420 900.00 199 755.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-002/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do jego oferty nowych usług sprzętowych budowlano – drogowych świadczonych koparko – ładowarką CAT M 322 D
3. Grego Sp. z o.o. 427 000.00 199 990.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-003/08-01
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa polegajace na wprowadzeniu do jego oferty nowej usługi sprzętowej z zakresu budownictwa i drogownictwa świadczonej ładowarką Libherra model 564
4. HAN - TRANS Sp. z o.o. 434 320.00 199 965.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-004/08-01
Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa działającego w branży budownictwa drogowego nowej usługi sprzętowej świadczonej spychaczem wraz z obsługą operatora.
5. DIAGNOCAR II S.C. 427 000.00 199 990.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-005/08-01
Rozwój oferty usługowej poprzez doposażenie sprzętowe spółki DIAGNOCAR II SC
6. Optyk Alicja Krępa 41 419.00 20 370.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-006/08-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Optyk Alicja Krępa poprzez wprowadzenie do oferty nowych wyrobów dzięki unowocześnieniu procesu obróbki soczewek okularowych.
7. "Moto-Ventus"Dębowski Tomasz 159 039.20 78 216.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-007/08-01
OD FIRMY DOBREJ DO LEPSZEJ
8. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FORMET" SPÓŁKA CYWILNA Przemysław Woźniak, Justyna Borowiec 372 100.00 183 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-008/08-01
Unowocześnienie procesu produkcyjnego PPU FORMET w Bielsku-Białej poprzez udoskonalenie procesu toczenia
9. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "FORMET" SPÓŁKA CYWILNA Przemysław Woźniak, Justyna Borowiec 305 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-009/08-01
Rozwój mikroprzedsiębiorstwa PPU FORMET w Bielsku-Białej poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego w wyniku zakupu nowoczesnej elektrodrążarki.
10. Ślusarstwo Produkcyjne Eksport-Import Stefanowski Ryszard 304 926.80 140 820.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-010/08-01
Unowocześnienie procesu produkcyjnego poprzez zakup tokarki CNC oraz oprogramowania CAM
11. Zakłąd Optyki Okularowej Elżbieta Biskupek 38 796.00 19 080.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-011/08-01
Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie zmian w procesie wykonywania okularów i świadczeniu usług optycznych przez Zakład Optyki Okularowej Elżbieta Biskupek.
12. Firma Handlowo- Usługowa Ramot Rafał Straszak 408 700.00 199 995.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-012/08-01
Modernizacja posiadanych obiektów z przeznaczeniem na serwis samochodowy
13. Firma Handlowo- Usługowa Ramot Rafał Straszak 411 140.00 199 975.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-013/08-01
Zarządzanie sprzedażą z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania oraz rozszerzenie oferty firmy o usługi szkoleniowe.
14. Zakład Optyczny Izabela Szumigała 53 680.00 26 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-014/08-01
Rozwój Zakładu Optycznego Izabela Szumigała poprzez wprowadzenie nowych wyrobów dzięki zastosowaniu innowacyjności w procesie obróbki soczewek okularowych.
15. Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej EWADENT spółka cywilna Beyga Ewa, Beyga Marek 185 100.00 111 060.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-015/08-01
Działania modernizacyjne w NSZOZ EWADENT s.c w Żywcu prowadzące do wprowadzenia do oferty firmy nowych oraz ulepszaniu dotychczasowych usług
16. Gabinet Weterynaryjny - Prywatna praktyka lekarsko-weterynaryjna 49 610.00 25 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-016/08-01
Wprowadzenie nowoczesnych usług diagnostyki chorób zwierząt w Gabinecie Weterynaryjnym - Prywatna praktyka lekarsko-weterynaryjna
17. Firma Handlowo-Usługowa "Dex-Art" 406 662.60 199 998.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-017/08-01
ROZWÓJ FIRMY POLIGRAFICZEJ DEX-ART POPRZEZ WDROŻENIE NOWOCZESNYCH URZADZEŃ I TECHNOLOGII.
18. INVEST-BESKID Sp. z o.o. 404 430.00 198 900.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-018/08-01
Modernizacja nieruchomości należącej do firmy Invest-Beskid Sp. z o.o., przy ul. Fabrycznej 1 w Żywcu.
19. Firma Handlowo-Usługowa "MONTER" 323 200.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-019/08-01
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA PROWADZĄCA DO WPROWADZENIA NA RYNEK NOWYCH USŁUGP POPRZEZ BUDOWĘ OBIEKTU USŁUGOWO-HANDLOWEGO W PSZOWIE.
20. Firma Handlowo-Usługowa "ALBRUK" Kamczewska Joanna 271 928.00 163 156.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-020/08-01
Rozwój i rozbudowa nowopowstałego przedsiębiorstwa prowadzące do ulepszenia i zwiększenia oferowanych usług
21. Usługi Ogólnobudowlane KOCUR S.C. 126 000.00 75 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-021/08-01
DZIAŁANIA MODERNIZACYJNE W SPÓŁCE POPRZEZ ZAKUP MASZYN I SPRZĘTU SŁUŻĄCY DOKONANIU ZMIAN W SPOSOBIE ŚWIADCZENIA USŁUG
22. Pryzmat Foto-Video Jerzy Duda 92 550.65 45 906.92 WND-RPSL.01.02.01
-00-022/08-01
Wymiana sprzętu Filmowego z systemu DVC na HD w firmie Pryzmat Foto-Video Jerzy Duda, w Żywcu
23. Firma Handlowo-Usługowa "NOW-BUD" 183 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-023/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń prowadzących do wprowadzzenia na rynek ulepszonych usług
24. F.H.U "C-BRUK" 329 400.00 162 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-024/08-01
Zakup nowoczesnych maszyn budowlanych zmieniających proces świadczenia usług z prac ręcznych na wysoko zmechanizowany
25. "OutLine" Biuro Projektów i Grafiki Komputerowej Iwona Watała 41 539.78 20 429.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-025/08-01
Modernizacja i rozwój usług w zakresie projektowania dróg i infrastruktury drogowej oraz w zakresie grafiki komputerowej na terenie woj. śląskiego
26. Usługi Projektowe i Nadzory "ELTOM" Tomasz Kubaczka 60 194.80 29 604.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-026/08-01
Nowoczesny system komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie jako inwestycja podnosząca jakość oferowanych usług.
27. Bieleń Stanisław 154 037.30 76 207.09 WND-RPSL.01.02.01
-00-027/08-01
rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa polegająca na wyposażeniu w nowoczesne urządzenia nowego zakładu gastronomicznego celem zmiany procesu świadczenia usług
28. ACER Ilona i Stanisław Klon Spółka Partnerska Lekarzy i Lekarzy Stomatologów 147 316.00 88 389.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-028/08-01
Umocnienie pozycji konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstwa na lokalnym rynku usług medycznych w Rybniku, poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia medycznego.
29. SAW-DENTAL Sławomir Woryński 359 000.00 199 998.90 WND-RPSL.01.02.01
-00-029/08-01
Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości usług centrum stomatologicznego Saw-Dental w Gliwicach.
30. WPBP-Štěrkovny "Kruszbet" Sp. z o.o. 387 960.00 190 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-030/08-01
Modernizacja parku maszynowego Odkrywkowego Zakładu Górniczego Buków prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów
31. UNIMED Adrian Łukasik 190 000.00 114 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-031/08-01
Wysokospecjalistyczna diagnostyka prenatalna
32. Suchodolski Ryszard 382 592.00 188 160.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-032/08-01
Rozbudowa istniejącego przedsiebiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług i zmianę procesu ich świadczenia jak również podjęcie działań modernizacyjnych. mikroprzedsiębiorstwie
33. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Prawne "WIGRA" s.c. 219 600.00 108 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-033/08-01
wyposażenie pracowni geodezyjnej w nowoczesne urządzeńa do wykonywania usług geodezyjnych w regionie śląskim
34. Pracownia Projektowa Architektury Krajobrazu "Januszówka" Przemysław Janusz 156 414.98 76 925.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-034/08-01
Wprowadzenie nowej kompleksowej usługi projektowania
35. Kancelaria Radcy Prawnego mgr Antoni Dramski 124 013.00 60 990.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-035/08-01
Rozwój firmy poprzez zakup nowych środków trwałych
36. PHU Agata - Agata Szuta 181 414.00 89 220.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-036/08-01
Zakup specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych w branży stolarskiej
37. P.B.H.U.R "BUD-STOL" Duraj Jacek 405 284.00 199 320.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-037/08-01
Rozwój firmy poprzez zakup nowych środków trwałych umożliwiajacych wprowadzenie nowych usług
38. ARTEAM Hurtownia Odzieży s.c. Marek Trząski, Zbigniew Palka, Wojciech Pawelec 191 792.95 115 075.77 WND-RPSL.01.02.01
-00-038/08-01
Zakup nowoczesnych i ekologicznych maszyn do haftu i nadruku odzieży oraz oprogramowania do projektowania grafiki na użytek wprowadzanej technologii.
39. P.W. Optomed Mirosław Rycman 91 000.00 54 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-039/08-01
Optymalny OPTOMED nowa jakość usług okulistycznych.
40. Mandragora Sp. z o.o. Apteka Mandragora 122 690.11 60 355.99 WND-RPSL.01.02.01
-00-040/08-01
Podwyższenie innowacyjności Apteki poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań oraz dostosowanie do norm UE
41. Piotr Czak Firma Handlowo Usługowa Auto Naprawa 115 900.00 57 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-041/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Auto Naprawa poprzez dostosowanie procesu świadczenia usług do norm unijnych.
42. Rylowski Krzysztof Zakład Usługowo-Handlowy "HYDROTERM" 325 825.77 135 135.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-042/08-01
Zmiana procesu świadczenia usług w firmie HYDROTERM poprzez inwestycję w zakup nowoczesnej koparko-ładowarki.
43. Video-Foto-Studio Grzegorz Knapek 145 200.00 87 120.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-043/08-01
Zmiana procesu świadczenia usług w firmie Video-Foto-Studio poprzez inwestycję w budowę pleneru oraz zakup nowoczesnego sprzętu.
44. Centrum Chirurgii Estetycznej i Laseroterapii - Ewelina Baron Medlaser 291 040.00 174 624.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-044/08-01
Nowe możliwości poprzez nową inwestycję
45. ECO-DRILL S.C Szczurak Piotr, Marchacz Łukasz 319 286.20 157 026.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-045/08-01
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa polegająca na wprowadzeniu do jego oferty nowych produktów usługowych.
46. ECUSOFT Adam Chrapusta 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-046/08-01
Rozwój firmy ECUSOFT Adam Chrapusta poprzez zakup dwuosiowej hamowni podwoziowej i modernizację pomieszczenia
47. GABRYEL JERZY 329 280.00 197 568.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-047/08-01
DZIAŁANIA MODERNIZACYJNE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE POPRZEZ ZAKUP NOWYCH URZĄDZEŃ PROWADZĄCE DO WPROWADZENIA NA RYNEK NOWYCH I ULEPSZONYCH PRODUKTÓW
48. P.P.H.U. "Amanda" Barbara Kanik 549 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-048/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H.U. "Amanda" poprzez uruchomienie profesjonalnego salonu kosmetyki estetycznej w Bielsku-Białej i sklepu z flizeliną.
49. "WIIRO" Stanisław Łacek 453 352.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-049/08-01
Rozwój firmy WIIRO poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do wykonywania robót instalacyjno-melioracyjnych i modernizację pomieszczenia magazynowego w Wiśle
50. Stolarstwo i Modelarstwo Piotr Machlański 392 840.00 192 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-050/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Stolarstwo i Modelarstwo Piotr Machlański poprzez zakup środków trwałych i remont budynku
51. P.U.P.H. LUMIX Łukasz Struski 281 398.50 168 839.10 WND-RPSL.01.02.01
-00-051/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa - nowa OSKP w Sosnowcu- nowe kompleksowe usługi, wysoka jakość- gwarancją umacniania konkurencyjności firmy P.U.P.H LUMIX Łukasz Struski
52. Trident Gabinet Stomatologii Estetycznej Agnieszka Stępień - Gryczka & Tomasz Gryczka S.C. 131 420.00 78 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-052/08-01
Nowa jakość usług stomatologicznych - Rozwój firmy poprzez inwestycję w nowoczesne urządzenia.
53. SOBOTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 378 600.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-053/08-01
Rozwój firmy poprzez wdrożenie nowych usług rozrywkowo-edukacyjnych dla dzieci – otwartego placu zabaw
54. NZOZ Centrum Soczewek Kontaktowych Lens-Med Joanna Jaworska 284 695.00 156 580.12 WND-RPSL.01.02.01
-00-054/08-01
Zdrowe oczy. Zakup nowoczesnego sprzętu dla firmy Lens-Med
55. Biuro Geodezyjne GEODEX mgr inż. Szymon P. Malinowski 95 404.00 46 920.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-055/08-01
Modernizacja Biura Geodezyjnego GEODEX poprzez zakup sprzętu do wykonywania pomiarów metodą GPS.
56. Boadent Marcin Krywult 243 259.00 144 491.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-056/08-01
Rozwój firmy Boadent poprzez inwestycję w środki trwałe i wprowadzenie nowych usług
57. NZOZ "Klaudiusz" "Jarex" Ilona Janus 30 000.00 18 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-057/08-01
Poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych zakładu oraz dostosowanie do wymogów sanitarnych dla zakładów opieki zdrowotnej w NZOZ Klaudiusz w Łazach
58. Indywidualna Praktyka Dentystyczna lek.dent. Barbara Kubańska 218 550.00 131 130.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-058/08-01
Uruchomienie specjalistycznego stanowiska stomatologicznego umożliwiającego leczenie trudnych przypadków endodontycznych w Indywidualnej Praktyce Dentystycznej lek dent. Barbara Kubańska, Pszczyna
59. Kaniowski Kaniowski Piotr 373 625.00 183 750.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-059/08-01
Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji nowoczesnych maszyn obuwniczych przez firmę Kaniowski Kaniowski Piotr w Częstochowie
60. Przedsiębiorstwo Remontowo-Stolarsko-Budowlane PASSA-BRUK Bogusław Lech 245 901.64 147 540.98 WND-RPSL.01.02.01
-00-060/08-01
Rozwój mikroprzedsiębiorstwa PRSB Passa-Bruk w Częstochowie poprzez unowocześnienie i rozszerzenie dotychczasowych usług w wyniku zakupu nowoczesnej koparko-ładowarki
61. WITMED SC Sikora-Wita Monika, Wita Krystian 473 100.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-061/08-01
Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez uruchomienie wysoko specjalistycznych usług medycznych (m.in. kardiologii i kardiochirurgii) na tereni Katowic w wyniku zakupu sprzętu medycznego
62. EUROKLINIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 333 000.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-062/08-01
"Poszerzenie działalności mikroprzedsiębiorstwa poprzez wyposażenie w sprzęt medyczny nowych gabinetów lekarskich oraz wprowadzenie nowych usług medycznych na terenie Bielska-Białej"
63. Edelmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 586 820.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-063/08-01
Rozwój Spółki EDELMET poprzez zakup środków trwałych oraz wprowadzenie nowego produktu w wyniku odzysku i recyklingu kabli na terenie Katowic
64. Mała Elektrownia Wodna MEW Spółka Cywilna Paweł Wiewióra, Wladysław Fuchs 126 000.00 75 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-064/08-01
Zautomatyzowanie procesu oczyszczania krat wlotowych w małej elektrowni wodnej poprzez zakup czyszczarki krat wlotowych wraz z jej automatyką i elektroniką
65. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne REDEN lek. stom. Barbara Maj 365 898.28 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-065/08-01
Wzrost pozycji konkurencyjnej firmy poprzez uruchomienie wysokospecjalistycznego gabinetu chirurgii stomatologicznej przez NZOZ Centrum Medyczne REDEN lek.stom. Barbara Maj w Dąbrowie Górniczej
66. NZOZ Praktyka Dentystyczno-Lekarska Artur Katra 356 941.50 199 994.32 WND-RPSL.01.02.01
-00-066/08-01
Utworzenie nowoczesnego gabinetu dentystyczno-lekarskiego w Sosnowcu przez NZOZ Praktyka Dentystyczno-Lekarska Artur Katra
67. NZOZ Dentystyka A. i D. Nowiccy Spółka Jawna 328 964.40 197 378.64 WND-RPSL.01.02.01
-00-067/08-01
Utworzenie nowoczesnej poradni stomatologicznej w Zawierciu przez NZOZ Dentystyka A. i D. Nowiccy Spółka Jawna
68. Firma Usługowo - Handlowa KEJA Jakub Wyciślik 20 740.00 10 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-068/08-01
Zakup wiertarki wielowrzecinowej na potrzeby firmy KEJA Jakub Wyciślik
69. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Katarzyna Jasielska-Jędrychowska 120 000.00 72 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-069/08-01
Rozwój firmy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla zdrowia, przyjaznych pacjentowi.
70. "ELGUM" s.c. Kawiorska Iwona, Kurdziel Danuta 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-070/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie asortymentu wykonywanych produktów oraz zmiana procesu wytwarzania
71. "ASEN" S.c.Dariusz Hrabia, Paweł Zając 86 565.10 42 573.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-071/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych maszyn prowadzących do rozszerzenia zakresu działalności o czyszczenie urządzeń wodno - kanalizacyjnych.
72. Servicom Sp. z o.o. 399 916.00 196 680.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-072/08-01
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa - uruchomienie kawiarni klubowej w Tychach
73. Networds Sp. z o.o. 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-073/08-01
Stworzenie oprogramowania dla potrzeb optymalizacji witryn internetowych pod kątem wytycznych wyszukiwarek internetowych oraz prowadzenia działań marketingu sieciowego.
74. Interhall Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 412 546.08 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-074/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zmechanizowanie procesu montażu nawierzchni sportowych
75. Studio Graficzne Ślimak Michał Małas 394 762.72 194 145.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-075/08-01
Wdrożenie nowej usługi - cyfrowego naświetlania form drukowych poprzez zakup systemu CTP
76. LEGOTRN Włodzimierz Mamcarz 502 971.67 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-076/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa LEGOTRON Włodzimierz Mamcarz w Jaworznie poprzez zakup nowoczesnej maszyny produkcyjnej Alpha 356
77. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "ILBUD" Spółka Cywilna Piotr Kubiczek, Jakub Kubiczek, Bronisław Wilczek 329 400.00 162 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-077/08-01
Wprowadzenie nowej jakości procesu produkcyjnego w PPHU ILBUD w Bielsku-Białej poprzez zakup centrum obróbczego
78. Prywatny Gabinet Dentystyczny Alicja Wieszołek 76 500.13 45 900.08 WND-RPSL.01.02.01
-00-078/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Prywatny Gabinet Dentystyczny Alicja Wieszołek w oparciu o nowe usługi
79. Firma Handlowo-Usługowa "Long-Serwis" S.c.K.Godziek,B.Godziek,S.Bednarek 16 000.30 7 869.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-079/08-01
Diagnostyka samochodów osobowych.
80. EUROPRAL S.C. ARKADIUSZ MAREK, JANUSZ MURAWSKI 114 070.00 56 100.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-080/08-01
Rozbudowa pralni wodnej EUROPRAL
81. MEWA-DRUK Zakład Poligraficzny Wojciech Dyczka 252 540.00 124 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-081/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy MEWA-DRUK poprzez zakup nowych urządzeń.
82. "ALEX" s.c. Staniek Artur, Staniek Agnieszka 1 036 680.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-082/08-01
Wzrost konkurencyjności spółki ALEX poprzez budowę nowej siedziby z działem sprzedaży i znacznie większym magazynem na cele funkcjonowania hurtowni łożysk i części przynależnych.
83. "GERES-ASCO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 414 800.00 199 988.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-083/08-01
Rozbudowa spółki Geres-Asco prowadząca do uruchomienia produkcji nowych wyrobów
84. ALTRA Jerzy Ciepliński 406 666.26 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-084/08-01
Salon firmowy
85. ALTRA Jerzy Ciepliński 32 818.00 16 140.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-085/08-01
Sieć komputerowa z zestawem do prezentacji
86. Rożek Bernard - BROKER "ROŻEK BROKERS GROUP" 236 297.00 141 778.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-086/08-01
Rozbudowa bazy lokalowej oraz modernizacja zaplecza sprzętowego Oddziału tyskiego Kancelarii Brokerskiej Rożek Brokers Group, prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych usług.
87. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ROS" 100 040.00 49 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-087/08-01
Zakup nowoczesnych maszyn do wykonywania usług poligraficznych oraz przystosowanie pomieszczeń biurowych do celów warsztatowych.
88. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KRZYSZTOF" Krzysztof Kapkowski 220 332.00 108 360.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-088/08-01
Wprowadzenie nowoczesnej metody mycia oraz kompleksowych usług w myjni samochodowej KRZYSZTOF.
89. "Śliwiński & Spółka - firma doradcza" s.c. A i B Śliwińscy 273 475.00 126 483.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-089/08-01
Zakup urządzeń i wdrożenie nowoczesnych metod komunikacji w celu unowocześnienia i rozszerzenia zakresu działalności firmy Śliwiński&Spółka s.c. w Raciborzu.
90. Prywatna Praktyka Stomatologiczna ŚMIGIEL S.C. 265 300.00 159 180.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-090/08-01
Rozwój Prywatnej Praktyki Stomatologicznej ŚMIGIEL S.C. w Katowicach poprzez modernizację oferty usług.
91. Pracownia Protetyczna Daria Karnecka 58 700.00 35 220.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-091/08-01
Rozwój Pracowni Protetyki Dentystycznej w Będzinie poprzez zakup specjalistycznych urządzeń i wprowadzenie nowych usług
92. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska wyjazdowa 70 100.00 40 860.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-092/08-01
Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości usług praktyki lekarskiej pediatryczno-endokrynologicznej w Zabrzu
93. INPOL Sebastian Haider 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-093/08-01
Rozbudowa linii technologicznej firmy INPOL w Piekarach Śląskich poprzez zakup maszyn do produkcji kropek klejowych.
94. Dusza Paweł 494 954.00 161 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-094/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Dusza Paweł poprzez zakup sprzętu do bezrozkopowego wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych i robót ziemnych
95. PPU "ELTECH" Artur Magier 156 160.00 76 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-095/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę zakładu prowadzącego do wprowadzenia na rynek nowych usług i ulepszonej jakości, zmiane procesu świadczenia usługi oraz modernizacja sprzetu.
96. "LUKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 297 110.78 147 029.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-096/08-01
Zakupy inwestycyjne związane z rozwojem "LUKA" Sp. z o.o.
97. Jolanta Makulik 505 598.50 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-097/08-01
Dynamiczny rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez zakup, dostawę i montaż urządzeń oraz niezbędnego wyposażenia na terenie Gminy Nędza
98. Europrim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 253 760.00 104 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-098/08-01
Ekologiczne cyfrowe systemy dystrybucji paliwa szansą rozwoju firmy EUROPRIM
99. "KOSJAN" Anna, Janusz i Tomasz Kosałka S.J. 511 398.83 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-099/08-01
Zaoferowanie nowego produktu oraz profesjonalnej usługi wulkanizacyjnej i serwisowej przez firmę KOSJAN
100. "ALFA PLAST" Maciej Trybuś 145 790.00 71 700.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-100/08-01
Dywersyfikacja działaności innowacyjnej firmy ALFA PLAST
101. Biuro Rachunkowe Konkret Agata Gębala 481 520.58 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-101/08-01
Rozbudowa i modernizacja Biura Rachunkowego KONKRET zmierzająca do wprowadzenia nowych usług.
102. Salon Kosmetyczny BLONDYNKA Karolina Zoń 57 259.00 34 355.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-102/08-01
Rozbudowa i modernizacja Salonu Kosmetycznego BLONDYNKA zmierzająca do poszerzenia i unowocześnienia świadczonych usług.
103. Dermatochirurgia Estetyczna i Laserowa Kinga i Arkadiusz Nicer Spółka Jawna 489 398.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-103/08-01
Rozwój gabinetu Dermatochirurgii Estetycznej i Laserowej w Częstochowie poprzez zakup wyposażenia oraz modernizację i poszerzenie oferty usług
104. Teacher 32 500.00 11 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-104/08-01
Uruchomienie biura tłumaczeń i zakup niezbędnego wyposażenia jako rozbudowa firmy Teacher
105. Effect Medical Center Specjalistyczna Praktyka Lekarska Katarzyna Michalska - Małecka 270 710.00 162 426.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-105/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Effect Medical Center w Rybniku poprzez zakup innowacyjnych urządzeń umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych usług okulistycznych
106. "CARDIOTEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 203 900.00 122 340.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-106/08-01
Rozwiązywanie problemów kardiologicznych osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia
107. "CARDIOTEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 333 750.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-107/08-01
Życie masz tylko jedno - modernizacja Niepublicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "CARDIOTEST"
108. Gabinet Weterynaryjny "Majka" lek. wet. Krzysztof Majewski 160 064.00 66 311.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-108/08-01
Kompleksowe usługi dla zwierząt - rozszerzenie działalności, podniesienie jakości usług
109. "REKORD-WESPRA" ZESPÓŁ WERYFIKACJI BILANSÓW I ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 94 167.00 50 770.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-109/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek bielski nowoczesnego sposobu świadczenia usług księgowych oraz kadrowo płacowych wspomagających proces zarządzania przedsiębiorstwem.
110. Sklep Ogrodniczy Piotr Bainka 539 990.30 199 973.46 WND-RPSL.01.02.01
-00-110/08-01
Utworzenie Centrum Ogrodniczego w Bieruniu
111. Alina Gruszka Lekarz specjalista chorób oczu 124 334.00 69 720.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-111/08-01
Zakup specjalistycznego sprzętu w celu świadczenia nowych usług medycznych w Bluszczowie
112. Ślaskie Laboratoria Budowlane Lab-System Sp. z o.o. 246 000.00 147 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-112/08-01
Wzmocnienie potencjału wykonawczego laboratorium poprzez zakup stanowisk analitycznych i rozbudowę systemu informatycznego
113. Olodent Gabinet Stomatologiczny lek.dent.Aleksander Kleszcz 27 500.00 16 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-113/08-01
Nowa jakość leczenia kanałowego dzięki wprowadzeniu do praktyki mikroskopu oraz urządzenia do termicznej obturacji
114. ELBIT BĘDZIN Tamara i Piotr Śliwińscy Spółka Cywilna 198 860.00 97 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-114/08-01
Rozwój prowadzonej działalności w powiecie Będzińskim poprzez zakup specjalistycznej aparatury badawczej do analizy materiałowej
115. "Jaguar" handel odzieżą Stanisław Jagła 332 333.40 199 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-115/08-01
Dywersyfikacja działalności firmy Jaguar
116. Serwis Ogumienia Janusz Lech 485 804.00 199 976.04 WND-RPSL.01.02.01
-00-116/08-01
Wzrost konkurencyjności poprzez rozbudowę warsztatu samochodowego i wprowadzeniu nowych usług na nowoczesnych urządzeniach diagnostycznych
117. P.P.H.U ELTOM-ATINA-STYL 14 640.00 7 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-117/08-01
Stworzenie portalu elektronicznego Centrum Zaopatrzenia Przemysłu wraz z giełdą elektroenergetyczną zaopatrującą branże elektroenergetyczną
118. Usługi Medyczne Lekarz Andrzej Witowski 333 000.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-118/08-01
Rozwój mikroprzedsiebiorstwa w wyniku zakupu aparatury medycznej i diagnostycznej oraz wprowadzenie wysoko specjalistycznych usług medycznych na terenie Bielska-Białej.
119. Firma Ślusarska MONTIG Marek i Sławomir Wolny S.C. 481 344.29 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-119/08-01
Rozwój mikroprzedsiębiorstwa w wyniku zakupu środków trwałych oraz wprowadzenie nowych usług przez firmę MONTIG na terenie Bielska-Białej
120. Gabinet Stomatologiczny Bartosz Naparty 131 495.00 78 897.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-120/08-01
Rozwój Mikroprzedsiebiorstwa poprzez zakup urządzeń medycznych i diagnostycznych do gabinetu stomatologicznego w Dąbrowie Górniczej
121. MZ-Projekt Kinga Siry 106 994.00 52 620.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-121/08-01
Wzrost konkurencyjności mikroprzedsiebiorstwa w wyniku modernizacji obiektu i zakupu wyposażenia oraz wprowadzenie nowych usług projektowych na terenie Cieszyna
122. Zakład Piekarniczy Drazik Michał 83 448.00 41 040.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-122/08-01
Zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego Zakładu Piekarniczego poprzez zakup nowoczesnego urządzenia mieszającego wraz z osprzętem
123. "ELGUM POLSKA s.c. Piotr Heretyk, Iwona Kawiorska 272 060.00 133 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-123/08-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa oraz zmiana procesu produkcji poprzez zakup nowoczesnej maszyny do produkcji uszczelek gumowych.
124. UNI-TRADE Dorian Klimczyk 365 260.00 198 960.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-124/08-01
Modernizacja procesu produkcyjnego oparta na zmianie technologii wytwarzania wymagająca dostosowania pomieszczenia do uruchomienia linii produkcyjnej technologii SMD mająca na celu rozwój firmy
125. Zakład Ogólnobudowlany Krzysztof Kaniewski 406 662.60 199 980.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-125/08-01
Uruchomienie nowoczesnej stacji kontroli pojazdów oraz warsztatów mechanicznych w powiecie tarnogórskim.
126. Arkadiusz Hynowski Dom Przyjęć Okolicznościowych "Pod Arkadami" 679 086.61 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-126/08-01
Rozbudowa oraz modernizacja Domu Przyjęć Okolicznościowych "Pod Arkadami" etap I
127. ANKOM Zakład Oprogramowani s.c. Romuald Dusza, Anna Adamczyk 127 612.00 62 760.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-127/08-01
Wdrożenie nowoczesnych technologii pomiarowych w procesie świadczenia usług związanych z automatyką przemysłową.
128. HORECA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 481 900.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-128/08-01
Dywersyfikacja działalności spółki Horeca Partners w Raciborzu poprzez zakup nowoczesnej maszyny do cięcia, znakowania i grawerowania laserowego - wprowadzenie na rynek nowych usług.
129. ZAKŁAD STOLARSKI FRANCISZEK PALARCZYK 390 400.00 192 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-129/08-01
Zakup sterowanego numerycznie centrum obrabiarkowego jako kolejny krok w rozwoju firmy z 60-letnią tradycją.
130. AB arte Agnieszka Bochnia 414 800.00 197 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-130/08-01
Zakup numerycznie sterowanego centrum obróbczego przez firmę AB arte Agnieszka Bochnia
131. HI-FI STUDIO KAROL ZIELEŹNIK 435 666.36 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-131/08-01
Wykonanie sal ekspozycyjnych i systemu zarządzania inteligentnym domem celem rozszerzenia zakresu działalności firmy HI-FI STUDIO Karol Zieleźnik w Bielsku-Białej.
132. BETONBEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 524 600.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-132/08-01
Wprowadzenie na rynek nowych produktów szansą rozwoju firmy BETONBEST Sp. z o.o.
133. "ART FACE" Gabinet Medycyny Estetycznej Aneta Murawiejska-Ptak 185 000.00 111 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-133/08-01
Rozszerzenie działalności ART FACE Gabinet Medycyny Estetycznej i Dermatologii Aneta Murawiejska-Ptak poprzez wprowadzenie nowych usług z zakresu medycyny estetycznej.
134. NZOZ Przychodnia Sportowo - Rehabilitacyjna "ZDROWIE" S.C. Stanisław Ptak, Krzysztof Ptak 341 000.00 199 996.50 WND-RPSL.01.02.01
-00-134/08-01
Rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnych urządzeń medycznych do nowo otwieranej placówki NZOZ ZDROWIE.
135. Stylista Izabela Kuligowska - Motyka 39 759.80 19 554.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-135/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Stylista poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i wprowadzenie nowych usług
136. "MEDOUSA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 307 806.00 151 380.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-136/08-01
Wzrost konkurencyjności Spółki Medousa poprzez zakup urządzeń infrastruktury technicznej systemów informatycznych.
137. "PIEKARY.NET" Sebastian Haider, Grzegorz Czempik 505 183.57 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-137/08-01
Modernizacja sieci teleinformatycznej w Piekarach Śląskich poprzez zakup i instalację nowoczesnych urządzeń do transmisji danych.
138. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Wojciech Chmielewski 345 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-138/08-01
Modernizacja firmy PPHU Wojciech Chmielewski dla uzyskania wzrostu konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowego sposobu wykonywania usług
139. Firma Usługowo-Handlowa Iwona Michalska 487 420.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-139/08-01
Wprowadzanie nowej usługi w postaci światłoterapi na terenie Katowic
140. Zakład Krawiecki "CEJP" Czajka Elżbieta 61 002.79 36 600.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-140/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych usług
141. Pro-Inwest s.c Andrzej Dobrowolski, Danuta Dobrowolska, Małgorzata Dobrowolska 382 589.56 188 100.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-141/08-01
Rozszerzenie zakresu oferty przedsiębiorstwa przez świadczenie usług z wykorzystaniem multimedialnej sali konferencyjnej
142. AUTO - BLACHLAK Oskar Żórawski 298 295.37 146 702.64 WND-RPSL.01.02.01
-00-142/08-01
Rozwój firmy AUTO - BLACHLAK poprzez uruchomienie nowej usługi napraw mechanicznych samochodów.
143. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "BUDROL" Sp. z o.o. 376.16 183.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-143/08-01
Unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy "BUDROL" Sp. z o.o.
144. R-W s.c. Firma Usługowo-Handlowa T.Rudzki, J,Wymysło 15 006.00 7 380.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-144/08-01
Zakup Pochyłej wciągarki linowej
145. Edukom komputery kursy języki obce Elżbieta Balcarczyk 338 567.14 199 994.54 WND-RPSL.01.02.01
-00-145/08-01
Rozszerzenie działalności usługowo-handlowej poprzez utworzenie nowej placówki edukacyjnej i wprowadzenie nowych usług w Bytomiu
146. Przedsiębiorstwo "Wody Mineralne" Sp. z o.o. 487 114.28 199 637.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-146/08-01
Poprawa konkurencyjności Przedsiębiorstwa "Wody Mineralne" Sp. z o.o. i pozyskanie nowych rynków zbytu
147. Poradnia Stomatologiczna Michlewicz, NZOZ Michlewicz Marcin 135 743.34 63 788.05 WND-RPSL.01.02.01
-00-147/08-01
Rozbudowa Poradni Stomatologicznej Michlewicz prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług z zakresu chirurgii stomatologicznej i ortodoncji.
148. NZOZ, Poradnia Somatologiczna OLGADENT S.C., dr n. med. Olga Michlewicz, lek. dent. Ewa Pałubska 77 288.40 38 644.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-148/08-01
Pozyskanie nowoczesnych metod diagnostyki stomatologicznej oraz technik prowadzenia zabiegów w Poradni Stomatologicznej OLGADENT
149. Beskidzkie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne TechnoLan Sp. z o.o. 125 575.77 61 758.58 WND-RPSL.01.02.01
-00-149/08-01
Stworzenie nowych miejsc pracy, zakup nowych technologii informatycznych celem rozszerzenia asortymentu usług przez Beskidzkie Przedsiębiorstwo Inżynieryjne TechnoLan Spółka z o.o. w Bielsku-Białej
150. QUEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 417 293.38 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-150/08-01
Wprowadzenie innowacyjnych usług drukarskich w Bielsku-Białej dzięki nabyciu nowoczesnej maszyny do bezprocesowej produkcji matryc drukarskich
151. QUEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 417 240.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-151/08-01
Wprowadzenie innowacyjnych usług drukarskich w Bielsku-Białej dzięki nabyciu nowoczesnej maszyny do cyfrowego druku czarnego
152. MaksiPlan S.C. Michał Skotnica, Maciej Markiel 154 942.19 76 201.08 WND-RPSL.01.02.01
-00-152/08-01
Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy MaksiPlan S.C. Michał Skotnica, Maciej Markiel w Pszczynie poprzez zakup oprogramowania projektowego z osprzętem oraz utworzenie nowych stanowisk pracy
153. QUEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 433 100.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-153/08-01
Wprowadzenie innowacyjnych usług drukarskich w Bielsku-Białej dzięki nabyciu nowoczesnej maszyny do cyfrowego druku kolorowego
154. PHU OPERATUS Marian Krajewski 336 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-154/08-01
Rozwój mikroprzedsiębiorstwa PHU OPERATUS poprzez unowocześnienie procesu sortowania odpadów wtórnych w wyniku zakupu nowoczesnej linii technologicznej umieszczonej w hali namiotowej
155. Friendly Net Waldemar Toborek 294 364.00 144 769.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-155/08-01
Inwestycja w nowe aktywa Firmy Friendly Net, zwiększające możliwości realizacji działalności operacyjnej, bezpieczeństwa pracy, wdrożenia nowej usługi i zwiększenia konkurencyjności na rynku.
156. Stanisław Osiński 630 709.98 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-156/08-01
Rozbudowa oraz wyposażenie w nowoczesne maszyny i urządzenia warsztatu elektrotechniki i elektroniki pojazdowej przez mikroprzedsiębiorstwo Elektrotechnika i elektronika pojazdowa Osiński Stanisław
157. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "HERMES-PLUS" Krzysztof Bysiewicz 177 979.59 87 530.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-157/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę istniejącego zakładu o usługi gastronomiczne
158. Zakład Produkcyjno-Handlowy Mechaniki Maszyn "METAL-SZLIF" s. c. Wiesław, Mateusz, Szymon Paleczny 474 824.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-158/08-01
Rozbudowa oraz modernizacja Zakładu Produkcyjnego-Handlowego Mechaniki Maszyn "METAL-SZLIF" w Bielsku-Białej poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji części mechanicznych
159. "Medforum" Sp. z o.o. 114 826.00 56 472.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-159/08-01
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa o usługi fotograficzne - wyposażenie studia w nowoczesny sprzęt.
160. Mpro Małgorzata Półka 25 915.20 15 249.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-160/08-01
Serwis kamperów
161. Przychodnia Weterynaryjna Małgorzata i Piotr Młynarscy S.C. 331 750.00 199 080.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-161/08-01
Od przychodni do kliniki - II etap budowy lecznicy dla zwierząt o standardach kliniki
162. Auto Serwis Blacharstwo - Lakiernictwo Wojciech Kołodziej 287 625.37 141 455.10 WND-RPSL.01.02.01
-00-162/08-01
Rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o nowe usługi lakierniczo - blacharskie świadczone na rzecz posiadaczy samochodów ciężarowych i autobusów oraz usługi Assistance
163. Studio Rehabilitacji , Zdrowia i Urody "MEDJUS" Dr n.med. Justyna Żurek 392 108.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-163/08-01
Rozbudowa działalności Studia Rehabilitacji Zdrowia i Urody w Gliwicach poprzez zakup specjalistycznych urządzeń i wyposażenia.
164. EZAW Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy 445 533.02 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-164/08-01
Kompleksowa zmiana procesu produkcyjnego poprzez inwestycje w hale i maszyny szansą rozwoju firmy EZAW w Jastrzebiu Zdroju
165. Biuro Konstrukcyjno-Budowlane Damian Figura 112 118.00 53 340.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-165/08-01
Wzrost konkurencyjności Biura Konstrukcyjno-Budowlanego w Rybniku poprzez inwestycję w środki trwałe i specjalistyczne oprogramowanie
166. Prywatne Laboratorium Analiz Chemicznych dla Przemysłu Węglowego i Ochrony Środowiska Carbochem Żmuda Małgorzata 208 620.00 102 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-166/08-01
Inwestycja w aparaturę specjalistyczną szansą na rozwój laboratorium CARBOCHEM w Sosnowcu.
167. MIERNICY S.C. 139 202.00 68 460.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-167/08-01
System Informacji Geograficznej - modernizacja procesu produkcji w celu poprawy konkurencyjności i innowacyjności mikroprzedsiebiorstwa Miernicy z Rybnika
168. Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa UNISTER PLUS Mirosław Pytlik 370 880.00 182 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-168/08-01
Zakup maszyn i urządzeń drogą do poprawy konkurencyjności firmy Unister Plus w Raciborzu
169. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE SZKLARSKI SEBASTIAN 85 400.00 42 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-169/08-01
Zakup sprzętu do analizy składu chemicznego metali
170. Logan Katowice sc Łakomy Anna, Sajnóg Marek 408 960.00 185 796.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-170/08-01
Zakład produkcji mebli Puńców
171. Totem Tomasz Mucha 97 108.34 49 126.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-171/08-01
Wprowadzenie nowych oraz polepszenie wykonywania istniejących prac wysokościowych w przedsiębiorstwie Totem
172. D.H.U. SARMAG Magdalena Dagmara Sarna-Osior 68 076.00 33 480.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-172/08-01
Poprawa konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa SARMAG poprzez zakup frezarki komputerowej i frezarki elektronicznej.
173. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ewa-Med Poradnie Specjalistyczne 330 000.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-173/08-01
Uruchomienie nowoczesnej pracowni badań ultrasonograficznych w Piekarach Śląskich.
174. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej" EWA-DENT" 86 500.00 51 900.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-174/08-01
Nowoczesny gabinet stomatologiczny szansą dla społeczności lokalnej
175. ArtKris Krzysztof Sobański 115 653.81 56 879.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-175/08-01
wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę istniejąćego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych usług
176. Turbo-Tec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-176/08-01
Lepsza oferta, lepsze zarządzanie-rozwój działalności firmy Turbo-Tec Sp. z o.o.
177. Turbo-Tec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 481 900.00 197 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-177/08-01
Turbosprężarka odnowiona Turbo-Tec. Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój produktu
178. Turbo-Tec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 610 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-178/08-01
Rozwój firmy poprzez nowy produkt-Pompa Wtryskowa Odnowiona
179. Turbo-Tec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 739 320.00 199 980.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-179/08-01
Rozwój usług serwisowych drogą do wzrostu konkurencyjności firmy Turbo-Tec Sp. z o.o.
180. BAFLO Strzałkowski Adrian 304 126.12 149 570.23 WND-RPSL.01.02.01
-00-180/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych zwiększających zdolności wytwórcze oraz poszerzających ofertę o nową usługę.
181. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AGAMIS S.C. Ewa, Andrzej Walendowscy 427 000.00 199 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-181/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa Agamis S.C. poprzez budowę nowej siedziby firmy i zakup maszyn.
182. OŚRODEK SZKOLENIA SPAWACZY „WELDER” S.C. 98 088.00 48 240.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-182/08-01
Podniesienie konkurencyjności i jakości świadczonych usług szkoleniowych i produkcyjnych przez Ośrodek Szkolenia Spawaczy WELDER Spółka cywilna
183. SGT Spółka akcyjna 148 047.00 72 810.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-183/08-01
Rozbudowa infrastruktury sprzętu technicznego umożliwiająca powiększenie ilości nadawanych kanałów telewizyjnych w ramach cyfrowej telewizji kablowej JAMBOX na terenie województwa śląskiego
184. WIEDRUK II Monika Wróblewska 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-184/08-01
Poprawa jakości świadczonych usług oraz efektywności firmy Wie-Druk dzięki zakupowi nowoczesnego Centrum Sterowania CPTronic 1.04 Prinect Classic Center
185. SGT Spółka akcyjna 319 335.00 157 050.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-185/08-01
Wdrożenie systemu zarządzającego usługą wideo na życzenie jako dodatek do usługi cyfrowej telewizji kablowej JAMBOX na terenie województwa śląskiego
186. WIEDRUK II Monika Wróblewska 671 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-186/08-01
Poprawa konkurencyjności firmy Wie-Druk II dzięki zakupowi wysoko wydajnej maszyny offsetowej Heidelberg Speedmaster
187. GEOWIZJER Andrzej Szałajko 427 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-187/08-01
Uzyskanie przewagi konkurencyjnej firmy Geowizjer poprzez zakup wiertnicy do wierceń geologiczno-inżynierskich.
188. Lacny Engineering Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 390 400.00 192 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-188/08-01
Rozwój firmy Lacny Engineering sp. z o.o. poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania i sprzętu komputerowego
189. QBL Wojciech Śliwka 373 000.70 183 442.62 WND-RPSL.01.02.01
-00-189/08-01
Zakup nowoczesnego centrum obróbczego do istniejacego parku maszynowego w celu zaoferowania nowych ulepszonych produktów i usług.
190. QBL Wojciech Śliwka 250 347.90 123 121.92 WND-RPSL.01.02.01
-00-190/08-01
Zakup nowoczesnej prasy krawędziowej sterowanej numerycznie w celu zaoferowania innowacyjnych produktów i usług.
191. Lanette Psychotest Pracownia Psychologiczna Hanna Listek 57 930.48 34 758.29 WND-RPSL.01.02.01
-00-191/08-01
Psychologia Kierowców Lanette Psychotest
192. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AS” Piotr Hess, Justyna Hess Sp. J. 399 977.00 131 140.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-192/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy PHU AS Sp. J. poprzez modernizację bazy magazynowo-biurowej oraz zakup wyposażenia
193. S.C. WEKTOR Adam Chudak Renata Chudak Patrycja Siekańska 339 553.12 166 993.33 WND-RPSL.01.02.01
-00-193/08-01
Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy S.C. Wektor na lokalnym rynku usług, poprzez zakup specjalistycznego środka transportu do odbioru odpadów do zagospodarowania.
194. Technika podłogowa Grzegorz Ślusarczyk 126 719.23 62 320.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-194/08-01
Parkiety z super połyskiem
195. nxD Architekci Krzysztof Zalewski 66 246.00 32 580.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-195/08-01
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań do działalności nxD Architekci.
196. PERFECT BODY TOMASZ WILK 250 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-196/08-01
Uruchomienie profesjonalnego Centrum Fitness Perfect Body.
197. Roboty Remontowo-Budowlane Marek Małyszko 1 234 884.00 199 980.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-197/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Roboty Remontowo-Budowlane Marek Małyszko poprzez rozwój i rozbudowę prowadzącą do dywersyfikacji działalności.
198. "BONET" Krzysztof Bończak 53 541.00 38 712.33 WND-RPSL.01.02.01
-00-198/08-01
SKLEP INTERNETOWY
199. Hotel- restauracja Pałac "Nieznanice"Elżbieta Lubert 1 420 934.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-199/08-01
Centrum Odnowy Biologicznej przy Pałacu w Nieznanicach
200. NZOZ-STOMATOLOGIA Agata Roztoczyńska 350 600.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-200/08-01
Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez zakup urządzeń medycznych i diagnostycznych oraz wprowadzenie specjalistycznych usług w gabinecie stomatologicznym w Bielsku-Białej
201. NZOZ Specjalistyczne Centrum Stomatologiczno Medyczne DENTES 212 442.23 127 465.33 WND-RPSL.01.02.01
-00-201/08-01
Wzrost konkurencyjności i rozwój specjalistycznych usług Dentes w Sosnowcu poprzez doposażenie w sprzęt do innowacyjnego diagnozowania w implantologii i endodoncji stomatologicznej
202. INVEST-EKO Primus Arkadiusz 481 900.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-202/08-01
Wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego do zarządzania środowiskowego w firmie Invest Eko.
203. Firma Usługowa-Handlowa USTER Jerzy Dudek 349 364.40 171 818.56 WND-RPSL.01.02.01
-00-203/08-01
Wzrost kokurencyjności firmy porzez nowe inwestycje
204. Lecznica Weterynaryjna Spółka Cywilna Grzegorz Ramisz, Leszek Gawlikowski, Janina Kisza-Żebrok 97 009.00 54 120.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-204/08-01
Podniesienie jakości usług weterynaryjnych poprzez zakup wysokospecjalistycznego sprzętu do radiografii cyfrowej wraz z oprogramowaniem diagnostycznym
205. Next Auto Glass Danuta Pusz 670 390.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-205/08-01
Wejście w nowe rynki poprzez wdrożenie usług Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów szansą na znaczną poprawę pozycji konkurencyjnej dla firmy NEXT Auto Glass.
206. Revital Gabinet Kardiologiczny Spółka Cywilna Krzysztof Gołba, Jolanta Biernat 41 645.00 22 488.30 WND-RPSL.01.02.01
-00-206/08-01
Modernizacja gabinetu kardiologicznego firmy Revital poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia diagnostycznego
207. Sklep Wielobranżowy "DOMLUX" Andrzej Krywult, Bogumila Krywult SC 48 800.00 24 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-207/08-01
Modernizacja lokalu handlowego w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej poprzez remont obiektu, zakup środków trwałych oraz dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych
208. Firma Produkcyjno-Handlowa HENIPLAST Henryk Skóra 212 280.00 104 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-208/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Heniplast poprzez modernizację parku maszynowego.
209. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENT-MED Krystyna Opiat-Salej 453 835.64 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-209/08-01
Rozbudowa i modernizacja przychodni stomatologicznej DENT-MED w Tarnowskich Górach
210. M-Mediator Tomasz Sekut 406 623.56 199 978.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-210/08-01
Poprawa efektywności produkcji pomp ciepła oraz wprowadzenie nowych usług dodanych
211. NZOZ"M-DENT" Mariola Wróblewska 314 003.75 175 831.99 WND-RPSL.01.02.01
-00-211/08-01
Rozbudowa i modernizacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej M-Dent w Siemianowicach Śląskich
212. NZOZ ZAKŁAD REHABILITACJI I PROFILAKTYKI LECZNICZEJ "DAJA" 407 635.98 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-212/08-01
Otwarcie filii NZOZ Zakładu Rehabilitacji i Profilaktyki Leczniczej DAJA przy ul.Objazdowej w Skoczowie możliwością zaoferowania nowego typu usługi-KRIOKOMORY z wykorzystaniem ciekłego powietrza
213. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe PRO-net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 132 360.24 64 904.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-213/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy na regionalnym rynku poprzez rozbudowę bazy pomiarowo testującej o urządzenia do diagnostyki sieci komputerowych
214. Drukarnia "Mikopol" Dariusz Mikolasek 579 500.00 199 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-214/08-01
Modernizacja parku maszynowego Drukarni Mikopol, poprzez zakup nowoczesnej falcerki oraz wysokowydajnej oklejarki, zapewniająca wzrost konkurencyjności oferowanych produktów i usług
215. "SAGPOL" Zakład Scalonych Systemów Materiałowych 213 500.00 105 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-215/08-01
Rozwój parku maszynowego - szansą na poprawę konkurencyjności firmy SAGPOL w Rybniku.
216. SOFTGRAF Systemy Informatyczne i Grafika Komputerowa , Marek Nowak 170 800.00 83 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-216/08-01
Samodzielność, komplementarność, rozwój.
217. "Bielkop" Łukasz Bielak 97 600.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-217/08-01
Modernizacja firmy przez zakup minikoparki w celu ulepszenia wykonywanych usług
218. BRAT s.c. P.Sikora D.Sikora 24 400.00 12 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-218/08-01
Nowy system cyfrowego zapisu obrazu jako działania mające na celu ulepszenie świadczonych usług
219. Firma TOMSTOM 161 502.38 96 901.43 WND-RPSL.01.02.01
-00-219/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, modernizacja procesu technologicznego w technice dentystycznej - zakup maszyn i urządzeń
220. ZAKŁAD OPTYCZNY Jerzy Niedbała 199 878.70 95 024.30 WND-RPSL.01.02.01
-00-220/08-01
Poprawa konkurencyjności Zakładu Optycznego Jerzego Niedbały poprzez unowocześnienie usług i produktów.
221. FHU SKOTAQUA Agnieszka Skotarska 245 600.00 120 300.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-221/08-01
Rozwój mikroprzedsiębiorstwa FHU SKOTAQUA w Psarach dzięki zakupowi pojazdu specjalnego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji
222. STOMATOLOGIA MATEUSZ ROSPOND 335 280.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-222/08-01
Wysokospecjalistyczna inwestycja podstawą rozwoju i wzrostu konkurencyjności gabinetu stomatologicznego
223. Studio Fryzjerskie Qualitas Anna Kleczka 194 800.00 95 802.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-223/08-01
Uruchomienie kompleksowego salonu piękności.
224. Firma Budowlana "AGABUD" Koziołek Ryszard 195 200.00 96 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-224/08-01
Wdrożenie nowej technologii układania kostki brukowej przy pomocy wielofunkcyjnej maszyny do prac brukarskich prowadzącej do wprowadzenia na rynek nowej usługi Pogotowie Brukarskie
225. KG Centrum Turystyczne Karina Krawczyk 15 766.34 8 079.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-225/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie jego narzędzi informacyjnych
226. M3.NET R.Niesyt, M.Uczniak, W.Wardas Sp. J. 387 960.00 190 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-226/08-01
wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania informacjami n/t realizowanych projektów (CRM)
227. DOBEN 414 800.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-227/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie usługi wykonywania zawiasów i okuć
228. POSDREW Krystian Posmyk 414 800.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-228/08-01
Zakup maszyn i urządzeń w celu uruchomienia usługi wytwarzania klejonki
229. ALKATECH 414 800.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-229/08-01
Wprowadzenie do zakresu działalności mikroprzedsiębiorstwa usług magazynowania i przepakowywania towarów.
230. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Gastronomiczne ERTOCOM S.C. 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-230/08-01
Przekształcenie i przebudowa istniejącego lokalu rozrywkowego typu pub w restaurację - szansą wzmocnienia konkurencyjności firmy PUHG ERTOCOM S.C .w Katowicach
231. Jurkowski Piotr PPUH OPTIMA IMPORT-EKSPORT 427 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-231/08-01
Uruchomienie punktu cięcia, formatowania i oklejania płyt drewnopochodnych
232. Gabinet Dentystyczny "Nowy Świat" Wojciech Palewicz 63 500.00 36 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-232/08-01
Modernizacja wyposażenia gabinetu
233. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Osiny S.C. 47 900.00 14 944.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-233/08-01
Portal internetowy
234. "MABUD" Biuro Usług dla Budownictwa, spółka cywilna, Danuta i Marian Mazgaj 175 192.00 85 560.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-234/08-01
Modernizacja i rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych technik projektowania architektoniczo-budowlanego i zasadniczej zmiany sposobu pracy, prowadząca do przewagi nad konkurencją
235. Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Navigator Jacek Saller 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-235/08-01
Zakup maszyny do wykonywania przewiertów sterowanych
236. Zakład Produkcyjno Handlowy DE-FACTO 271 830.00 135 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-236/08-01
Rozbudowa ZPH DE-FACTO prowadząca do wprowadzenia na rynek nowego produktu - folii i opakowań biodegradowalnych
237. Marut Maszyny i urządzenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 212 011.33 100 820.79 WND-RPSL.01.02.01
-00-237/08-01
Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy Marut Maszyny i urządzenia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez zakup nowoczesnych maszyn.
238. F.H. „DOMANI” Piotr Bartosz 291 013.92 143 121.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-238/08-01
Ekspansja rynkowa firmy DOMANI dzięki realizacji inwestycji w nowoczesne środki trwałe.
239. Zakład Stolarski STOL-DOM s.c. Bachta & Halama 183 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-239/08-01
Wprowadzenie nowych technologii projektowania i urządzeń do wytwarzania schodów w Zakładzie Stolarskim STOL-DOM w Bielsku-Białej
240. Gabinet Stomatologiczny Szymkiewicz Dorota 432 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-240/08-01
Rozwój Gabinetu Stomatologicznego dzięki zakupom nowoczesnego wyposażenia oraz modernizacji obiektu.
241. GRAPH Andrzej Rurański 175 048.65 83 219.85 WND-RPSL.01.02.01
-00-241/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy GRAPH na rynku lokalnym i regionalnym, poprzez zakup specjalistycznych urządzeń drukarskich i remont siedziby firmy.
242. "DELFIN" S.C. ŁASZCZYCA PIOTR, DZIURKA KRZYSZTOF 427 000.00 199 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-242/08-01
Rozpoczęcie produkcji węgla typu "eko-groszek" przez firmę DELFIN S.C. w wyniku zakupu linii technologicznej.
243. N Z O Z Specjalistyczna Poradnia Stomatologiczna ARS DENT S.C. Krzysztof Łęcki , Maria Łęcka . 436 380.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-243/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa polegająca na zakupie urządzeń w celu świadczenia nowych i rozwoju dotychczasowych usług .
244. BIZNES - MEDIA II Wydawnictwo Marketingowe 152 500.00 75 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-244/08-01
Wdrożenie nowych usług związanych z wydrukiem wielkoformatowym poprzez zakup plotera solwentowego.
245. PW RECLIK 414 754.35 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-245/08-01
Budowa systemu kanalizacji deszczowej i zadaszenia wiaty tartacznej w Jankowicach
246. Przedsiębiorstow Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ,,DAXBOR" Ryszard Sklorz 453 840.00 199 987.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-246/08-01
Zwiększenie konkurencyjnosci poprzez wprowadzenie nowej usługi do oferty firmy "DAXBOR"
247. DIAGNOTRANS S.C. 366 000.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-247/08-01
Rozbudowa firmy Diagnotrans poprzez zakup nowej linii diagnostycznej
248. Gustaw Zdebik - Firma Jubilerska 158 204.72 77 805.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-248/08-01
Wzrost konkurencyjności poprzez uruchomienie produkcji wyrobów jubilerskich.
249. Firma Usługowa "OKIENNIK" O. Król 1 063 800.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-249/08-01
Stworzenie Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego w Zawierciu.
250. BADANIA ŚRODOWISKA PRACY USŁUGI BHP - KRZYSZTOF PALA 44 810.60 22 038.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-250/08-01
Ulepszenie i unowocześnienie świadczonych usług oraz rozszerzenie oferty w zakresie badań i pomiarów hałasu i drgań na stanowiskach pracy.
251. Art4net s.c. Zuzanna Rupnik Dariusz Bochyński 33 245.00 16 350.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-251/08-01
Unowocześnienie pracowni graficznej i zakup nowych urządzeń do realizacji usług hostingowych
252. Art4net s.c. Zuzanna Rupnik Dariusz Bochyński 54 200.00 21 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-252/08-01
System internetowy e-Spółdzielnia
253. P.P.U.H. EMMA-PACK Słomiany Daniel 549 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-253/08-01
Uruchomienie w firmie P.P.U.H. EMMA-PACK Daniel Słomiany, Siemianowice Śląskie, produkcji innowacyjnych urządzeń do wytwarzania butelek z preform z PET, metodą rozdmuchu.
254. Dariusz Mierzwa GRAFICOM 106 926.39 43 822.29 WND-RPSL.01.02.01
-00-254/08-01
Zakup nowoczesnego sprzętu jako lokata gwarantująca Klientom korzystanie z najwyższej jakości usług wirtualnego świata
255. Przedsiębiorstwo wielobranżowe „GRE” - Marek Czerwiński 327 508.20 139 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-255/08-01
Społeczeństwo informacyjne na peryferiach - zwiększenie jakości i dostępności usług internetowych w powiecie częstochowskim
256. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "PERFEKT" Małgorzata Nowara 190 320.00 93 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-256/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy PERFEKT poprzez zakup nowych maszyn do oznakowania poziomego dróg
257. Bujok Przemysław Pokrycia dachowe; Instruktor narciarski 53 924.00 26 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-257/08-01
Rozszerzenie zakresu świadczonych usług blacharskich w firmie Przemysław Bujok Pokrycia dachowe poprzez zakup giętarki i maszyny do falcowania.
258. AUTO DESIGN S.C. Ireneusz Skornog, Ryszard Olszewski, Norbert Kwiatkowski 197 640.00 97 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-258/08-01
ZASTOSOWANIE NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH W PROCESIE ŚWIADCZENIA USŁUG PROJEKTOWYCH
259. DROB-STEEL Drobniak Sebastian 494 100.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-259/08-01
Rozwój i poszerzenie działalności firmy DROB-STEEL Drobniak Sebastian
260. StomArt-Prywatna Praktyka Stomatologiczna-lekarz dentysta Katarzyna Pustułka 245 000.00 147 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-260/08-01
Rozszerzenie zakresu i podniesienie jakości leczenia oraz diagnostyki w StomArt - Prywatna Praktyka Stomatologiczna w Sosnowcu w wyniku zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego.
261. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALFADENT" 227 500.00 113 750.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-261/08-01
Zakup specjalistycznych urządzeń medycznych dla placówki stomatologicznej w Łaziskach Górnych
262. MARTRUCK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 406 992.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-262/08-01
Rozwój MARTRUCK Sp. z o.o. z Bielska-Białej poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi
263. FRANK-BUD I Mirosław i Grażyna Krzysztofiak Spółka Cywilna 408 700.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-263/08-01
Usprawnienie procesu produkcji prefabrykatów keramzytobetonowych
264. STUDIO I BIURO Anna Czernecka 88 572.00 43 545.48 WND-RPSL.01.02.01
-00-264/08-01
Umocnienie pozycji firmy poprzez rozszerzenie i podniesienie jakości usług
265. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALMADENT" lek. stom. Maciej Kruczalak 287 107.40 172 207.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-265/08-01
Rozszerzenie oferty usług stomatologicznych NZOZ ALMADENT poprzez wprowadzenie endodoncji mikroskopowej i nowoczesnej diagnostyki
266. phu dublet sc 157 270.00 82 362.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-266/08-01
Rozbudowa infrastruktury Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego "Dublet" Gliwice ul.Warszawska 35
267. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "BASIX" 30 512.20 15 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-267/08-01
Rozbudowa i odśnieżanie
268. FITTES Teresa Wróbel 832 650.00 199 987.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-268/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowych usług rozrywkowo - wypoczynkowych
269. Centrum Fizjoterapii Fizjofit Spółka z o.o. 332 331.30 199 398.78 WND-RPSL.01.02.01
-00-269/08-01
Wzrost konkurencyjności i rozszerzenie zakresu usług Centrum Fizjoterpii Fizjofit poprzez zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-rehabilitacyjnego
270. FITTES Teresa Wróbel 337 452.00 165 960.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-270/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa FITTES poprzez wprowadzenie na rynek usług służących poprawie kondycji fizycznej, samopoczucia i wyglądu.
271. AUTOSZILING Czesław Sziling, Mirela Sziling s.c. 406 504.00 199 920.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-271/08-01
Budowa lakierni samochodowej
272. "HARRISDENT" 142 000.00 85 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-272/08-01
Podniesienie jakości usług Gabinetu HARRISDENT w Tychach poprzez modernizację firmy oraz wdrożenie nowych usług w zakresie radiowizjografii i implantologii.
273. Tercharpol Sp. z o.o. 455 400.00 199 927.50 WND-RPSL.01.02.01
-00-273/08-01
Zakup ładowarki na potrzeby firmy Tercharpol Sp. z o.o.
274. Tercharpol Sp. z o.o. 443 520.00 199 920.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-274/08-01
Zakup koparki wraz z młotem wyburzeniowym na potrzeby firmy Tercharpol Sp. z o.o.
275. PPUH BAMAL Adam Laskowski 423 748.00 199 774.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-275/08-01
Budowa i wyposażenie stacji diagnostycznej firmy BAMAL.
276. Usługi Remontowo Budowlane Halina Szymańska 563 478.79 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-276/08-01
Zakup nowych maszyn celem wprowadzenia nowych usług na rynek lokalny
277. PPUH BAMAL Adam Laskowski 583 560.24 199 495.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-277/08-01
Rozbudowa warsztatu samochodowego firmy BAMAL.
278. Firma remontowo-budowlana Rafał Szmidla Rafał Szmidla 29 280.00 14 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-278/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa remontowo-budowlanego Rafał Szmidla
279. Firma Handlowa TREND Zbigniew Barański 398 403.20 192 936.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-279/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy TREND poprzez otwarcie ośrodka SPA w Starym Domu Zdrojowym w Ustroniu.
280. P.W. BETA-PAK Beata Dobija 409 920.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-280/08-01
Dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie ulepszonych produktów przez mikroprzedsiębiorstwo BETA-PAK z Bielska-Białej w wyniku zakupu środków trwałych.
281. "SOLVER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 276 324.46 135 897.28 WND-RPSL.01.02.01
-00-281/08-01
Modernizacja i rozwój Spółki "SOLVER" prowadząca do ulepszenia świadczonych usług
282. P.W. TEKO-PAK Mirosław Dobija 366 000.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-282/08-01
Rozbudowa firmy TEKO-PAK z Bielska-Białej w wyniku zakupu uniwersalnej sklejarki do kartonów oraz wprowadzenie na rynek ulepszonych produktów.
283. Stacja Paliw Krzysztof Bartusik 103 626.80 29 559.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-283/08-01
Stworzenie bezpiecznej,przyjaznej dla środowiska stacji paliw w Rogoźniku poprzez modernizację i dostosowanie do wymogów dyrektyw UE.
284. P.W. TEKO-PAK Mirosław Dobija 366 000.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-284/08-01
Wzrost konkurencyjności w wyniku zakupu linii do produkcji opakowań oraz wprowadzenia ulepszonych produktów przez firmę TEKO-PAK z Bielska-Białej
285. Zadlad Wielobranzowy REBUD Kulawik Wiktor 78 396.00 36 155.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-285/08-01
REBUD 2009 - Projekt wprowadzenia nowych i ulepszonych usług Murarsko-tynkarsko-posadzkarskich przy użyciu nowoczesnej bazy sprzętowej w celu znaczącej poprawy wydajności i konkurencyjności firmy.
286. Usługi ogólnobudowlane i elektryczne Eugeniusz Skupień 280 600.00 138 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-286/08-01
Modernizacja działań firmy poprzez zakup nowoczesnego, mobilnego podnośnika koszowego do pracy na wysokości
287. Mediatec business partner s.c. Marzena Paluch-Chmurawa, Przemysław Chmurawa 61 366.00 30 180.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-287/08-01
Uwolnić kolory - zakup i wdrożenie w firmie Mediatec zaawansowanego systemu zarządzania kolorem modernizującego proces przygotowania materiałów reklamowych do druku.
288. Almar Sp. z o.o. 103 065.60 49 188.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-288/08-01
Rozwój firmy poprzez unowocześnienie procesu świadczenia usług w wyniku uruchomienia profesjonalnej strony internetowej i budowy interaktywnego salonu sprzedaży przez firmę Almar Sp. z o.o. z Katowic.
289. Pensjonat Dworek nad Stawem Jeżyszek Adam 302 438.00 147 540.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-289/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego ciągu technologicznego do pomieszczeń kuchennych w restauracji Dworek nad Stawem w Wodzisławiu Śląskim
290. Firma Handlowo-Usługowa "EKO-WTÓR" Kazimierz Jakubiec 688 568.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-290/08-01
Rozbudowa Firmy EKO-WTÓR Kazimierz Jakubiec w Gminie Meszna poprzez zmianę świadczenia usług i wprowadzenie nowego produku przy użyciu nowoczesnej maszyny PAAL two PGS 6540 V
291. BIURO RACHUNKOWE - ZASADA GRAŻYNA ZASADA 29 405.00 17 643.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-291/08-01
Usługa księgowości internetowej
292. PUHR PRIOR J.ROSTKOWSKA, J.ROSTKOWSKI, M.KUC 221 430.00 105 270.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-292/08-01
Rozwój i poprawa konkurencyjności firmy Prior poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i zakup nowych maszyn
293. Maria Poloczek 30 000.00 18 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-293/08-01
Zwiększenie konkurencyjności Sklepu "Art.Spożywcze" Maria Poloczek poprzez zwiekszenie powierzni sprzedaży oraz rozszerzenie asortymentu i usług.
294. FIRMA HANDLOWA SIGMATEC MATUSZCZYK RAFAŁ 201 300.00 82 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-294/08-01
Uruchomienie sklepu internetowego jako czynnik poprawy konkurencyjności firmy SIGMATEC
295. LUGA Glińska Agnieszka 75 571.68 37 513.29 WND-RPSL.01.02.01
-00-295/08-01
Rozszerzenie działalnosci firmy LUGA przez wprowadzenie nowych produktów - gier komputerowych typu casual.
296. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Lecznica "MEDOR" 159 477.00 95 686.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-296/08-01
Medor-modernizacja i rozwój
297. MACCARONI & C SP. Z O.O. 358 680.00 176 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-297/08-01
Rozszerzenie działalności firmy MACCARONI & C Sp. z o.o. jako czynnik poprawy pozycji konkurencyjnej
298. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Grabex Zbigniew Grabara 326 325.60 160 488.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-298/08-01
Trzeci etap modernizacji parku maszynowego firmy Grabex
299. EUROPHARM Outsourcing for Pharmaceutical Companies Krystyna Pawełczyk-Pala Paweł Pala Spółka Jawna 446 563.84 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-299/08-01
Rozwój gabinetu medycyny estetycznej "Juwena" w Bielsku-Białej poprzez poszerzenie oferty usług
300. PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE GOMAX LUDWIK GOGÓŁKA 431 550.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-300/08-01
Uruchomienie suszarni drewna w celu rozwinięcia oraz modernizacji produkcji w zakładzie obróbki drewna.
301. ART-GAZ-DECO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 450 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-301/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Art-Gaz-Deco Sp. z o.o. poprzez zakup używanej koparki wielozadaniowej.
302. Sklep Wielobranżowy- Puchała Jolanta Teresa 45 891.00 27 534.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-302/08-01
Modernizacja sklepu-zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń.
303. DROMAR Sp.zoo 418 613.72 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-303/08-01
Rozwój firmy i wprowadzenie na rynek nowych usług poprzez unowocześnienie parku maszynowego
304. Firma Mida Andrzej Frysztacki 433 480.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-304/08-01
Wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi gastonomicznej wraz z salą bankietową i kateringiem w stylizowanej piwnicy budynku firmy "MIDA" A. Frysztacki w Jastrzębiu Zdroju
305. ArchiMED Artur Chełmicki 338 600.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-305/08-01
Utworzenie Gabinetu Lekarskiego ArchiMed wraz z pracownią USG w Katowicach
306. EUROPHARM Outsourcing for Pharmaceutical Companies Krystyna Pawełczyk-Pala Paweł Pala Spółka Jawna 292 029.00 175 217.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-306/08-01
Wzrost konkurencyjności gabinetu medycyny estetycznej w Gliwicach poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług
307. "O.C.S." spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-307/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego i wprowadzenie na rynek nowych usług w wyniku zakupu wycinarki wodnej
308. Indywidualna Praktyka Dentystyczna lek.dent. Katarzyna Krakowiak-Dryja 73 530.00 44 118.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-308/08-01
Poszerzenie i podniesienie standardu świadczonych usług stomatologicznych na obszarze wiejskim - Rybarzowice.
309. Biuro Kadr Medycznych 20 000.00 12 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-309/08-01
Unowocześnienie sposbu szkolenia w oparciu o nowoczesny sprzęt szkoleniowy oraz szkolenia autorskie z pierwszej pomocy
310. HATAL Szymon Hatalski 33 989.20 16 236.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-310/08-01
Rozbudowa salonu kosmetycznego Akademia Urody CASCATELLE - rozwój poprzez wdrożenie nowych zabiegów elektrostymulacji, pressoterapii oraz zmianę sposobu świadczenia usług z zakresu kosmetyki dłoni.
311. TechMaster Monika Stasica 594 506.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-311/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy TechMaster poprzez budowę Beskidzkiego Centrum Edukacyjnego.
312. Audiofonika - Aparaty Słuchowe Przemysław Śpiewak - Spółka Jawna 402 978.20 198 186.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-312/08-01
Utworzenie specjalistycznego ośrodka zaburzeń słuchu mowy i głosu oraz równowagi.
313. TIMES INTROLIGATORNIA RAFAŁ CICHOWSKI 403 576.00 198 480.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-313/08-01
Zakup urządzeń w celu uruchomienia innowacyjnych usług introligatorskich
314. Biomasa Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 378 200.00 186 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-314/08-01
rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowoczesnych maszyn do produkcji zrębki drzewnej
315. Laboratorium Analityczne S.C. 39 590.00 23 754.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-315/08-01
Poprawa jakości badań poprzez modernizację aparatury analitycznej
316. "Speed-Bud" Adam Krzemień 503 250.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-316/08-01
zakup nowoczesnej kompaktowej kruszarki do recyklingu odpadu budowlanego
317. Usługi-Handel-Transport Mechanika Pojazdowa Pękała Edward 45 700.56 22 476.17 WND-RPSL.01.02.01
-00-317/08-01
Unowocześnienie warsztatu mechaniki pojazdowej Edwarda Pękały w Wiśle.
318. "JANI FITNESS FUN" - Janiczek Beata 50 264.00 24 720.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-318/08-01
zakup nowoczesnego sprzętu do ćwiczeń siłowych i rehabilitacyjnych szansą na rozwój przedsiębiorstwa
319. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Produkcyjne "Archex" Sp. z o.o. 65 507.90 31 317.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-319/08-01
Dywersyfikacja usług firmy Archex Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń biurowych i profesjonalnego oprogramowania.
320. Eyevis Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 468 480.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-320/08-01
zakup nowoczesnych bezszwowych monitorów plazmowowych celem wprowadzenia nowej usługi,
321. Tavor Studio Reklamy Michał Łukoszek, Marcin Rychły Spółka Jawna 104 676.00 48 988.37 WND-RPSL.01.02.01
-00-321/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy TAVOR w Raciborzu poprzez poprawę jakości dotychczasowych produktów i usług w wyniku zakupu środka trwałego - plotera drukująco - wycinającego
322. PPHU"ZAW-DOM"s.c. Grzegorz Zawojski , Wojciech Zawojcki 2 195 728.87 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-322/08-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia ulepszonych produktów ,usług ,polegającą na budowie pawilonu wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
323. ARK AGATA KLIBER 114 111.48 53 120.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-323/08-01
Wzmocnienie konkurencyjności firmy ARK poprzez zakup nowoczesnego oprogramowania prowadzącego do zmiany sposobu świadczenia usług
324. RAD-PROJEKT Radosław Radziecki 231 800.00 114 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-324/08-01
Nowa jakość usług projektowych dzięki innowacyjnym rozwiązaniom zastosowanym w biurze projektów Rad-Projekt.
325. Centrum Zabaw i Rozwoju "Elfik" 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-325/08-01
Uruchomienie innowacyjnego Centrum Zabawy i Rozwoju ELFIK z całodzienną opieką nad dzieckiem.
326. Rafał Drobczyk Architektura i Urbanistyka 263 886.00 129 780.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-326/08-01
Rozszerzenie zakresu oferowanych usług oraz podniesienie ich jakości poprzez wprowadzenie nowoczesnych specjalistycznych oprogramowań do projektowania
327. Centrum Stomatologii "Euromedic" Knapik-Woźniak Agnieszka 480 640.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-327/08-01
Wzrost konkurencyjności Centrum Stomatologii Euromedic poprzez otwarcie specjalistycznej przychodni stomatologicznej i wprowadzenie do oferty nowych usług
328. ZAW-MED Lekarz Stomatolog Małgorzata Zawisza-Sroka 265 000.00 159 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-328/08-01
Uruchomienie gabinetu stomatologicznego świadczącego usługi na najwyższym poziomie przy użyciu nowoczesnych maszyn i urządzeń stomatologicznych
329. Mrozek Spółka z o.o. 416 081.00 198 630.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-329/08-01
Pozyskiwanie energii geotermalnej przez Mrozek Spółka z o.o. poprzez zakup wiertnicy hydraulicznej.
330. Drukarnia "Skill" S.C. Makarewicz i Szomko Makarewicz Małgorzata i Henryk, Szomko Dorota i Maciej 822 387.97 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-330/08-01
Wzrost konkurencyjności Drukarni SKILL poprzez zakup nowoczesnej czterokolorowej linii drukarskiej.
331. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "ANETKA" Aneta Dygas 424 560.00 199 752.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-331/08-01
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa P.P.H.U. Anetka Aneta Dygas w Zawierciu poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do produkcji piekarskiej
332. APTEKA 69 178.00 35 040.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-332/08-01
Komputeryzacja sklepu Zielarsko-Medycznego w Żorach celem zmiany sposobu świadczenia usług sprzedaży z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
333. Geosond spółka cywilna 260 921.40 128 322.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-333/08-01
Podsniesinie konkurencyjności przedsiębiorstwa Geosond s.c. poprzez zakup wiertnicy samochodowej wraz z jednostką transportującą i niezbędnym osprzętem
334. Dressler Andrzej – „EXPRESS EFEKT” – Estrada, Światło, Dźwięk 332 300.00 199 380.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-334/08-01
Komputerowy system sterowania oświetleniem
335. AUTO-TECHNIKA Marcin Wróbel 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-335/08-01
WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY AUTO TECHNIKA POPRZEZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ
336. Firma Handlowo-Usługowa "MAYA" S.C 85 569.71 51 341.82 WND-RPSL.01.02.01
-00-336/08-01
"Modernizacja i podniesienie komfortu"
337. Centrum Promocji AK-Pol Arkadiusz Pilarz 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-337/08-01
Unowocześnienie usług public relations jako narzędzia budującego wizerunek klientów agencji reklamowej Centrum Promocji AK-Pol w Bielsku-Białej podczas organizacji imprez sportowych i konferencji.
338. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "TADEX" Piłat Anna 339 434.13 166 934.82 WND-RPSL.01.02.01
-00-338/08-01
Inwestycja w obrabiarkę cyfrową CNC krokiem milowym TADEX do rozwoju i ekspansji rynkowej
339. Piekarnia - Cukiernia "Budny" Adam i Karina Budny - Krystyna Budny Spółka Cywilna 117 364.00 57 720.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-339/08-01
Poszerzenie oferty produktowej firmy Piekarnia-Cukiernia BUDNY w Rudzie Śląskiej poprzez zakup urządzeń piekarniczo-gastronomicznych
340. AUTO - COMPLEX Grzegorz Olszewski 300 000.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-340/08-01
Rozbudowa firmy Auto - Complex w Lędzinach w celu zwiększenia zakresu świadczonych usług
341. Centrum Promocji AK-Pol Arkadiusz Pilarz 402 966.00 198 180.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-341/08-01
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w kreowaniu marki klientów agencji reklamowej Centrum Promocji AK-Pol z siedzibą w Bielsku-Białej podczas imprez sportowych, firmowych i integracyjnych.
342. Z.P.H. JAMET Olgierd Stolaronek 418 574.68 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-342/08-01
Zasadnicza zmiana procesu technicznego prowadząca do poprawy jakości wyrobu.
343. @ALFANET Marcin Małolepszy 408 212.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-343/08-01
Telefonia internetowa drogą do sukcesu @ALFANET w Częstochowie
344. AUTO PUNKT JERZY ERNT 387 829.00 59 612.29 WND-RPSL.01.02.01
-00-344/08-01
Rozwój i podniesienie konkurencyjności firmy poprzez poszerzenie zakresu świadczonych usług.
345. Blacharstwo i Lakiernictwo Pojazdowe "AUTO KOMPLEKS" inż. Sławomir Puka 135 420.00 66 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-345/08-01
Zakup innowacyjnej kabiny lakierniczej gwarancją sukcesu biznesowego AUTO KOMPLEKS w Częstochowie
346. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PROMED" Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Bogdan Kania 278 600.00 162 360.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-346/08-01
Podniesienie konkurencyjności nowego oddziału w Katowicach Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Bogdan Kania poprzez doposażenie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań
347. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "Dogma" Spółka Cywilna G. Bonk J. Józefowicz 6 320.00 3 160.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-347/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy PPUH Dogma Spółka Cywilna G. Bonk J. Józefowicz poprzez wprowadzenie nowej formy sprzedaży.
348. diKon Stępień Konrad 326 960.00 160 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-348/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa diKon polegająca na wprowadzeniu do oferty nowej usługi inspekcji i czyszczenia systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
349. DUODENT NZOZ MARCIN BRANNY, ARTUR PRZYNICZYŃSKI S.C. 279 700.00 167 820.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-349/08-01
Rozwój usług stomatologicznych i ortodontycznych świadczonych przez DUODENT poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej
350. Ledar Dariusz Skrzypczyk i Wspólnicy Spółka Jawna 378 200.00 186 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-350/08-01
Zakup urządzenia do czyszczenia strumieniowo ściernego w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa Ledar Dariusz Skrzypczyk i Wspólnicy Spółka Jawna
351. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe "Halina" Halina Majer 427 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-351/08-01
Wdrożenie usługi plastycznej obróbki drutu w PPUHT Halina Halina Majer
352. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ALMED Alina Gwóźdź 90 036.00 54 021.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-352/08-01
Wzrost konkurencyjności NZOZ ALMED poprzez wprowadzenie zmian w procesie świadczenia usług medycznych.
353. Ficek Bogusława UNIPLAN 70 600.00 42 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-353/08-01
Nowoczesne techniki informatyczne w biurze nowoczesnej kobiety
354. TECH-MASZ s.c. Piotr Jojko, Barbara Jojko 593 530.00 194 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-354/08-01
Zakup maszyny do produkcji kruszyw na potrzeby firmy TECH - MASZ s. c.
355. Biuro Ekspertyz Sądowych i Rzeczoznawstwa Samochodowego s.c. 20 864.40 10 375.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-355/08-01
Wykorzystanie nowych metod informatycznych w analizach wypadków drogowych w firmie BESIRS s.c.
356. Beta-Monika Bukowińska 15 967.60 6 646.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-356/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi: kosztorysowanie robót budowlanych.
357. Studio Beata Dębowska 68 686.00 33 780.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-357/08-01
Zakup stanowiska do projektowania i przygotowania produkcji odzieży
358. Firma Usługowo Handlowa "MEK" s.c. Aniela Boehm, Barbara Młynarczyk, Ewa Zielosko 30 658.60 15 078.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-358/08-01
Nowoczesne środki trwałe oraz specjalistyczne oprogramowanie jako inwestycja umożliwiająca radykalną zmianę procesu świadczenia i podnosząca jakość świadczonych usług księgowych
359. AUTO GAZ ŚLĄSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 369 660.00 107 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-359/08-01
Modernizacja procesu projektowo-badawczego w celu wprowadzenia na rynek ulepszonego urządzenia wtrysku paliwa gazowego
360. Firma Handlowa Vier-Pol Roman Panek 616 649.00 199 652.75 WND-RPSL.01.02.01
-00-360/08-01
Zakup projektu i przygotowanie produkcji przyczep samochodowych i wózków handlowych nowego wzoru
361. STOLARSTWO-TOKARSTWO PASIERB STANISŁAW 124 138.66 61 051.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-361/08-01
Zmiana procesu produkcji poprzez wprowadzenie specjalistycznej obrabiarki wykorzystującej nową technologię.
362. KRYMAR Krzysztof Żychski 311 100.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-362/08-01
Zmiana procesu produkcyjnego poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem technologii ICT w firmie KRYMAR.
363. STOLBOX Grzegorz Halar, Cezary Gruszka Spółka Jawna 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-363/08-01
Zwiększenie konkurencyjności Mikroprzedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego.
364. P.P.H.U. SFERAWENT SPÓŁKA CYWILNA RADOSŁAW PĘKOWSKI, MARCIN LEGIN, SEBASTIAN SZYMALA 429 440.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-364/08-01
Wzrost konkurencyjności spółki SFERAWENT poprzez inwestycję w nowoczęsną maszynę do produkcji rur spiro.
365. Biuro Usług Geodezyjnych i Projektowych Woszczyk Lidia 45 000.00 27 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-365/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zastosowanie technologii GPS w świadczeniu usług geodezyjnych.
366. Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe Intermark Józef Sołtys 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-366/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa INTERMARK w Toszku poprzez zakup maszyn, urządzeń oraz robót budowlanych umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych ulepszonych produktów w postaci sorbentu.
367. Protech Maciej Kania 348 920.00 171 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-367/08-01
Uruchomienie nowej usługi w firmie PROTECH.
368. Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowe Intermark Józef Sołtys 439 200.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-368/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa INTERMARK w Toszku poprzez zakup maszyn, urządzeń oraz robót budowlanych umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych ulepszonych produktów w postaci mat izolacyjnych.
369. DROMET S.C. Augustyn Marian Augustyn Szymon 218 500.00 105 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-369/08-01
Modernizacja przedsiębiorstwa polegająca na wprowadzeniu na rynek nowej usługi sprzętu komunalnego: zamiatarki elewatorowej firmy Broddson -Gothia
370. Usługi Geodezyjne Markulak i Drobczyk s.c. 36 815.84 18 106.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-370/08-01
Rozwój firmy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń pomiarowych poprawiających jakość świadczonych usług
371. DROMET S.C. Augustyn Marian Augustyn Szymon 278 500.00 134 508.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-371/08-01
Modernizacja przedsiębiorstwa polegająca na wprowadzeniu na rynek nowej usługi sprzętu komunalnego:zamiatarki elewatorowej firmy Broddson Gothia oraz specjalistycznego ciągnika komunalnego MTZ Belarus
372. PHMETRON Zakład Produkcyjno-Usługowy Joanna Nawratil 329 400.00 162 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-372/08-01
Rozbudowa linii technologicznej firmy PHMETRON ZPU poprzez zakup pionowego centrum obróbczego CNC.
373. Z.B.P. SENSOR GAZ Andrzej Rejowicz 411 750.00 199 968.75 WND-RPSL.01.02.01
-00-373/08-01
Poprawa jakości wyrobów firmy SENSOR GAZ poprzez modernizację ciągu technologicznego do laboratoryjnego wytwarzania pellistorów i komór pomiarowych
374. Salon Kosmetyczny "Butterfly" 21 000.00 0.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-374/08-01
Zwiększenie konkurencyjności salonu kosmetycznego poprzez zakup specjalistycznego łóżka solarium/sprzętu kosmetycznego
375. Firma Usługowa CONSPECT Estera Sławińska Dziurosz 461 915.18 199 986.56 WND-RPSL.01.02.01
-00-375/08-01
Uruchomienie kompleksu basenowego z hydroterapią w Centrum Odnowy Biologicznej w Sosnowcu.
376. Kancelaria Prawa Gospodarczego i Podatkowego Radca Prawny Czesław Sadkowski 304 446.69 131 212.88 WND-RPSL.01.02.01
-00-376/08-01
Modernizacja i Teleinformatyzacja Kancelarii Prawa Gospodarczego i Podatkowego
377. Zakład Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i CO Zdzisław Młynarski 254 370.00 125 100.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-377/08-01
Zakup recyklera i samochodu asenizacyjnego drogą do rozwoju Zakładu Instalatorstwa Sanitarnego, Gazowego i CO Zdzisław Młynarski
378. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe CAPRI PIZZERIA 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-378/08-01
Rozwój Pizzerii CAPRI poprzez jej modernizację oraz wprowadzenie nowej usługi
379. Firma Usługowa CONSPECT Estera Sławińska Dziurosz 635 620.00 199 959.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-379/08-01
Uruchomienie profesjonalnego saunarium w Centrum Odnowy Bilogicznej w Sosnowcu
380. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Batomet s.c. Dariusz Ginalski, Longin Kloc 446 640.00 199 968.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-380/08-01
Wdrożenie innowacji procesowej i produktowej poprzez zakup tokarki CNC
381. P.Z. Partner - Pałamarz Spółka Jawna 370 453.00 151 825.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-381/08-01
Uruchomienie centrum szkoleniowo-doradczego z częścią do zajęć praktycznych.
382. "INWEST-BUD" Bogusław Rawski 451 888.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-382/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług.
383. KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Katarzyna Tylkowska-Lipieta 427 305.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-383/08-01
Poprawa konkurencyjności kancelarii radcy prawnego poprzez jej rozbudowę, prowadzącą do rozszerzenia zakresu świadczonych usług i dostosowania ich jakości do norm europejskich.
384. AWR Edytor Sp. z o.o. 212 280.00 104 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-384/08-01
Zakup i instalacja maszyn do drukarni wielkoformatowej w Katowicach
385. FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA Michał Grzywa 236 924.00 115 920.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-385/08-01
Wzrost konkurencyjności świadczenia usług marketingowych i reklamy poprzez zakup nowoczesnego ekranu LED i uruchomienie biura sprzedaży
386. "INWEST-BUD" Bogusław Rawski 474 892.68 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-386/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup linii technologicznej do produkcji opakowań kartonowych.
387. Studium Przedsiębiorczości "MAGO" Krystyna Brzezicka 285 320.00 168 792.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-387/08-01
Nowa jakość nauczania poprzez wykorzystanie "Visual learning-u" w ramach prowadzonej działalności MAGO
388. DRUKARNIA PROSPEKT MARCIN WÓJCIK 547 193.67 197 348.54 WND-RPSL.01.02.01
-00-388/08-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy DRUKARNIA PROSPEKT MARCIN WÓJCIK poprzez zakup składarko-sklejarki i maszyny offsetowej
389. Zakład Usługowo Handlowy DAKA Józef Ratuszny 494 496.74 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-389/08-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez zakup technologicznego ciągu do prażenia i nasmaczania słonecznika prowadzący do wprowadzenia na rynek nowych konkurencyjnych produktów spożywczych.
390. TERA - MED Gabinet Rehabilitacyjny 126 507.50 65 025.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-390/08-01
Rozwój firmy TERA - MED Gabinet Rehabilitacyjny poprzez zakup wielofunkcyjnego aparatu do fizykoterapii i kompleksowego wyposażenia gabinetu kosmetycznego
391. PPHU TECH-NET 68 744.96 33 808.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-391/08-01
Modernizacja serwisu samochodowego TECH -NET w Zabrzu -Biskupicach
392. RODBUD ZBIGNIEW WIECZOREK 415 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-392/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy RODBUD poprzez stworzenie nowej oferty usługowej: otwarcie bazy noclegowej, celem rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa.
393. Okno-Trend P.P.H.U. Maurycy Jakubiec 234 850.00 113 100.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-393/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Okno-Trend poprzez uruchomienie nowej linii do produkcji stolarki aluminiowej i likwidację barier funkcjonalnych.
394. Niepubliczny Zakład Opieki Zrowotnej Ogniewski Piotr 259 000.00 155 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-394/08-01
Podniesienie konkurencyjności gabinetu dentystycznego poprzez inwestycję w nowoczesny sprzęt stomatologiczny, celem poszerzenia zakresu usług i ich ulepszenia
395. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Medicus Krystyna Stencel-Gabriel 175 500.00 105 300.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-395/08-01
Wprowadzenie nowych usług medycznych dzięki inwestycjom w innowacyjne urządzenia medyczne
396. "PARK-2" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 405 284.00 199 320.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-396/08-01
Eko-myjnia oraz stacja obsługi pojazdów odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie inowacyjnych sposobów świadczenia usług
397. Polvet Healthcare Teodorowski Spółka Jawna 368 053.31 199 970.74 WND-RPSL.01.02.01
-00-397/08-01
Rozwój Polvet Healthcare poprzez wprowadzenie nowych usług weterynaryjnych dla zwierząt domowych
398. RODBUD ZBIGNIEW WIECZOREK 445 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-398/08-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez stworzenie domu przyjęć w Niedobczycach oraz wprowadzenie nowych usług, w celu podniesienia konkurencyjności podmiotu.
399. MIWO MILITARY Renata Michalik 347 700.00 171 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-399/08-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji w oparciu o zautomatyzowane procesy prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług opartych na własnych patentach.
400. Centrum Zdrowia Małych Zwierząt s.c. Agnieszka Kloryga, Radosław Kloryga 162 771.39 91 273.67 WND-RPSL.01.02.01
-00-400/08-01
Rozszerzenie zakresu działalności firmy Centrum Zdrowia Małych Zwierząt o świadczenie nowych usług
401. EWRO POLSKA 384 300.00 189 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-401/08-01
Wprowadzenie na rynek biodegradowalnych opakowań w oparciu o innowacyjną linię technologiczną, odpowiedzią na problemy związane z ochroną środowiska naturalnego województwa śląskiego.
402. ART-DENT Bożena Majewska 87 787.14 48 058.63 WND-RPSL.01.02.01
-00-402/08-01
Rozbudowa firmy ART-DENT Bożena Majewska w oparciu o nowe usługi
403. MG Automaty S.C. Król Grzegorz, Jarosz Maciej 485 113.66 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-403/08-01
Modernizacja firmy MG Automaty poprzez poszerzenie oferty i wymianę urządzeń vendingowych
404. HYDROMONT - Magdalena Redkiewicz 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-404/08-01
Zmiana technologii produkcji, zarządzania produkcją oraz wprowadzenie nowych produktów dzięki inwestycji w innowacyjną linię produkcyjną
405. AGENCJA REKLAMOWO-PORZĄDKOWA BESKIDZKA KONICZYNKA ŁUKASZ SZLITER 409 920.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-405/08-01
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla ochrony środowiska naturalnego.
406. Fibra Bartosz Nosiadek 49 071.00 28 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-406/08-01
Nowocześnie znaczy łatwiej i szybciej - stworzenie strony www, systemu online do zakupu produktów finansowych oraz systemu do zarządzania kontaktami z klientami.
407. Henryk Roch ROTEX Firma Handlowo - Usługowa 430 660.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-407/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę i modernizację procesu produkcyjnego oraz zastosowanie narzędzi informatycznych w nowych formach sprzedaży i procesach zarządzania produkcją
408. Doradztwo Personalne Menedżer Sp. z o.o. 54 114.30 26 613.59 WND-RPSL.01.02.01
-00-408/08-01
Działania modernizacyjne w firmie Doradztwo Personalne Menedżer Sp. z o.o. prowadzące do świadczenia ulepszonej usługi doradztwa organizacyjnego
409. Henryk Roch ROTEX Firma Handlowo - Usługowa 401 990.00 197 700.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-409/08-01
Wzrost konkurencyjności poprzez rozbudowę oraz modernizację systemów logistycznych w firmie.
410. Huk-Południe Jerzy Strycharczyk 149 830.88 73 687.32 WND-RPSL.01.02.01
-00-410/08-01
Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcji w fimie Huk-Południe Jerzy Strycharczyk w oparciu o nowe maszyny
411. P.P. H. U. MMBIKE 67 576.00 32 004.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-411/08-01
Modernizacja pomieszczen i uzupelnienie wyposazenia firmy MMBike dla stworzenia wizerunku firmy nowoczesnej z nowoczesnym procesem handlowym oraz nowymi i kompleksowymi usługami ekspercko-serwisowymi
412. "OSTROG.NET" J. Wałęga & M. Musioł Spółka Jawna 241 621.00 99 025.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-412/08-01
Nowoczesna radiowa sieć Internetu szansą rozwoju firmy OSTROG.NET w Raciborzu
413. Biuro Projektów Elektronicznych Wojciech Chmielorz 653 709.31 199 985.84 WND-RPSL.01.02.01
-00-413/08-01
Rozbudowa firmy Biuro Projektów Elektronicznych Wojciech Chmielorz w oparciu o nowe produkty
414. Kserograf Spółka Cywilna Dawid Fiolka, Joanna Bilińska-Karasek 219 600.00 108 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-414/08-01
Rozwój spółki cywilnej Kserograf poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług.
415. Przychodnia Weterynaryjna K.Szwarc & O.Sobik 29 000.00 17 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-415/08-01
Rozwój diagnostyki w weterynarii
416. Laminatech S.C. 366 000.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-416/08-01
Zakup linii technologicznej do produkcji korytek z polimerobetonu przez firmę Laminatech S.C.
417. LECZNICA DLA ZWIERZĄT s.c. Jarosław Żambo, Artur Suraj 133 727.00 74 987.10 WND-RPSL.01.02.01
-00-417/08-01
Wprowadzenie nowych usług w przedsiębiorstwie poprzez wyposażenie pracowni rentgenowskiej i laboratorium diagnostycznego.
418. Praktyka Dentystyczna lek. dentysta Andrzej Sobiegała 76 000.00 45 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-418/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez utworzenie specjalistycznego stanowiska stomatologicznego na terenie miasta Bytom
419. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENTAL Izbela Danecka 159 178.50 95 507.10 WND-RPSL.01.02.01
-00-419/08-01
Rozszerzenie działalności NZOZ DENTAL o nowe usługi
420. PROFIT-BUD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 413 129.82 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-420/08-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Profit-Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Handlowa 2 poprzez wprowadzenie do asortymentu nowych produktów oraz modernizacja obecnego procesu produkcji
421. "POWER-FIT" M.Motłoch-Lis i Spółka Spółka Jawna 340 380.00 167 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-421/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie Centrum edukacyjno - rekreacyjnego dla dzieci "Baby-fit"
422. Biuro Kompletacji Dostaw Tomasz Skoczyński 310 400.00 186 240.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-422/08-01
Nowoczesne Laboratorium Techniki Dentystycznej
423. Katarzyna Koszczewska Doradztwo Finansowe 109 800.00 49 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-423/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Doradztwa Finansowego w Częstochowie poprzez zakup aplikacji finansowej umożliwiającej porównanie produktów finansowych online.
424. GrafTech Mirosław Margiecok 47 946.00 23 580.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-424/08-01
Zakup laserowego plotera grawerującego.
425. Marcoll S.C. Barbara i Łukasz Marcoll 53 709.40 26 414.46 WND-RPSL.01.02.01
-00-425/08-01
Nowe oprogramowanie sposobem zróżnicowania działalności firmy Marcoll S.C.
426. BIURO INŻYNIERSKIE 2 A&D OKTAWIEC 50 252.78 24 714.49 WND-RPSL.01.02.01
-00-426/08-01
Działania modernizacyjne w firmie "Biuro Inżynierskie 2 A&D Oktawiec" drogą do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa
427. "BWP" Sp. z o.o. 52 849.08 25 991.35 WND-RPSL.01.02.01
-00-427/08-01
Dostosowanie i rozwój infrastruktury informatycznej w firmie "BWP" Sp. z o.o. sposobem na rozszerzenie oferowanych usług i umocnienie pozycji firmy na rynku
428. Viz-projekt Joanna Korczyńska 108 920.00 52 092.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-428/08-01
Modernizacja i rozbudowa biura projektowego w Tychach pozwalająca podnieść konkurencyjność poprzez oferowanie usług w szerszym zakresie i o wyższym stopniu skomplikowania
429. PW Mrostal 100 000.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-429/08-01
Zakup wibroprasy
430. P.P.H.U. WAT-DOM JAN WATA 536 104.60 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-430/08-01
Rozbudowa firmy WAT-DOM w Szczekocinach - etap 2.
431. Zadlad Wielobranzowy REBUD Kulawik Wiktor 148 612.00 72 006.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-431/08-01
Projekt wprowadzenia nowej uslugi –wykonawstwa żelbetowych konstrukcji przestrzennych w technologii Peri-Tekko w celu zaspokojenia rosnącego popytu na specjalistyczne, nowoczesne usługi żelbetonowe.
432. "VIDEOGRAF EDUKACJA" Sp. z o.o. 176 962.24 105 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-432/08-01
Edukacyjny wortal społecznościowy Edurodzina.pl
433. AC INTERNATIONAL 195 200.00 117 120.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-433/08-01
Wzrost konkurencyjności oraz rozszerzenie oferty AC INTERNATIONAL EAST Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego urządzenia do rehabilitacji kończyny górnej.
434. BUDOMAX MIROSŁAW MADUSIOK 370 880.00 182 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-434/08-01
Zakup nowego sprzętu - szansą na rozwój przedsiębiorstwa Budomax
435. 24 MEDIA Paweł Płonka 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-435/08-01
Zakup nowoczesnego sprzętu i oprogramowania dla wysokobudżetowych produkcji filmowych dynamicznie rozwijającej się firmy usługowej 24 MEDIA
436. Piekarnia - Cukiernia Grabowski Piotr Grabowski 122 187.68 39 451.86 WND-RPSL.01.02.01
-00-436/08-01
Wzrost konkurencyjności Piekarni-Cukierni Piotr Garbowski poprzez zakup środków trwałych i wprowadzenie nowych produktów
437. AG TRADING Sp. z o.o. 416 020.00 199 996.50 WND-RPSL.01.02.01
-00-437/08-01
Zwiększenie konkurencyjności AG TRADING Sp. z o.o. dzięki uruchomieniu samoobsługowej myjni bezdotykowej przy stacji paliw w Bielsku- Białej.
438. Gabinet Stomatologiczny Ewelina Sieroń-Kałuża 82 244.65 39 675.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-438/08-01
Rozbudowa działalności praktyki stomatologicznej Ewelina Sieroń-Kałuża poprzez uruchomienie nowego gabinetu w atrakcyjnej lokalizacji i wprowadzenie do oferty nowych usług.
439. PRO-INFO S.C Wojciech Kliś, Marek Ścisłowski 150 035.60 73 788.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-439/08-01
Zakup specjalistycznych urządzeń dla Laboratorium Badania Środdowiska Pracy i Środowiska Ogólnego dla poprawy jakości świadczenia usług obecnych oraz wprowadzenia do oferty nowych usług badawczych.
440. Pracownia Projektowa PROJGAZ 102 541.00 50 430.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-440/08-01
Zwiększenie konkurencyjności Pracowni Projektowej PROJGAZ Zabrze poprzez zakup nowoczesnych urządzeń poprawiających jakość świadczonych usług.
441. INNA s.c. Makówka-Cielenkiewicz Elżbieta; Cielenkiewicz Mariusz 222 060.71 109 210.18 WND-RPSL.01.02.01
-00-441/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Inna s.c. poprzez zakup urządzenia do automatycznego mycia szablonów, urządzenia do automatycznego filtrowania i recyrkulacji oraz tunelu suszącego.
442. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUS 340 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-442/08-01
Nabycie nieruchomości zabudowanej w celu rozbudowy zakładu, wprowadzenia na rynek nowych produktów i zmiany sposobu świadczenia usług.
443. Bożena Wittmann 214 760.74 103 296.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-443/08-01
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Sosnowcu - wyposażenie
444. "ANDERS" Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Roman Anderski 396 500.00 195 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-444/08-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa o nowy specjalistyczny sklep muzyczny oraz wprowadzenie nowej usługi serwisowej.
445. "Edukacja" Elżbieta Kruszewska 333 300.00 190 980.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-445/08-01
Modernizacja i rozbudowa Akademii Przedszkolnej Skrzat w Mysłowicach
446. P.H.U. "INSTALATOR" Jadwiga Krasnodębska 526 063.52 199 945.79 WND-RPSL.01.02.01
-00-446/08-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy P.H.U. "Instalator" poprzez rozbudowę i modernizację przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie nowych usług
447. Rduch Antoni Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 115 900.00 57 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-447/08-01
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup wózka widłowego
448. Rduch Antoni Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 258 640.00 127 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-448/08-01
Zakup pojazdu załadowczo-wyładowczego jako element poprawiający konkurencyjność przedsiębiorstwa
449. G-NET spółka cywilna Tomasz Serwatka, Wojciech Rakoniewski 432 392.40 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-449/08-01
Budowa nowoczesnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla mieszkańców osiedli I Wojska Polskiego oraz 1000-lecia Państwa Polskiego w Knurowie
450. Indywidualna praktyka stomatologiczna lek.stom. Marek Truszel 335 965.09 199 899.23 WND-RPSL.01.02.01
-00-450/08-01
Rozwój działalności poprzez unowocześnienie stanowiska stomatologicznego i usprawnienie świadczonych usług w Indywidualnej Praktyce Stomatologicznej w Bielsku-Białej - lek. stom. Marek Truszel
451. "NORES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 669 780.00 199 836.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-451/08-01
Rozwój i dywersyfikacja działalności Spółki NORES poprzez stworzenie nowoczesnego biura projektowego w Bytomiu
452. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Henryk Kędziora 200 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-452/08-01
Wzrost konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Henryk Kędziora poprzez zakup nowoczesnego ultrasonografu.
453. Klub Zdrowie SC Dominika Stawarska, Mariola Woszkowska-Wiśniewska 148 524.21 73 044.70 WND-RPSL.01.02.01
-00-453/08-01
Umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Klub Zdrowie w Tychach poprzez podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć oraz wprowadzenie nowych produktów na rynek
454. OLYMPIA YACHT JOLANTA HOŁDOWICZ 499 102.00 199 968.08 WND-RPSL.01.02.01
-00-454/08-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Olympia Yacht w Bieruniu poprzez modernizację i zakup sprzętu w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek.
455. Gabinet Stomatologiczny Aleksandra Herman-Rusiecka 217 662.00 130 597.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-455/08-01
Wzrost konkurencyjności Gabinetu Stomatologicznego Aleksandra Herman-Rusiecka poprzez zakup nowoczesnych urządzeń oraz wykonanie niezbędnych prac adaptacyjnych.
456. Marek Morawiec Firma Handlowo Usługowa Copy Art 412 532.46 199 976.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-456/08-01
Uruchomienie zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez firmę Marek Morawiec Firma Handlowo Usługowa Copy Art w Cieszynie
457. P.H.U. Prima S.C 146 400.00 72 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-457/08-01
Modernizacja budynku, poszerzenie ilości i podwyższenie jakości świadczonych usług, zwiększenie powierzchni magazynowej i parkingowej w celu zwiększenia zdolności handlowej i wytwórczej firmy.
458. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Iwona Truszel 334 761.90 199 971.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-458/08-01
Rozszerzenie zakresu usług praktyki stomatologicznej poprzez unowocześnienie stanowiska stomatologicznego zapewniającego leczenie wszelkich przypadków stomatologicznych Iwona Truszel, Bielsko - Biała
459. Tech-Spaw s.c. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Firma Inżynierska 127 978.00 62 940.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-459/08-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa TECH-SPAW dzięki zakupowi nowych urządzeń.
460. A.H.U. ANAHIT Piotr Loranty 406 626.00 133 320.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-460/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa A.H.U. "ANAHIT" Piotr Loranty poprzez budowę hali oraz uruchomienie nowej gałęzi produkcyjnej
461. G-NET spółka cywilna Tomasz Serwatka, Wojciech Rakoniewski 418 939.46 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-461/08-01
Budowa nowoczesnej szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu dla mieszkańców osiedla II Wojska Polskiego w Knurowie
462. DARTOM s.c. Dariusz Łysakowski , Tomasz Koczarski 191 135.00 91 542.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-462/08-01
Rozbudowa Colloseum Fitness Club w Zabrzu o pomieszczenia z przeznaczeniem na podnoszenie kondycji fizycznej dla kobiet.
463. Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa Nogły Czesław 439 200.00 144 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-463/08-01
Wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa w wyniku zakupu specjalistycznej linii dozująco-pakującej oraz wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy w Brzeźcach.
464. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DENT-LUX Jarosław Pardela 577 147.91 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-464/08-01
Wzrost konkurencyjności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DENT-LUX Jarosław Pardela poprzez zakup nowoczesnych urządzeń stomatologicznych oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych.
465. KMB s.c. Karina Fieischer-Bogacka, Mirosław Miedziński 241 560.00 117 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-465/08-01
Modernizacja linii produkcyjnej przedsiębiorstwa w Kaletach
466. F.H.U AKWARELA Mariusz Jaksik 152 106.78 62 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-466/08-01
Nowe usługi szansą na rozwój F.H.U AKWARELA
467. OPTIO Group Jadwiga Zielińska 24 711.25 12 037.99 WND-RPSL.01.02.01
-00-467/08-01
Modernizacja i wyposażenie nowej sali do ćwiczeń w MULTIFITNESS CLUB w Chorzowie ul. Ryszki 49
468. AZCO Polskie Meble Biurowe Edward Balicki 600 682.25 199 997.65 WND-RPSL.01.02.01
-00-468/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie nowoczesnej linii produkcyjnej oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów meblarskich przez AZCO Edward Balicki w Bielsku-Białej.
469. 4 People Leszczyński, Ostrowski, Perz, Polak Spółka Jawna 166 530.00 81 900.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-469/08-01
Zastosowanie technologii informatycznych poprzez wykorzystanie aplikacji internetowych w postaci zintegrowanego systemu zarządzania klasy CRM
470. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Geologus Jan Waligóra 261 080.00 128 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-470/08-01
Podniesienie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego Geologus poprzez zakup małogabarytowej wiertnicy geologicznej wraz z osprzętem.
471. SANUS – Wojciech Fąferko 525 040.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-471/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy SANUS poprzez rozbudowę sieci gabinetów stomatologicznych.
472. STAN-S Auto - Serwis Skrobol Stanisław 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-472/08-01
Nowoczesna Nieautoryzowana Stacja Obsługi Pojazdów - szansą rozwojową firmy STAN-S Auto-Serwis w Katowicach
473. Przedsiębiorstwo Budowlane GLOBUD Agnieszka Głowacka 290 360.00 142 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-473/08-01
Zakup nowej koparko-ładowarki
474. PPHU Amanda Papis Małgorzata 339 282.00 166 860.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-474/08-01
Innowacje w medycynie estetycznej szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Amanda.
475. P.U. "AUTOEKSPRES" s.c. Krystian Eksner, Henryk Kosowski, Henryk Kurek, Jacek Szolke, Ryszard Tomaszewski 179 584.00 88 300.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-475/08-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług związanych z obsługą ogumienia i obsługą klimatyzacji
476. plus8.pl s.c. M. Górczyński, Ł. Pluta, R. Seemann 40 096.40 19 572.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-476/08-01
Wprowadzenie na rynek usług architektonicznych polegających na wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań Technologii Informatycznej w procesie powstawania i zarządzania projektem budowlanym.
477. Centrum Usług Pralniczych DELFIN Kocyło Aleksandra 411 872.00 199 184.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-477/08-01
Uruchomienie nowoczesnego centrum usług pralniczych Delfin
478. KACZMARCZYK ANNA „ANSZTEK” 391 095.65 192 342.11 WND-RPSL.01.02.01
-00-478/08-01
Gabinet odnowy biologicznej
479. Profi-Impex Bogdan Waliczek, Mirosław Szczugiel 114 914.48 56 515.32 WND-RPSL.01.02.01
-00-479/08-01
Poszerzenie działalności firmy Profi-Impex poprzez utworzenie wypożyczalni elektronarzędzi
480. P.P.H.U. "ROAN" Anna Kowalska 406 260.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-480/08-01
Rozwój firmy P.P.H.U "ROAN" z Mysłowic poprzez rozszerzenie wachlarza usług o usługi gastronomiczne
481. Serwis Eurocar Usługi-Handel Bogusław Bogacki 86 100.00 42 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-481/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Serwis Eurocar Usługi-Handel Bogusław Bogacki (Kalety) poprzez zakup nowoczesnej i bezpiecznej kabiny lakierniczej
482. "Latticini" Jerzy Król 405 650.00 199 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-482/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Latticini Jerzy Król poprzez zakup urządzeń całkowicie automatyzujących linię do produkcji aerozoli.
483. „Mor-Pel” Inżynieria Środowiska Spółka Cywilna Justyna Morawiecka-Banasik, Emilia Pelińska 104 175.80 42 695.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-483/08-01
Rozszerzenie działalności firmy Mor-Pel poprzez zakupy inwestycyjne
484. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Słonecznik Zbigniew Hołubowicz 421 741.80 197 043.30 WND-RPSL.01.02.01
-00-484/08-01
Zakup i wdrożenie zaawansowanej linii technologicznej do łuskania słonecznika
485. PROFIT Paweł Śliwka 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-485/08-01
Zakup nowoczesnej zaginarki do blach
486. Polskie Towarzystwo Limfologiczne - NSZOZ Limf-Med 52 460.00 31 476.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-486/08-01
Zakup aparatury do leczenia obrzęków
487. Salon Fryzjerski KOSMOS Bożena Krakowczyk 180 557.57 108 334.54 WND-RPSL.01.02.01
-00-487/08-01
Otwarcie salonu fryzjerskiego z gabinetem odnowy biologicznej w Wodzisławiu Śląskim
488. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DIMEKO 185 777.65 91 366.06 WND-RPSL.01.02.01
-00-488/08-01
Możemy dużo, chcemy więcej: wyposażenie P.P.U.H. DIMEKO w maszyny służące do przerobu drzewa wraz z wiatami produkcyjnymi.
489. GTZ System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 372 100.00 183 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-489/08-01
Zakup dedykowanej płyty głównej wraz z oprogramowaniem do produkcji automatów o niskich wygranych
490. Homax-Bis Bartosz Hołowka 368 440.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-490/08-01
Zakup pojazdu specjalistycznego
491. PolMoulds PPHU Krzysztof Czwordon 219 600.00 108 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-491/08-01
Rozbudowa firmy PolMoulds PPHU poprzez zakup elektrodrążarki drutowej
492. PROFIT 206 390.54 123 834.32 WND-RPSL.01.02.01
-00-492/08-01
Zakup koparko-ładowarki w celu wprowadzenia innowacji
493. Eliza Osuch Kemano 53 600.00 32 160.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-493/08-01
Projektowanie i wykonywanie aranżacji wnętrz w szczególności aranżacji okien i tapicerowania mebli.
494. PROMOST-WISŁA SP. Z O.O. 179 935.67 107 961.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-494/08-01
ROZSZERZENIE ORAZ ULEPSZENIE ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ ZAKUP NOWEGO I UNOWOCZEŚNIENIE POSIADANEGO SPRZĘTU BADAWCZEGO, KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA.
495. Biuro Ubezpieczeniowe Piotr Włodarczyk 485 000.00 291 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-495/08-01
modernizacja firmy
496. PPHU KROPKA s.c. Joanna i Artur Sufranek 137 982.00 67 860.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-496/08-01
Wzrost konkurencyjności PPHU KROPKA na rynku usług poligraficznych w wyniku zakupu sprzętu i oprogramowania
497. Good Design s.c Adam Hoare Grzegorz Rozmus Iwona Machalica-Rozmus 348 600.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-497/08-01
Rozwój działalności przedsiębiorstwa poprzez zakup urządzeń optycznych, optometrycznych i okulistycznych niezbędnych do poszerzenia zakresu i poprawy jakości świadczonych usług.
498. Firma Gastronomiczna Drewniak Anna 103 574.34 48 838.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-498/08-01
Wyposażenie firmy gastronomicznej w urządzenia i wyposażenie niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług
499. TB Polska Sp. z o.o. 183 000.00 66 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-499/08-01
Zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia nowego produktu w ramach prowadzonej działalności w Tarnowskich Górach.
500. Nadi sp. z o.o. 280 600.00 138 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-500/08-01
Zakup zespołu maszyn do produkcji ściernic i obciągaczy w zakładzie w Tarnowskich Górach.
501. Biuro Techniczno – Handlowe ECO – TECH s.c. 170 800.00 84 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-501/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej i wprowadzenie do oferty nowej usługi
502. Kursy Języka Angielskiego - British Centre S. C. 26 339.80 13 095.48 WND-RPSL.01.02.01
-00-502/08-01
Wprowadzenie nowej usługi - Kursów multimedialnych języka angielskiego przez British Centre S. C. w Częstochowie
503. BUD-STOL Robert Pieczka 67 100.00 40 260.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-503/08-01
Rozwój mikroprzedsiębiorstwa BUD-STOL Robert Pieczka poprzez zakup frezarko-czopiarki
504. Studio Kosmetyczne "ANETTE" Aneta Żurek 140 000.00 84 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-504/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych urządzeń kosmetycznych i wprowadzenie nowych usług do oferty firmy
505. Slimex AG Śliwiak Małgorzata 1 165 367.85 195 131.73 WND-RPSL.01.02.01
-00-505/08-01
Wdrożenie technologii uszlachetniania wyrobów jubilerskich w firmie Slimex AG w Częstochowie
506. NEXT! s.c. Sławomir Piela, Bartłomiej Dryja 55 388.00 22 700.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-506/08-01
Rozwój i serwis innowacyjnych technologii informatycznych do monitoringu na rynek krajowy i zagraniczne.
507. Usługi Poligraficzne KLAPS Andrzej Grochowski 87 552.00 45 211.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-507/08-01
Podwyższenie jakości świadczonych usług przez firmę Andrzej Grochowski Usługi Poligraficzne KLAPS poprzez zakup lasera tnąco-grawerującego
508. Firma Usługowo - Handlowa "RENGER" Marek Rosoł 109 800.00 54 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-508/08-01
Dostosowanie technologii firmy RENGER do norm międzynarodowych w zakresie fumigacji drewna
509. PRACOWNIA ZŁOTNICZA GRAŻYNA SZCZEPANEK 99 064.00 48 720.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-509/08-01
Rozwój pracowni złotniczej poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług grawerowania
510. KLINIKA POD PLATANEM Centrum Stomatologii "ALFA" Aleksandra i Roman Bartosik Spółka Jawna 181 575.00 108 900.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-510/08-01
Podniesienie konkurencyjności kliniki "Pod Platanem" poprzez wzrost jakości świadczonych usług
511. Przychodnia Specjalistyczna Położniczo-Ginekologiczno-Onkologiczna "GRAJAN" Wojciechowski Stanisław 152 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-511/08-01
Podniesienie jakości świadczenia usług medycznych poprzez zakup nowoczesnego aparatu USG
512. Zakład Fryzjerski Iwona Lasek 32 000.00 15 737.71 WND-RPSL.01.02.01
-00-512/08-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi - solarium do oferty Zakładu Fryzjerskiego.
513. P.P.U.H. "RENA" spółka cywilna 1 009 986.00 199 932.98 WND-RPSL.01.02.01
-00-513/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa P.P.U.H. RENA s.c. w Cieszynie, celem wprowadzenia na rynek nowych, innowacyjnych usług.
514. Przediębiorstwo Komunalne "EKO-GLOB" 772 260.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-514/08-01
Rozbudowa Firmy "EKO-GLOB" Przedsiębiorstwo Komunalne w Bełsznicy poprzez wprowadzenie nowej usługi-sortowania-oraz wprowadzenie nowych produktów w postaci wysortowanych surowców.
515. COMPUTER WORLD PLUS Halina Długoń 321 116.52 157 926.16 WND-RPSL.01.02.01
-00-515/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa COMPUTER WORLD PLUS Halina Długoń w oparciu o nowe produkty i usługi
516. Iwona Palka Gabinet Kosmetyczny 99 657.00 40 707.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-516/08-01
Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez świadczenie nowych usług w wyniku zakupu specjalistycznego urządzenia
517. JANEL PIOTR JANOWIEC 158 087.60 68 628.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-517/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa polegająca na uatrakcyjnieniu oferty usługowej poprzez rozszerzenie specjalistycznego zaplecza sprzętowego.
518. Gabinet Lekarski NWZOZ Lexicon Medicum Bochenek Stanisław 330 000.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-518/08-01
Zmiana sposobu świadczenia usług medycznych poprzez zakup mobilnej pracowni mammograficznej (mammobusu) - decydującym elementem poprawy konkurencyjności firmy Lexicon Medicum Bochenek Stanisław.
519. Zakład Usługowo-Handlowy SUN Aneta Krupska 333 967.05 164 246.08 WND-RPSL.01.02.01
-00-519/08-01
Rozwój działalności firmy SUN poprzez usługi odnowy biologicznej
520. G.M.B.A. Sp. z o.o. 383 839.85 188 773.70 WND-RPSL.01.02.01
-00-520/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa G.M.B.A. Sp. z o.o. w oparciu o nowe produkty i usługi
521. K-System Spółka Jawna Arkadiusz Kopeć, Wojciech Kopeć 487 878.00 199 950.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-521/08-01
Rozwój oferty usługowej poprzez modernizację oraz wyposażenie sprzętowe zakupionej nieruchomości Spółki K-system
522. Jastef Sp. z o.o. 398 940.00 196 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-522/08-01
ZAKUP URZĄDZEŃ W CELU WDROŻENIA PROCESU PRODUKCYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
523. Euro Komputer System Sp. z o.o. 346 602.00 170 460.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-523/08-01
Modernizacja przedsiębiorstwa polegająca na poprawie jakości świadczonych usług internetowych.
524. ZAKŁAD PRODUKCYJNY TWORZYW SZTUCZNYCH " PLASTMETIX BIS " 103 800.04 51 049.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-524/08-01
ZAKUP NOWOCZESNYCH MASZYN DLA AUTOMATYZACJI LINII PRODUKCYJNYCH
525. "LGS-METALE" S.C. Stanisław Pazera, Adam Badarycz 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-525/08-01
Wprowadzenie nowego produktu - odlewów staliwnych poprzez zakup pieca indukcyjnego wraz z instalacją systemu kontroli ciekłego metalu
526. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Emilian Kocot 425 164.50 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-526/08-01
Rozwój Indywidualnej Praktyki Lekarskiej Emilian Kocot w Sosnowcu poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego do diagnozowania i leczenia zmian cukrzycowych siatkówki oka.
527. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyki, Rehabilitacji i Profilaktyki Kardiologicznej CORVITA Spółka jawna: Grzegorz Gałuszka, Rafał Kluba 85 552.00 51 331.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-527/08-01
Podniesienie jakości oferowanych usług medycznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej przez NZOZ CORVITA poprzez rozbudowę i doposażenie w nowoczesny sprzęt.
528. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MANABUD" Marek Napiórkowski 229 848.00 113 040.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-528/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa polegająca na wprowadzeniu na rynek nowej usługi sprzętowej budowlano - drogowej świadczonej koparko-ładowarką wraz z operatorem
529. Dom Drewna Aleksandra Zajączkowska 146 400.00 72 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-529/08-01
Udoskonalenie procesu produkcji mebli i świadczenia usług stolarskich oraz wdrożenie systemu zarządzania produkcją w firmie Dom Drewna
530. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "GRAMET" Jadwiga Plaukszto 440 401.39 190 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-530/08-01
Zakup nowoczesnej wypalarki plazmowej
531. MEDestetica Marzena Haduch - Czyżykowska 112 620.00 67 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-531/08-01
Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwie MEDestetica drogą do wzrostu konkurencyjności
532. LD-Invest Tomasz Kaczmarek 414 800.00 199 920.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-532/08-01
Zakup wiertnicy do odwiertów geotermalnych
533. Zakład Optyczny Witkowski Jan 151 084.00 84 720.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-533/08-01
Rozwój Zakładu Optycznego dzięki zakupowi nowych urządzeń.
534. e-production Michał Mrozek 89 548.00 44 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-534/08-01
Modernizacja w mikroprzedsiębiorstwie e-production drogą do sukcesu w obszarze nowych usług
535. NZOZ Gabinet Stomatologiczny Ludwik Lipiarz 70 000.00 35 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-535/08-01
Zakup sprzętu umożliwiającego uruchomienie usług implantologicznych
536. "GAJBUD" Stanisław Gajewski 397 720.00 195 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-536/08-01
Lepsza jakość i bezpieczeństwo pracy jako wynik zakupu nowych urządzeń.
537. Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe ANIN Biuro Rachunkowe Janina Kaczyńska 49 532.00 24 360.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-537/08-01
Inwestycja w technologie informatyczne i wyposażenie w celu poszerzenia oferty biura rachunkowego
538. Feniks Inwestycje Sp. z o.o. 197 822.26 97 289.64 WND-RPSL.01.02.01
-00-538/08-01
Uruchomienie nowej usługi poprzez zakup urządzeń
539. RODLEW S.C. Rojek Janusz, Rojek Jerzy 381 250.00 187 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-539/08-01
Nowatorska technologia produkcji odlewów oraz wyrobów ze stali kwasoodpornej - szansą rozwoju potencjału firmy RODLEW S.C. z Rybnika.
540. "Turstal" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 280 000.00 137 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-540/08-01
Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie oferty technologicznej i produktowo - usługowej firmy
541. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Centrum Stomatologii multi Dent Janina Konopka 254 530.00 132 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-541/08-01
Wdrożenie innowacyjnych metod diagnostycznych w celu podniesienia jakości usług stomatologicznych
542. Usługi Menadżerskie Lip Eugeniusz 45 750.00 22 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-542/08-01
Podniesienie efektywności działania biura projektowego poprzez inwestycje w majątek trwały
543. Feniks Inwestycje Sp. z o.o. 416 040.33 199 972.17 WND-RPSL.01.02.01
-00-543/08-01
Poszerzenie usług firmy Feniks Inwestycje Sp. z o.o.
544. P.P.H.U. ROBEX Robert Grzybek 634 400.00 199 954.30 WND-RPSL.01.02.01
-00-544/08-01
Rozszerzenie portfela produktów w wyniku inwestycji w rzeczowy majątek trwały
545. Anna Studencka AST 473 314.02 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-545/08-01
NOWA KOPARKA GĄSIENICOWA SZANSĄ DLA FIRMY AST
546. "WODNIK" Tomasz Idus 140 300.00 69 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-546/08-01
Wprowadzenie nowych eko-usług firmy WODNIK z Brzeziny Kolonia na rynek Polski-Południowej zwiększających potencjał wytwórczy i konkurencyjny poprzez zakup koparko-ładowarki.
547. Zakład Usług Transportowych "Daltrans" Staniek Alojzy 1 316 045.70 194 307.42 WND-RPSL.01.02.01
-00-547/08-01
Wyposażenie stacji kontroli pojazdów
548. Dysten spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 405 040.00 199 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-548/08-01
wprowadzenie nowych usług w przedsiębiorstwie związanych z prezentacją wizualną
549. Dysten spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 402 600.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-549/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wykorzystanie technologii montażu elementów elektronicznych SMD i przewlekanych.
550. Aniśko Pracownia Projektowa 37 454.00 18 420.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-550/08-01
Mdernizacja firmy Aniśko Pracownia Projektowa poprzez rozszerzenie dróg komunikcji z klientem w procesie projektowym.
551. DEGA - 5 sp. z o.o. 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-551/08-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii suszenia rur w firmie Dega 5 Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
552. Laboratorium Protetyki Dentystycznej "Aktivdent" Witka Tomasz 209 266.78 125 560.06 WND-RPSL.01.02.01
-00-552/08-01
Wzrost konkurencyjności Laboratorium Aktivdent poprzez zakup nowoczesnej technologii CAD-CAM
553. PPUH "RENOMA" Mariusz Sroka 487 390.00 199 750.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-553/08-01
Poprawa konkurencyjności firmy Renoma poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń.
554. DEGA -5 sp. z o.o. 205 106.00 100 872.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-554/08-01
Poszerzenie oferty produkcyjnej wraz z obniżeniem uciążliwości dla środowiska w firmie DEGA-5 sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej
555. Tornado Jan Jordan i Spółka s.c. 4 094 544.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-555/08-01
Budowa Centrum Obsługi Pojazdów w Wodzisławiu Śląskim
556. TestDNA Polska Spółka z o.o. 452 117.36 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-556/08-01
Wdrożenie nowych, innowacyjnych rodzajów badań genetycznych dzięki rozwojowi infrastruktury laboratoryjnej przedsiębiorstwa TestDNA Polska Sp. z o.o.
557. Prodenta Centrum Stomatologii Bartosz Nowak 207 612.00 124 567.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-557/08-01
Podniesienie konkurencyjności Centrum Stomatologii Prodenta w Gliwicach poporzez zakup specjalistycznego sprzętu stomatologicznego.
558. Kastini - Altra Sp. z o.o. 169 580.00 83 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-558/08-01
Zakup nowoczesnego plotera frezującego wraz z osprzętem, celem podniesienia jakości oraz poszerzenia oferty usługowej w zakresie reklamy wizualnej.
559. Firma "WÓJCIK" Maciej Wójcik 451 400.30 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-559/08-01
Budowa budynku biurowo-magazynowego
560. Kucharski Grzegorz MEDICAL-DENT 408 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-560/08-01
Uruchominie nowoczesnego gabinetu stomatologicznego Medical - Dent w Gliwicach poprzez zakup sprzętu stomatologicznego.
561. Piekarnia "Rogalik" Spółka Cywilna Joanna Lisak i Marek Lisak 302 194.00 146 220.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-561/08-01
Dywersyfikacja rynków zbytu firmy Rogalik S.C. J. i M. Lisak oraz wprowadzenie nowych wyrobów poprzez zakup nowoczesnych urządzeń piekarniczych.
562. Praktyka Stomatologiczna Piotr Puchała 202 150.00 121 290.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-562/08-01
Wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Gliwicach w nowoczesny sprzęt medyczny.
563. Auto Serwis Szymecki 682 687.60 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-563/08-01
Budowa hali oraz zakup urządzeń szansą na rozwój i poprawę warunków BHP w przedsiębiorstwe Auto Serwis w Knurowie
564. BI SYSTEM Piotr Białecki 460 000.00 199 990.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-564/08-01
Rozbudowa i modernizacja parku maszynowego BI SYSTEM Piotr Białecki prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług sprzętowych budowlanych i drogowych
565. FIZJOSPORT Michał Szlęzak 80 051.54 48 030.92 WND-RPSL.01.02.01
-00-565/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Fizjosport w Gliwicach poprzez zakup urządzeń i wyposażenia zakładu fizjoterapii.
566. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe " MAPOL" S.C. Janusz Drewniak, Bogdan Grudziński 146 400.00 69 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-566/08-01
Zakup innowacyjnych urządzeń pomiarowych w celu podniesienia jakości usług geodezyjnych
567. Audio-Med Sp. z o.o. 344 694.70 171 244.53 WND-RPSL.01.02.01
-00-567/08-01
Rozbudowa Centrum Audiologiczno-Protetycznego w Katowicach prowadąca do wprowadzenia nowych usług i uruchomienia produkcji aparatów słuchowych
568. Przychodnia Weterynaryjna „VETMEDICOR”s.c. 29 000.00 17 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-568/08-01
Rozwój diagnostyki w weterynarii
569. FitFi Zbigniew Strzelec 211 367.96 108 865.47 WND-RPSL.01.02.01
-00-569/08-01
Rozbudowa Centrum Fizjoterapii i Rekreacji Ruchowej FitFi w Mikołowie o innowacyjne metody rehabilitacji.
570. Proton Archeo 246 440.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-570/08-01
Budowa mobilnego sytemu badawczego jako złotego środka na wzrost konkurencyjności firmy Proton -Archeo
571. Centrum Optyczne Beata Łodzińska 152 012.00 74 760.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-571/08-01
Wprowadzenie nowej ulepszonej usługi poprzez zakup innowacyjnego zestawu szlifierskiego wpływającą na zmianie procesu świadczeniu usługi
572. WOJT-BUD Wojciech Kalica 494 100.00 199 989.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-572/08-01
Poprawa jakości i wydajności pracy firmy WOJT-BUD poprzez zakup nowej Koparki Gąsienicowej Hitachi ZX 250 LC/LCN-3
573. "Delphinus" Sp. z o.o. 316 964.54 196 700.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-573/08-01
Zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego przez "Delphinus" Sp. z o.o. celem rozbudowy działalności przedsiębiorstwa.
574. Telkom S.C. Marek Błaszkowicz Kazimierz Masłowski 208 010.00 102 300.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-574/08-01
Modernizacja salonu sprzedaży Orange przez firme Telkom S.C.poprzez przeprowadzenie w nim robót remontowych oraz wyposażenie salonu w nowe meble i nowoczesny sprzęt
575. Transport Osobowo-Towarowy Józef Oleś 494 100.00 162 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-575/08-01
Dywersyfikacja działalności w formie TOT Józef Oleś poprzez wprowadzenie usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z operatorem
576. F.H.U ARKO-GUM Wyposażenie serwisów oponiarskich Arkadiusz Stępień 477 996.00 199 818.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-576/08-01
Inwestycja w specjalistyczne urządzenia celem wzmocnienia oddziaływania firmy na rynku.
577. Sylwia Błaszkowicz – Kantor Wymiany Walut. 418 752.80 199 079.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-577/08-01
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do jego oferty nowych usług reklamowych.
578. Prywatny Gabinet Stomatologiczny "Mój-Dentysta" 57 050.00 34 230.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-578/08-01
Rozbudowa gabinetu stomatologicznego celem świadczenia nowych usług.
579. Plexi&Glass Klaszczyk Jolanta 345 299.92 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-579/08-01
Zakup maszyn do produkcji oraz rozbudowa pomieszczeń produkcyjnych , zlokalizowanych w Boronowie powiat Lubliniecki.
580. "AUTOSERVICE" Bentkowski Marek 245 477.42 120 726.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-580/08-01
Dobudowa zaplecza socjalnego i biura obsługi klienta oraz zakup urządzeń do wyposażenia warsztatu samochodowego
581. P.P.H.U OWISYSTEM 62 156.70 30 568.87 WND-RPSL.01.02.01
-00-581/08-01
Rozbudowa P.P.H.U. OWISYSTEM s.c. poprzez zakup nowych urządzeń w celu wprowadzenia ulepszonego produktu.
582. Prywatna Praktyka Stomatologiczna SADENT 430 445.65 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-582/08-01
Rozbudowa gabinetu stomatologicznego Sadent w Sławkowie - nowa jakość śwadczonych usług.
583. KAMAJO Monika Wiśniewska 59 633.60 28 128.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-583/08-01
W stronę piękna. Wprowadzenie na rynek nowych usług przez firmę Kamajo Monika Wiśniewska w Tarnowskich Górach poprzez zakup nowoczesnych urządzeń kosmetycznych.
584. POZAMENT POLAND Sp. zo.o. 366 000.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-584/08-01
Działania modernizacyjne w przedsiębiorstwie POZAMENT POLAND Sp. z o.o.; wprowadzenie na rynek izolacyjnej pianki Crylamex z antypirogenami stosowanej w górnictwie i budownictwie.
585. STRONG-PC Tomasz Piekarski 165 035.72 67 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-585/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy STRONG-PC w Tarnowskich Górach poprzez uruchomienie nowej usługi telefonii stacjonarnej
586. Vacu Club sp. z o.o. 408 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-586/08-01
Utworzenie nowoczesnego centrum odnowy biologicznej "Vacu Club" sp. z o.o. w Mikołowie
587. Sylwia Błaszkowicz – Kantor Wymiany Walut. 423 096.00 199 410.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-587/08-01
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do jego oferty nowych usług związanych z prowadzeniem solarium.
588. Wiktor Tokarz 160 184.00 73 320.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-588/08-01
Rozbudowa firmy Wiktor Tokarz - zarządca nieruchomości celem świadczenia ulepszonych usług
589. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Stanisław Kurdziel 389 716.80 191 664.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-589/08-01
Rozwój przedsiebiorstwa poprzez zakup urządzeń niezbednych do wytwarzania metalowych narzędzi produkcyjnych
590. HOSEMANN POLSKA Monika Wolska 143 780.00 71 890.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-590/08-01
Stworzenie stanowiska spawalniczego oraz stanowiska do testowania węży.
591. Specjalistyczna Praktyka Ortodontyczno-Implantologiczna Namysłowscy S.C. 330 000.00 198 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-591/08-01
Wzrost konkurencyjności poprzez wyposażenie i unowocześnienie Specjalistycznej Praktyki Ortodontyczno-Implantologicznej Namysłowscy S.C. w Katowicach przy ul.Kozielskiej 10/1
592. Cosmobelle Teresa Kostyra 256 903.76 154 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-592/08-01
Rozbudowa salonu kosmetycznego "Cosmobelle" dzięki nabyciu nowoczesnych urządzeń kosmetycznych.
593. UTYLMET Krystian Kołoczek 294 630.00 144 900.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-593/08-01
Inwestycja w nowoczesną maszynę na miarę oczekiwanych rezultatów
594. Gabinet Kosmetyczny Ilona Sasak 317 473.00 160 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-594/08-01
Rozbudowa salonu kosmetycznego Ilona Sasak - nowy wymiar usług kosmetycznych i fryzjerskich
595. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe JOLMAR Bronisława Kurzynoga 152 500.00 72 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-595/08-01
Zmiana procesu produkcyjnego poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem technologii ICT w firmie JOLMAR.
596. PROVITA Sp. z o.o 366 977.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-596/08-01
Wyposażenie sali operacyjnej do laparotomii
597. PROVITA Sp. z o.o 267 125.00 160 275.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-597/08-01
Zakup nowoczesnego sprzętu do epilacji laserowej i wideodermatoskopii
598. KSS MTH Błażej Kalisz 201 056.00 98 880.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-598/08-01
Inwestycja w aktywa trwałe podstawą budowania przewagi konkurencyjnej firmy odzieżowej.
599. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne ELNAP Sp. z o.o. 224 264.06 110 293.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-599/08-01
Utworzenie profesjonalnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowo-Produkcyjnego w celu projektowania nowych produktów oraz podnoszenia jakości dotychczas produkowanych wkładek topikowych.
600. PROVITA Sp. z o.o 366 394.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-600/08-01
Zakup sprzętu do operacji laparoskopowych
601. PROVITA Sp. z o.o 375 980.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-601/08-01
Zakup nowoczesnego sprzętu do termoterapii i terapii falą uderzeniową
602. Grzegorz Werner Przedsiębiorstwo Kaletniczo-Rymarskie "IGUANA" 406 138.00 199 740.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-602/08-01
Umocnienie pozycji i dynamiczny rozwój firmy Iguana poprzez działania modernizacyjne, zmianę procesów produkcyjnych oraz wprowadzenie nowej usługi do oferty
603. Botor Bronisław 130 784.00 64 320.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-603/08-01
Poprawa konkurencyjności firmy BOTOR w Rudzie Śląskiej poprzez zakup sprzętu i zastosowanie nowych technologii
604. PROVITA Sp. z o.o 301 080.00 180 648.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-604/08-01
Rozwój Provita Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do laseroterapii
605. PROVITA Sp. z o.o 365 450.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-605/08-01
Wyposażennie sali operacyjnej do zabiegów laporoskopowych
606. "CK ELASTIC" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 703 472.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-606/08-01
Dynamiczny rozwój firmy CK Elastic poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa, zmianę procesów produkcyjnych oraz wprowadzenie nowych produktów na rynek
607. CADmost Projekt s.c. Marek Salamak Adam Silarski 324 580.00 194 748.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-607/08-01
CADmost Badania i Innowacje
608. Casp System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 124 992.00 52 080.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-608/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Casp System sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem
609. WZ-PROJEKT S.C. PAWEL WOLSKI DARIUSZ ZATON 244 000.00 87 840.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-609/08-01
Budowa domow w nowoczesnej ekologicznej konstrukcji szkieletowej. Biuro Projektowe.
610. "MATURA" Śląska Wytwórnia Pieczątek i Drukarnia 288 724.00 171 331.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-610/08-01
Zakup i montaż czarno-białego systemu produkcyjnego biz hub pro 1050 firmy Konica Minolta
611. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Krzysztof Ficek 373 686.00 183 780.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-611/08-01
Wprowadzenie nowych usług w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej dr n. med. Krzysztofa Ficka w Bieruniu poprzez wyposażenie sali operacyjnej budowanego szpitala ortopedycznego
612. NZOZ MEDLIFE Bogusław Przydacz 355 352.00 199 992.11 WND-RPSL.01.02.01
-00-612/08-01
Podniesienie konkurencyjności NZOZ Medlife poprzez wprowadzenie na rynek nowych usług medycznych
613. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Door-Holz SC Beata Telenga, Jarosław Świąć, Wojciech Kazimierski 439 688.36 179 235.78 WND-RPSL.01.02.01
-00-613/08-01
Organizacja linii produkcji wyrobów stolarskich - projekt nr 2
614. P.M. ART Przemysław Oleś 292 800.00 144 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-614/08-01
Wprowadzenie usługi wynajmu maszyn budowlanych do oferty firmy P.M.Art
615. M i F Sp. z o.o. 439 200.00 216 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-615/08-01
Wprowadzenie do oferty "MiF" spółka z o.o. nowej usługi: druk UV poprzez zakup plotera stołowego do druku płaskiego UV
616. Starzomski Michał "MICHEL" P.P.H.U. 81 008.00 48 604.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-616/08-01
Wzmocnienie pozycji rynkowej firmy "MICHEL" P.P.H.U. Michał Starzomski poprzez zakup urządzeń do masażu
617. Zakład Usługowo Handlowy "Wimar" Wojciech Sklorz 415 629.60 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-617/08-01
Wzrost konkurencyjnosci przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych .
618. Firma Handlowo-Usługowa MARO Musioł Małgorzata 298 900.00 147 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-618/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy FHU MARO poprzez zakup nowoczesnej prasy krawędziowej CNC
619. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Door-Holz SC Beata Telenga, Jarosław Świąć, Wojciech Kazimierski 482 144.48 196 764.24 WND-RPSL.01.02.01
-00-619/08-01
Organizacja linii produkcji wyrobów stolarskich - projekt nr 1
620. P. W. ADTRADE ADAMEK SEBASTIAN 164 700.00 54 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-620/08-01
Uruchomienie atrakcyjnej i kompleksowej Sali Zabaw dla Dzieci
621. DROCAD Sp. z o.o. 397 720.00 195 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-621/08-01
DOBRE DROGI - KOLEJNY KROK DO ROZWOJU FIRMY
622. P.H.U."ALL CARS" Michał Kurasik 157 380.00 64 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-622/08-01
All Cars
623. FORNIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 208 620.00 102 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-623/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie nowej usługi i wprowadzenie nowego produktu w zakresie produkcji mebli
624. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Studio Meblowe Piotr Zagóra i Katarzyna Zagóra S.C. 333 060.00 163 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-624/08-01
Stworzenie nowego produktu systemu mebli biurowych oraz unowocześnienie procesu produkcji w przedsiębiorstwie Studio Meblowe
625. "Ciepło-Serwis" S.c 199 996.00 146 395.75 WND-RPSL.01.02.01
-00-625/08-01
Pojazd stanowiący objazdowy punkt usługowy /Warsztat ruchomy/
626. Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa "CURANT" 462 834.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-626/08-01
Modernizacja, zmiana procesu produkcji oraz dodtosowanie do wymagań BHP poprzez zakup inwestycyjny nieruchomości -zakładu.
627. 3J SPÓŁKA CYWILNA JÓZEF PRAUZA, JERZY NOWAKOWSKI, JAROSŁAW SZCZUREK 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-627/08-01
Zakup nowoczesnego sprzętu jako lokata na dobry start funkcjonowania firmy 3J SPÓŁKA CYWILNA
628. Dariusz Kluczny Kancelaria Doradcy Podatkowego "Quantum-Kluczny" 387 933.16 190 700.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-628/08-01
Kopleksowa oferta usług dla biznesu poprzez inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
629. GABINET LECZNICZO - REHABILITACYJNY SYLWIA MAŃKA 276 000.00 138 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-629/08-01
CENTRUM REHABILITACYJNO - REKREACYJNE SYLWIA MAŃKA
630. CENTRUM S.C. M.Tront, T.Tajak, W.Rusek 512 372.37 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-630/08-01
Modernizacja parkingu w celu dostosowania usług do norm ochrony środowiska wraz z zakupem systemu parkingowego i monitoringu.
631. Ewelina Kriger Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KEA-DENT 549 060.00 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-631/08-01
MODERNIZACJA BUDYNKU ORAZ ZAKUP URZĄDZEŃ W CELU WPROWADZENIA NA RYNEK NOWYCH USŁUG I PRODUKTÓW Z DZIEDZINY STOMATOLOGII I PROTETYKI W TARNOWSKICH GÓRACH
632. PPUH Holdek Tomasz Pąchalski 114 500.00 68 700.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-632/08-01
Salon Kosmetyczny
633. Żabińska Katarzyna The Oxford Centre 220 000.00 88 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-633/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi w zakresie wychowania przedszkolnego - Niepubliczne przedszkole anglojęzyczne w Cieszynie
634. "JARMEX" Adam Kasprzak spólka jawna 390 000.00 195 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-634/08-01
Projekt poprawy konkurencyjności firmy poprzez inwestycje – zakup i uruchomienie nowej linii technologicznej do produkcji opakowań .
635. PPUH Holdek Tomasz Pąchalski 33 900.00 20 340.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-635/08-01
Budowa Nowej Myjni Samochodowej oraz Szybkiego Serwisu Opony + Oleje
636. Tomex Tomasz Wątroba 281 327.93 168 796.75 WND-RPSL.01.02.01
-00-636/08-01
"Zdrowie przez aktywność"
637. Techno-Logic sp. z o. o. 11 468.00 5 640.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-637/08-01
Rozbudowa zaplecza sprzętowego: konsola na bazie komputera przemysłowego i ekranu dotykowego, z systemem Windows, i softwarowego: pakiet programów Adobe Creative Suite 3 w Techno-Logic sp. z o.o.
638. Niezależny Serwis Forda s.c. 138 660.32 67 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-638/08-01
Poprawa jakości usług Niezależnego Serwisu Forda Nowy Dwór poprzez zakup bezprzewodowego cyfrowego urządzenia pomiarowego wraz z osprzętem
639. Zakład Usługowo-Handlowy "OPAL" Józef Kaczorek 186 000.00 93 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-639/08-01
Projekt poprawy konkurencyjności poprzez inwestycje - zakup koparki CATERPILAR
640. Prywatna Poradnia Stomatologiczna Beata Chmielowska 203 300.00 121 980.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-640/08-01
Modernizacja gabinetu stomatologicznego w celu poprawienia jakości wykonywanych usług oraz rozszerzenia gamy oferowanych usług.
641. Stolarka Aluminiowa HATEX s.c. A.Hatossy, K.Giza 634 400.00 199 992.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-641/08-01
Doskonalenie procesów produkcyjnych w zakresie produkcji ogrodów zimowych dzięki nabyciu oraz rozbudowie infrastruktury technicznej
642. Mechanika Pojazdowa Morawiec Marian 109 800.00 54 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-642/08-01
Rozwój firmy Mechanika Pojazdowa Marian Morawiec w Tanowskich Górach poprzez uruchomienie nowej usługi
643. Firma Handlowo-Usługowa Wyleżałek i Wyleżałek Spółka Jawna Marek i Jarosław Wyleżałek 960 823.20 199 961.48 WND-RPSL.01.02.01
-00-643/08-01
Zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do jego oferty usług serisu samochodowego
644. 3K Katarzyna Korwin-Kulesza 187 000.00 99 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-644/08-01
Modernizacja Szkoły Tańca Revia - podniesienie standardów tanecznych na Śląsku
645. CIS s.c. 78 000.00 46 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-645/08-01
Rozwój mikroprzedsiębiorstwa CIS s.c. i wzrost jego konkurencyjności poprzez wzbogacenie oferty usługowej i wzrost mocy przerobowych w wyniku zakupu nowoczesnej maszyny do czyszczenia suchym lodem
646. Monika Banyś Centrum rozrywkowe dla dzieci i młodzieży "Filip i Maja" 79 300.00 39 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-646/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowego wyposażenia i wprowadzenie nowych usług w Centrum Rozrywkowym dla dzieci młodzieży "Filip i Maja"
647. AUTO-KOMPLEX A. Drewiczewska, J. Drewiczewski Sp. J 139 648.03 69 009.36 WND-RPSL.01.02.01
-00-647/08-01
Zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do jego oferty nowej usługi - Stacji Kontroli Pojazdów
648. BESKIDZKA PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA VETKA 29 000.00 17 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-648/08-01
Rozwój diagnostyki w weterynarii
649. Zadlad Wielobranzowy REBUD Kulawik Wiktor 78 396.00 36 155.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-649/08-01
REBUD 2009 - Projekt wprowadzenia nowych i ulepszonych usług Murarsko-tynkarsko-posadzkarskich przy użyciu nowoczesnej bazy sprzętowej w celu znaczącej poprawy wydajności i konkurencyjności firmy.
650. Indywidualna Praktyka Lekarska lek. Med. Danuta Bełkowska-Śliż 35 000.00 21 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-650/08-01
Rozszerzenie oferty gabinetu ginekologiczno - położniczego o badanie USG nowoczesnym ultrasonografem.
651. POPPART Rafał Szymański 272 426.00 133 980.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-651/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę drukarni
652. Mateco - Anna Słupska 101 748.00 50 040.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-652/08-01
Rozwój firmy MATECO prowadzący do podwyższenia jakości świadczonych usług w efekcie zakupu nowoczesnych automatów vendingowych
653. ALES Wojciech Rorot 250 100.00 123 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-653/08-01
Rozwój oferty usługowej przedsiębiorstwa ALES Wojciech Rorot poprzez uruchomienie nowoczesnej platformy handlowej
654. BRAWIMEX F.H. Brawański Maciej 397 720.00 195 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-654/08-01
Wprowadzenie zasadnicznych zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa dzięki uruchomieniu produkcji konstrucji specjalnych
655. PIR SPORT S.C. Przemysław Deka Marcin Reszkiewicz 429 196.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-655/08-01
Nowa jakość usług sportowych - rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn.
656. Łukasz Bratek PPHU "BRA-POL" 1 278 652.41 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-656/08-01
Podwyższenie jakości świadczonych usług przez firmę Łukasz Bratek BRA-POL poprzez zakup maszyny sitodrukowej stop cylindrycznej przeznaczonej do uszlachetniania druku
657. Zakład Badań i Rozwoju KalibruX Wójcik Jarosław 78 860.00 37 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-657/08-01
Modernizacja wyposażenia laboratoryjnego stosowanego do wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiarów wielkości fizycznych
658. AUTO-LATOS Club Shuma Małgorzata Latos 945 043.50 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-658/08-01
Poprawa pozycji przedsiębiorstwa na rynku poprzez wprowadzenie usługi organizacji spotkań konferencyjno-szkoleniowych
659. BEATA HANDWERKER KUSTRZĘPA JANUSZ KUSTRZĘPA S.C. 398 070.85 197 175.29 WND-RPSL.01.02.01
-00-659/08-01
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego przez HANDWERKER KUSTRZĘPA B. KUSTRZĘPA J. S.C
660. PRB 5 Sp. z o.o. 430 050.00 199 973.25 WND-RPSL.01.02.01
-00-660/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa PRB 5 Sp. z o.o. poprzez doposażenie sprzętowe celem uruchomienia działalnosci w zakresie wykonawstwa robót ziemnych i drogowych.
661. LICKMYLIPS MANAGEMENT ŁUKASZ DĄBEK 109 606.00 65 763.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-661/08-01
Wdrożenie nowoczesnych technik i urządzeń standardów Full Hd oraz systemu umożliwiającego symultaniczną edycję audio-video celem zwiększenia atrakcyjności oferty firmy w swoim sektorze rynku.
662. PROFILEX Jerzy Malicki 263 597.20 158 158.30 WND-RPSL.01.02.01
-00-662/08-01
Wdrożenie nowoczesnej technologii w procesie projektowania i wytwarzania precyzyjnych modeli - szansą na zdobycie przewagi konkurencyjnej przez firmę PROFILEX Jerzy Malicki z Chorzowa
663. Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe DPS-TEL.COM Grzegorz Dewalski 146 400.00 72 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-663/08-01
Podniesienie standardu usług oferowanych przez firmę DPS-TEL.COM dzięki zakupowi nowoczesnych urządzeń pomiarowych
664. PRB 5 Sp. z o.o. 422 730.00 199 999.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-664/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa PRB 5 Sp. z o.o. poprzez doposażenie sprzętowe celem uruchomienia działalnosci w zakresie wykonawstwa konstrukcji żelbetowych.
665. Budzyńska Ewa Gabinet Stomatologiczny 133 500.00 80 100.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-665/08-01
Podniesienie standardu obsługi pacjenta placówki stomatologicznej poprzez inwestycje w majatek trwały
666. MEGPOL-ENERGIA 400 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-666/08-01
Poprawa jakości usług poprzez zakup specjalistycznego sprzętu.
667. ABC Dentysta - Katarzyna Dera 325 500.00 195 300.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-667/08-01
Modernizacja przychodni stomatologicznej ABC Dentysta poprzez zakup nowego sprzętu.
668. Usługowa Spółdzielnia Pracy CHEMIPRAL 370 270.00 182 100.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-668/08-01
Rozbudowa spółdzielni CHEMIPRAL oraz dostosowanie jej funkcjonowania do norm prawnych w celu wprowadzenia na rynek nowych usług
669. Collect Consulting Sp. z o.o. 90 548.40 44 532.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-669/08-01
Rozwój Collect Consulting Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych usług doradczych i budowanie gospodarki opartej na wiedzy
670. NotaPress Jacek Zupok 200 873.00 98 790.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-670/08-01
E-biznes i ICT drogą do zwiększenia konkurencyjności na rynku usług poligraficznych. Technologie informacyjne -Unowocześnienie sposobu funkcjonowania NotaPress Jacek Zupok
671. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Magnat" Koszewski Sławomir, Koszewski Bogusław Spółka Jawna 329 400.00 162 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-671/08-01
Poszerzenie oferty o sprzedaż detaliczną oraz polepszenie jakości dotychczas świadczonych przez firmę Magnat usług dzięki utworzeniu magazynu i hali wystawienniczej
672. ComNet Adam Rak 366 204.96 180 100.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-672/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy ComNet Adam Rak dzięki wdrożeniu nowoczesnej usługi teletechnicznej.
673. NotaPress Jacek Zupok 741 760.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-673/08-01
Nowy produkt i poszerzenie oferty firmy poligraficznej NotaPres Jacek Zupok efektem rozbudowy przedsiębiorstwa.
674. Pogorzałek Wojciech System Zabezpieczeń Bankowych Firma Handlowo-Usługowa, Metalkas Katowice, Metalkas Kraków 552 289.69 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-674/08-01
Zmiana procesu produkcji multisejfów w firmie Systemy Zabezpieczeń Bankowych
675. Sukces s.c. Sebastian Kachel, Michał Lekston 396 277.96 194 890.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-675/08-01
Wzrost konkurencyjności spółki cywilnej Sukces w Siemianowicach Śląskich dzięki wdrożeniu nowoczesnej usługi telekomunikacyjnej
676. Dan Plast Recykling s.c. Bartosz Czagan, Łukasz Wiśniewski 363 600.00 196 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-676/08-01
Wprowadzenie nowego produktu poprzez przetwarzanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
677. "ALL" Adam Wiorek 182 024.00 89 520.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-677/08-01
Rozbudowa firmy w celu zwiększenia konkurencyjności oraz wprowadzenia na rynek ulepszonych usług
678. Grafika Sp. zo.o. 406 661.46 199 997.44 WND-RPSL.01.02.01
-00-678/08-01
Wprowadzenie nowych usług dzięki zakupowi nowoczesnego systemu uszlachetniania druku
679. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe OLMARK Stanisław OLESIAK 1 098 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-679/08-01
Przeprowadzenie zmian procesu produkcyjnego w firmie Olmark a przez to polepszenie jakości świadczonych usług poprzez zakup wypalarki plazmowej oraz budowę hali w której maszyna będzie zlokalizowana.
680. DEBACOM Sp. z o.o. 437 162.60 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-680/08-01
Umocnienie pozycji rynkowej firmy DEBACOM w segmencie niezależnych dostawców internetowych na lokalnym rynku miasta Zabrza poprzez budowę sieci światłowodowej
681. Galeria Groovy. Fryzury, makijaż, stylizacja. Anna Zawrzykraj 360 281.02 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-681/08-01
Galeria Groovy - salon stylizacji, fryzjerstwa, wizażu, kosmetyki, day spa połączony z galerią promocji kultury i artystów.
682. L.U.E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 48 556.00 20 280.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-682/08-01
Rozszerzenie oferty firmy LUE poprzez zakup niezbędnego wyposażenia.
683. Przemysław Dąbrowski 517 691.84 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-683/08-01
Zwiększenie konkurencyjności restauracji Barbórka w Knurowie poprzez rozbudowę kuchni i zakup nowoczesnego ciągu technologicznego
684. Centrum Przyjaznej Stomatologii "New-Dent" S.C. L.Adamiec, A.Gałecka 315 600.00 189 360.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-684/08-01
"Uśmiechnij się" - Piękniejszy uśmiech poprzez wprowadzenie nowych i ulepszonych usług w CENTRUM PRZYJAZNEJ STOMATOLOGII NEW-DENT SC
685. Gecko Snow Distribution 400 000.00 240 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-685/08-01
Otwarcie sklepu specjalistycznego ze sprzętem sportowym
686. DEKOR Sebastian Kubiczek 390 400.00 192 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-686/08-01
Zakup maszyny - strugarki profilującej celem wprowadzenia na rynek nowego produktu
687. McGebis S.C. 206 180.00 101 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-687/08-01
Zmiana procesu świadczenia usług w firmie McGebis S.C. poprzez zakup nowoczesnej wtryskarki elektronicznej.
688. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POL-ZET Zdrach Paweł 183 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-688/08-01
Realizacja celów strategicznych firmy poprzez poszerzenie parku maszyn.
689. Viento Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 404 308.00 198 840.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-689/08-01
Nowe maszyny wzmocnią konkurencyjność naszych wyrobów
690. B&M Promotion s.c. Justyna Banek, Waldemar Górniewski 161 894.00 92 336.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-690/08-01
Elektroniczny system do bezprzewodowej i internetowej obsługi głosowań
691. OFF ART STUDIO Jacek Jeż 561 444.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-691/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy OFF ART STUDIO poprzez zakup nieruchomości i sprzętu na potrzeby pracowni architektonicznej.
692. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe RAJGARSS Daniel Szafarz 295 855.68 145 502.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-692/08-01
Lokalnie znaczy z najwyższą jakością i solidnie
693. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe "Image" Sebastian Girgiel 860 100.00 142 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-693/08-01
Rozbudowa składu opałowego wraz z infrastrukturą handlowo-techniczną.
694. PPH "Promet" Ireneusz Wojciechowski 289 140.00 142 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-694/08-01
Rozwój firmy "Promet" poprzez budowę hali produkcyjnej i zakup niezbędnego sprzętu
695. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Opto – Okulistyka Optimed II” S.C. 247 400.00 148 440.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-695/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Opto – Okulistyka Optimed II S.C. poprzez zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego
696. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "JO-DENT" 355 532.55 179 167.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-696/08-01
Zwiększenie konkurencyjności NZOZ "JO-DENT" w Zabrzu poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi i dokonanie zasadniczych zmian w sposobie wykonywania aktualnie oferowanych usług
697. BAUREN Renke Piotr 347 858.60 171 078.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-697/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez dalsze unowocześnienie środków trwałych i oprogramowania
698. Transport ciężarowy i roboty ziemne - Adrian Roj 610 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-698/08-01
Zmiana procesu świadczenia usług przez firmę Transport ciężarowy i roboty ziemne - Adrian Roj poprzez zakup ciężkiej spycharki gąsienicowej.
699. Espresso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32 640.00 19 584.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-699/08-01
Wzrost efektywności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie systemu informatycznego w procesie kompleksowego zarządzania firmą
700. 2M S.C. Tomasz Kasela, Grzegorz Bęben 206 485.00 101 550.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-700/08-01
Zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie transportu wewnątrz zakładowego na nowo zakupionej hali magazynowej
701. INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE KRZYSZTOF BEDNARSKI 219 600.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-701/08-01
Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług.
702. Espresso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 13 886.00 8 331.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-702/08-01
Wzrost efektywności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie systemu informatycznego do procesu sprzedaży (e-biznes)
703. Firma Remontowo-Budowlana Hiruk Arkadiusz 389 500.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-703/08-01
Rozszerzenie działalności firmy o lokal gastronomiczny o charakterze barowym.
704. "MIG" Agnieszka Mistur 17 737.58 8 768.41 WND-RPSL.01.02.01
-00-704/08-01
Zakup specjalistycznego sprzętu, oprogramowania i publikacji sposobem na podniesienie jakości usług, zwiększenie bezpieczeństwa, wydajności i konkurencyjności
705. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USłUGOWO-ZAOPATRZENIOWE "KAJ" J.TOMZA, I.DENDERSKA, A.KAMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA 801 540.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-705/08-01
Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez budowę nowoczesnej hali magazynowo-usługowej wraz z częścią ekspozycyjną.
706. MEGAIMP Tomasz Kasela 179 340.00 107 604.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-706/08-01
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez doposażenie gabinetu w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w medycynie estetycznej.
707. Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Wojciech Wasilewski 104 602.00 62 761.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-707/08-01
Poszerzenie oferty diagnostycznej specjalistycznej praktyki lekarskiej poprzez zakup nowoczesnego sprzetu medycznego.
708. Azet-flex Zygfryd Owczarek 530 000.00 199 810.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-708/08-01
Zakup plotera wodnego dla firmy Azet-flex
709. RoTec Polska 1 160 380.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-709/08-01
Centrum Wyważania Usługowego
710. 4FUTURE Marzena Olchowy 209 000.00 125 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-710/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa 4 Future Marzena Olchowy o nowe usługi w zakresie edukacji przedszkolnej .
711. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USłUGOWO-ZAOPATRZENIOWE "KAJ" J.TOMZA, I.DENDERSKA, A.KAMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA 323 178.00 132 450.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-711/08-01
Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług oraz usprawnienie i unowocześnienie procesów biznesowych.
712. Zakład Remontowo Budowlany "SMARDUCH" 16 616.40 9 969.84 WND-RPSL.01.02.01
-00-712/08-01
Rozwój Zakładu Remontowo Budowlanego "SMARDUCH" - Zakup niezbędnych maszyn i urządzeń
713. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ROMIX s.c. 524 600.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-713/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy ROMIX poprzez zakup koparki kołowej
714. Cross-Bud Firma Ogólnobudowlana Roman Bednarski 274 500.00 135 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-714/08-01
Poprawa konkurencyjności firmy Cross-Bud poprzez zakup koparko-ładowarki
715. Foltrans-Investment Paweł Folwaczny 85 546.40 42 072.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-715/08-01
Wprowadzenie systemu diagnostyki komputerowej w firmie Foltrans-Investment
716. PLOTART Michał Kowalczyk 414 800.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-716/08-01
Rozbudowa Firmy PLOTART poprzez budowę nowoczesnej myjni bezdotykowej.
717. AGRO-STAT Beata Konwalijka-Sosnowska 9 052.40 4 452.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-717/08-01
projekt modernizacji w przedsiębiorstwie prowadzący do wprowadzenia na rynek nowej i ulepszonej usługi sporządzania deklaracji Intrastat
718. KOOPERATOR HANDEL INWESTYCJE FINANSE ANTONI LICHWA 420 777.00 199 973.02 WND-RPSL.01.02.01
-00-718/08-01
Uruchomienie w Gliwicach innowacyjnej, ekologicznej, bezdotykowej myjni samochodowej.
719. L.Grant Polska Albert Binda 167 140.00 82 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-719/08-01
Wprowadzenie technologii informatycznych w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz zwiększenia efektywności zarządzania informacją.
720. Szmyła Magdalena Bar "Lala mi do" 465 076.20 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-720/08-01
Dywersyfikacja działalności firmy poprzez wprowadzenie do oferty usług rekreacyjno-sportowych
721. MARINER YACHTS sp z o.o. 431 270.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-721/08-01
Zakup specjalistycznych form i urządzeń, w celu kompleksowej budowy nowych jachtów oraz poprawy jakości dotychczasowych produktów oraz świadczonych usług.
722. KOOPERATOR HANDEL INWESTYCJE FINANSE ANTONI LICHWA 420 777.00 199 973.02 WND-RPSL.01.02.01
-00-722/08-01
Uruchomienie w Bielsku-Białej innowacyjnej, ekologicznej, bezdotykowej myjni samochodowej
723. Tapo - Serwis Adam Bisztyga 305 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-723/08-01
Instalacja do mielenia tworzyw sztucznych odzyskanych z odpadów komunalnych i zbiórki selektywnej, w celu wytworzenia przemiałów.
724. samadMED CENTRUM STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNE 346 695.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-724/08-01
Stworzenie samadMED CENTRUM STOMATOLOGICZNO-MEDYCZNEGO poprzez zakup sprzętu i adaptację budynku na potrzeby prywatnych gabinetów lekarskich
725. GABINET STOMATOLOGICZNY "AG-DENS" AGNIESZKA CIURA 447 130.00 199 742.50 WND-RPSL.01.02.01
-00-725/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwaGABINET STOMATOLOGICZNY AG-DENS AGNIESZKA CIURA poprzez rozwój i rozbudowę gabinetu oraz uruchomienie nowej działalności SPA i usług kosmetyczno-pielęgnacyjnych
726. Istambuł-Kebab Sp. z o.o. 1 132 404.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-726/08-01
Zmiana procesu świadczenia usług świadczonych przez Istambuł Kebab poprzez utworzenie lini produkcyjnej mięsa.
727. Drocomplex 642 510.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-727/08-01
Zmiana procesu świadczenia usług w firmie Drocomplex poprzez inwestycję w zakup nowoczesnego sprzętu do stabilizacji gruntu
728. AUTO-BAZAR KRZYSZTOF NOWAK 180 000.00 108 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-728/08-01
rozbudowa pawilonu handlowego
729. KORONA CORPORATION SP Z O. O. 112 983.40 67 790.04 WND-RPSL.01.02.01
-00-729/08-01
DZIAŁANIA MODERNIZACYJNE MAJĄCE NA CELU WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
730. Gabinet Okulistyczny Maciej Klepacki 563 500.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-730/08-01
Uruchomienie innowacyjnej przychodni okulistycznej świadczącej kompleksowe usługi
731. Dansport Maciej Śniegórski 57 950.00 28 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-731/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do zwiększenia konkurencyjności poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi - komputerowego doboru obuwia
732. NOYOSEI 492 880.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-732/08-01
Rozwój technologii wizyjnej - technologia LED
733. Przedsiębiorstwo Usługowe Norbert Kucharek 610 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-733/08-01
Stymulowanie dynamicznego rozwoju oferty usługowej poprzez zakup nowoczesnego dźwigu
734. ELKOL Projektowanie, Ekspertyzy, Wykonanie Krzysztof Kolonko 47 702.00 23 460.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-734/08-01
Rozbudowa i modernizacja biura projektowego ELKOL w Gliwicach przy ul. Gen. L. Berbeckiego w celu uzyskania i wprowadzenia na rynek ulepszonych usług.
735. Metro Investment S.C. 421 028.10 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-735/08-01
Rozbudowa firmy Metro Investment s.c. w Będzinie prowadząca do wprowadzenia nowych usług
736. Firma Projektowa "Bogacz" 134.41 80.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-736/08-01
Stworzenie nowoczesnych stanowisk pracy projektantów
737. Mariusz Badura firma AGMAR 68 844.00 41 306.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-737/08-01
Twój sklep dla dzieci blisko Ciebie
738. Zakład Handlowo-Produkcyjno-Usługowy "B-Z" 448 960.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-738/08-01
Rozwój firmy "B-Z" dzięki utworzeniu zaplecza biurowo- magazynowo- socjalnego
739. P.H Arko Arkadiusz Mroziński 448 581.80 196 914.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-739/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy P.H. Arko poprzez nabycie środków trwałych, wartości niematerialanych i usprawnienie gospodarki magazynu poprzez jego wyposażenie.
740. EKO-EKSPERT S.C. Andrzej, Aleksandra i Marek Włodarczyk 909 319.34 193 789.37 WND-RPSL.01.02.01
-00-740/08-01
Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy EKO-EKSPERT S.C. poprzez zakup generatora prądu ze źródeł odnawialnych
741. Hary i Janson spółka jawna K. Janson 397 620.00 192 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-741/08-01
Nowe i lepsze usługi dzięki modernizacji parku maszynowego oraz utworzeniu pierwszego w Polsce profesjonalnego sklepu internetowego części zamiennych rolniczych i komunalnych.
742. TERMO KLIMA MK Marek Kurtyka 512 400.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-742/08-01
Zakup urządzeń do produkcji elementów wentylacji i klimatyzacji
743. GFR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 405 011.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-743/08-01
Uruchomienie kablowo-internetowego kanału TV ogólnie dostępnego dla aglomeracji ślaskiej
744. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Neomi" Halena Aurelia 356 410.00 199 840.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-744/08-01
Działanie modernizacyjne w przedsiębiorstwach prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
745. Indywidualna Praktyka Lekarska Ewa Biskupek 347 001.92 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-745/08-01
Zakup profesjonalnego aparatu do diagnozowania i monitorowania leczenia metabolicznych schorzeń kostnych celem wykonywania badań desytometrycznych w ramach Praktyki Lekarskiej
746. „AGA” s.c. Agata Konarska-Niżankowska, Agnieszka FreIak 115 900.00 57 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-746/08-01
ROzbudowa i unowocześnienie firmy AGA s.c.
747. ProfitCard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 34 700.00 20 820.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-747/08-01
Usługa e-pranie.pl - stworzenie platformy internetowej typu B2B2C z systemem lojalnościowym dla uruchomienia obsługi klientów punktów pralniczych w systemie door2door na terenie woj. śląskiego
748. Odnowa Biologiczna i Masaż Maja Zażembłowska 35 380.00 21 228.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-748/08-01
Rozszerzenie działalności i podniesienie jakości usług Salonu Piękności ARTEMIDA
749. Sitel 365 996.55 179 986.20 WND-RPSL.01.02.01
-00-749/08-01
BUDOWA LINII TELETRANSMISYJNEJ NA ODCINKU CIESZYN- CZĘSTOCHOWA PRZY WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII ETHERNET.
750. Moho Design Sp. z o.o. 333 000.00 199 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-750/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa przez wprowadzenie na rynek innowacyjnej kolekcji dywanów
751. Dominik Peh i Przyjaciele Dominik Peh 94 750.00 45 860.66 WND-RPSL.01.02.01
-00-751/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Dominik Peh i Przyjaciele Dominik Peh poprzez zakup nowoczesnego sprzętu dla studia fotograficznego w Katowicach.
752. Code Architecture & Design Sp. z o.o. 332 908.00 199 744.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-752/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa i zwiększenie jego konkurencyjności poprzez zaoferowanie nowych usług w zakresie interdyscyplinarnego projektowania produktów, form przemysłowych oraz architektury
753. Firma A&J Polak Agnieszka 542 222.22 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-753/08-01
Poprawa konkurencyjności Firmy A&J Agnieszka Polak poprzez zakup nowoczesnego sprzętu do produkcji naklejek i napisów
754. Agencja Reklamowa "Remar" Mariusz Botor 147 754.20 70 243.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-754/08-01
Wzrost konkurencyjności Agencji Reklamowej "Remar" poprzez zakup urządzeń umożliwiających wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i usług
755. Grupa Inżynieryjno - Budowlana "ASPEKT" Arkadiusz Maluszczak, Tomasz Perkowski Spółka jawna 341 350.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-755/08-01
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej metody wykonywania konstrukcji żelbetowych.
756. Agencja Reklamowa CMYK Dera Bogusław 578 120.00 198 870.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-756/08-01
Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy Agencja Reklamowa CMYK Dera Bogusław poprzez budowę nowej hali oraz zakup nowoczesnych maszyn.
757. Zakład Usługowo-Handlowy "HYDROINSTAL" Agata Bochenek, Zenon Koćwin Spólka jawna 333 776.30 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-757/08-01
Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zakup i wdrożenie systemu informatycznego zarządzania firmą oraz uzupełnienie oferty o usługę serwisową
758. Gabinet Weterynaryjny - spółka cywilna J.Krupa, M.Nieużyła 257 020.00 153 480.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-758/08-01
Wprowadzenie na rynek kompleksowych usług weterynaryjnych poprzez wyposażenie w nowoczesne urządzenia specjalistyczne lecznicy weterynaryjnej w Jaworznie
759. Alter Consulting Magdalena Bizoń 90 657.04 47 039.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-759/08-01
ADAPTACJA LOKALU ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA BIUROWEGO NA POTRZEBY ALTER CONSULTING W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI
760. Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa ARKPOL Kopeć Arkadiusz 277 737.88 132 032.39 WND-RPSL.01.02.01
-00-760/08-01
Rozwój firmy Handlowo - Produkcyjno - Usługowej ARKPOL Kopeć Arkadiusz poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń.
761. Kowalstwo Stanisław Kania 247 434.77 117 632.93 WND-RPSL.01.02.01
-00-761/08-01
Rozwój oraz wzrost konkurencyjności firmy Kowalstwo Stanisław Kania poprzez rozbudowę warsztatu oraz zakup nowoczesnych maszyn.
762. Graffiti S.C. Szymon Parafiniak, Halina Parafiniak 332 267.00 163 410.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-762/08-01
Poprawa konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa Graffiti s.c. poprzez zakup maszyny do druku cyfrowego i plotera solwentowego
763. Firma Plonex-Plast Jan Płonka 305 029.28 145 013.92 WND-RPSL.01.02.01
-00-763/08-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Plonex-Plast Jan Płonka poprzez remont zakładu oraz zakup nowoczesnych maszyn.
764. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WOCH-MET Andrzej Wochnik 669 251.74 197 484.12 WND-RPSL.01.02.01
-00-764/08-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego WOCH-MET Andrzej Wochnik poprzez zakup obrabiarki i budowę warsztatu
765. KA-MA spółka cywilna Tomasz Mardyło Wioletta Mardyło 276 940.00 136 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-765/08-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy KAMA s.c. poprzez zakup specjalistycznego samochodu i prasy hydraulicznej.
766. Agencja Reklamowa GRAFO s.c. Molęda Krzysztof, Molęda Małgorzata 406 666.66 200 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-766/08-01
Poprawa konkurencyjności i rozwój firmy Grafo s.c. poprzez zakup maszyny do druku wielkoformatowego.
767. P.P.H.U. – ZAKŁAD BETONIARSKO-NAGROBKOWY 131 911.04 64 874.76 WND-RPSL.01.02.01
-00-767/08-01
Wzrost konkurencyjności Zakładu Betoniarsko-Nagrobkowego Piotra Piekarza na rynku lokalnym i regionalnym, poprzez zakup specjalistycznych urządzeń do obróbki kamienia i rozbudowę firmy
768. GALWINEX ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-REMONTOWO-HANDLOWY Woryna Jan 122 000.00 58 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-768/08-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy "Galwinex" Zakład Produkcyjno-Usługowo-Remontowo-Handlowy Woryna Jan poprzez remont zakładu oraz zakup nowoczesnych maszyn.
769. KZ INVEST Mariusz Książek 389 686.00 182 373.05 WND-RPSL.01.02.01
-00-769/08-01
"Wyposażenie nowopowstającego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego szansą na rozwój firmy KZ INVEST"
770. EuroTime Firma Konsultingowa Agnieszka Kominek 18 519.60 9 108.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-770/08-01
Rozbudowa Przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych usług przez Firmę EuroTime w Rudzie Śląskiej
771. Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych Geo-Cad s.c. Wiesław Peciak, Roland Balcar 76 738.00 37 740.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-771/08-01
Inwestycja w nowoczesny sprzęt geodezyjny dla firmy Geo-Cad
772. Przedsiębiorstwo Studiów Projektów i Realizacji Budownictwa "CD" Sp. z o.o. 131 455.00 64 650.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-772/08-01
Poszerzenie i rozwój oferty Przedsiębiorstwa Studiów Projektów i Realizacji Budownictwa "CD" Sp. z o.o. o usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz usługi Inwestora Zastępczego.
773. Przedsiębiorstwo Produkcyjnu-Handlowo-Usługowe "SOLEY" Irena Pytlik 280 600.00 138 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-773/08-01
Poprawa konkurencyjności Agencji Nieruchomości "SOLEY" poprzez utworzenie nowego oddziału w Gliwicach.
235 341 283.85 102 247 742.86

Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.