Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.

Pobierz plik dla konkursu: SCP-01.02.02-002/08
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego „SUPON” 174 953.45 71 702.23 WND-RPSL.01.02.02
-00-001/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowoczesnych technik zarządzania firmą
2. ELHAND Transformatory, Andrzej Herbowski 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-002/08-01
Wdrożenie nowej produkcji wzbudników do mielenia kruszyw oraz transformatorów hybrydowych"
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Domax 2 250 168.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-003/08-01
Rozbudowa i modrnizacja przedsiebiorstwa DOMAX w Boronowie poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urzadzeń wykorzystywanych w budownictwie drogowym
4. MAAG Polska Sp. z o.o. 2 013 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-004/08-01
Wzrost konkurencyjności MAAG Polska Sp. z o.o. na rynku poprzez zakupy inwestycyjne wpływające na wzrost produkcji i wprowadzenie do oferty nowych obrzeży.
5. MAAG Polska Sp. z o.o. 1 891 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-005/08-01
Wzrost konkurencyjności MAAG Polska Sp. z o.o. na rynku poprzez wprowadzenie do produkcji nowych wyrobów - listwy przyblatowej oraz zakończeń listwy
6. A.P.J. Sikora spółka jawna 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-006/08-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy A.P.J. Sikora poprzez zakup tokarek numerycznych CNC
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOTREM Stefan Piątkowski 1 595 174.40 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-007/08-01
Unowocześnienie parku maszynowego oraz poprawa warunków sprzedaży kotłów w P.U.H. KOTREM Stefan Piątkowski poprzez budowę nowego magazynu i hali wystawowej
8. Zakład Ślusarski Usługowo-Produkcyjny S.C. Stanisław i Mirosław Paździo 234 850.00 115 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-008/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup i instalację urządzeń do nakładania kolorowych powłok lakierniczych na metale i uruchomienie nowej usługi.
9. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowo 1 575 580.80 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-009/08-01
Wzrost konkurencyjnośi firmy ZPHU MAŁRO Małgorzata Dratwa poprzez zakup nowoczesnej maszyny do paneli B4000
10. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Zofia Duława 213 500.00 105 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-010/08-01
Rozwój technologiczny i nowe produkty ZPTS DUŁAWA - zakup nowej wtryskarki
11. STOLARSTWO USŁUGI POGRZEBOWE Gerard Pientka 140 597.68 69 146.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-011/08-01
Wprowadzenie na rynek ulepszonych usług przez Zakład Pogrzebowy w Żerdzinach poprzez zakup nowego karawanu pogrzebowego.
12. PPHU "Meble Wrzosowa" Andrzej Woźniakowski 1 883 680.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-012/08-01
Nowoczesna automatyczna linia do lakierowania szansą rozwoju firmy "Meble Wrzosowa" w Mstowie
13. CHEMIA-HURT Marek Gajewski 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-013/08-01
Budowa i wyposażenie nowej hali produkcyjnej firmy CHEMIA-HURT w Rybniku.
14. Zakład Przetwórstwa Mięsnego - Małgorzata Kuś 326 716.00 160 680.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-014/08-01
Wzrost pozycji rynkowej i konkurencyjnej Zakładu Przetwórstwa Mięsnego - Małgorzata Kuś poprzez inwestycje.
15. Drukarnia Dimograf Sp. z o.o. 2 092 300.00 749 455.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-015/08-01
Zakup nowej linii technologicznej do oprawy złożonej wydawnictw książkowych w celu wprowadzenia nowej usługi
16. Herkules Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 299 300.00 639 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-016/08-01
Rozbudowa Herkules Sp. z o.o. w Rydułtowach prowadząca do rozpoczęcia produkcji stojaków hydraulicznych o zwiększonej odporności na wstrząsy górotworu
17. ARTECH Piotr Chwołka 3 233 738.10 749 856.15 WND-RPSL.01.02.02
-00-017/08-01
Rozbudowa firmy ARTECH Piotr Chwołka w oparciu o nowe produkty i usługi
18. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO GÓRNICZE "ROW-JAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 487 180.00 609 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-018/08-01
MODERNIZACJA i POSZERZENIE ZAKRESU USŁUG ISTNIEJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA POŁĄCZONE ZE ZWIĘKSZONYM UDZIAŁEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH (ICT) W PROCESIE ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ
19. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. 3 123 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-019/08-01
Zakup przez firmę PPKMiL Sp. z o.o. nowoczesnego zespołu urządzeń produkcyjnych i pomiarowych, zintegrowanego z informatycznym systemem zarządzania SAP Business One, dla złoża Lubomia III.
20. Śląskie Centrum Kapitałowo - Inwestycyjne "OBLIG" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 255 929.00 617 670.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-020/08-01
Budowa przewagi konkurencyjnej firmy poprzez wprowadzenie nowych i ulepszonych usług w wyniku nowych inwestycji
21. DocuSoft Sp. z o.o. 77 000.00 45 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-021/08-01
Pozyskanie brytyjskich partnerów dla dystrybucji polskiego oprogramowania Vario.BPM na rynku Wielkiej Brytanii.
22. Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-022/08-01
Innowacyjność technologiczna w procesie produkcyjnym w firmie SPETECH z zastosowaniem laserowej metody wycinania elementów uszczelnień.
23. "Elbar-Katowice" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 168 306.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-023/08-01
Instalacja do suszenia, rozdrabniania, frakcjonowania i pakowania wyrobów z koksiku i antracytu w Oddziale CARBON w Raciborzu
24. Beskid Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 063 840.00 428 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-024/08-01
Modernizacja parku maszynowego w firmie BESKID Sp. z o.o. w Bielsku-Białej realizowana poprzez zakup zespołu maszyn do obróbki tektury falistej mająca na celu wprowadzenie na rynek nowych opakowań
25. 2KMM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 104 383.20 31 280.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-025/08-01
Wdrożenie i certyfikacja systemów zarządzania wg wymagań norm ISO 9001 i ISO 27001
26. "ŚLUSARSTWO" Górniok Roman 1 332 240.00 654 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-026/08-01
Wdrożenie technologii cięcia blach plazmą wąskostrumieniową w firmie "ŚLUSARSTWO" Górniok Roman
27. „SANIT TRANS” Sp. z o.o. 894 650.40 439 992.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-027/08-01
Podniesienie konkurencyjności Sanit-Trans sp. z o.o. poprzez pozyskanie nowoczesnej maszyny rozdrabniającej na potrzeby produkcji paliw alternatywnych.
28. Przedsiębiorstwo Usługowe "HARISPAL" Szilistowska Paulina 1 008 574.00 494 820.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-028/08-01
Utworzenie laboratorium badania połączeń spawanych i centrum wdrażania nowych technologii spawalniczych
29. BMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 174 338.00 85 740.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-029/08-01
Wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych wspomagających zarządzenie w BMP spółka o.o. w Raciborzu
30. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 1 788 388.24 732 946.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-030/08-01
Zmiana procesu technologicznego świadczonych usług umożliwiająca poprawę pozycji konkurencyjnej Banku oraz lepszą obsługę lokalnej społeczności, biznesu i JST na terenie województwa śląskiego.
31. Ślusarstwo, Mechanika Maszyn - Zygmunt Olma 683 200.00 336 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-031/08-01
Zmiana procesu produkcji i wprowadzenie na rynek nowych produktów poprzez zakup drutowego centrum elektroerozyjnego przez firmę Ślusarstwo, Mechanika Maszyn - Zygmunt Olma z Bielska-Białej
32. KSK Sp. z o. o. 372 100.00 183 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-032/08-01
Wprowadzenie nowych produktów w firmie KSK w Rudzie Śląskiej
33. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SAMAR Jerzy Wrona 476 410.00 234 300.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-033/08-01
Wprowadzenie zmian w technologii produkcji w PPH SAMAR
34. CZAH - POMIAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 300 742.19 147 906.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-034/08-01
Zakup i instalacja w przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP
35. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe A-P Żory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 926 590.00 379 750.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-035/08-01
Modernizacja Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego A-P Żory sp. z o.o. poprzez zakup linii produkcyjnej do produkcji okien
36. Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego "ROSA" Stanisław Rosa 474 580.00 188 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-036/08-01
Wzrost konkurencyjności ZPSO ROSA poprzez zastosowanie technologii informatycznych i komunikacyjnych ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem.
37. BUD - METALLCO Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 886 183.44 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-037/08-01
Rozbudowa i modernizacja ślusarni polegająca na budowie nowej hali z suwnicą wraz ze specjalistycznym zamaszynowaniem służąca wzmocnieniu konkurencyjności Spółki Bud-Metallco
38. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEMAR Marek Dewódzki 1 840 370.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-038/08-01
Zakup nowoczesnych środków trwałych środkiem do wprowadzenia nowego obuwia w DEMAR we Mstowie
39. Erbis Spółka Jawna Piotr Słociński, Ewa Bąk 1 367 100.00 749 992.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-039/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie produkcji choinek
40. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ADW" Sp. z o.o. 3 118 796.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-040/08-01
Budowa Pawilonu Ekspozycyjno-Technicznego, na potrzeby rozpoczęcia działalności eksportowej
41. "JAK SZKŁO" Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe. Eksport-Import-Hurt Spółka Jawna Żogała Krzysztof, Żogała Halina, Żogała Janusz 759 767.00 329 700.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-041/08-01
Zakup maszyny do cięcia strumieniem wody w firmie Jak Szkło w Goczałkowicach-Zdroju
42. „SANIT TRANS” Sp. z o.o. 797 235.84 392 083.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-042/08-01
Podniesienie konkurencyjności Sanit-Trans sp. z o.o. poprzez pozyskanie specjalistycznego środka transportu - cysterny.
43. Virtu sp. j. B.Vetulani, D.Mikulska 306 775.10 35 275.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-043/08-01
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP w Virtu sp. j. - usługi doradcze
44. Virtu sp. j. B.Vetulani, D.Mikulska 718 752.17 294 570.56 WND-RPSL.01.02.02
-00-044/08-01
Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP w Virtu sp. j. - wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe
45. Omega Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 067 375.57 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-045/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy OMEGA Engineering Sp. z o.o. poprzez budowę i modernizację infrastruktury produkcyjnej, badawczej i informatycznej skutkującej wdrożeniem nowych/ulepszonych produktów
46. Zakład Produkcyjno Remontowo Handlowy PROHUTREM Sp. z o.o. 1 295 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-046/08-01
Uruchomienie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji prętów i walcówki żebrowanej.
47. 2KMM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 230 885.00 113 550.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-047/08-01
Wprowadzenie nowych produktów elementem rozwoju Spółki 2KMM.
48. BUMECH Spółka Akcyjna 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-048/08-01
Uruchomienie stanowiska robota przemysłowego w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa BUMECH S.A.
49. P.H.U. AUTO-GAZDA Michał Gazda 240 742.60 97 165.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-049/08-01
Zastosownie nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu firmą.
50. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "MED-PLAST" s.c. 1 234 457.00 607 110.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-050/08-01
Rozwój Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego MED-PLAST s.c. prowadzący do umocnienia pozycji konkurencyjnej firmy, poprzez wprowadzenie do oferty nowych i ulepszonych produktów..
51. Alkol Drukarnia Wielkoformatowa spółka z o.o 123 891.00 60 930.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-051/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Alkol Drukarnia Wielkoformatowa sp. z o.o. poprzez zakup drukarki solwentowej wraz z oprogramowaniem i wprowadzenie nowej usługi.
52. Aspekt Sp. z o.o. 34 000.00 9 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-052/08-01
Wdrożenie i akredytacja systemu zarządzania jakością w laboratorium wg normy PN – EN ISO/IEC 17025:2001 w firmie ASPEKT Sp. z o.o.
53. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Szym-Mar" Sorychta Mariusz - Wojsczyk Szymon 1 627 358.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-053/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa polegająca na zakupie specjalistycznych urządzeń do produkcji reklam przestrzennych służąca podniesieniu konkurencyjności w firmie SzymMar
54. "MECHANIC SYSTEM" Sp. z o.o. 725 900.00 357 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-054/08-01
Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń prowadzących do rozszerzenia oferty firmy MECHANIC SYSTEM o innowacyjne produkty z zakresu filtrowentylacji przemysłowej
55. IREX-GAZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-055/08-01
Wprowadzenie nowych produktów w firmie IREX-GAZ z Chorzowa
56. "ELTRON-KABEL" SPÓŁKA JAWNA W. GLUZA, K. RUTKOWSKI, T. RUTKOWSKI 1 589 660.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-056/08-01
Zakup nowoczesnej, zaawansowanej technologicznie, sterowanej komputerowo linii technologicznej do produkcji przewodów ciepłoodpornych w izolacji silikonowej
57. "ELTRON-KABEL" SPÓŁKA JAWNA W. GLUZA, K. RUTKOWSKI, T. RUTKOWSKI 1 695 800.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-057/08-01
Podwyższenie konkurencyjności Spółki poprzez zakup sterowanej cyfrowo linii technologicznej do ciągnienia wielodrutowego mikrodrutów miedzianych
58. Metal Union sp. zo.o. 481 900.00 197 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-058/08-01
Wzrost międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji ramek dystansowych do szyb zespolonych lakierowanych farbami UV.
59. CZAH - POMIAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 265 167.00 130 410.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-059/08-01
Zakup urządzeń do produkcji termoelementów oraz ich wzorcowania w celu rozszerzenia i usprawnienia procesu produkcyjnego i usługowego
60. Przedsiebiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe Góral Dariusz,Góral Andrzej 553 758.00 272 340.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-060/08-01
wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnych maszyn prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych usług a tym samym modernizacja sprzętu..
61. Hurtownia Lodów i Mrożonek Marian Bała 224 409.22 110 365.19 WND-RPSL.01.02.02
-00-061/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę i zakup nowoczesnych urządzeń prowadzących do podniesienia jakości wykonywanej działalności gospodarczej.za i
62. PRII SKAWEX mgr inż Wiesław Skawiński 1 998 360.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-062/08-01
Rozbudowa PRII SKAWEX poprzez zakupy inwestycyjne urządzeń o nowocześniejszej technologii prowadząca do podniesienia jakości wykonywanych usług budowlnych.
63. "AGA" Hurt-Detal Renata Wypich 1 972 052.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-063/08-01
Rozbudowa i modernizacja obiektu handlowego w Tychach, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych usług.
64. BM Recykling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 764 608.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-064/08-01
Dokonanie zasadniczych zmian produkcji i uruchomienie produkcji gazu z odpadów komunalnych w firmie BM Recykling w Siemianowicach Śląskich.
65. Czerny Marian Firma Prywatna "GREG" 298 900.00 122 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-065/08-01
Poprawa konkurencyjności firmy GREG w Gliwicach poprzez zakup Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Planowania Produkcji
66. ELGÓR + ZAMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialności 2 477 820.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-066/08-01
Poprawa konkurencyjności na rynku firmy ELGÓR + ZAMET Sp. z o.o. w Piekarach Ślaskich poprzez zakup nowych urządzeń.
67. Przedsiębiorstwo Budowlane "FENIKS" Sp. z o.o. 380 945.00 156 125.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-067/08-01
Rozwój i unowocześnienie usług firmy PB Feniks Sp. z o.o. w Katowicach poprzez zakup nowego urządzenia
68. "Tradiss" Piotrowski-Iwaniuk Spółka Jawna 132 663.29 63 444.24 WND-RPSL.01.02.02
-00-068/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Tradiss Sp.J. poprzez wdrożenie nowoczesnego sytemu zarządzania CRM wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem komputerowym.
69. TERMO-SZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 789 812.75 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-069/08-01
Znacząca zmiana procesu produkcyjnego TERMO-SZKŁO Sp. z o.o. w Bystrej poprzez inwestycję - zakup automatycznej linii do produkcji szyb zespolonych oraz oprogramowania do wspomagania zarządzania
70. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe WAMPOL Spółka z o. o. 1 775 100.00 727 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-070/08-01
Wzrost konkurencyjności P.U.P.H. WAMPOL Sp. z o. o. poprzez inwestycję w park maszynowy w celu wprowadzenie na rynek ulepszonych usług
71. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Sp. z o.o. 3 660 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-071/08-01
Zakup przez firmę PPKMiL Sp. z o.o. urządzeń do prowadzenia prac odkrywkowych i rekultywacji na złożach kruszyw naturalnych
72. VETRO-POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 650 050.00 676 250.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-072/08-01
Wprowadzenie nowego produktu przez Vetro Polska dzięki zakupowi nowoczesnej linii montażowej paneli fotowoltaicznych.
73. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe EHAZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 561 600.00 640 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-073/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy EHAZET poprzez zakup nowoczesnej maszyny.
74. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe EHAZET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-074/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy EHAZET poprzez zakup nowoczesnych maszyn.
75. HYDROINSTAL Spółka Jawna H. Jurek, J. Nowak 413 769.71 203 493.30 WND-RPSL.01.02.02
-00-075/08-01
Zmiana procesu świadczenia usług w firmie HYDROINSTAL poprzez zakup nowoczesnej koparko-ładowarki, zagęszczarki rewersyjnej oraz obudów kroczących.
76. Przedsiębiorstwo budownictwa i Instalacji ABT Badora i Spółka Spółka jawna 1 390 190.00 569 750.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-076/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy PBiI ABT Badora i Spółka Sp.J. z Częstochowy poprzez modernizację produkcji i usług w zakresie inżynierii wodno - ściekowej
77. Zakład Wyrobów Metalowych HARTMET - Lis Krzysztof 1 494 500.00 735 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-077/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy HARTMET poprzez zakup nowoczesnej maszyny pomiarowej
78. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe "PEDRO" Zdzisław Walenczak 153 472.00 75 478.03 WND-RPSL.01.02.02
-00-078/08-01
Podniesienie poziomu świadczonych usług przez PPUH "PEDRO" dzieki zakupowi nowoczesnego agregatu tynkarskiego i pomostu wiszącego.
79. ZPUH MAREK GRZOMBA 317 322.00 156 060.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-079/08-01
Rozwój Firmy ZPUH MAREK GRZOMBA poprzez inwestycje w zakup nowoczesnych maszyn, które pozwolą stworzyć nową linię montażową aluminium oraz przyczynią się do zmodernizowania linii montażowej PVC.
80. " Ekomax " Spółka z.o.o 1 833 294.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-080/08-01
Innowacyjne technologie w recyklingu odpadowych rozpuszczalników
81. Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski 574 315.00 282 450.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-081/08-01
Zmiana procesu świadczenia usług przez Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski poprzez inwestycję w zakup nowoczesnej koparki kołowej.
82. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe INTERRAM 1 023 000.00 540 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-082/08-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w firmie INTERRAM poprzez zakup nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie i budowę hali, w której maszyny będą zainstalowane.
83. "WALA" SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą 392 840.00 193 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-083/08-01
Wzrost konkurencyjności WALA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez inwestycję rozszerzającą potencjał produktowy i techniczny firmy.
84. SIMAR Ltd Sp. z o.o. 610 000.00 300 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-084/08-01
Internetowy system prezentacji danych księgowych sposobem na poprawę konkurencyjności firmy SIMAR Ltd z Rybnika
85. Zakład Wielobranżowy HEDAR Henryk Łożyński 1 845 860.00 605 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-085/08-01
Rozwój Zakładu Wielobranżowego HEDAR Henryk Łożyński w Łaziskach Górnych poprzez uruchomienie produkcji elementów betonowych w Orzeszu
86. Zakład Wielobranżowy HEDAR Henryk Łożyński 1 562 149.00 512 180.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-086/08-01
Wdrożenie produkcji ekranów akustycznych przez Zakład Wielobranżowy HEDAR z Łazisk Górnych oraz dodatkowych usług gięcia metalu elementem poprawy pozycji konkurencyjnej firmy.
87. "SERMABUD POLAND" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 935 130.00 383 250.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-087/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy P.P.U.H. Sermabud Poland Spółka z o.o. w zakresie rozwoju nowoczesnych usług obróbczych skierowanych do przemysłu motoryzacyjnego
88. METAL-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 923 696.00 946 080.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-088/08-01
Zakup węzła betoniarskiego i ładowarki na potrzeby projetku: Rozwój firmy METAL-BET Sp z o.o. z Łazisk Górnych poprzez uruchomienie produkcji betonu przy wykorzystaniu mobilnego węzła betoniarskiego
89. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "GAMAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 653 685.60 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-089/08-01
Wprowadzenie nowej usługi przewiertu sterowanego przy zastosowaniu technologii wiertnicy horyzontalnej i urządzenia ciśnieniowo-próżniowego w przedsiębiorstwie Gamar Sp. z o.o. Jastrzębie-Zdrój
90. NT INDUSTRY Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-090/08-01
Dalszy wzrost wydajności NT Industry Sp. z o.o. w wyniku automatyzacji i robotyzacji - etap II
91. NT INDUSTRY Sp. z o.o. 918 733.20 376 530.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-091/08-01
Wzrost wydajności NT Industry Sp. z o.o. w wyniku automatyzacji i robotyzacji - etap I
92. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe METAL BERNAT II Bernat Ryszard 610 000.00 300 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-092/08-01
Dokonanie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego poprzez zakup nowoczesnej ciągarki wielobębnowej w METAL BERNAT II w Częstochowie
93. Inter-Car II Sp. z o.o. 1 832 450.36 749 502.23 WND-RPSL.01.02.02
-00-093/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Inter-Car II poprzez wprowadzenie nowych usług serwisowych
94. Firma MAZUR. Piotr Mazur 68 250.00 28 050.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-094/08-01
Zwiększenie dbałości o środowisko naturalne w Firmie MAZUR Piotr Mazur dzięki wdrożeniu i certyfikacji systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004.
95. Biuro - LAND Sp. z o.o. 66 050.00 25 850.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-095/08-01
Poprawa jakości środowiska oraz BHP firmy Biuro – LAND Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu i certyfikacji zintegrowanego systemu opartego o normy PN – EN ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007
96. Fabryka Reduktorów i Motoreduktorów "BEFARED" Spółka akcyjna 1 791 400.00 730 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-096/08-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy FRiM BEFARED S.A. z Bielska-Białej poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi i ulepszonych produktów.
97. Konkret Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 854 000.00 420 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-097/08-01
Rozwój i unowocześnienie firmy Konkret w Sosnowcu poprzez zakup nowego urządzenia
98. Konkret Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 338 000.00 166 229.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-098/08-01
Dywersyfikacja działalności Spółki Konkret poprzez utworzenie oddziału NZOZ Centrum Medyczne Konkret w Sosnowcu.
99. Polmar Profil Sp. z o.o. 290 360.00 142 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-099/08-01
Wzrost konkurencyjności Polmar Profil poprzez wdrożenie do produkcji nowych typów profili
100. Polmar Profil Sp. z o.o. 262 300.00 129 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-100/08-01
Wejście na nowe rynki poprzez uruchomienie produkcji maty antypoślizgowej kluczem do poprawy konkurencyjności Polmar Profil
101. ATRIUM SPÓŁKA JAWNA M.T. PIECHOWICZ 310 002.00 152 460.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-101/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Atrium Spółka Jawna M.T. Piechowicz w Siemianowicach Śląskich poprzez wdrożenie nowoczesnego zrobotyzowanego systemu spawania schodów i systemu telewizji przemysłowej.
102. Zakład Handlowo-Usługowy Mariusz Bebłot 939 400.00 308 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-102/08-01
Rozbudowa firmy do samobsługowej bezdotykowej myjni samochodwej z kolektorami słonecznymi.
103. Cukiernia-Piekarnia Maciuś Spółka Jawna Maciej, Damian i Marek Nawalkowski 938 893.76 461 750.90 WND-RPSL.01.02.02
-00-103/08-01
Zwiększenie konkurencyjności Cukierni-Piekarni Maciuś s.j. poprzez zakup nowych technologii piekarniczych w Sosnowcu
104. Nobile Sp z o.o. 259 128.00 106 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-104/08-01
Zakup specjalistycznej drukarki cyfrowej do drukowania izokapów wraz z systemem dosuszania.
105. RADIATYM Bogdar Tymkiewicz 2 059 658.90 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-105/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy RADIATYM w Gliwicach poprzez zakup maszyn i urządzeń do produkcji nowego typu monobloków i złączy PE/stal.
106. SUNEX Sp. z o.o. 2 879 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-106/08-01
Usprawnienie procesu produkcyjnego kolektora słonecznego oraz wdrożenie nowego produktu w firmie SUNEX Sp. z o.o. poprzez zakup maszyn i budowę hali produkcyjnej - centrum logistycznego w Raciborzu.
107. OPTOPOL Technology S.A. 1 500 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-107/08-01
Zakup obrabiarek CNC do hali obróbki mechanicznej, zlokalizowanej w Zawierciu, ul. Żabia 42
108. OPTOPOL Technology S.A. 1 174 000.00 587 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-108/08-01
Wyposażenie nowobudowanej hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej w Zawierciu, ul. Żabia 42
109. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SILESIA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 841 922.00 414 060.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-109/08-01
Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia położonej w Jeleśni filii handlowej PPHU Silesia Sp. z o.o. w Żywcu
110. PILETEST Sp. z o.o. 71 000.00 21 450.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-110/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy PILETEST Sp. z o.o. przez wdrożenie i certyfikację zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem wg norm ISO 9001:2000, ISO 17025:2001 i ISO 14001:2004
111. Zakład MAGA-BIOTAL Marian Nowakowski 313 260.00 154 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-111/08-01
Uruchomienie linii technologicznej do produkcji opakowań z PET-G w Gliwicach
112. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eka sp. z o. o. 1 136 700.00 585 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-112/08-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Eka poprzez zwiększenie i unowocześnienie produkcji żurku śląskiego i smalcu domowego
113. Mad Mobil s.j. D.Oszek, M.Gawałek, A.Oszek 59 045.56 29 038.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-113/08-01
Usprawnienie systemu zarządzania i poprawa efektywności poprzez zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego wraz z drukarką
114. Przedsiębiorstwo Produkcyjne "JAMARC" Marek Żarski 359 290.00 174 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-114/08-01
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa - nowa inwestycja w ciągu technologicznym w zakładzie produkcji obuwia".
115. "ZAGAMIX II" B.S.Gawęcki, L.J.Chrząstek Spółka Jawna 396 500.00 195 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-115/08-01
Modernizacja Przedsiębiorstwa, prowadząca do poprawy jakości świadczonych usług - poprzez instalację klimatyzacji oraz przebudowę systemu grzewczego (wprowadzenie solarów).
116. P.P.U.H. "SOR-DREW" Rajmund Sorowski 956 455.60 391 990.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-116/08-01
Wdrożenie nowych produktów w firmie Sor Drew dzięki realizacji inwestycji w nowoczesne maszyny
117. "REMUR-RUDNIKI" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 647 210.00 260 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-117/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa - modernizacja ciągu technologicznego w zakładzie konstrukcji stalowych.
118. Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa ADMAR - Adam Maruszewski 2 610 800.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-118/08-01
Wzrost poziomu usług, wolumenu sprzedaży oraz poprawa pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.
119. Flyway Travel Biuro Usług Turystycznych 326 086.00 147 780.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-119/08-01
Innowacyjny zintegowany elektroniczny system rezerwacji i sprzedaży komplementarnych e-usług turystycznych o szerokopasmowym dostępie
120. Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o. o. 488 000.00 200 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-120/08-01
Odbiorniki GPS drogą do modernizacji oraz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa w regionie śląskim.
121. PLASPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 416 305.10 604 826.47 WND-RPSL.01.02.02
-00-121/08-01
Energooszczędne wtryskarki kolejnym etapem PLASPOL na drodze rozwoju przedsiębiorstwa
122. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "LIBRA" J.Skoczylas T.Skoczylas Spółka Jawna 1 018 992.00 414 300.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-122/08-01
Wzrost konkurencyjności i jakości pełnionych usług Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego Libra poprzez modernizację, powiększenie powierzchni magazynowych i zakup środków trwałych.
123. "Astar ABR" Aleksander Jędrzejowski, Robert Dziendziel Spółka Jawna 886 704.00 288 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-123/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa Astar ABR poprzez uruchomienie w Bielsku-Białej produkcji nowoczesnego urządzenia modułowego do fizykoterapii
124. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Larix" Janusz Sowa 1 266 360.00 519 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-124/08-01
"Modernizacja "Działu ziemnego" poprzez zakup nowoczesnego sprzętu drogowego w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych usług".
125. Hotel Róża Sp. z o.o. 1 698 243.00 749 873.48 WND-RPSL.01.02.02
-00-125/08-01
Rozbudowa firmy Hotel Róża Sp. z o.o. w oparciu o nowe centrum SPA & Wellness
126. Komandor Śląsk S.A. 1 823 778.00 747 450.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-126/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa i rozwój produkcji eksportowej firmy Komandor Śląsk w Katowicach poprzez wdrożenie nowoczesnego centrum obróbczego.
127. TERMGLAS Janocha,Wróbel,Knap Spółka Jawna 1 817 800.00 745 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-127/08-01
wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej prowadzącej do modernizacji i zmiany procesu wykonywania produkcji.
128. Techniczna Obsługa Przemysłu "TOP" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 220 000.00 500 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-128/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Techniczna Obsługa Przemysłu TOP Sp. z o.o. poprzez zakup dwóch nowoczesnych szlifierek
129. DAN-INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 792 844.22 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-129/08-01
Dywersyfikacja działalności Spółki DAN-INWEST z Bielska-Białej poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu-betonu towarowego.
130. DAN-INWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 237 776.35 608 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-130/08-01
Ulepszenie procesu produkcyjnego wyrobów prefabrykowanych szansą dalszego rozwoju DAN-INWEST Sp. z o.o. z Bielska-Białej
131. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe REMBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 866 018.22 425 910.60 WND-RPSL.01.02.02
-00-131/08-01
Usprawnienie procesu produkcji palet drewnianych w Spółce REMBUD z Żywca poprzez zakup automatycznej linii zbijającej palety.
132. ZISCO Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. Franciszek Bandura 1 057 121.65 519 895.89 WND-RPSL.01.02.02
-00-132/08-01
"Inżynieria bezwykopowa przyszłością województwa śląskiego" - Wzrost konkurencji przedsiębiorstwa ZISCO poprzez zakup zestawu urządzeń do realizacji Horyzontalnych Przewiertów Sterowanych
133. PPHU "SZKŁO-SERVICE" Piotr Zwaka 23 200.00 5 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-133/08-01
Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 w firmie SZKŁO-SERVICE.
134. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REZ - DROGPOL" S.C. 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-134/08-01
Poprawa konkurencyjności Spółki REZ-DROGPOL S.C. poprzez zakup nowoczesnego kombajnu drogowego wykorzystywanego do świadczenia usług z zakresu jej podstawowej działalności .
135. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REZ - DROGPOL S.C. 67 100.00 33 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-135/08-01
Zakup specjalistycznej obrotnicy do koparki poprawi jakość wykonywanych robót ziemnych, co ogólnie wpłynie na poprawę konkurencyjności oferty Spółki REZ - DROGPOL
136. "Robelit" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 516 121.00 253 830.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-136/08-01
Wzrost konkurencyjności Robelit sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
137. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe "BEF-MONT" spółka cywilna Giemza Eugeniusz, Giemza Janina, Giemza Paweł 705 160.00 346 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-137/08-01
Rozwój działalności produkcyjnej i wprowadzenie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego poprzez zakup centrum obróbczego i tokarki numerycznej w BEF-MONT spółka cywilna w Bielsku-Białej
138. AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA ALMA TREND SP. Z O.O. 491 053.66 159 672.99 WND-RPSL.01.02.02
-00-138/08-01
Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem w celu podniesienia konkurencyjności firmy Alma Trend Sp. z o.o.
139. GRACJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 011 502.00 497 460.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-139/08-01
Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych.
140. Huber-Poland Sp. z o.o. 318 420.00 104 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-140/08-01
Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania flotą transportową w Huber-Poland Sp. z o.o.
141. P.P.H "ADAMEX II" Apolonia Karoń 680 240.00 327 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-141/08-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa poprzez otwarcie i wyposażenie nowoczesnej szwalni w Trzebini oraz zakup nowoczesnej giętarki CNC do zakładu w Częstochowie.
142. Firma Usługowo - Handlowa "MJM" Mirosław Jankowski i Wspólnicy Spółka Jawna 225 922.04 111 109.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-142/08-01
Wprowadzenie do oferty FUH MJM M.Jankowski i Wspólnicy Sp.J. nowych usług poprzez uruchomienie punktu gastronomicznego w Raciborzu.
143. Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe -"MAREK P" Marek Pala 425 096.80 174 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-143/08-01
" Modernizacja przedsiębiorstwa produkcji obuwia, zakup maszyny - stół do rozkroju skóry"
144. "HANMAR" inż. Marek Hanyga 2 187 826.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-144/08-01
Budowa nowoczesnego centrum sprzedaży i magazynowania towarów handlowych przy drodze szybkiego ruchu w Ustroniu
145. Eliko Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Elżbieta Mońka Roman Mońka Spółka Jawna 1 523 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-145/08-01
Organizacja linii technologicznej produkcji grzałek w firmie Eliko
146. UBC Samborowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 573 400.00 282 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-146/08-01
Rozpoczęcie produkcji ekologicznych brykietów drzewnych w UBC Samborowice spółka z o.o.
147. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "SŁOTZŁOM" Bogdan Słociński, Krzysztof Słociński Spółka Jawna 1 697 138.83 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-147/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez uruchomienie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z myjnią dla samochodów ciężarowych i osobowych
148. "JUKAN" Sp. z o.o. 1 622 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-148/08-01
Usprawnienie procesu produkcyjnego w firmie JUKAN Sp. z o.o. w Mikołowie poprzez zakup nowoczesnej wycinarki laserowej sterowanej numerycznie.
149. Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Bezpol" Ryszard Opałka, Adam Bit, Michał Torbus Spółka Jawna 1 066 578.14 382 925.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-149/08-01
Wzrost konkurencyjności P.P.Bezpol poprzez zakup maszyn i urządzeń do narzędziowni w Myszkowie
150. Centrum Usług Drukarskich Henryk Miler 4 739 796.14 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-150/08-01
Wzrost konkurecyjności CENTRUM USŁUG DRUKARSKICH HENRYK MILER poprzez implementację innowacyjnej technologii pełnoforatowego drukowania z wysokim stopniem uszlachetniania produktów poligraficznych
151. GAZOPLAST Sp. z o.o. 678 000.00 333 442.62 WND-RPSL.01.02.02
-00-151/08-01
Rozwój i poprawa konkurencyjności firmy GAZOPLAST z Tarnowskich Gór poprzez inwestycję w sprzęt budowlany.
152. Zakład Wielobranżowy Produkcji i Usług Tadeusz Hyra 951 600.00 468 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-152/08-01
Zakup nowoczesnego pieca do grzania stali dla Zakładu Wielobranżowego Produkcji i Usług Tadeusz Hyra to nowe produkty, nowi klienci, nowe rynki zbytu.
153. GAZOPLAST Sp. z o.o. 1 575 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-153/08-01
Dywersyfikacja działalnosci firmy GAZOPLAST z Tarnowskich Gór poprzez inwestycję w produkcję betonu
154. GAZOPLAST Sp. z o.o. 1 878 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-154/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy GAZOPLAST z Tarnowskich Gór poprzez poszerzenie oferty firmy o usługi transportu i rozładunku betonu
155. LASEL Sp. z o.o. 642 500.00 315 983.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-155/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy LASEL z Rybnika poprzez inwestycję w zaplecze wystawiennicze i serwisowe dużych maszyn komunalnych.
156. "ITALCOM" Sp. z o.o. 119 194.00 48 850.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-156/08-01
Profesjonalne doradztwo w zakresie wdrożenia zintegrowanego programu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP
157. "ITALCOM" Sp. z o.o. 188 842.95 77 394.65 WND-RPSL.01.02.02
-00-157/08-01
Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem "ITALCOM" Sp. z o.o. za pomocą systemu klasy ERP.
158. PRO-ICE Zbigniew Śliwieński 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-158/08-01
Rozszerzenie działalności firmy PRO - ICE o nowe usługi
159. Rimo Sp. z o. o. 399 550.00 196 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-159/08-01
Rozszerzenie działalności firmy RIMO Sp. z o. o. poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń.
160. Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 122 400.00 460 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-160/08-01
Nowe maszyny w firmie SPETECH. Nowe metody produkcji uszczelnień metalowych i miękkich.
161. Firma Produkcyjno Handlowa "Bodek" Bogusław, Małgorzata Kocińscy 309 955.00 166 540.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-161/08-01
Modernizacja i zastosowanie nowych technologii wytwórczych
162. Zakład Remontowo-Budowlany "KAR-BUD" Karol Pilchowiec 802 760.00 329 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-162/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Kar-Bud poprzez zakup specjalistycznych pojazdów wykorzystywanych w budownictwie
163. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SBL-ŻELBET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 377 416.60 564 515.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-163/08-01
Wzrost konkurencyjnosci Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych SBL-ŻELBET poprzez zakup innowacyjnych technologii do precyzyjnego cięcia metali laserem 2D i 3D.
164. Piekarnia - Sklep Ogólnospożywczy Zenon Molik 398 696.00 196 080.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-164/08-01
Wzrost konkurencyjności Piekarni Zenon Molik poprzez modernizację i wyposażenie zakładu i zakup nowoczesnych maszyn piekarniczych oraz linii technologicznej.
165. "HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 560 136.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-165/08-01
Automatyzacja procesu technologicznego poprzez integrację kompatybilnych urządzeń, skutkująca rozszerzeniem oferty produktowej.
166. Ceramika-Eva 429 008.80 256 205.28 WND-RPSL.01.02.02
-00-166/08-01
Projekt rozbudowy istniejącego przedsiębiorstwa o linię produkcyjną do produkcji mozaiki ceramicznej i magazyn do suszenia płytek. Miejsce realizacji działania planowane jest w całości w Wyrach
167. Farex Spólka z o.o. 523 800.00 248 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-167/08-01
Uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek nowej wycinarki do styropianu. Etap I Testowanie i modyfikacja prototypu wycinarki do styropianu, promocja i badanie rynku dla nowego produktu.
168. Riser Sp. z o.o. 1 697 664.16 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-168/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa i rozszerzenie działalności RISER Sp. z o.o. poprzez budowę platformy e-biznesowej wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej, technicznej i sprzętowej-etap 1
169. Riser Sp. z o.o. 1 595 028.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-169/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa i rozszerzenie działalności RISER Sp. z o.o. poprzez budowę platformy e-biznesowej wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej, technicznej i sprzętowej - etap 2
170. STUDIO IDO Kowalska Magdalena 1 295 225.20 636 996.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-170/08-01
Uruchomienie produkcji mebli przez Studio IDO
171. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe GAJEWSCY S.C. Jan Gajewski Janina Gajewska 770 251.00 348 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-171/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez zakupy inwestycyjne wpływające na podniesienie jakości świadczonych usług oraz pozwalające na wprowadzenie nowych produktów na rynek
172. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KENPOL" Eugeniusz Krzywda 677 222.00 277 550.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-172/08-01
Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla optymalizacji procesów zarządzania zasobami firmy KENPOL
173. ASKO Spółka Jawna H. Kapek, A. Sacher, M. Zabiegała 2 262 892.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-173/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy ASKO dzięki wprowadzeniu na rynek nowych usług
174. Firma Kuś Ewa Kuś 1 144 970.00 563 100.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-174/08-01
Modernizacja parku maszynowego poprzez zakup nowoczesnych maszyn
175. WTÓRBET I Józef Stekla 695 400.00 342 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-175/08-01
Zakup nowoczesnego sprzętu budowlanego dla zwiększenia efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na terenie Podbeskidzia.
176. ŚLĄSKIE CENTRUM MARIO CAR R. J. WYPICH SPÓŁKA JAWNA 1 849 996.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-176/08-01
Zwiększenie konkurencyjności i efektywności działania Przedsiębiorstwa, poprzez budowę Stacji Kontroli Pojazdów w Tychach.
177. SARA Ilona i Zbigniew Sygut Spółka Jawna 2 722 690.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-177/08-01
"Nowa inwestycja w przedsiębiorstwie - budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów"
178. A-Z Kuchnia Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Nomar Witold Nazar 225 000.33 110 655.90 WND-RPSL.01.02.02
-00-178/08-01
Działania modernizacyjne w A-Z Kuchnia PPHU NORMAR prowadzące do ulepszenia świadczonych usług i produkcji
179. DMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 666 485.72 273 149.89 WND-RPSL.01.02.02
-00-179/08-01
Działania modernizacyjne w DMS Sp. z o.o. prowadzące do ulepszenia świadczonych usług
180. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "WALDII" Waldemar Saternus 719 800.00 295 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-180/08-01
Zakup nowoczesnych maszyn stolarskich jako czynnik rozwoju technologicznego firmy PPUH WALDII
181. Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowe Wobis Wojtyczok Wojciech 2 061 901.26 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-181/08-01
Rozbudowa PPUH WOBIS w Zabrzu poprzez zwiększenie produkcji maszyn budownictwa drogowego i uzyskanie nowej jakości
182. Specjalistyczne Centrum Profilaktyki, Leczenia i Rehabilitacji "Medyk" 440 000.00 264 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-182/08-01
Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego celem poszerzenia oferty świadczonych usług w Centrum "Medyk"
183. "Hunger-Bud" Hunger Marek 708 206.07 290 248.39 WND-RPSL.01.02.02
-00-183/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy "Hunger-Bud" poprzez zakup nowoczesnych maszyn.
184. Firma Handlowa "DUET" Urszula Musiał 254 002.22 124 919.12 WND-RPSL.01.02.02
-00-184/08-01
Wdrożenie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) oraz zakup i instalacja klimatyzacji w hali hurtowni, w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym DUET w Czeladzi
185. KORLAB Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rudzkie Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne s.c. 612 206.09 367 323.65 WND-RPSL.01.02.02
-00-185/08-01
Otwarcie nowej filii Firmy KORLAB NZOZ Rudzkie Laboratorium Analityczno-Bakteriologiczne s.c. w Katowicach.
186. Ekopol Górnośląski Holding S.A. 1 073 600.00 528 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-186/08-01
Nowe technologie cięcia i gięcia blach cienkich w zakładzie przetwórstwa blach spółki Ekopol Górnośląski Holding S.A. w Piekarach Śląskich.
187. Ekopol Górnośląski Holding S.A. 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-187/08-01
Wdrożenie technologii informatycznych w procesach zarządzania zakładem przetwórstwa blach spółki Ekopol Górnosląski Holding S.A. w Piekarach Śląskich.
188. "Hunger-Bud" Hunger Marek 1 233 054.00 505 350.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-188/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy "Hunger-Bud" poprzez termomodernizację budynku Firmy.
189. Wyrób i sprzedaż zniczy "Małgorzata" Kempa Małgorzata 749 080.00 368 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-189/08-01
"Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego w firmie "Małgorzata" poprzez stworzenie linii technologicznej umożliwiającej wytwarzanie półproduktów we własnym zakresie".
190. "SYNCHROGOP" Marek Ciesielski, Roman Tulosz Spółka Jawna 1 000 000.00 558 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-190/08-01
Wzrost konkurencyjności i rozwój firmy SYNCHROGOP poprzez zakup specjalistycznych samochodów i poszerzeniu zakresu oferowanych usług.
191. "SYNCHROGOP" Marek Ciesielski, Roman Tulosz Spółka Jawna 1 150 000.00 590 163.92 WND-RPSL.01.02.02
-00-191/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy SYNCHROGOP poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa.
192. Firma E. Rucka Ernest Rucka 829 966.00 408 180.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-192/08-01
Rozszerzenie działalności firmy E. Rucka o nowe usługi
193. Jantar Sp. z o.o. 386 130.00 158 250.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-193/08-01
Technologicznie zaawansowana linia do produkcji etykiet z tagiem typu RFID
194. ISKO sp. z o.o. Grupa SBS 2 171 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-194/08-01
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-budowlanej zaplecza magazynowo-logistycznego ISKO sp. z o.o. Grupa SBS, NIP: 633-20-46-248 w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Świerczewskiego 82
195. "COSMO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 685 620.00 307 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-195/08-01
Zakup maszyn i urządzeń do produkcji okazjonalnych figurek z czekolady
196. D.E.F.T. Polska Marian Buroń 391 742.00 192 660.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-196/08-01
Zakup pogotowia serwisowego wraz z urządzeniami przeznaczonego do świadczenia przez D.E.F.T. Polska usług serwisowych, montażu i demontażu armatury przemysłowej w strefach zagrożenia wybuchem
197. Space Sun K. Seemann spółka jawna 541 106.60 266 118.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-197/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa i unowocześnienie procesu produkcyjnego solariów i urządzeń fitness poprzez zakup wykrojnika Kimla i ciągnika Kioti.
198. "Georg Springmann" Technika Przemysłowa i Budownictwa Górniczego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 896 154.41 440 731.67 WND-RPSL.01.02.02
-00-198/08-01
Rozbudowa firmy Georg Springmann o nowoczesny warsztat spawalniczy
199. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe DOMAX 1 864 427.73 611 288.70 WND-RPSL.01.02.02
-00-199/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DOMAX poprzez budowę nowej siedziby firmy.
200. Fabryka Wentylatorów FAWENT Spółka Akcyjna 220 066.65 90 191.25 WND-RPSL.01.02.02
-00-200/08-01
Podniesienie konkurencyjności Fabryki Wentylatorów FAWENT SA poprzez wdrożenie zaawansowanego informatycznego systemu projektowania, modelowania i optymalizacji konstrukcji wentylatorów przemysłowych
201. Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp. z o.o. 1 522 639.99 748 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-201/08-01
Nowa jakość szkoleń zawodowych osób dorosłych - utworzenie w Jastrzębiu Zdroju Centrum Szkolenia Praktycznego
202. "AM POLSKA" SPÓŁKA CYWILNA ADAM SMAGACZ, MAREK ŚWIATKOWSKI 240 950.00 118 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-202/08-01
Teraz czas na AM POLSKA, rozbudowa przedsiębiorstwa podstawą funkcjonowania na rynku śląskim
203. "Abakus" Roman Woźniak 307 074.00 151 020.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-203/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez kompleksową modernizację szwalni zmierzającą do wprowadzenia na rynek międzynarodowy ulepszonego oraz nowego asortymentu toreb damskich
204. Cukiernia Niedźbała s.c. M. Stania, A.D. Stania 1 131 760.00 370 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-204/08-01
Nowa technologia - Nowa jakość. Rozbudowa przedsiębiorstwa szansą na wzrost konkurencyjności na rynku.
205. Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego "ROSA" Stanisław Rosa 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-205/08-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności ZPSO ROSA poprzez uruchomienie produkcji złącza słupowego o nowej konstrukcji.
206. Zakład Handlowo-Usługowy "ROSA" Sp. z o.o. 1 727 520.00 708 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-206/08-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności ZHU ROSA poprzez uruchomienie produkcji nowego wzoru słupa parkowego.
207. PROREM Sp.z.o.o 1 980.66 750.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-207/08-01
Rozszerzenie zakresu i poprawa jakości świadczonych usług firmy PROREM Sp. z o.o poprzez modernizację budynków firmy przy ul. Armii Krajowej 1 w Jastrzębiu Zdroju wraz z zakupem środków trwałych.
208. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DEMARKO - Dariusz Komarec 2 086 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-208/08-01
Wzrost jakości produktów i usług oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowego urządzenia.
209. Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Piotr Olszar 132 980.00 65 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-209/08-01
Zakup, instalacja i uruchomienie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w Zakładzie Usługowo Produkcyjno Handlowym Piotr Olszar w Radlinie.
210. Perfecta Group Sp. z o.o. 1 805 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-210/08-01
Wprowadzenie na rynek nowego typu ręczników papierowych składanych, dwuwarstwowych szansą dla firmy PERFECTA na uzyskanie znacznej przewagi konkurencyjnej.
211. KAMTEX Bojda Adam 617 905.00 303 888.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-211/08-01
Poprawa konkurencyjności firmy KAMTEX Bojda Adam - Brenna, poprzez wprowadzenie nowego produktu oraz poprzez dokonanie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego wyrobów aktualnie wytwarzanych
212. Reflex 2 K.Nowak Spółka Jawna 1 647 000.00 675 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-212/08-01
Wprowadzenie na rynek pełnej palety nowych produktów dla sektora motoryzacyjnego dzięki inwestycji w nowe maszyny i urządzenia pomiarowe.
213. Reflex 2 K.Nowak Spółka Jawna 1 220 000.00 500 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-213/08-01
Wprowadzenie na rynek nowych produktów dla przemysłu motoryzacyjnego dzięki zakupowi linii do gięcia i spęczania prętów stalowych
214. Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Sybilla Szmidt 257 969.00 105 725.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-214/08-01
Nowa oferta i nowoczesny system obsługi klienta - szansą wzmocnienia konkurencyjności Firmy Produkcyjno Handlowo Usługowej Sybilla Szmidt
215. Reflex 2 K.Nowak Spółka Jawna 4 148 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-215/08-01
Wprowadzenie na rynek nowych produktów dla przemysłu motoryzacyjnego dzięki zakupowi prasy mechanicznej o nacisku do 8000kN
216. Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa Sybilla Szmidt 221 491.00 90 775.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-216/08-01
Rozwój Firmy Produkcyjno Handlowo Usługowej Sybilla Szmidt poprzez budowę nowoczesnego lokalu sprzedażowego w Pyskowicach
217. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego FIRE-SYSTEM Ł. Wnuk, A. Kuźnik Spółka Jawna 470 920.00 231 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-217/08-01
Modernizacja przedsiębiorstwa w Mszanie, poprzez zakup tokarek CNC, prowadząca do ulepszenia wytwarzanych wyrobów, wdrożenia nowego produktu na rynek oraz dokonania zmian w procesie produkcji.
218. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MMJ Marcin Janos 1 326 551.75 652 402.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-218/08-01
Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej w Siemianowicach Śląskich poprzez zakup i instalację nowoczesnych urządzeń do transmisji danych.
219. Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyzacji Meskon Spółka z o.o. 399 498.00 196 475.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-219/08-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Pomiarów i Automatyzacji Meskon Sp. z o.o. poprzez rozbudowę i wprowadzenie nowych produktów
220. Brax-ton J.R. Makulik Spółka Jawna 1 844 537.33 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-220/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Brax-ton poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług.
221. Zakład Usługowo Szkoleniowy Leśnictwa MOTO-WRZOS S.C Jarosław Front, Edward Front 497 360.00 293 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-221/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez ulepszenie świadczonych usług nowo zakupionym Harwesterem
222. Zakład Budowy Maszyn i Systemów Sterowania Mariusz Kuczmierczyk 617 178.48 303 530.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-222/08-01
Zakup nowoczesnych obrabiarek CNC szansą na rozwój i zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku budowy maszyn i systemów sterowania.
223. Bank Spółdzielczy w Krzepicach 1 190 000.00 714 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-223/08-01
Rozbudowa Oddziału Banku w Krzepicach w m. Przystajń
224. Plasma SYSTEM S.A. 1 894 050.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-224/08-01
Uruchomienie ultranowoczesnego stanowiska do natrysku cieplnego dużych gabarytowo elementów wraz z systemem wentylacyjno - filtrującym oraz transportowo - manipulacyjnym w Plasma SYSTEM S.A.
225. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KOSZ" Sp. z o.o. 6 064 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-225/08-01
Automatyczna linia do produkcji ościeżnicy regulowanej
226. PREVAC sp. z o.o. 1 000 400.00 410 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-226/08-01
Wzrost konkurencyjności PREVAC poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem.
227. ENERGOCENTER Spółka z o.o. 379 664.00 186 720.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-227/08-01
Organizacja laboratorium diagnostycznego oraz zakup specjalistycznych urządzeń szansą na rozwój firmy ENERGOCENTER w Katowicach
228. Ampero Thermo-Est Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 956 747.18 470 531.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-228/08-01
Udoskonalenie procesów biznesowych poprzez inwestycje w infrastrukturę techniczną, zakup nowych urządzeń produkcyjnych oraz aparatury pomiarowej
229. Zakład Produkcyjno-Usługowy "MARIAN" Paweł Majdzik 1 396 092.00 686 603.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-229/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Zakład Produkcyjno-Usługowy "MARIAN" Majdzik Paweł w Częstochowie poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń technicznych
230. LORKEN-TECH Henryk Bugdol 1 002 596.00 484 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-230/08-01
Uruchomienie systemu analitycznego badania jakości produkowanych farb i lakierów
231. Bojanowski Jacek Usługi Samochodowe 699 243.00 330 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-231/08-01
Budowa linii blacharsko - lakierniczej do malowania lakierami wodnymi
232. Hygienika S.A. 1 836 342.82 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-232/08-01
Poprawa produktywności w firmie Hygienika S.A. w Lublińcu poprzez usprawnienie systemu zarządzania oraz modernizację ciągu produkcyjnego do wytwarzania pieluszek dziecięcych
233. Hygienika S.A. 1 842 015.57 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-233/08-01
Rozszerzenie asortymentu produkcji nowoczesnych podpasek w oparciu o wyniki badań rozwojowych w Hygienika S.A. w Lublińcu
234. Drukarnia SERIX-BIS Waldemar Kitala 1 113 512.30 456 357.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-234/08-01
Zmany w technologii poligrafii i zarządzania przedsiębiorstwem Serix-Bis
235. Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "Poltech" Sp. z o.o. 1 476 200.00 575 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-235/08-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowego "POLTECH" Sp.z o.o. poprzez zakupy inwestycyjne wpływające na wzrost produkcji i wprowadzenie do oferty ulepszonych usług.
236. "MINCO POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 331 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-236/08-01
Budowa nowej linii produkcyjnej czujników termoelektrycznych
237. Geko-Kart Sp.z o.o. 1 905 926.84 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-237/08-01
Zakup nowoczesnej drukarki fleksograficznej, zmieniającej proces produkcji w firmie Geko-Kart Sp.z o.o.
238. Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy „Galux” 241 560.00 118 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-238/08-01
Poprawa warunków w zakresie ochrony środowiska poprzez zakup kompaktowej instalacji do neutralizacji ścieków
239. Geko-Kart Sp.z o.o. 1 878 800.00 700 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-239/08-01
Poprawa konkurencyjności poprzez uruchomienie produkcji osłon izolacyjnych dla przemysłu AGD.
240. WEBOLIT Polska Sp. z o.o. 2 000 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-240/08-01
Rozszerzenie działalności WEBOLIT Polska Sp. z o.o. o wysokiej jakości zabiegi operacyjne z zakresu usług okulistycznych
241. Geko-Kart Sp.z o.o. 1 287 100.00 475 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-241/08-01
Wzrost konkurencyjności poprzez zakup nowych maszyn do produkcji kratownic z kartonplastu.
242. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDROKOB Bogumił Kobiela 976 000.00 480 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-242/08-01
Działania modernizacyjne w firmie PW HYDROKOB Bogumił Kobiela prowadzące do świadczenia ulepszonych produktów i usług
243. P.P.H.U. "TECH-BAND" Bożena Cielesta 643 172.05 213 329.04 WND-RPSL.01.02.02
-00-243/08-01
Rozbudowa P.P.H.U. " TECH-BAND " Bożena Cielesta poprzez wprowadzenie nowych produktów na rynek.
244. Politan Spółka Jawna Bogdan i Rafał Tannenberg 360 083.00 146 075.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-244/08-01
Zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych w firmie Politan Sp.j.
245. Bogdan Gil 1 429 293.23 599 946.01 WND-RPSL.01.02.02
-00-245/08-01
Rozbudowa firmy Bogdan Gil poprzez wprowaadzenie nowych produktów na rynek.
246. POL-EKO-APARATURA Sp.J. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski 1 953 952.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-246/08-01
Poprawa konkurencyjności POL-EKO-APARATURA Sp.J. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski poprzez pozyskanie nowoczesnych technologii wytwórczych.
247. Apteka Eskulap Czech sp.j. 73 056.04 40 173.60 WND-RPSL.01.02.02
-00-247/08-01
Modernizacja wyposażenia stanowisk ekspedycyjnych i pomocniczych w trzech aptekach w Wodzisławiu Śląskim
248. BLACHDOM PLUS JAN GŁUC 1 866 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-248/08-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii profilowania blach dachowych oraz akcesoriów towarzyszących w zakładzie produkcyjnym w Rybarzowicach
249. "STW" Przedsiębiorstwo Transportowo-Warsztatowe Sp. z o.o. 769 942.00 378 660.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-249/08-01
Zwiększenie konkurencyjności STW Przedsiębiorstwa Transportowo-Warsztatowego Sp. z o.o. w Pszczynie przez rozbudowę firmy prowadzącą do wprowadzenia na nowy obszar rynku ulepszonych usług
250. "SUPEROKNO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 183 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-250/08-01
Zwiększenie konkurencyjności SUPEROKNO Sp. z o.o. w Zabrzu poprzez dokonanie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym
251. Elektromontaż-1 Katowice S.A. 1 482 118.78 557 762.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-251/08-01
Modernizacja przedsiębiorstwa Elektromontaż-1 Katowice S.A. poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do obróbki szyn miedzianych.
252. Zakład Skupu i Przerobu Surowców Wtórnych i Transport Stanisław Płaszczyk 2 232 600.00 732 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-252/08-01
Budowa zakładu recyklingu w Rudzie Śląskiej
253. Elektromontaż-1 Katowice S.A. 1 340 729.92 504 554.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-253/08-01
Modernizacja przedsiębiorstwa Elektromontaż-1 Katowice S.A. poprzez zakup nowoczesnej linii technologicznej do obróbki blach.
254. D.E.F.T. Polska Marian Buroń 248 392.00 122 160.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-254/08-01
Zakup i instalacja zintegrowanego systemu ERP wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie
255. Zakład Budowlano-Remontowy "Romator" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 055 278.04 749 371.58 WND-RPSL.01.02.02
-00-255/08-01
Budowa sali bankietowej z zapleczem gastronomicznym celem rozszerzenia działalności gospodarczej.
256. Jantar Sp. z o.o. 239 900.80 98 320.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-256/08-01
Rozbudowa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem o moduł Business Intelligence oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, usprawniające pozyskiwanie informacji zarządczej
257. Specjalistyczny Zakład Ochrony Środowiska EKO-TOX Jan Skipirzepa 1 112 505.74 409 390.21 WND-RPSL.01.02.02
-00-257/08-01
Wprowadzenie nowoczesnej metody magazynowania oraz przewożenia odpadów przez firmę Eko-Tox w Babicach.
258. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Metana SC 1 884 900.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-258/08-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy METANA SC z Pruchnej w wyniku zakupu środków trwałych oraz wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów.
259. "FALCON" Adrian Babiński 1 013 820.00 498 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-259/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnej maszyny prowadzącej do modernizacji i zmiany procesu wykonywana produkcji.
260. Cukiernia Jagódka Spółka Jawna Bożena i Zbigniew Wala 396 500.00 162 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-260/08-01
Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy Cukiernia Jagódka Sp.j. Bożena i Zbigniew Wala z Jastrzębia-Zdroju poprzez poprawę jakości wyrobów przy zastosowaniu nowoczesnych chłodziarek
261. "EKO MAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 162 850.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-261/08-01
Budowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w firmie EKO MAR w Jastrzębiu-Zdroju
262. "Ekoinstal Jan Klusko i Partnerzy" Spółka Jawna 2 196 000.00 720 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-262/08-01
Uruchomienie nowej usługi wypalania detali stalowych dzięki nabyciu do Magazynu Centralnego Firmy w Świętochłowicach najnowocześniejszej, sterowanej numerycznie wypalarki plazmowej
263. Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o.o. 2 114 685.90 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-263/08-01
Poprawa konkurencyjności firmy JANPOL poprzez wprowadzenie na rynek polski ulepszonych i nowych łóżkowych materacy lateksowych
264. "BUDWEX" spółka z ograniczona odpowiedzialnością 755 180.00 309 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-264/08-01
Zwiększenie konkurencyjności Firmy w branży specjalistycznych usług budowlanych na terenie województwa śląskiego dzięki nabyciu nowoczesnego sprzętu budowlanego
265. Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowo Usługowe SCARLETT-ECO mgr inż. Zbigniew Machnicki 1 836 421.47 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-265/08-01
Uruchomienie produkcji suchego lodu oraz wprowadzenie usług czyszczenia suchym lodem i ultrawysokim ciśnieniem szansą rozwoju firmy SCARLETT-ECO z Bielska-Białej
266. MARION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 660 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-266/08-01
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Marion Sp. z o.o. poprzez rozbudowę hali magazynowo-produkcyjnej i budowę nowoczesnego pawilonu handlowego oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń
267. GLIMAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 512 400.00 210 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-267/08-01
Wzrost konkurencyjności GLIMAG Sp. z o.o. dzięki ulepszeniu dotychczasowych produktów i wprowadzeniu obróbki detali na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
268. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nowiński Spółka Jawna 1 537 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-268/08-01
Zakup nowych maszyn produkcyjnych gwarancją podniesienia jakości obróbki metali i dalszego wzrostu konkurencyjnej pozycji Spółki AQMET w Czechowicach-Dziedzicach
269. "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku-Białej 398 718.00 163 409.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-269/08-01
Zakup programu do zarządzania siecią sklepów wraz z niezbędnymi urządzeniami dla PSS Społem w Bielsku-Białej
270. CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 265 551.30 130 599.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-270/08-01
Rozszerzenie zakresu usług w autoryzowanym serwisie TOYOTA kluczem do zwiększenia konkurencyjności firmy CONCEPT Sp. z o.o. z Bielska-Białej
271. DACH-LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 000 400.00 492 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-271/08-01
Unowocześnienie procesu produkcyjnego gięcia blach w Spółce DACH-LAND w Bielsku-Białej poprzez zakup środków trwałych
272. CONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 192 187.21 94 518.30 WND-RPSL.01.02.02
-00-272/08-01
Wprowadzenie nowoczesnych usług diagnostyki pojazdów szansą rozwoju firmy CONCEPT Sp. z o.o. z Bielska-Białej
273. Firma Usługowo Handlowa MAT-TRANS Katarzyna Łożyńska 880 840.00 288 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-273/08-01
Wprowadzenie nowych usług oraz poprawa jakości dotychczasowych przez Firmę Usługowo Handlową MAT-TRANS Katarzyna Łożyńska poprzez zakup wypalarki do warsztatu w Łaziskach Górnych
274. AWD INTERIOR SPÓŁKA JAWNA, B. RAJEWSKA I S-KA 399 550.00 196 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-274/08-01
Zakup systemu zarządzania prowadzący do usprawnienia procesu sprzedaży oraz rozwoju działalności exportowej w firmie AWD INTERIOR S.J B.Rajewska i S-ka.
275. METAL-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 923 696.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-275/08-01
Zakup węzła betoniarskiego i ładowarki na potrzeby projektu: Rozwój firmy METAL-BET Sp z o.o. z Łazisk Górnych poprzez uruchomienie produkcji betonu przy wykorzystaniu mobilnego węzła betoniarskiego
276. Biuro Rachunkowe "PODATNIK" Zakład Usługowo-Handlowy"KSERO-KOMPLEX" S.C. Helena Dutka, Anna Wernicka, Jarosław Dutka 415 837.00 204 510.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-276/08-01
Zakup maszyn i urządzeń w celu uruchomienia nowego oddziału i rozszerzenia usług - gwarancją wzrostu konkurencyjności Spółki KSERO-KOMPLEX w Bielsku-Białej
277. ESAProjekt Sp. z o.o. 158 173.00 67 686.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-277/08-01
Modernizacja przedsiębiorstwa ESAProjekt Sp. z o.o. prowadząca do polepszenia świadczenia usług serwisowych Zintegrowanego Systemu Informatycznego Obsługi Szpitali - OPTIMed.
278. "EKO MAR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 925 160.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-278/08-01
Budowa hali recyklingowej i instalacja niezbędnych urządzeń w firmie EKO MAR w Jastrzębiu-Zdroju
279. VOXNET SPÓŁKA AKCYJNA 580 720.00 285 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-279/08-01
Wykorzystanie innowacyjnych osiągnięć technologii e-biznes oraz ICT w branży teleinformacyjnej w celu wprowadzenia nowej usługi telefonii stacjonarnej WLR oraz ulepszenia usługi call-center.
280. "ENERGO-MOC" WZORCOWNIA Sp. z o.o. 170 800.00 84 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-280/08-01
Rozbudowa firmy "ENERGO-MOC" WZORCOWNIA Sp. z o.o. w Gliwicach poprzez zakup nowoczesnych analizatorów jakości energii elektrycznej w celu świadczenia wysokiej jakości usług metrologicznych.
281. Drukarnia Garmond Krzysztof Kubara 1 558 550.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-281/08-01
Zwiększenie konkurencyjności Drukarni Garmond w efekcie rozbudowy zakładu w Częstochowie o innowacyjną maszynę poligraficzną offsetową.
282. ZRD I TZ "ROMUS" Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Spółka jawna 1 756 190.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-282/08-01
Zwiększone parametry wytrzymałościowe remontowanych i budowanych dróg w województwie śląskim dzięki inwestycji w innowacyjne technologie wzmacniające konstrukcję nawierzchni drogowych.
283. CGM PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 579 900.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-283/08-01
Wzrost potencjału projektowo-technicznego regionu dzięki utworzeniu oddziału CGM PROJEKT w województwie śląskim oraz wdrożenie usług projektowych w oparciu o innowacyjne zasoby techniczne.
284. Zakład Usług Leśnych i Remontowych Tychowski Leon 427 000.00 210 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-284/08-01
Zakup miniharwestera
285. RUBYCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 329 800.00 654 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-285/08-01
Nowe usługi oraz ulepszenie produkcji bieżącej dzięki inwestycji w linię technologiczną do druku flexograficznego z wykorzystaniem proekologicznych folii oraz papieru.
286. PPUH "FAO FAR" Janusz Glajcar 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-286/08-01
Linia technologiczna do produkcji maszyn leśnych.
287. Firma Handlowo-Usługowa Ryszka Witold 1 968 896.60 749 955.88 WND-RPSL.01.02.02
-00-287/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez leasing Hydro-dynamicznej wiertnicy sterowanej.
288. RUBYCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 507 920.00 741 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-288/08-01
Innowacyjne opakowania biodegradowalne i proekologiczne wdrażane w oparciu o nową technologię
289. Firma Produkcyjno-Handlowa "Alimex" Albert Kasprzyk 444 500.00 266 700.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-289/08-01
Dywersyfikacja produkcji firmy Alimex w oparciu o nowe technologie.
290. Kulinaria Spółka Akcyjna 219 478.00 107 940.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-290/08-01
Zakup nowoczesnego mieszalnika jako sposób na poprawę konkurencyjności firmy Kulinaria S.A. w Tychach.
291. Firma Produkcyjno Handlowa MIKEA II Krzysztof Mikosza Dominik Mikosza Spółka Jawna 643 794.00 316 620.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-291/08-01
Zakup nowoczesnych maszyn elementem budowy silnej pozycji konkurencyjnej firmy MIKEA II w Tychach.
292. Maxipizza Spółka Akcyjna 126 224.00 62 077.38 WND-RPSL.01.02.02
-00-292/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Maxipizza S.A. w Tychach dzięki podniesieniu jakości produktów i świadczonych usług poprzez zakup sprzętu najwyższej technologii
293. Knor Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością 878 400.00 432 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-293/08-01
Budowa i wyposażenie hali produkcyjno-magazynowej szansą rozwoju firmy Knor z Gliwic
294. MiCOMP Systemy Komputerowe Bożena Nowak-Szymura 1 372 500.00 675 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-294/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Działu Usług on-line
295. Knor Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością 80 642.00 39 660.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-295/08-01
Usprawnienie procesów zarządzania w firmie Knor z Gliwic poprzez wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem
296. Piekarnia–Cukiernia Krysik Elżbieta 547 232.80 269 130.88 WND-RPSL.01.02.02
-00-296/08-01
Podniesienie konkurencyjności Piekarni-Cukierni Krysik Elżbieta w wyniku rozbudowy firmy oraz doposażenia w nowoczesny sprzęt
297. CONECO Szymocha Winiarski Spółka Jawna 457 646.40 225 072.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-297/08-01
Usprawnienie kluczowych procesów biznesowych firmy CONECO we Wrzosowej poprzez wdrożenie oprogramowania obsługi sprzedaży i magazynów oraz rozbudowie powierzchni magazynowej
298. P.P.U.H "WIZ" s.c. W i Z Zborowski 386 740.00 190 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-298/08-01
Wzrost konkurencyjności Spółki PPUH "WIZ" s.c. poprzez zakup obrabiarek CNC unowocześniających produkcję.
299. POLTING FOAM SP. Z O.O. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-299/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy POLTING FOAM Sp. z o.o. przez unowocześnienie parku maszynowego oraz zakup systemu wspomagającego zarządzanie spółką
300. Johann Spallek GRACJA 1 168 125.60 574 488.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-300/08-01
Zmiana technologii produkcji poprzez zakup nowoczesnych maszyn szwalniczych .
301. PHU WRAZIDŁO - inż. Marek Wrazidło 674 314.74 331 630.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-301/08-01
Dokonanie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz modernizacja przedsiębiorstwa PHU WRAZIDŁO - inż. Marek Wrazidło, poprzez zakup urządzenia do cięcia strumieniem wodnym.
302. HEF Wytwórnia Kotłów Grzewczych Lucyna Foryta-Ruranska 605 120.00 248 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-302/08-01
Unowocześnienie procesu produkcji poprzez zakup i instalacje zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego.
303. Ogumienie Samochodowe Klenart Sp. J Klenart Maria, Klenart Jan, Klenart Andrzej, Czop Barbara, Gruner Krystyna 5 572 960.00 75 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-303/08-01
Rozszerzenie działalności firmy KLENART w celu wprowadzenia nowego zakresu usług.
304. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Metal-Max Mieczysław Michasiów 1 748 260.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-304/08-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Metal-Max w wyniku zakupu nowoczesnych maszyn do obróbki skrawaniem
305. Diagnostyka pojazdów "ROCAR" S.C. Stencel Romuald, Stencel-Cichy Judyta 381 695.30 187 719.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-305/08-01
"Umyj swój wehikuł bezdotykowo" - zwiększenie konkurencyjności ROCAR S.C. dzięki uruchomieniu myjni bezdotykowej w Czerwionce-Leszczynach
306. Sempre Farby Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 119 881.60 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-306/08-01
Podniesienie konkurencyjności SEMPRE Farby Sp. z o.o. poprzez budowę hali produkcyjnej oraz nabycie nowej linii technologicznej do produkcji mas klejowo-szpachlowych.
307. Zakład Produkcyjno-Usługowy "WAZMET" Spółka Jawna Leszek Wajda i Wspólnicy 1 777 910.88 728 652.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-307/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznych maszyn oraz urządzeń pomiarowych
308. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Jamar" Szkonter Jacek 1 125 694.00 552 420.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-308/08-01
Nowe opakowania z nadrukiem - elementem wzrostu konkurencyjności PPHU JAMAR w Tychach na rynku krajowym.
309. MARANI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 773 724.00 317 100.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-309/08-01
Uruchomienie platformy inżyniersko-serwisowej w Marani Sp. z o.o. w Zabrzu drogą do pozyskania nowych klientów.
310. ALDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 504 260.00 739 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-310/08-01
Wprowadzenie nowego produktu za pomocą innowacyjnej linii technologicznej - szansą wzrostu konkurencyjności ALDO w Puńcowie
311. Fameks Jerzy Franek 43-445 Dzięgielów ul. Miodowa 6 2 161.84 750.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-311/08-01
Rozbudowa firmy Fameks poprzez budowę nowej hali produkcyjno-magazynowej i zakup nowoczesnej linii produkcyjno-pakującej.
312. Poligrafiaplus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 2 723 260.00 749 987.87 WND-RPSL.01.02.02
-00-312/08-01
Wzrost konkurencyjności Spółki POLIGRAFIAPLUS poprzez zakup najnowszej generacji maszyny poligraficznej pięciokolorowej z opcją lakierowania oraz przystosowanie nowo wybudowanej hali produkcyjnej.
313. Bestal Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Remontów Energetyki 1 854 400.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-313/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa BESTAL oraz modernizacja oferowanych usług poprzez zakup centrum obróbczego.
314. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych MPRD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 811 300.00 332 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-314/08-01
Wzrost konkurencyjności P.R.D. MPRD Sp. z o.o. Ruda Śląska poprzez wdrożenie nowej technologii układania nawierzchni drogowej
315. MIGREX Michał Mentel Międzynarodowe Usługi Transportowe 2 494 900.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-315/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa MIGREX poprzez budowę centrum logistycznego.
316. TELE24 Sp. z o.o. 393 634.51 193 590.74 WND-RPSL.01.02.02
-00-316/08-01
Zintegrowany system teleinformatyczny Contactis Contact Center
317. F-MED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 004 023.84 600 306.14 WND-RPSL.01.02.02
-00-317/08-01
Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla zwiększenia konkurencyjności F-MED Sp. z o.o. na rynku regionalnym.
318. ILG-BAR Ilona Gryt 602 265.01 296 195.91 WND-RPSL.01.02.02
-00-318/08-01
Rozbudowa firmy ILG-BAR prowadząca do wprowadzenia nowych usług i rozszerzenia eksportu.
319. Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa TOK-FRES Wójcik Jerzy 341 600.00 168 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-319/08-01
Rozwój konkurencyjności regionalnej i eksportowej TOK-FRES w wyniku stworzenia nowych możliwości produkcyjnych.
320. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BIEGOŃ Spółka Cywilna 305 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-320/08-01
Wzrost konkurencji regionalnej P.H.U. BIEGOŃ S.C. poprzez zakup nowej koparko-ładowarki.
321. "ECO-CLEAN" MALANOWICZ, ŻELEZIK SPÓŁKA JAWNA 579 404.84 284 953.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-321/08-01
Modernizacja budynku firmy ECO-CLEAN MALANOWICZ, ŻELEZIK SPÓŁKA JAWNA w Gliwicach, zakup niezbędnego wyposażenia oraz samochodów
322. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Maxtop" Mieczysław Malasiewicz, Jarosław Maleta i Rafał Maleta Spółka Jawna 1 853 607.00 749 039.55 WND-RPSL.01.02.02
-00-322/08-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Maxtop poprzez wprowadzenie na rynek ulepszonych wyrobów
323. "BRUK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 498 744.35 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-323/08-01
Zakup nowoczesnej linii KRS3 14/11 do produkcji drobnowymiarowych elementów betonowych na terenie siedziby Spółki BRUK w Czyżowicach.
324. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Maxtop" Mieczysław Malasiewicz, Jarosław Maleta i Rafał Maleta Spółka Jawna 1 634 171.70 663 045.08 WND-RPSL.01.02.02
-00-324/08-01
Podwyższenie jakości wyrobów produkowanych przez firmę Maxtop poprzez modernizację procesu przygotowania produkcji, pakowania i wysyłki wyrobów
325. OASIS EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 447 764.40 174 510.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-325/08-01
Inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne zmierzająca do wprowadzenia produktów przyjaznych środowisku naturalnemu
326. SZAGRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2 098 400.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-326/08-01
Uruchomienie produkcji rur strukturalnych pełnych o dużych średnicach przez firmę Szagru w Studzienicach
327. TOYOTA JA-NOW-AN 327 252.80 159 744.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-327/08-01
Modernizacja wyposażenia serwisu samochodowego TOYOTA w Zabrzu celem dotosowania do dyrektyw unijnch w zakresie ochrony środowiska i bhp
328. TOYOTA JA-NOW-AN 878 357.01 421 190.07 WND-RPSL.01.02.02
-00-328/08-01
Rozbudowa salonu samochodowego TOYOTA w Zabrzu w związku z wprowadzeniem nowych produktów.
329. BetaSoft Sp. z o.o. 65 950.00 32 434.42 WND-RPSL.01.02.02
-00-329/08-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001
330. BetaSoft Sp. z o.o. 161 000.00 79 180.33 WND-RPSL.01.02.02
-00-330/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi: eDokumenty - model SaaS
331. Laboratorium Medycyny Naturalnej BONIMED 293 836.00 144 930.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-331/08-01
Modernizacja laboratorium zakładowego firmy BONIMED prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych oraz ulepszonych produktów
332. GK Studio Gustaw Kubara 143 350.00 70 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-332/08-01
Działania modernizacyjne w GK Studio Gustaw Kubara prowadzące do ulepszenia sposobu świadczenia usług związane z zakupem nowoczesnego sprzętu komputerowego na potrzeby branży reklamowej
333. PPHU KOMSTA OKNA, DRZWI TECHNIKA GRZEWCZA Mirosław Komsta 976 000.00 400 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-333/08-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PPHU KOMSTA OKNA, DRZWI TECHNIKA GRZEWCZA poprzez zakup linii technologicznej do produkcji stolarki otworowej, która zostanie zlokalizowana w Pyskowicach.
334. PPHU "POL-TRANS CATERING". EXPORT - IMPORT. Alfreda Perczak 390 400.00 192 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-334/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy PPHU POL - TRANS CATERING na rynku cateringu lotniczego i biurowego poprzez zakup linii pakująco - etykietującej do pakowania kanapek i żywności w atmosferze chronionej.
335. Przedsięb. Napr. Maszyn i Urządz. Budowl. "BUDROPOL" Sp. j., A. Będkowski, R. Liczberski i inni 3 696 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-335/08-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa mające na celu jego rozwój poprzez budowę hal, modernizację sprzętu oraz zmiany procesu świadczenia usług
336. PBI Spółka Cywilna 1 708 000.00 700 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-336/08-01
Rozbudowa i modernizacja przedsiębiorstwa PBI s.c. w Częstochowie, prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług z zakresu ochrony środowiska dostosowanych do wymogów dyrektyw unijnych
337. Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza "INCO" Spółka z. o.o. 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-337/08-01
Rozszerzenie działalności Przedsiębiorstwa o usługi remontowo-budowlane - zakup urządzeń budowlanych.
338. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "SORT" Motyka Janusz 1 708 000.00 700 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-338/08-01
Organizacja Centrum Logistyczno - Magazynowego SORT oraz wprowadzenie nowych kompleksowych usług dostosowanych do wymogów Unii Europejskiej.
339. Stalkon Sp. z o.o. 1 409 100.00 693 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-339/08-01
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Stalkon Sp. z o.o. poprzez modernizację linii technologicznej do produkcji i montażu konstrukcji stalowych
340. STOWARZYSZENIE OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ 808 090.07 404 045.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-340/08-01
Hospicjum - nadzieja dla cierpiących, droga do brzegu życia.
341. L&L A. Leda, E. Leda, R. Leda Spółka Jawna 1 079 700.00 442 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-341/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy L&L poprzez wdrożenie i uruchomienie pełnego ciągu technologicznego umożliwiającego produkcję nowych i ulepszonych produktów
342. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ASTRA S.C. 163 724.00 67 100.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-342/08-01
Wzrost konkurencyjności poprzez uzupełnienie parku maszynowego oraz wzrost zatrudnienia i poprawę warunków pracy firmy "ASTRA" S.C.
343. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rejonowo-Specjalistyczna MEDICUS Sp. z o.o. 2 296 735.40 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-343/08-01
Nowa przychodnia spełniająca wszystkie wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz sanitarno - budowlane (Kompleksowa obsługa wszystkich pacjentów - etap I)
344. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Rejonowo-Specjalistyczna MEDICUS Sp. z o.o. 1 045 985.79 624 736.67 WND-RPSL.01.02.02
-00-344/08-01
Nowa apteka i wysokospecjalistyczne wyposażenie przychodni (Kompleksowa obsługa wszystkich pacjentów - etap II)
345. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EDMIR-POL" J. I M. Hutnik Spółka Jawna 347 700.00 171 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-345/08-01
Rozbudowa PPHU EDMIR-POL J. i M. Hutnik Spółka Jawna polegająca na zakupie maszyn i urządzeń do nowo powstałej hali, mająca na celu wprowadzenie na rynek nowych i ulepszonych dodatków spożywczych
346. ADA-MUSIC Kręcichwost Spółka Jawna 1 988 966.00 749 938.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-346/08-01
Budowa nowoczesnego salonu i wprowadzenie nowych usług szansą na podniesienie konkurencyjności firmy ADA-MUSIC na rynku instrumentów muzycznych.
347. DTL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 038 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-347/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy DTL Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowej usługi polegającej na wykonywaniu opraw klejonych w technologii PUR.
348. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo OLMET Andrzej Oleś 1 662 010.98 600 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-348/08-01
Wzrost konkurencyjności poprzez zmianę procesu produkcji dzięki zakupowi maszyny do przeładunku złomu.
349. Makarony Polskie S.A. 475 800.00 195 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-349/08-01
Wzrost wydajności zakładu produkcyjnego w Częstochowie poprzez unowocześnienie linii do produkcji makaronu walcowanego
350. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo OLMET Andrzej Oleś 1 869 762.24 675 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-350/08-01
Wzrost konkurencyjności poprzez wprowadzenie nowej usługi kruszenia betonu i żelbetonu.
351. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ZIMEX Grzegorz Zimończyk 2 135 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-351/08-01
Wdrożenie zintegrowanego procesu produkcji mebli do indywidualnego montażu
352. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo OLMET Andrzej Oleś 2 379 426.12 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-352/08-01
Zmiana procesu przetwarzania odpadów stalowych dzieki zastosowaniu nowoczesnej maszyny - prasonożycy.
353. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ZIMEX Grzegorz Zimończyk 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-353/08-01
Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego elementów meblowych
354. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo OLMET Andrzej Oleś 1 869 762.24 675 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-354/08-01
Zmiana procesu przerobu odpadów wprowadzająca ulepszony produkt i wpływająca na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.
355. Firma JUSTA Wójcik Stanisława 183 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-355/08-01
Zmiana procesu produkcyjnego poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem technologii ICT w firmie JUSTA.
356. Fabryka Elementów Napędowych "FENA" Sp. z o.o. 899 230.28 332 187.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-356/08-01
Rozbudowa i modernizacja przedsiębiorstwa FENA ukierunkowana na wprowadzenie do oferty nowych oraz ulepszonych typoszeregów sprzęgieł i hamulców oraz usługi wyważania dynamicznego elementów wirujących
357. ATeS Zakład Mechaniczny Tadeusz Słomian 872 300.00 429 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-357/08-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy ATeS poprzez zakup nowoczesnych maszyn
358. Multi-Rem Kołkowski Spółka Jawna 305 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-358/08-01
Rozbudowa parku maszynowego spółki umożliwiająca rozpoczęcie produkcji wysokojakościowej armatury złącznej
359. ZOT Sp. z o.o. 589 279.21 240 582.88 WND-RPSL.01.02.02
-00-359/08-01
Modernizacja infrastruktury produkcyjnej w ZOT Sp. z o.o. w Chorzowie celem wprowadzenia ulepszonego produktu oraz zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym
360. Computers&Control Sp.J. R. Sikora, B. Węglowski, P. Zięba 381 020.40 180 307.08 WND-RPSL.01.02.02
-00-360/08-01
Budowa automatycznej linii produkcyjnej zabezpieczeń elektroenergetycznych
361. TECHNAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 522 560.00 748 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-361/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych usług w oparciu o innowacyjne urządzenia sterowane cyfrowo.
362. Usługi Gastronomiczne i Hotelowe Rusin Anna 1 394 924.23 558 264.63 WND-RPSL.01.02.02
-00-362/08-01
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i dywersyfikacja przedsiębiorstwa poprzez zakup linii technologicznej do produkcji stolarki otworowej, która zlokalizowana będzie w Siemianowicach Śląskich.
363. APELT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 366 156.00 559 900.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-363/08-01
Wzrost konkurencyjności, rozszerzenie zakresu produkcji, wyeliminowanie usług obcych poprzez inwestycje w komputerowo sterowane innowacyjne urządzenie oraz technologie e-biznes i ICT.
364. PROWELD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-364/08-01
Zaspokojenie potrzeb pasjonatów sportów motocyklowych poprzez stworzenie nowoczesnego i wyjątkowego salonu przez PROWELD Sp. z o.o. w Częstochowie
365. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo- Usługowe ANDER Andrzej Derda 2 435 640.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-365/08-01
Innowacyjna zgrzewarka numeryczna CNC w PPHU ANDER drogą do realizacji marzeń naszych klientów
366. Przedsiębiorstwo Górnicze Produkcyjno-Usługowe i Handlowe SAKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 206 180.00 101 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-366/08-01
Wdrożenie innowacyjnej usługi z wykorzystaniem mobilnego systemu lokalizacji uszkodzeń kabli odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie szybkiej diagnostyki awarii
367. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ANDERS Export - Import Setla Wiesław 965 020.00 474 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-367/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa Anders poprzez zastosowanie nowoczesnych maszyn obróbczych
368. BILANS Spółka Cywilna . Słota Lucyna, Lubicz- Posochowski Artur 355 142.00 174 660.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-368/08-01
E-księgowość - innowacyjne metody obsługi klientów oraz organizacji pracy w biurze rachunkowym z wykorzystaniem technologii e- biznes oraz ICT
369. Silma Tools Sp. z o.o. 392 840.00 193 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-369/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa Silma Tools Sp. z o.o. w Sosnowcu poprzez zakup maszyn z dziedziny precyzyjnej obróbki metalu celem poszerzenia i modernizacji oferty usługowo-produkcyjnej.
370. P.P.U.H. "ZUPIL" Andrzej Paszenda 1 147 142.08 480 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-370/08-01
Dokonanie zasadniczej zmiany sposobu świadczenia usług zrywki drewna poprzez zakup specjalistycznej maszyny wolnobieżnej do zrywki drewna.
371. EKO-MAK Makarony Babuni Ryszard Kaczorowski 2 232 429.44 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-371/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy EKO-MAK Makarony Babuni Ryszard Kaczorowski w Rudnikach poprzez zakup technologii produkcji makaronu specjalnego i wprowadzenie nowych produktów.
372. DRUKARNIA WY-DRUK J. Baran i B. Baran spółka jawna 1 553 166.75 749 975.85 WND-RPSL.01.02.02
-00-372/08-01
Rozwój i poprawa konkurencyjności drukarni WY-DRUK poprzez zakup gilotyny do cięcia i nowoczesnej maszyny drukującej
373. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe AKWA, J. Biskup, S. Owczarek, sp. j. 1 483 520.00 729 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-373/08-01
Rozwój firmy poprzez zakup samobieżnego robota frezującego do naprawy przykanalików metodą bezwykopową
374. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe AKWA, J. Biskup, S. Owczarek, sp. j. 556 320.00 273 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-374/08-01
Wdrożenie innowacyjnej technologii usuwania nieszczelności instalacji wod.-kan. metodą bezwykopową
375. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe AKWA, J. Biskup, S. Owczarek, sp. j. 1 390 800.00 684 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-375/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup nowoczesnej maszyny komunalnej do ciśnieniowego czyszczenia instalacji wod.-kan.
376. AGENCJA USŁUGOWO-REKLAMOWA ALMA TREND SP. Z O.O. 399 781.80 196 314.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-376/08-01
Podniesienie jakości obsługi klienta w Dziale Sprzedaży firmy Alma Trend Sp. z o.o. w Katowicach
377. Zakład Mechaniki i Elektroniki ZAMEL spółka jawna Józef Dzida, Katarzyna Łodzińska, Wojciech Dzida 2 550 959.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-377/08-01
Zwiększenie efektywności, wydajności i bezpieczeństwa produkcji w Firmie Zamel poprzez zakup nowego ciągu maszyn, umożliwiającego pracę w technologii bezołowiowej
378. Pro-Tech Piotr Pyszny 2 196 000.00 749 880.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-378/08-01
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Pro-Tech Piotr Pyszny w Rybniku poprzez zakup nowych maszyn do obróbki metalu
379. Pimont Sp z o.o. 1 366 400.00 560 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-379/08-01
Rozbudowa parku maszynowego firmy Pimont w celu wprowadzenia nowego produktu, modernizacja hali produkcyjnej w Blachowni.
380. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe MAP Sp. z o.o 1 022 604.00 502 920.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-380/08-01
Zakup komory śrutowniczej wraz z kabino-suszarko lakierniczą dla branży stalowej w Dąbrowie Górniczej
381. Proligo Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 376 264.92 676 851.60 WND-RPSL.01.02.02
-00-381/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Proligo poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa oraz zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.
382. Firma MROWIEC Spółka Jawna Włodzimierz Mrowiec 481 900.00 237 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-382/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie procesów produkcyjnych oraz wprowadzenie nowych produktów na rynek
383. E-MUR Materiały Budowlane i Opał E.Ledwoń i P.Ledwoń Spółka Jawna 125 599.00 61 770.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-383/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy E-MUR Materiały Budowalne i Opał poprzez ulepszenie sposobu świadczenia usługi załadunku materiałów sypkich na terenie firmy.
384. Przedsiębiorstwo techniczne Plex Mirosław Marek, Bogusław Trzepałka 951 905.00 468 150.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-384/08-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa P.T.PLEX poprzez modernizację parku maszynowego oraz rozbudowę działu projektowego i handlowego firmy.
385. Przedsiębiorstwo Remontowo Produkcyjno Usługowo Handlowe TOMHAL Bernard Tomula 391 376.00 192 480.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-385/08-01
Wdrożenie innowacji procesowej w zakresie spawania konstrukcji stalowych
386. Ekopol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 398 915.60 196 198.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-386/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę parku maszynowego do produkcji konstrukcji stalowych
387. DROMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 963 651.00 749 889.34 WND-RPSL.01.02.02
-00-387/08-01
Wzrost konkurencyjności Spółki DROMET poprzez wdrożenie nowej technologii układania nawierzchni drogowych
388. Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowe "Technomex" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 993 718.92 596 231.35 WND-RPSL.01.02.02
-00-388/08-01
Rozbudowa, modernizacja i zmiany w procesie produkcji poprzez zakup profesjonalnego sprzętu diagnostyczno-pomiarowego wraz z oprogramowaniem dla PHU TECHNOMEX Sp. z o.o. w Gliwicach
389. Aluron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 195 748.84 490 061.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-389/08-01
Wprowadzenie nowej jakości produktowej do oferty firmy Aluron w Zawierciu poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń
390. IPM SP. Z O.O. 1 600 551.04 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-390/08-01
Zakup Centrum Produkcyjnego do ostrzenia pił tarczowych HM
391. Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Gerhard Chrobok Spółka Jawna 1 744 176.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-391/08-01
Zakup wibromłota z agregatem i wibmasterem jako warunek oferty ulepszonych usług przyjaznych środowisku człowieka w Prywatnym Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym Gerhard Chrobok Sp.j. Bojszowy Nowe
392. Moteks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 159 100.00 47 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-392/08-01
Koncepcja wprowadzenia na rynek krajowy nowych łazienkowych urządzeń kwarcowo-żywicznych przez spółkę Moteks w Bieruniu
393. Biga Steel Sp z o.o. 2 928 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-393/08-01
Reengineering procesów zachodzących w firmie prowadzących do dywersyfikacji działalności poprzez budowę hali magazynowej i organizację nowej produkcji w Warszowicach
394. PPHU Roch Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 709 730.93 749 460.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-394/08-01
Zwiększenie potencjału produkcyjnego firmy poprzez zakup centrum obróbczego CNC
395. Goliard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 861 720.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-395/08-01
Obniżenie kosztów wytwarzania i zwiększenie jakości produktów Firmy Goliard dzięki wprowadzeniu efektywniejszych i bezpieczniejszych rozwiązań w systemie produkcji i zarządzania w zakładzie w Łojkach
396. CENTRUM DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ 1 410 320.00 261 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-396/08-01
Zakup linii diagnostycznej sterowanej z jednej szafki sterującej jako kolejny krok w umacnianiu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa z 32-letnią tradycją
397. Schultz Seating Poland 4 367 510.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-397/08-01
Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożanie LEAN jako zasady produkcji. Redukcja czasu dostaw z 5 do 3 tygodni.
398. Warsztat Stolarski Tomasz Wiktorczyk 2 384 215.26 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-398/08-01
Rozwój firmy Warsztat Stolarski Tomasz Wiktorczyk w Pszczynie poprzez zakup centrum obróbki drewna
399. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Hipokrates sp.z.o.o. 1 359 450.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-399/08-01
Rozbudowa i kompleksowe wyposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny NZOZ Przychodni Lekarskiej Hipokrates sp. z o.o. w Zabrzu.
400. Tek sp. z o.o. 620 075.00 304 954.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-400/08-01
Wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji opakowań kartonowych w firmie TEK sp. z o.o. w Gliwicach.
401. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe HANPOL Zbigniew Czekaj, Kazimierz Horbulewicz S.J. 477 142.00 234 660.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-401/08-01
Zmiana procesu produkcyjnego w linii technologicznej koncentratów spożywczych jako warunek wzrostu konkurencyjności firmy Hanpol
402. Galon Paliwa Karol Galara 2 582 081.20 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-402/08-01
Wzrost Konkurencyjności Firmy Galon Paliwa poprzez budowę nowej stacji kontroli pojazdów i zakup nowoczesnej linii diagnostycznej.
403. Zakład Usług Rehabilitacyjno- Socjalnych sp. z o.o. 700 000.00 420 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-403/08-01
Wzmocnienie potencjału usługowego ZURS SP.z o.o poprzez zakup sprzętu i wprowadzenie nowych usług rehabilitacyjnych
404. AMEplus Sp. z o.o. 1 586 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-404/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych usług wdrażania systemów sterowania z wykorzystaniem nowoczesnych układów do zbierania pomiarów i metod przetwarzania danych.
405. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "PROMAG" Sp. z o.o. 658 800.00 270 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-405/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnego młota do rozbijania ścian skalnych.
406. Produkcja Wyrobów Betonowych "AWBUD" Spółka Akcyjna 1 461 072.00 598 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-406/08-01
Podniesienie jakości zarządzania przedsiębiorstwem PWB "AWBUD" S.A. w wyniku zakupu i wdrożenia dynamicznie skalowalnego systemu ERP.
407. "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 220 244.00 500 100.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-407/08-01
Zwiększenie efektywności zarządzania w przedsiębiorstwie "AWBUD" Sp. z .o.o. poprzez zakup i wdrożenie informatycznego systemu klasy ERP.
408. ISOFAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 355 542.00 666 660.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-408/08-01
Wdrożenie innowacyjnej usługi, ulepszenie produktów poprzez inwestycję w linię technologiczną do oklejania profili o różnych kształtach, płyt MDF, PVC, profili aluminiowych i stalowych folią PVC.
409. S.C."Drewno-Bis" Krystian Wystrach, Dorota Kasprzyk, Gabriela Wystrach 295 570.35 117 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-409/08-01
Zakup pilarki panelowej do rozkroju płyt w celu poprawy jakości produktu
410. "Consonni Bartelak" Spółka cywilna 1 639 622.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-410/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa "Consonni Bartelak " Spółka cywilna w Kamyku poprzez wyposażenie budynku nowej piekarni w nowoczesne maszyny i urządzenia
411. Klinika Weterynaryjna "Brynów" Krzysztof Czogała 292 800.00 144 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-411/08-01
Zakup zestawu do radiografii cyfrowej
412. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "MW" inż. Marcin Wierzbiński 1 243 384.54 611 489.76 WND-RPSL.01.02.02
-00-412/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa branży budowlanej, prowadząca do poszerzenia usług o nowe i ulepszenie dotychczasowych, działającego na rynku regionalnym i krajowym.
413. Zakład Innowacyjno-Wdrożeniowy "HOLDUCT-ZH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 398 354.40 163 260.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-413/08-01
Wzrost potencjału produkcyjnego i konkurencyjności poprzez robotyzację oraz wykorzystanie technologii e-biznes i ICT
414. Firma MTJ Jerzy Jabłoński 1 559 848.08 741 567.12 WND-RPSL.01.02.02
-00-414/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa MTJ Jerzy Jabłoński i poprawa jego konkurencyjności dzięki nowym urządzeniom i oprogramowaniu
415. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "Izol-Plast" Sp. z o.o. 117 290.80 57 684.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-415/08-01
Modernizacja firmy IZOL-PLAST
416. PPHU EGRA Aleksander Kostuś 1 515 240.00 745 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-416/08-01
Zakup linii technologicznej do produkcji reklamowych toreb papierowych
417. SPEDTRANS Jastrzębski, Stojecki Spółka Jawna 915 300.00 534 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-417/08-01
Zamknięcie cyklu produkcyjnego w obiekcie w Siemianowicach Śląskich szansą na rozwój Spedtrans Spółki Jawnej.
418. Zakład Budowlany "Wiecha" Stanisław Pietruszka 772 706.52 380 019.60 WND-RPSL.01.02.02
-00-418/08-01
Modernizacja parku maszynowego firmy Wiecha
419. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ARO" Karoń Spółka Jawna 1 687 046.50 746 725.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-419/08-01
Nowoczesny system produkcji wózków dziecięcych poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa "ARO"
420. FHU "BANASIK" SP.J. 1 836 100.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-420/08-01
Rozbudowa FHU "BANASIK" Sp.J. w celu poprawy konkurencyjności poprzez poprawę zarządzania logistyką dostaw
421. POL-EKO-APARATURA Sp.J. A.Polok-Kowalska, S.Kowalski 423 648.66 208 351.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-421/08-01
Wprowadzenie innowacyjnego systemu klasy ERP do firmy POL-EKO-APARATURA Sp.J. A. Polok - Kowalska, S. Kowalski
422. Future Processing Sp. z o.o. 1 770 798.28 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-422/08-01
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowoczesnego zakładu produkcji oprogramowania systemów automatycznej inspekcji wizyjnej przy ul. Bojkowskiej w Gliwicach
423. Firma Inżynierska "ALL-PRO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 73 200.00 36 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-423/08-01
Modernizacja wyposażenia firmy prowadząca do ulepszenia oferowanych usług
424. Przedsiębiorstawo Wileobranżowe "TED" Tadeusz Wojciechowski 331 350.00 198 810.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-424/08-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów
425. CENTRUM FILTROWENTYLACJI I KLIMATYZACJI "KLIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALANOŚCIĄ 800 076.00 327 900.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-425/08-01
Unowocześnienie produkcji filtrów z cyfrową rejestracją parametrów pracy oraz elementów instalacji oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń
426. ELKON Zakład Konstrukcji i Wdrożeń Urządzeń Elektronicznych i Układów Automatyki 1 198 650.00 589 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-426/08-01
Zwiększenie potencjału wytwórczego firmy ELKON w zakresie zaawansowanych rozwiązań technologicznych indukcyjnych urządzeń elektrotermicznych
427. PARTA Sp. zo.o. 322 400.00 114 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-427/08-01
Inwestycje i nowe usługi-szansą na rozwój firmy. Uruchomienie punktu pilotażowego Mail Boxes Etc.
428. PUMAR Hydraulika Sp. z o.o. 966 850.00 395 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-428/08-01
Wzrost konkurencyjności PUMAR Hydraulika Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnego urządzenia do honowania oraz wprowadzenie na rynek nowej gamy elementów hydrauliki o dużych średnicach
429. Konsorcjum Kapitałowo Finansowe SA 4 237 548.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-429/08-01
Zakup maszyny drukującej typu gearless w celu rozszerzenia oferty i zwiększenia konkurencyjności usług poligraficznych Konsorcjum Kapitałowo Finansowego SA w Rybniku
430. Konsorcjum Kapitałowo Finansowe SA 1 955 660.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-430/08-01
Modernizacja maszyny drukującej Sicosa MAX oraz rozbudowa powierzchni magazynowej w celu rozszerzenia oferty i zwiększenia konkurencyjności usług poligraficznych KKF SA w Rybniku
431. Przedsiebiorstwo ELSIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 949 672.40 387 710.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-431/08-01
Zakup innowacyjnego gniazda produkcyjnego cewki powietrznej w celu rozszerzenia oferty i zwiększenia konkurencyjności Przedsiębiorstwa ELSIT Sp. z o.o. w Gliwicach
432. SAR Spółka Jawna 1 814 947.80 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-432/08-01
Zwiększenie konkurencyjności Spółki SAR s.j. przez wprowadzenie na rynek nowych usług medycznych przychodni NZOZ PRO-MED w Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej
433. Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych GZUT S.A. 4 558 218.90 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-433/08-01
Uruchomienie nowoczesnego centrum obróbczego w celu rozszerzenia oferty i zwiększenia konkurencyjności GZUT S.A.
434. Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych GZUT S.A. 1 894 660.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-434/08-01
Uruchomienie nowoczesnej malarni elementów spawanych o dużych gabarytach w celu udoskonalenia procesów produkcyjnych oraz zwiększenia konkurencyjności GZUT S.A.
435. Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych GZUT S.A. 1 711 660.00 700 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-435/08-01
Uruchomienie nowoczesnej tokarki karuzelowej w celu zwiększenia konkurencyjności i rozszerzenia oferty GZUT S.A.
436. STAL-MET SŁAWIŃSKA DANUTA SPÓŁKA JAWNA 350 000.00 171 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-436/08-01
Zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności przedsiębiorstwa poprzez unowocześnienie oferty technologicznej i produktowo - usługowej firmy.
437. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych CERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 150 214.67 749 917.59 WND-RPSL.01.02.02
-00-437/08-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych CERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup nowoczesnych maszyn umożliwiających zagospodarowanie odpadów budowlanych
438. "DABI S. Budny, M. Budny Spółka Jawna" 3 043 538.00 749 968.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-438/08-01
Dywersyfikacja usług firmy "DABI" Sp. J. poprzez zakup hydraulicznej maszyny wiertniczej Casagrande B180 HD.
439. Gastor Spółka Jawna Jerzy Drożdż, Stanisław Strzelec, Jerzy Zarębski 790 759.16 386 497.94 WND-RPSL.01.02.02
-00-439/08-01
Rozwój firmy Gastor Spółka Jawna poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa o budynek myjni samochodowej oraz ogólnodostępny węzeł sanitarny.
440. Sylwia Błaszkowicz Kantor Wymiany Walut 425 536.00 208 080.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-440/08-01
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do jego oferty nowych usług związanych z prowadzeniem solarium.
441. "ANTER" S.C. Stefan Pakura, Teresa Pakura 1 105 472.39 543 674.94 WND-RPSL.01.02.02
-00-441/08-01
Rozszerzenie zakresu działalności firmy Anter S.C. poprzez uruchominienie nowoczesnego warsztatu samochodowego w Paniówkach
442. EXIM Spółka Cywilna Anna Jochymek, Paweł Jochymek 1 505 480.00 617 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-442/08-01
Innowacyjny system sprzedaży bezpośredniej stanowiący element rozwoju Spółki EXIM.
443. Work Express Spółka z o.o. 695 081.97 339 700.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-443/08-01
Zakup nowoczesnego oprogramowania kadrowo-płacowego wraz z infrastrukturą techniczną, dedykowanego dla agencji pracy tymczasowej
444. GBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 724 640.00 356 380.33 WND-RPSL.01.02.02
-00-444/08-01
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy GBI Sp. z o. o. w Rybniku poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji stolarki otworowej
445. Firma Budowlana J&A S.C. Józef Zając, Adam Zając 671 000.00 330 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-445/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Firma Budowlana J&A S.C. poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego - zakup nowoczesnego żurawia samojezdnego o maksymalnym udźwigu do 25 ton.
446. Pol – Stal Sp. z o.o. 103 155.88 50 732.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-446/08-01
Wdrożenie nowoczesnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem zintegrowanego z modułem kodów kreskowych szansą znacznej optymalizacji procesów przedsiębiorstwa Pol-Stal Sp. z o.o.
447. EkoSoil Technology Sp. z o.o. 976 000.00 480 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-447/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy EKO SOIL TECHNOLOGY dzięki wprowadzeniu na rynek nowych usług budownictwa drogowego.
448. Piekarnia "Brel" S.C. 486 475.00 239 250.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-448/08-01
Dywersyfikacja działalności i ekspansja rynkowa Piekarni BREL S.C. z Myszkowa poprzez inwestycję w nowoczesne środki trwałe - uruchomienie produkcji cukierniczej w zakładzie w Poraju.
449. Kozłowski Eugeniusz, Piaśnik Maciej Spółka Cywilna Imperial 1 859 656.53 746 911.23 WND-RPSL.01.02.02
-00-449/08-01
Wprowadzenie usług firmy Imperial na rynek śląski w wyniku utworzenia stacji diagnostycznej w Dąbrowie Górniczej
450. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "TOP-BUT" /ZPH "TOP-BUT"/ CZAJKA HALINA 503 006.00 247 380.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-450/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup plotera służącego do bezwykrojnikowego rozkroju skóry z zastosowaniem w przemyśle obuwniczym
451. SUNŻAL J.Nowak J.Tomsia Spółka Jawna 854 000.00 420 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-451/08-01
Zakup i wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej do produkcji osłon przeciwsłonecznych - markiz.
452. Studio Stożek & Partnerzy Stożek Jerzy 185 958.09 91 454.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-452/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Studio Stożek & Partnerzy, poprzez modernizację przedsiębiorstwa w zakresie oprogramowania projektowego wprowadzającego nową jakość świadczonych usług
453. P.U.H. "ICM" Viktor Stockinger 305 183.20 178 909.92 WND-RPSL.01.02.02
-00-453/08-01
Modernizacja produkcji w oparciu o zakup zaawansowanej technologicznie wielofunckcyjnej maszyny szwalniczej PPS-2200i
454. JASTEF Sp. z o.o. 618 540.00 304 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-454/08-01
ZAKUP URZĄDZENIA W CELU WDROŻENIA PROCESU PRODUKCYJNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE
455. AUTO-MIX Krystian Klapuch 852 725.10 419 373.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-455/08-01
ROZBUDOWA FIRMY AUTO-MIX KRYSTIAN KLAPUCH POPRZEZ ZAKUP URZADZEŃ MAJACYCH NA CELU ULEPSZENIE ORAZ WPROWADZENIE NOWYCH USŁUG W RZEDSIĘBIORSTWIE
456. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ESPRI Sp. z o.o. 3 018 321.36 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-456/08-01
Zakup wytwórni mas bitumicznych celem w unowocześnieniu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Espri w Czeladzi
457. Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe FENIX 1 Sp. z o.o. 1 873 253.36 732 324.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-457/08-01
Wzrost pozycji rynkowej i konkurencyjnej poprzez rozbudowę hali produkcyjnej Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Fenix 1 w Dąbrowie Górniczej
458. Przedsiębiorstwo budowlane Budirem Lucjan Macek, Ewa Żurek Spółka Jawna 670 702.25 333 948.12 WND-RPSL.01.02.02
-00-458/08-01
Wzrost pozycji rynkowej Przedsiębiorstwa budowlanego BUDIREM Lucjan Macek, Ewa Żurek Spółka Jawna w związku z zakupem nowoczesnych maszyn
459. Przedsiębiorstwo budowlane Budirem Lucjan Macek, Ewa Żurek Spółka Jawna 1 351 198.00 674 196.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-459/08-01
PB Budirem w drodze do wzrostu pozycji rynkowej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego
460. Hurtownia Artykułów Fryzjersko Kosmetycznych MONA s.c. Iwona Cygan Dariusz Gorgol 604 721.06 297 403.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-460/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa MONA poprzez jego modernizację prowadzącą do rozszerzenie zakresu świadczonych usług.
461. Kazimierz Goliński Krawiectwo Ogólne M.K. Golińscy 1 543 300.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-461/08-01
Wzrost międzynarodowej konkurencyjności firmy Krawiectwo Ogólne M.K.Golińscy poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa oraz wdrożenie zasadniczych zmian procesu produkcji odzieży niemowlęcej i dziecięcej
462. Mechanika Pojazdowa, Wytwórnia Części i Acesorii Samochodowych - Zygmunt Zieliński 1 568 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-462/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Mechanika Pojazdowa, Wytwórnia Części i Akcesorii Samochodowych Zygmunt Zieliński poprzez zakup nowej linii produkcyjnej
463. Firma Usługowo-Handlowa "Tanc" spółka jawna M.Kasprzak, D.Kasprzak 230 445.80 113 334.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-463/08-01
dostosowanie stacji paliw do wymogów z zakresu ochrony środowiska
464. "Porkom" Bożena Bijak, Kazimierz Czaja spółka jawna 1 124 472.04 498 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-464/08-01
rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie ulepszonych produktów i usług
465. Unimark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 081 625.30 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-465/08-01
wdrożenie innowacyjnego zestawu do czyszczenia, udrażniania rur i kanalizacji
466. ŻWIR-PROM SPÓLKA JAWNA GRZEGORZ PYKA I WSPÓLNICY 399 000.00 196 229.51 WND-RPSL.01.02.02
-00-466/08-01
Wzrost konkurencyjnści firmy Zwir-Prom sp.jawnej poprzez zakup sprzętu i świadczenie nowej usługi
467. JPPilch Sp. z o.o. 473 777.24 233 005.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-467/08-01
Implementacja rozwiązań zaawansowanych technologii w procesie produkcji wyrobów z kamienia naturalnego, która wpłynie na poprawę konkurencyjności spółki na rynku krajowym i zagranicznym.
468. World Class Health Academy Polska Sp. z o.o. 1 164 649.52 572 778.45 WND-RPSL.01.02.02
-00-468/08-01
Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy World Class Health Academy Polska Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych urządzeń treningowych i poszerzenie oferty fitness clubu - oddział Katowice.
469. STACH Sp. z o.o. 685 030.00 280 750.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-469/08-01
Nowoczesny zakład, nowa linia do produkcji bułek i zakup wymienników ciepła, lokalizacja Dobieszowice.
470. Ekoakta Sp. z o.o. 115 253.00 56 190.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-470/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy EKOAKTA Sp. z o.o. na rynku poprzez wprowadzenie Systemu Bezpieczeństwa i Monitoringu dla usługi niszczenia dokumentów
471. Odlewnia Żeliwa WULKAN Spółka Akcyjna 1 794 071.00 735 275.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-471/08-01
Utworzenie Wydziału Wykańczania Odlewów oraz modernizacja Stacji Sprężarek w celu podniesienia konkurencyjności Odlewni Żeliwa WULKAN S.A.
472. System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 250 460.49 614 980.57 WND-RPSL.01.02.02
-00-472/08-01
Zakup nowych maszyn i urządzeń przez przedsiębiorstwo System Sp. z o. o. w celu podniesienia jego konkurancyjności na rynku krajowym i zagranicznym.
473. Tschan Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 683 983.24 280 321.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-473/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Tschan Polska Sp. z o. o na rynku krajowym poprzez wprowadzenie nowej usługi.
474. ZAKŁAD PIEKARNICZY 'KŁOS' MARIAN KURZYCA 1 917 560.86 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-474/08-01
Zakup nowoczesnych urządzeń kolejnym krokiem w poprawie technologii wypieku zakładu piekarniczego z 29-letnią tradycją
475. G.P.W. Widlak - Kompleks Krzysztof Giel Sp.J. 530 893.41 254 195.12 WND-RPSL.01.02.02
-00-475/08-01
Wzrost konkurencyjności G.P.W. Widlak-Kompleks Krzysztof Giel Sp.J. poprzez zakup mobilnego punktu serwisowo – usługowego oraz wprowadzenie na rynek nowych usług
476. ,,Marat Rybnik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 585 600.00 288 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-476/08-01
Podniesienie konkurencyjności i rozbudowa przedsiębiorstwa ,,Marat Rybnik" Sp. z o.o. w Rybniku poprzez zakup i zainstalowanie na terenie hali produkcyjnej dwóch suwnic
477. ,,Marat Rybnik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 610 000.00 300 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-477/08-01
Podniesienie konkurencyjności i rozbudowa przedsiębiorstwa ,,Marat Rybnik" Sp. z o.o. w Rybniku poprzez budowę hali magazynowej i zakup suwnicy
478. ,,Marat Rybnik" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 459 764.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-478/08-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa ,,Marat Rybnik" Sp. z o.o. w Rybniku poprzez zakup urządzeń umożliwiających wprowadzenie na rynek nowych usług
479. Solidum Sp. z o.o. 615 434.20 291 066.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-479/08-01
Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Solidum Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowego punktu sprzedaży w Dąbrowie Górniczej oraz wdrożenie nowoczesnych technik informatycznych do zarządzania firmą
480. Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "LECH" Leszek Żuk 1 553 060.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-480/08-01
Rozwój oraz wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo-Produkcyjnego LECH Leszek Żuk poprzez budowę i wyposażenie hali stolarni do produkcji wyrobów drewnianych.
481. "INTER-TRANS I" Transport Drogowy Spółka Cywilna Tomasz Leszczyński Katarzyna Zaremba 2 287 491.46 749 997.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-481/08-01
Budowa w Konopiskach zakładu produkcji materiałów budowlanych
482. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PROSPERPLAST" Spółka Jawna Paweł Mrózek & Marek Mrózek 1 854 400.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-482/08-01
Podniesienie konkurencyjności Spółki PROSPERPLAST w Buczkowicach poprzez unowocześnienie technologii rozdmuchu
483. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PROSPERPLAST" Spółka Jawna Paweł Mrózek & Marek Mrózek 1 842 810.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-483/08-01
Rozwój oferty produktowej Spółki PROSPERPLAST w Buczkowicach poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego
484. OFF DRUK POLIGRAFIA Tomasz Chmielniak, Tomasz Cwajna Spółka Cywilna 1 808 040.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-484/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa OFF DRUK Poligrafia S.C. poprzez unowocześnienie procesu produkcyjnego oraz wprowadzenie nowych produktów w postaci opakowań dla przemysłu farmaceutycznego oraz spożywczego
485. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "PROSPERPLAST" Spółka Jawna Paweł Mrózek & Marek Mrózek 1 894 050.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-485/08-01
Unowocześnienie i rozwój produkcji artykułów z tworzyw sztucznych poprzez zakup nowoczesnych wtryskarek - gwarancją dalszego wzrostu konkurencyjności Spółki PROSPERPLAST w Buczkowicach
486. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "TEL-MET" Spółka Cywilna Anna Płonka, Agnieszka Płonka-Dziedzic, Krzysztof Płonka 507 520.00 249 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-486/08-01
Unowocześnienie procesu produkcyjnego Spółki TEL-MET w Bielsku-Białej gwarancją wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa
487. Międzybrodzkie Makarony Dybał Spółka Jawna 2 151 914.10 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-487/08-01
Wzrost zdolności produkcyjnych poprzez zakup maszyny do produkcji makaronu i pionowej maszyny pakującej Międzybrodzkie Makarony Dybał Sp.j. Kobiernice
488. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "IMPRODEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 844 640.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-488/08-01
Rozwój działaności w wyniku zakupu specjalistycznych maszyn i urządzen oraz wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów do oferty firmy IMPRODEX z Czechowic-Dziedzic
489. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "EMTEX" Mirosław Kowalski 1 805 600.00 740 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-489/08-01
Zakup maszyn do obróbki elementów metalowych w celu ulepszenia oferowanych usług w firmie PPHU EMTEX w Bielsku-Białej
490. P.P.U. "METAL-FORM" Krzysztof Płonka 616 000.00 303 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-490/08-01
Unowocześnienie działalności produkcyjnej firmy METAL-FORM w Bielsku-Białej poprzez zakup elektrodrążarki wgłębnej CNC
491. Zakład Usługowo-Handlowy EUROMOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 877 546.00 359 650.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-491/08-01
Wzrost konkurencyjności na rynku regionalnym Sp EUROMOT z Żor w wyniku świadczenia nowych i ulepszonych usług oraz dostosowanie do standardów Unii Europejskiej jako efekt przeprowadzonej inwestycji.
492. "Komin-Flex" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 305 000.00 125 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-492/08-01
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem Komin-Flex Pszczyna
493. BIURO LAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 487 390.00 239 700.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-493/08-01
Inwestycje w nowoczesne rozwiązania logistyczne celem podniesienia efektywności działania firmy dystrybucyjnej
494. Metal Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 519 155.27 747 125.53 WND-RPSL.01.02.02
-00-494/08-01
Zakup pionowego centrum frezarskiego w celu wprowadzenia nowych produktów w firmie Metal Team
495. Metal Team Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 967 047.72 475 597.25 WND-RPSL.01.02.02
-00-495/08-01
Zwiększenie kompleksowości oferty firmy Metal Team poprzez zakup automatu tokarskiego CNC
496. Metal Team, Renata Janicka - Spółka Komandytowa 1 263 718.67 621 500.99 WND-RPSL.01.02.02
-00-496/08-01
Działania inwestycyjne związane z wdrożeniem nowego produktu w firmie Metal Team
497. Rudpol-OPA Sp. z o.o. 1 830 000.00 600 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-497/08-01
Uruchomienie produkcji kruszyw.
498. Jacek Stajer "Restauracja JG 2 077 979.81 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-498/08-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa Restauracja JG prowadząca do wprowadzenia na rynek nowej usługi poprzez budowę obiektu usługowego
499. SABA K. I D. MALINOWSCY SPÓŁKA JAWNA 366 244.00 180 120.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-499/08-01
Wzrost konkurencyjność przedsiębiorstwa Saba K. i D. Malinowscy poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń
500. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "POLBES" sp. z o.o. 2 894 816.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-500/08-01
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa "Polbes" sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych maszyn do produkcji włókna stalowego
501. Piekarnia Teresa Gryc sp.j. 383 690.00 188 700.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-501/08-01
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa przez dokonanie zasadniczych zmian w procesie produkcyjnym chleba wiejskiego w Piekarni Teresa Gryc sp.j.
502. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITAMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 221 830.00 132 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-502/08-01
Zakup wielospecjalistycznego aparatu ultrasonograficznego dla poradni geriatrycznej i kardiologii jednego dnia NZOZ VITAMED sp. z o.o.
503. YoYo Sp. z o.o. 105 200.00 51 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-503/08-01
Ulepszenie usług turystycznych internetowego Biura Podróży Odpoczne.pl - modernizacja przedsiębiorstwa YoYo Sp. z o.o. w Bielsku-Białej.
504. MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z o.o. 127 343.60 62 628.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-504/08-01
Modernizacja pracowni projektowej firmy MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z o.o. w Chorzowie kluczem do wprowadzenia nowych i ulepszonych usług
505. "DIL - Surowce Wtórne" Spółka Jawna Maria i Krzysztof Szymanek 761 280.00 374 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-505/08-01
Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez zakup prasy kanałowej do zakładu w Rybarzowicach.
506. "DIL - Surowce Wtórne" Spółka Jawna Maria i Krzysztof Szymanek 265 959.98 130 799.98 WND-RPSL.01.02.02
-00-506/08-01
Zmiana procesu transferu surowców wtórnych poprzez zakup nowego przenośnika łańcuchowego do zakładu w Rybarzowicach.
507. Betstal sp. z o.o. 1 586 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-507/08-01
Zakup dwóch linii do produkcji stalowych zbrojeń przestrzennych w zakładzie produkcyjnym w Gliwicach.
508. TECH-POL B. PYSZNY, Ł. SZCZYRBA SPÓŁKA JAWNA 1 302 598.92 637 071.60 WND-RPSL.01.02.02
-00-508/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy TECH-POL Sp. j. z Radlina dzięki możliwości zaoferowania na rynku kompleksowych układów hydrauliki sterowniczej do zmechanizowanych obudów górniczych
509. Nobile Sp. z o.o. 61 854.00 25 350.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-509/08-01
Zakup oprogramowania do projektowania przestrzennego elementów produkcyjnych w formacie 3D wraz ze sprzętem komputerowym
510. Nobile Sp. z o.o. 129 930.00 53 250.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-510/08-01
Zakup platformy montażowej do składania kabin ratraka.
511. I.S.K s.c. A. Bednarek, R. Cupiał, T. Galiński 202 733.50 99 705.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-511/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ISK s.c. poprzez wdrożenie nowej usługi
512. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „KOMART” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 873 920.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-512/08-01
Dokonanie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz modernizacja PPHU KOMART Sp. z o.o. poprzez zakup hydraulicznej prasy do belowania odpadów i surowców wtórnych wraz z kanałem zasypowym.
513. Zakład Mechaniczny Hydromet Spółka Jawna Janina Krótka, Bronisław Krótki, Jarosław Krótki 1 342 000.00 660 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-513/08-01
Zwiększenie konkurencyjności Zakładu Mechanicznego Hydromet Spółka Jawna J. Krótka, B. Krótki, J. Krótki w Bytomiu przez rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowego produktu
514. Wydawnictwo Nowiny Sp. z o.o. 619 760.00 301 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-514/08-01
Wzrost konkurencyjności poprzez rozbudowę i modernizację arkuszowej drukarni offsetowej.
515. KLIMA-POL Sp. z o.o. 1 978 322.72 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-515/08-01
Wzrost konkurencyjności Firmy Klima-Pol Sp. z o.o. w Rybniku poprzez uruchomienie w Mikołowie produkcji stalowych kanałów i kształtek wentylacyjnych
516. KLIMA-POL Sp. z o.o. 114 898.40 42 360.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-516/08-01
Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Firmie Klima-Pol Sp. z o.o. w Rybniku
517. KLIMA-POL Sp. z o.o. 193 501.00 51 025.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-517/08-01
Opracowanie koncepcji funkcjonowania i wdrożenie w Firmie Klima-Pol Sp. z o.o. w Rybniku systemu informatycznego zarządzania firmą wykonawczą ze szczególnym uwzględnieniem modułu realizacji budów
518. GLOKOR Sp. z o.o. 94 304.80 33 420.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-518/08-01
Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w Firmie GLOKOR Sp. z o.o. w Gliwicach
519. "STOLMIX" S.C. PRODUKCJA, HANDEL, USłUGI STOLARSKIE EKSPORT-IMPORT Urszula Kiszka, Joachim Nawrat, Mateusz Kopieniok 86 528.00 25 700.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-519/08-01
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001 wraz z zakładową kontrolą produkcji i systemem kontroli jakości w STOLMIX S.C. U. Kiszka, J. Nawrat, M. Kopieniok w Katowicach
520. "STOLMIX" S.C. PRODUKCJA, HANDEL, USłUGI STOLARSKIE EKSPORT-IMPORT Urszula Kiszka, Joachim Nawrat, Mateusz Kopieniok 152 060.00 38 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-520/08-01
Opracowanie projektu i koncepcji funkcjonowania oraz wdrożenie w STOLMIX S.C. U. Kiszka, J. Nawrat, M. Kopieniok w Katowicach systemu informatycznego zarządzania firmą.
521. Firma Poligraficzno-Usługowa FLOR-EK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 775 500.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-521/08-01
Rozbudowa i unowocześnie linii technologicznej do produkcji wyrobów poligraficznych
522. Przedsiębiorstwo "PREFABET - ŁAGISZA"" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 204 333.66 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-522/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Prefabet-Łagisza Sp. z o.o. poprzez automatyzację procesu pakowania bloczków betonowych
523. PATENTUS SPÓLKA AKCYJNA 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-523/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa PATENTUS S.A. poprzez wdrożenie kompleksowych usług metrologicznych
524. PATENTUS SPÓLKA AKCYJNA 242 780.00 99 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-524/08-01
Usługi doradcze w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego szansą na usprawnienie funkcjonowania PATENTUS S.A.
525. PATENTUS SPÓLKA AKCYJNA 906 826.00 272 150.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-525/08-01
Usprawnienie procesu zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wykorzystanie systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa - ERP
526. PATENTUS SPÓLKA AKCYJNA 1 256 600.00 515 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-526/08-01
Wzrost konkurencyjności PATENTUS S.A. poprzez usprawnienie procesu malowania produkowanych elementów - zakup komór lakierniczych
527. Hotel SILVIA Maria i Ernest Majnusz 1 750 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-527/08-01
Uruchomienie browaru hotelowego w nowobudowanym Hotelu SILVIA w Gliwicach jako czynnik dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa.
528. Zakład Produkcyjno - Usługowy EXPORT - IMPORT Z. Lis, A. Lis, T. Lis, J. Lis Spólka Cywilna 1 236 104.00 607 920.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-528/08-01
Poprawa konkurencyjności Spółki Z.P.U Export - Import Z. Lis, A. Lis, T. Lis, J. Lis poprzez zakup nowoczesnej wytaczarko - frezarki wraz z oprogramowaniem
529. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ARTIMPEX" Artur Kostrzewski 163 724.00 80 520.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-529/08-01
"Unowocześnienie procesu produkcyjnego elementów do obuwia"
530. Skalik Paweł "Auto Alarm-Radio-System" 2 120 360.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-530/08-01
Rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa Skalik Paweł Auto Alarm-Radio-System Mikołów prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych i ulepszonych usług poprzez budowę obiektu usługowo-handlowego
531. Przedsiębiorstwo Usługowe Fadróg Faron Henryk 1 104 584.00 536 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-531/08-01
Rozbudowa Przedsiębiorstwa Usługowego Fadróg z Żywca poprzez wprowadzenie nowych usług robót drogowych i podniesienie jakości usług projektowych.
532. Piekarnia "Wapienica" Bogusław Owczarz 1 494 205.20 727 596.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-532/08-01
Rozwój działalności Piekarni "Wapienica" poprzez utworzenie nowoczesnego centrum handlowo-usługowego w Jaworzu
533. Grześmlecz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 399 550.00 128 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-533/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Grześmlecz z Bystrej poprzez inwestycję w zakup urządzeń umożliwiających produkcję nowych produktów oraz utwardzenie terenu.
534. Zakład Produkcyjno-Usługowy "ADMOT" S.C. Jacek Adamiec, Anna Adamiec 391 680.00 186 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-534/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa Admot poprzez inwestycję w precyzyjne urządzenie do automatycznego cięcia rur i profili kształtowych
535. Zakład Produkcji Drzewnej S.C. Urszula Arczyńska, Stanisław Żabnicki 238 400.00 112 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-535/08-01
Wzrost konkurencyjności Zakładu Produkcji Drzewnej poprzez modernizację procesu produkcyjnego dzięki zakupieniu nowych maszyn do obróbki drewna oraz wózka widłowego.
536. Przedsiębiorstwo Żywiec Perła Pękala Andrzej i Helena sp.j. 1 549 980.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-536/08-01
Modernizacja działalności przedsiębiorstwa Żywiec Perła poprzez inwestycję w nowoczesną linię produkcyjną butelkowanej wody mineralnej.
537. Betonit ZPUH Grygierczyk Edward 1 099 340.00 534 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-537/08-01
Rozszerzenie zakresu świadczonych usług budowlanych i usługowych firmy Betonit ZPUH Grygierczyk Edward z Czechowic - Dziedzic poprzez zakup środków trwałych
538. Antidotum Jacek Palus 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-538/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa Antidotum Jacek Palus poprzez uruchomienie w ramach jego działalności Serwisu Samochodowego w Mysłowicach.
539. Antidotum Jacek Palus 327 204.00 160 920.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-539/08-01
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez otwarcie nowoczesnego Centrum Kosmetycznego i doposażenie go w specjalistyczne urządzenia stosowane w kosmetyce.
540. TRITEX Sp. z o.o. 2 274 690.00 745 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-540/08-01
Zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa TRITEX Sp. z o.o. poprzez zakup nowych nowoczesnych maszyn do robót drogowych.
541. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Ryszard" Ryszard Flak i Hanna Flak Spółka Jawna 1 559 160.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-541/08-01
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozwój podstawowej działalności produkcyjnej prefabrykatów betonowych o elementy żelbetonowe.
542. Przedsiębiorstwo produkcyjno- handlowo- usługowe „Galeria- Urtex” Albińska Joanna 393 870.90 193 707.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-542/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa Galeria Urtex poprzez rozszerzenie oferty o wysokiej jakości usługi kosmetyczne
543. RPM Spółka Akcyjna 1 536 898.67 503 901.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-543/08-01
Rozszerzenie zakresu działalności Spółki RPM S.A. poprzez budowę i uruchomienie Stacji Kontroli Pojazdów wchodzącej w skład organizacji ruchu MOP w Lublińcu
544. RPM Spółka Akcyjna 561 200.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-544/08-01
Rozwój RPM Spółka Akcyjna poprzez projektowanie nowych usług w ośrodku wypoczynkowo-rekreacyjnym w Brennej Leśnicy.
545. RPM Spółka Akcyjna 1 604 495.20 526 064.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-545/08-01
Zwiększenie przewagi konkurencyjnej Spółki RPM S.A w Lublińcu poprzez poszerzenie zakresu oferowanych usług
546. RPM Spółka Akcyjna 2 124 708.08 696 625.60 WND-RPSL.01.02.02
-00-546/08-01
Działania modernizacyjne w Spółce RPM S.A. w Lublińcu polegające na modernizacji parku maszyn wykorzystywanych do wykonywania prac ziemnych.
547. Usługi Transportowo-Podnośnikowe ZWYżKA Andrzej Lupa 291 514.61 143 367.84 WND-RPSL.01.02.02
-00-547/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa UTP Zwyżka A. Lupa poprzez zakup nowego podnośnika koszowego służącego do świadczenia usług sprzętowych.
548. Med Centrum Krzysztof Mróz 1 256 650.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-548/08-01
Poszerzenie działalności i podniesienie jakości oferowanych usług w firmie Med Centrum Krzysztof Mróz poprzez wyposażenie 2 nowych placówek i wymianę urządzeń w już istniejących.
549. Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa Arkadiusz Bieniek 237 900.00 117 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-549/08-01
Podniesienie konkurencyjności Firmy Handlowo-Usługowo-Transportowej Arkadiusz Bieniek poprzez zakup koparko ładowarki.
550. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane ARMEX sp. z.o.o 1 231 065.40 504 535.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-550/08-01
Podniesienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa ARMEX w zakresie robót kolejowych poprzez zakup specjalistycznych maszyn
551. Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe LEMAR Mariusz Goc 344 000.00 206 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-551/08-01
Nowoczesne technologie w produkcji butów
552. "SETMIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 854 400.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-552/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup urządzeń i budowę hali serwisowo-usługowej krokiem do dalszego rozwoju firmy.
553. VIBRO-ECO-TECH Sp. z o. o. 399 000.00 163 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-553/08-01
Wzrost konkurencyjności Spółki poprzez udoskonalenie procesu produkcyjnego
554. VIBRO-ECO-TECH Sp. z o. o. 1 964 200.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-554/08-01
Wprowadzenie nowego produktu poprzez rozbudowę hali obróbki i modernizację parku maszynowego szansą na dynamiczny rozwój spółki na rynku międzynarodowym
555. VIBRO-ECO-TECH Sp. z o. o. 122 000.00 50 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-555/08-01
Modernizacja parku maszynowego poprzez zakup nożyc hydraulicznych możliwością budowania przewagi konkurencyjnej firmy Vibro-Eco-Tech
556. "J.T.C." Spółka Akcyjna 351 722.00 156 050.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-556/08-01
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa J.T.C. S.A. poprzez utworzenie działu robotyki wdrażającego innowacyjne technologie oraz wprowadzenie na rynek nowego robota inspekcyjnego".
557. Biuro Rachunkowe "ANNA" Klepacka Anna 393 474.40 164 208.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-557/08-01
Modernizacja systemu informatycznego i wdrożenie innowacyjnego oprogramowania, które umożliwia podniesienie jakości oraz wdrożenie nowych usług.
558. SGP - Sorting Group Poland sp. z o.o. 164 869.70 77 123.46 WND-RPSL.01.02.02
-00-558/08-01
Implementacja indywidualnego systemu zarządzania klasy ERP celem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa SGP - Sorting Group Poland sp. z o.o.
559. Nikelman Sp. z o.o. 1 908 343.68 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-559/08-01
Modernizacja infrastruktury produkcyjnej oraz wdrożenie oprogramowania projektowego w Nikelman sp. z o.o. w Katowicach celem wprowadzenia ulepszonego produktu oraz zwiększenia konkurencyjności firmy.
560. POHL Polska Sp. z o.o. 976 000.00 480 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-560/08-01
Wzrost konkurencyjności Pohl Polska Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej i szybkiej linii technologicznej CNC do obróbki płyt kompozytowych i blach aluminiowych
561. "INTERGAME" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 651 358.00 385 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-561/08-01
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzaniem przedsiębiorstwem "INTERGAME" Spółka z o.o.
562. INSTAC Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-562/08-01
Wzrost konkurencyjności Spółki INSTAC poprzez wprowadzenie nowych produktów i usług w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
563. EURO-PEGAZ Sp. z o.o. 2 285 914.00 749 480.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-563/08-01
Wdrożenie zasad Keiretsu w Śląskim Centrum Co-packingu firmy EURO-PEGAZ
564. EURO-PEGAZ Sp. z o.o. 2 287 500.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-564/08-01
Rozwój spółki EURO-PEGAZ poprzez automatyzację procesu świadczenia usługi dynamicznej kompletacji
565. BARON – Technika Grzewcza, Sanitarna i Gazowa BARON Jan 1 111 420.00 546 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-565/08-01
Wzrost konkurencyjności Firmy poprzez wdrożenie do produkcji nowego typu innowacyjnych zbiorników buforowych
566. KIEPUREX Spółka Jawna A., P., P. Kiepurowie 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-566/08-01
Rozwój firmy KIEPUREX poprzez stworzenie Centrum Zarządzania oraz nabycie nowoczesnych maszyn do produkcji rur i profili stalowych
567. Firma Handlowo-Usługowa "S.B.S." Spółka Jawna Danuta Stych, Jan Śmiałek 1 227 759.83 603 816.31 WND-RPSL.01.02.02
-00-567/08-01
Rozbudowa Infrastruktury Firmy Handlowo-Usługowej "SBS" Sp. J. Danuta Stych, Jan Śmiałek sposobem na podniesienie konkurencyjności, przyspieszenie rozwoju firmy i poprawę jakości świadczonych usług.
568. GGK Wieland Polska Sp. z o.o. 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-568/08-01
Rozszerzenie zakresu działalności firmy GGK Wieland Polska Sp. z o.o. o działalność usługową
569. Kompleksowa Obsługa Budownictwa Kobnext Sp. z o.o. 1 646 695.00 674 875.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-569/08-01
Działania modernizacyjne w firmie Kompleksowa Obsługa Budownictwa Kobnext Sp. z o.o. prowadzące do ulepszenia usług
570. AF SEKO Sp. z o. o. 399 987.74 239 992.64 WND-RPSL.01.02.02
-00-570/08-01
Rozbudowa firmy AF SEKO Sp. z o.o. prowadząca do ulepszenia i wprowadzenia na rynek nowych usług
571. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe KARMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 569 957.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-571/08-01
Od odpadu do produktu. Budowa linii technologicznej do uszlachetniania kruszywa kwalifikowanego
572. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe KARMAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 260 305.60 619 822.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-572/08-01
Od odpadu do produktu. Budowa linii technologicznej do produkcji mączki szklanej
573. Przedsiębiorstwo Inżyniejno - Budowlane BUDAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 559 160.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-573/08-01
Modernizacja oraz zakup sprzętu w celu podniesienia konkurencyjności Przedsiębiorstwa Inżynieryjno - Budowlanego BUDAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
574. IR-PLAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-574/08-01
Wzmocnienie poziomu konkurencyjności firmy IR-Plast Sp. z o.o. dzięki zakupowi linii do produkcji stolarki PCV, która zostanie zlokalizowana w gm. Toszek powiat gliwicki.
575. Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 244 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-575/08-01
Zakup specjalistycznych usług doradczych dotyczących wprowadzenia nowych produktów firmy na rynki zagraniczne Francji i Włoch
576. Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 244 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-576/08-01
Zakup specjalistycznych usług doradczych dotyczących wprowadzenia nowych produktów firmy na rynki zagraniczne Wielkiej Brytanii i Irlandii
577. Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 244 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-577/08-01
Zakup specjalistycznych usług doradczych dotyczących wprowadzenia nowych produktów firmy na rynki zagraniczne Rosji i Ukrainy.
578. Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa 244 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-578/08-01
Zakup specjalistycznych usług doradczych dotyczących wprowadzenia nowych produktów firmy na rynki zagraniczne Niemiec i Hiszpanii
579. ZAKŁAD PRODUKCJI FORM WTRYSKOWYCH Zaborowski. Zaborowski Stanisław 1 000 400.00 492 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-579/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych.
580. Ośrodek Szkolenia Kierowców inż. Stanisław Wszołek 560 529.00 275 670.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-580/08-01
"Ośrodek Plus"
581. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "MERINO" s.c. Kazimiera, Bogdan i Tomasz Rycerz 427 000.00 210 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-581/08-01
Zmiana procesu produkcyjnego poprzez modernizację parku maszynowego z zastosowaniem technologii ICT w firmie MERINO.
582. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "JANTAR" Mazur Ireneusz 57 046.00 19 150.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-582/08-01
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością PN EN ISO 9001 w Firmie PHU JANTAR Mazur Ireneusz w Jankowicach.
583. CUKIERNIA 279 500.38 123 837.12 WND-RPSL.01.02.02
-00-583/08-01
"Rozwój firmy Cukiernia Danuta Grygierzec poprzez wprowadzenie nowych produktów oraz aranżację kawiarni"
584. "Energo-Complex" Sp. z o.o. 331 840.00 163 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-584/08-01
Poprawa konkurencyjności firmy "Energo-Complex" Sp. z o.o. na rynku polskim i europejskim poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii diagnostycznych
585. DIE TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 184 840.96 90 905.38 WND-RPSL.01.02.02
-00-585/08-01
Zakup uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej celem zwiększenia konkurencyjności firmy Die Tech Sp. z o.o. z Tychów
586. "DAMEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 148 711.90 60 947.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-586/08-01
Modernizacja linii produkcyjnej oraz wzorcowni w firmie Damex
587. TEST Systemy Uszczelniające J., W. Okularczyk, M., M. Stępień Spółka Jawna 733 829.28 360 899.65 WND-RPSL.01.02.02
-00-587/08-01
Inwestycja w zakup nowoczesnego automatu tokarskiego oraz oprogramowania przez firmę TEST Systemy Uszczelniające J., W. Okularczyk, M., M. Stępień Spółka Jawna, z lokalizacją w Częstochowie.
588. BUMET Henryk Bugaj Spółka jawna 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-588/08-01
Poprawa konkurencyjności produktowej i technologicznej w firmie Bumet
589. PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE "IMB-PODBESKIDZIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6 500 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-589/08-01
Zakup maszyny do robót fundamentowych i inżynieryjnych pracującej w innowacyjnej technologii wgłębnego mieszania gruntu CSM
590. Firma Handlowo Usługowa Gabriela Kierszniok i wspólnicy spółka jawna 355 020.00 174 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-590/08-01
Modernizacja hali i rozbudowa parku maszynowego FHU MAG
591. Rudpol-OPA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 407 638.60 133 652.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-591/08-01
Diagnostyka kabli energetycznych Rudpol-OPA
592. Rudpol-OPA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 647 183.16 212 191.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-592/08-01
Diagnostyka transformatorów i uzdatnianie olejów transformatorowych
593. Firma Multi Produkcji "GUMEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 379 724.84 678 553.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-593/08-01
Poprawa konkurencyjności Firmy Multi Produkcji GUMEX Sp. z o. o. poprzez zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego i wprowadzenie do asortymentu nowych produktów
594. Autotest Sp. z o.o. 603 900.00 297 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-594/08-01
Zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Autotest sp. z o.o. poprzez uruchomienie myjni samochodowej.
595. MEDEN sp. z o.o. 135 603.00 81 361.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-595/08-01
Nowoczesna technologia - komfortowe leczenie. Działania modernizacyjne w MEDEN sp. z o.o. w Gliwicach
596. MEDEN sp. z o.o. 110 215.00 66 129.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-596/08-01
Nowy sprzęt, większe możliwości. Zakup ambulansu sanitarnego dla MEDEN sp. z o.o. w Gliwicach
597. MOSTMARPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 107 424.50 453 862.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-597/08-01
Poszerzenie zakresu działalności MOSTMARPAL sp. z o.o. w Zarzeczu poprzez zakup specjalistycznego sprzętu wiertniczego
598. Przedsiębiorstwo Budowlane BUDINWEST Sp. z o.o. 1 923 627.68 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-598/08-01
Uruchomienie własnej produkcji montażowej w Spółce budowlanej BUDINWEST Sp. z o.o.
599. "Kmicic Travel" Kompleks Hotelowo Gastronomiczny Spółka Cywilna Marianna Nowak, Danuta Nowak 2 141 100.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-599/08-01
Modernizacja oferty Spółki KMICIC TRAVEL poprzez stworzenie wysokiej jakości zaplecza technicznego służącego poprawieniu jakości świadczonych usług szkoleniowo - konferencyjnych
600. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Karmel spółka cywilna Mariusz Kuc, Andrzej Kuc 5 833 151.25 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-600/08-01
Wzrost konkurencyjności porzez rozbudowę zakładu i zakup maszyn i urządzeń
601. PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRO-INSTALACYJNO-BUDOWLANE "CUPRUM" MIEDZIŃSKI GRZEGORZ 244 000.00 120 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-601/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie parku maszynowego
602. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "POLWENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 324 886.00 159 780.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-602/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup linii technologicznej do produkcji węży hydraulicznych
603. ZAKŁAD PRODUKCJI I HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO "YO" CEKIERA JOLANTA 745 420.00 366 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-603/08-01
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zmianę procesu produkcyjnego"
604. Zarządzanie - Andrzej Szołtysek 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-604/08-01
ZAKUP URZĄDZEŃ DO RECYKLINGU ORAZ PRZETWORZENIA ODPADÓW BETONOWYCH I ŻUŻLOWYCH
605. WEGAR J.K. WĘGLARZ SPÓŁKA JAWNA 366 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-605/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa i dostosowanie technologii do wymagań dyrektyw unijnych
606. P.P.U.H. "AT-PLAST" Andrzej Talik 1 468 880.00 722 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-606/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa AT-PLAST poprzez zakup nowoczesnych urządzeń produkcyjnych oraz oprogramowania do zarządzania firmą i wózka widłowego.
607. Pzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ELEKTROMETAL Krawczyk, Wilk, Zwolińscy Sp.j. 1 903 200.00 748 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-607/08-01
Wyposażenie Centrum Magazynowo-Logistycznego w nowoczesne urządzenia elementem rozwoju PPHU Elektrometal Sp.j.
608. Bytomska Spółka Informatyczna COIG-4 Sp. z o.o. 1 281 244.00 525 100.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-608/08-01
Znaczące udoskonalenie produktu Bytomskiej Spółki Informatycznej COIG-4 poprzez zakup zaawansowanych narzędzi informatycznych
609. Bytomska Spółka Informatyczna COIG-4 Sp. z o.o. 157 380.00 64 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-609/08-01
Zakup usług doradczych w zakresie doskonalenia produktu elementem rozwoju Bytomskiej Spółki Informatycznej COIG-4
610. "FISCHER" - Firma Handlowo-Usługowa Andrzej Fischer 2 954 036.21 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-610/08-01
Wzrost konkurencyjności Drukarni Fischer dzięki wdrożeniu zaawansowanej technologii wysokojakościowego druku uszlachetnionego
611. PHU Wapienik Urszula 722 685.00 367 338.78 WND-RPSL.01.02.02
-00-611/08-01
Centrum Rehabilitacji i Promocji Zdrowia - stymulator wzrostu konkurencyjności firmy, umożliwiający dywersyfikację tj. wprowadzenia do oferty usług rehabilitacyjnych, medycznych i edukacyjnych
612. Firma Handlowo-Usługowa MEDEX 1 926 746.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-612/08-01
Modernizacja sposobem na poprawę konkurencyjności i rozwój firmy "Medex".
613. Zakład Usług Wielobranżowych Marek Kromkowski 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-613/08-01
Zwiększenie potencjału gospodarczego i ugruntowanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa poprzez nowe inwestycje
614. Firma Opakowań z Tworzyw Sztucznych KARINA Zielińska Karina 449 936.00 221 280.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-614/08-01
Zorganizowanie linii produkcji opakowań z termokurczliwej 5-cio warstwowej folii barierowej w firmie Karina
615. P.H.U. DEDAL Zygmunt Bryłka 2 013 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-615/08-01
Rozszerzenie działalności produkcyjnej P.H.U. DEDAL w Lublińcu poprzez zakup maszyny do obróbki laserowej
616. Hurtownia Robin Danuta Robaczewska 397 720.00 189 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-616/08-01
Wzrost konkurencyjności Hurtowni Robin Danuta Robaczewska poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii gospodarki elektronicznej.
617. PIEKARNIA-CUKIERNIA II TADEUSZ KWAPISZ 380 640.00 187 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-617/08-01
Rozbudowa działu produkcyjnego Piekarni-Cukierni II Tadeusz Kwapisz w Bytomiu - poprzez zakup nowoczesnych urządzeń piekarskich.
618. Przychodnia Stomatologiczna "Dentaria" Żuławińska Iwona 931 800.00 559 080.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-618/08-01
Rozbudowa Przychodni Stomatologicznej "Dentaria" oraz stworzenie specjalistycznej dziecięcej przychodni dentystycznej.
619. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Transportu PLIMET Piotr Mazik 1 396 900.00 687 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-619/08-01
Uruchomienie kompleksowej linii technologicznej do produkcji rur napylanych powłoką AlSi na potrzeby rynku motoryzacyjnego.
620. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe i Transportu PLIMET Piotr Mazik 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-620/08-01
Rozwój firmy poprzez uruchomienie produkcji profili chromowych dla rynku motoryzacyjnego
621. Centrum Usług Informatycznych "CIBEH" Spółka Akcyjna 245 000.00 100 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-621/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Centrum Usług Informatycznych "CIBEH" SA poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych.
622. Zakład Remontowo-Budowlany Rduch Franciszek 1 222 440.00 600 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-622/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy Zakład Remontowo - Budowlany Rduch Franciszek z Czyżowic poprzez budowę domu spokojnej starości
623. Firma Handlowa "Grześ" Katarzyna Kowalcze, Mirosław Luszczak Spółka Jawna 1 009 577.66 496 513.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-623/08-01
Poprawa konkurencyjności Firmy Handlowej GRZEŚ Sp. J. poprzez modernizację narzędzi, metod i techniki składowania i ekspedycji towarów.
624. Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn i Urządzeń Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski i inni 1 512 190.00 743 700.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-624/08-01
Podniesienie konkurencyjności firmy PNMiUB "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski i inni, poprzez budowę nowej siedziby i wyposażenie jej w nowoczesne maszyny i urządzenia
625. AOW Faktoring Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 122 000.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-625/08-01
Podniesienie konkurencyjności spółki AOW Faktoring przez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania procesami świadczenia usług faktoringowych
626. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "TOP" BARABASZ JERZY 910 055.35 447 568.21 WND-RPSL.01.02.02
-00-626/08-01
Wprowadzenie nowej usługi jako kierunek rozwoju Firmy Handlowo-Usługowej TOP Barabasz Jerzy
627. Sylwia Błaszkowicz Kantor Wymiany Walut 421 192.80 205 944.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-627/08-01
Rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie do jego oferty nowych usług reklamowych.
628. AFRISO sp. z o.o. 146 400.00 72 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-628/08-01
Uruchomienie modułowego rozwiązania informatycznego wykorzystywanego w procesie zarządzania firmą w obszarach: finansowym, kadrowym oraz logistycznym i sprzedażowym.
629. AFRISO sp. z o.o. 273 280.00 134 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-629/08-01
Zakup licencji oraz instalacja oprogramowania wykorzystywanego w procesie zarządzania firmą w obszarach: finansowym, kadrowym oraz logistycznym i sprzedażowym.
630. Firma Handlowo-Usługowa MARTEX Spółka Jawna Krystyna Nosiadek, Grzegorz Nosiadek, Izabela Nosiadek 1 865 746.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-630/08-01
Budowa i doposażenie centrum logistycznego sposobem na optymalizację procesu produkcji i świadczenia usług przez firmę MARTEX z Rybnika
631. Firma GORGOL Gorgol Ireneusz 399 240.00 178 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-631/08-01
Zakup maszyn i wykorzystanie technologii IT w celu optymalizacji procesu produkcji firmy GRORGOL z Częstochowy
632. Frostex Irena Mróz 378 200.00 186 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-632/08-01
Automatyzacja procesu produkcji celem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Frostex w Tychach.
633. Orka Spólka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością 1 415 126.80 695 964.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-633/08-01
Dostosowanie procesu świadczenia usług do norm Unii Europejskiej szansą uzyskania akredytacji dla firmy Orka.
634. Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST Henryk Kamiński 353 800.00 145 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-634/08-01
Zakup cyfrowej frezarki i systemu odciągów w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług przez Zakład Wielobranżowy KRYZA-PLAST z Mikołowa
635. HPS Sp. z o.o. 365 926.80 179 964.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-635/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiebiorstwa HPS Sp. z o.o. z Katowic dzięki inwestycji w informatyczne systemy zarządzania i monitoringu.
636. HPS Sp. z o.o. 1 525 000.00 732 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-636/08-01
Rozwój działalności firmy HPS Sp. z o.o. poprzez utworzenie centrum medyczno-farmaceutycznego w Katowicach-Giszowcu
637. HPS Sp. z o.o. 518 500.00 255 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-637/08-01
Rozwój działalności firmy HPS Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowego oddziału w Wojkowicach
638. MULTIVALVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 780 800.00 384 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-638/08-01
Zakup maszyn i wykorzystanie nowoczesnego programowania projektowego w celu optymalizacji procesu produkcji firmy Multivalve z Gliwic
639. WizjaNet s.c. 99 683.00 37 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-639/08-01
Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001
640. Zakład Produkcyjno-Usługowy „PEGRAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 738 100.00 363 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-640/08-01
Wdrożenie produkcji nowych wyrobów w Firmie ZPU Pegral.
641. AGRO-SUR WOJCIECH SUROWIEC 895 350.68 366 947.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-641/08-01
Zakup urządzeń do montażu konstrukcji dla ogrodnictwa szklarniowego, prowadzący do wzrostu konkurencyjności firmy AGROSUR Wojciech Surowiec (42-582 Rogoźnik; Kościuszki 231) i poprawy warunków pracy.
642. PHU Aspekt Sp. j. J. Sułek 427 000.00 210 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-642/08-01
Zwiększenie konkurencyjności firmy Aspekt Sp. j. w Bytomiu i pozyskanie nowych rynków zbytu poprzez zmiany w procesie produkcji i wdrożenie zmian produktowych
643. Aspekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-643/08-01
Rozwój przedsiebiorstwa oraz wzrost konkurencyjnosci firmy Aspekt Sp. z o.o. w Bytomiu poprzez zakup nieruchomosci i utworzenie nowych stanowisk pracy
644. Tranzit Sp. z o.o. 2 462 381.23 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-644/08-01
Rozbudowa istniejącego warsztatu samochodowego o Okręgową Stację Kontroli Pojazdów oraz zakup wyposażenia.
645. Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. 757 579.40 310 483.36 WND-RPSL.01.02.02
-00-645/08-01
Poprawa jakości i zwiększenie zakresu usług Kancelarii Porad Finansowo Księgowych dr P.Rojek Sp. z o.o. w Katowicach przez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych
646. "PLASTIMEX" Spółka z o.o. 1 171 200.00 480 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-646/08-01
Poprawa konkurencyjności poprzez uruchomienie produkcji kształtek segmentowych do systemów kanalizacji w Spółce Plastimex
647. "PLASTIMEX" Spółka z o.o. 746 640.00 306 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-647/08-01
Modernizacja linii produkcyjnej rur kanalizacyjnych wpływającej na zwiększenie konkurencyjności firmy.
648. "PLASTIMEX" Spółka z o.o. 1 827 682.00 749 050.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-648/08-01
Poprawa konkurencyjności Spółki dzięki poszerzeniu oferty o nowe średnice rur korugowanych z PP
649. Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo Produkcyjne Mostmar-pal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3 940 600.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-649/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Mostmar-pal Sp. z o.o. poprzez wdrożenie dwóch innowacyjnych technologii wykonywania pali fundamentowych
650. Pietrzak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 220 000.00 500 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-650/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Pietrzak Sp. z o.o. poprzez wyposażenie warsztatu blacharsko-lakierniczego w maszyny i urządzenia.
651. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Klimek" Cezary Klimek 1 046 760.00 514 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-651/08-01
Wzrost potencjału przedsiębiorstwa KLIMEK dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii produkcyjnych
652. Fob-Decor Spółka z o. o. 207 220.00 72 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-652/08-01
Wdrożenie informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa Fob-Decor
653. Fob-Decor Spółka z o. o. 122 610.00 50 250.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-653/08-01
Doradztwo w zakresie wdrażania systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem
654. Zakład Ślusarsko Kotlarski Spyra Feliks 268 400.00 132 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-654/08-01
Wzrost konkurencyjności Zakładu Stolarsko Kotlarskiego Spyra Feliks poprzez zakup robota spawalniczego prowadzącego do usprawnienia procesu produkcyjnego kotłów ekologicznych
655. PRZEDSIęBIORSTWO WIELOBRANżOWE "TECH-PLAST" GRABOWSKI SłAWOMIR 2 540 922.85 749 780.51 WND-RPSL.01.02.02
-00-655/08-01
Wzrost konkurencyjność przedsiębiorstwa Tech-Plast poprzez budowę hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym
656. Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem Spółka Akcyjna 1 656 638.00 623 950.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-656/08-01
Wzrost konkurencyjności rynkowej Gliwickiego Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego Projprzem S.A. poprzez wykorzystanie technologii informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem
657. Zakład Techniki Komputerowej SOFT EKSPERT Piotr Stróżyna 30 134.00 8 250.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-657/08-01
Zaprojektowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000
658. MPL TECHNOLOGY KATOWICE SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą 1 106 174.00 441 343.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-658/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy MPL TECHNOLOGY Katowice Sp. z o.o. poprzez świadczenie szerszego zakresu usług rektyfikacji dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu siłowników hydraulicznych.
659. PS-Food Sp z o.o. 464 807.80 223 164.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-659/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy PS-Food Sp. z o.o. poprzez zakup i wdrożenie oprogramowania koniecznego do utworzenie nowoczesnego i innowacyjnego centrum zarządzania
660. Zakład Usługowo-Handlowy "Pelforth" Sebastian Krupski 1 200 000.00 590 163.93 WND-RPSL.01.02.02
-00-660/08-01
Poprawa konkurencyjności firmy Pelforth w Katowicach poprzez uruchomienie nowej usługi.
661. MARWOOD Ruszkiewicz Mariusz 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-661/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi
662. Firma ROKER Czesław Kierat 1 204 750.00 493 750.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-662/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy ROKER poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów cukierniczych.
663. AUTO-SERWIS-MYŚLIWIECKI S.C. MYŚLIWIECKI JANUSZ, MYŚLIWIECKA IWONA 976 000.00 480 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-663/08-01
Zwiększenie możliwości usługowych w firmie AUTO-SERWIS-MYŚLIWIECKI S.C. poprzez rozbudowę i zakup nowoczesnych urządzeń do warsztatu blacharsko-lakierniczego
664. Błysk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 979 694.00 749 849.67 WND-RPSL.01.02.02
-00-664/08-01
Wzrost konkurencyjności Spółki Błysk poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji chemii płynnej
665. Błysk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 553 880.00 227 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-665/08-01
Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie nowego procesu logistycznego w Spółce BŁYSK
666. MACAR 584 293.42 303 334.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-666/08-01
SERWIS SAMOCHODOWY MACAR
667. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OFI K.A. Michaliszyn Sp. J. 1 098 000.00 540 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-667/08-01
Uruchomienie przez OFI Sp.J. nowej usługi przesadzania drzew związanej z aranżacją i gospodarką terenów zielonych.
668. EKOMEX M.&Ł. PILŚNIAK SPÓŁKA JAWNA 1 246 284.00 747 770.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-668/08-01
Modernizacja parku maszynowego w firmie Ekomex
669. Bielpost Krzysztof Babiński 1 360 666.00 613 380.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-669/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Bielpost poprzez rozbudowę sortowni oraz wprowadzenie nowej usługi
670. ZAKŁAD MECHANIKI PRZEMYSŁOWEJ "ZAMEP" Sp. z o.o. 1 601 485.06 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-670/08-01
Budowanie przewagi konkurencyjnej Zakładu Mechaniki Przemysłowej "ZAMEP" Sp. z o.o. poprzez rozbudowę parku maszynowego oraz uruchomienie własnej odlewni
671. PPUH "INFO-BUD" Krzysztof Małek 732 675.88 360 332.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-671/08-01
Wprowadzenie innowacyjnych technologii budowlanych ISOMAX wykorzystujących energie słoneczną i geotermiczną
672. VIPERPRINTSpółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 462 873.60 239 964.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-672/08-01
Wzrost kompetencji VIPERPRINT Sp. z o.o. i podniesienie zdolności firmy do konkurowania poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego
673. Firma AXEL Stanisław Kosela 414 800.00 204 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-673/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy AXEL poprzez inwestycje w nowoczesny park maszynowy
674. KELLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 432 320.22 620 083.33 WND-RPSL.01.02.02
-00-674/08-01
Rozbudowa przedsiębiorstwa Keller sp. z o.o w celu wprowadzenia nowych usług
675. Zakład Elementów Kotłowych ZELKOT A. Brzezina i H. Urzynicok Sp. J. 1 512 934.20 744 066.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-675/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy ZELKOT poprzez rozbudowę o nowoczesną linię produkcyjna elementów kotłowych.
676. "JULEX & SPÓŁKA" EWA, MARCIN I MACIEJ PICHUR SPÓŁKA JAWNA 509 960.00 250 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-676/08-01
Działania modernizacyjne firmy JULEX & SPÓŁKA, poprzez zakup nowoczesnej linii do produkcji obuwia antystatycznego oraz informatyzacja magazynu wyrobów gotowych
677. Prywatna Praktyka Stomatologiczna i Chirurgiczna Danuta i Roman Borczyk sp.j. 1 108 123.32 664 850.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-677/08-01
Rozbudowa Prywatnej Praktyki Stomatologicznej i Chirurgicznej Danuta i Roman Borczyk celem świadczenia nowych i ulepszonych usług
678. Business Consulting Sp. z o.o. 427 000.00 175 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-678/08-01
Modernizacja drukarni poprzez zakup nowych maszyn drukarskich i introligatorskich w celu wprowadzenia ulepszonych produktów.
679. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi "HERMEX" Adam Czech 1 427 643.79 749 992.92 WND-RPSL.01.02.02
-00-679/08-01
Rozbudowa oraz wzrost konkurencyjności i innowacyjności Przedsiębiorstwa Obrotu Surowcami Wtórnymi HERMEX
680. Produkcja Wyrobów Betonowych "AWBUD" Spółka Akcyjna 2 440 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-680/08-01
Centrum obróbcze - linia produkcyjna do postarzania kostki
681. Produkcja Wyrobów Betonowych "AWBUD" Spółka Akcyjna 1 917 840.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-681/08-01
System przyśpieszający dojrzewanie wyrobów betonowych
682. "AWBUD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 683 600.00 690 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-682/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "AWBUD" Spółka z o.o. poprzez zakup i wdrożenie do procesu produkcyjnego nowych środków trwałych
683. Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe "UNIDOM" Sp. z o.o. 169 631.91 83 425.53 WND-RPSL.01.02.02
-00-683/08-01
Wdrożenie nowoczesnego oprogramowania w połączeniu z modernizacją sprzętu komputerowego i reprograficznego w PP-U UNIDOM
684. Firma Handlowo Usługowa Stanisław Mysza 2 257 081.76 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-684/08-01
Działania modernizacyjne w lokalu przy ulicy Olimpijskiej 10, prowadzące do poprawy warunków świadczenia usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem oraz bezzakwaterowania..
685. F.H.U DEBEST Jerzy Bester 562 526.76 260 284.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-685/08-01
Modernizacja zakładu pracy celem poprawienia jakości świadczonych usług oraz wzmocnienie pozycji na rynku poprzez rozszerzenie działalnosci gospodarczej.
686. OMAN Sp. z o.o. 1 159 000.00 475 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-686/08-01
Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania oraz uruchomienie sprzedaży internetowej
687. OMAN Sp. z o.o. 1 830 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-687/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez dokonanie zasadniczej zmiany w procesie produkcyjnym
688. Centrum Serwisu Telekomunikacji i Telemetrii SEVITEL Sp. z o.o. 398 391.00 195 930.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-688/08-01
Wzrost konkurencyjności usług firmy CSTiT SEVITEL Sp. z o.o. poprzez unowocześnienie laboratoriów badawczych oraz stanowisk serwisowych.
689. MOSTOSTAL Będzin Zakład Produkcyjno-Montażowy Nr 1 Spółka z o.o. 1 697 128.99 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-689/08-01
Zakup wyposażenia warsztatu firmy MOSTOSTAL Będzin ZPM 1 w Dąbrowie Górniczej celem wprowadzenia innowacyjnej usługi dotyczącej remontów i regeneracji nowoczesnych silników diesla
690. "ROMANKO I SYNOWIE" S.C. ROMANKO JAN, ROMANKO DAMIAN, ROMANKO ARTUR 2 964 800.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-690/08-01
Zakup teleskopowego żurawia samojezdnego celem zdobycia przewagi konkurencyjnej firmy Romanko i Synowie S.C. z Pszczyny poprzez poszerzenie zakresu usług dźwigowo-montażowych
691. Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe MERKURY Piotr Jończyk 399 672.00 196 560.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-691/08-01
Zakup skomputeryzowanych maszyn pikujących w ramach poszerzenia działalności firmy MERKURY Piotr Jończyk z Chorzowa celem zwiększenia konkurencyjności Przedsiębiorstwa
692. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "Wesoła" 386 740.00 158 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-692/08-01
Usprawnienie obsługi klienta w SKOK Wesoła poprzez wdrożenie w oddziałach terminali do pracy zdalnej w trybie rzeczywistym. Zakup urządzeń peryferyjnych oraz wirtualizacja systemów operacyjnych.
693. Przedsiębiorstwo Budowlane "HB-UNIBUD" Spółka Akcyjna 1 003 361.00 411 213.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-693/08-01
Zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Budowlanego HB-UNIBUD S.A. i wprowadzenie nowych technologii poprzez zakup profesjonalnego sprzętu oraz maszyn budowlanych.
694. Przedsiębiorstwo Budowlane "HB-UNIBUD" Spółka Akcyjna 359 940.00 137 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-694/08-01
Zwiększenie konkurencyjności i usprawnienie procesu zarządzania Przedsiębiorstwa Budowlanego HB-UNIBUD S.A. poprzez zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP.
695. INTEGER.pl Spółka Akcyjna 1 533 930.40 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-695/08-01
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnej logistycznej sieci urządzeń paczkomatowych w województwie śląskim.
696. Inter-Car II Sp. z o.o. 7 930 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-696/08-01
Zakup wyposażenia nowej Stacji Kontroli Pojazdów, myjni samochodowej oraz serwisu samochodów ciężarowych firmy Inter - Car II Sp. z o.o.
697. Bank Spółdzielczy w Żorach 825 619.64 495 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-697/08-01
Modernizacja procesu technologicznego usług bankowych prowadząca do lepszej obsługi klientów Banku i wzrostu konkurencyjności Banku na rynku lokalnych usług bankowych
698. Admar Mariusz i Ryszard Czwiertnia Spółka jawna 475 800.00 234 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-698/08-01
Inwestycje w nowe maszyny i urządzenia w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu
699. Zakład Przetwórstwa Spożywczego "GH" Spółka Cywilna 45 140.00 22 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-699/08-01
Podniesienie bezpieczeństwa i jakości oferowanych produktów firmy "GH" dzięki zakupowi detektora metalu.
700. Radioster Sp. z o.o. 1 469 419.15 722 665.15 WND-RPSL.01.02.02
-00-700/08-01
Rozbudowa Firmy RADIOSTER Sp. z o.o. prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów i ulepszonych usług
701. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "FABET" Adam Flak 732 000.00 360 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-701/08-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego FABET poprzez budowę stacjonarnej wytwórni betonu.
702. "K.B.S. Diament-Serwis" Mirosław Kupiński, Grzegorz Stróż Spółka Jawna 219 600.00 108 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-702/08-01
Zakup piły ściennej z silnikiem elektrycznym wysokiej częstotliwości
703. MJ Joanna Mańka 1 808 650.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-703/08-01
Ulepszenie procesu produkcji i podniesienie jakości oferowanych usług w firmie MJ Joanna Mańka poprzez zakup nowoczesnych maszyn.
704. Adam Milner AMO Obsługa Gastronomii i Hoteli, Catering 1 482 910.00 729 300.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-704/08-01
Zagospodarowanie wolnych pomieszczeń zaplecza i części hotelowej kompleksu restauracyjno-hotelowego Marysin Dwór pozyskanych dzięki . organizacji centrum logistycznego poza kompleksem hotelowym
705. GASTRO-MAR Spółka Cywilna Marzena Milner, Rafał Kucharski 1 226 470.00 668 100.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-705/08-01
Organizacja centrum logistycznego i wyposażenie do organizacji imprez plenerowych
706. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe METROL sp. z o.o. 1 005 280.00 494 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-706/08-01
Modernizacja pomieszczeń produkcyjnych (hali magazynowej, hali produkcyjnej, hali warsztatowej) z uruchomieniem linii technologicznej remontu elementów konstrukcji spawanych oraz gniazda produkcyjnego
707. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Miksyl" Sylwester Dubas 292 800.00 144 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-707/08-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Miksyl" Sylwester Dubas, dzięki zakupowi koparko-ładowarki, umożliwiającej kompleksową realizację inwestycji budowlanych
708. Zakład Usługowo - Handlowy "BUD-MAL" Klimek Eugeniusz 704 618.20 346 533.06 WND-RPSL.01.02.02
-00-708/08-01
Podniesienie konkurencyjności Firmy "Bud-Mal" dzięki budowie nowej siedziby oraz rozszerzeniu dotychczasowej działalności.
709. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ANTARES Sp. z o.o. 1 654 432.25 749 918.88 WND-RPSL.01.02.02
-00-709/08-01
Rozbudowa Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowego Antares Sp.z o.o. prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów i ulepszonych usług.
710. Spółka Cywilna "RYŚ" Robert Ryś, Jerzy Ryś 1 522 560.00 748 800.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-710/08-01
Budowa hali garażowej wraz z częścią administracyjno-socjalną
711. Operis Spółka z.o.o. 1 952 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-711/08-01
Podniesienie standardu usług oferowanych przez firmę OPERIS, dzięki zakupowi nowoczesnych maszyn oraz systemu komputerowego do obsługi magazynu.
712. Rolnicza Spółdzielna Produkcyjna "PLON" w Gorzyczkach 4 690.00 0.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-712/08-01
Rozbudowa spółdzielni "PLON"
713. Rzeźnictwo, Wędliniarstwo, Handel i Gastronomia Tadeusz Kaczyna Zakład Nr 1 396 500.00 195 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-713/08-01
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych urządzeń.
714. Z&Z MOTOART Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marian Ździebło, Krzysztof Zawodniak Spółka Jawna 3 461 150.23 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-714/08-01
Poszerzenie zakresu działalności firmy Z&Z MOTOART poprzez budowę Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów oraz nowego punktu sprzedaży detalicznej części samochodowych i elementów hydrauliki siłowej
715. BAZA SPRZęTU I TRANSPORTU "TRANSBET" SPółKA Z OGRANICZONą ODPOWIEDZIALNOśCIą 366 000.00 180 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-715/08-01
Wzrost konkurencyjność przedsiębiorstwa Transbet poprzez zakup dźwigu oraz kruszarki
716. Remotex Sp. z o.o. 421 709.52 207 442.39 WND-RPSL.01.02.02
-00-716/08-01
Większe i lepszej jakości – zakup suwnicy oraz tokarki sterowanej numerycznie dla Remontex Sp. z o.o.
717. Technodat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 362 285.56 178 173.22 WND-RPSL.01.02.02
-00-717/08-01
Rozbudowa obszaru logistyki kluczem do wzrostu konkurencyjności i podniesienia jakości oferowanych usług przez firmę Technodat Sp. z o.o.
718. Technodat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 240 950.00 98 750.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-718/08-01
Rozwój oferty firmy Technodat w wyniku zakupu usług doradczych w zakresie projektowania i wprowadzania nowego produktu na rynek
719. Przedsiębiorstwo Budowlane ZUR sp. z o.o. 153 720.00 63 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-719/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy PB ZUR w wyniku unowocześnienia infrastruktury informatycznej, zakupu systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz wymiany sieci internetowej.
720. Autotechn Mariola B Plinta-Ignacy 366 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-720/08-01
Zakup urządzenia do napraw ram samochodowych
721. Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. 1 338 340.00 658 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-721/08-01
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Przedsiębiorstwa Górniczego DEMEX Sp. z o. o.
722. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW" Spółka z o.o. 1 362 398.40 670 032.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-722/08-01
Restrukturyzacja oraz dywersyfikacja działalności firmy dzięki wprowadzeniu usługi wykonawstwa podbudów na wykonywanych inwestycjach na terenie wojewódżtwa śląskiego
723. Kancelaria Biegłych Rewidentów Rewido Spółka z o.o. 148 108.00 67 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-723/08-01
Wykorzystanie technologii ICT jako warunek ulepszenia usług audytorskich firmy Rewido w Katowicach dla spółek zainteresowania publicznego
724. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ADM" sp. z o.o. 115 299.51 47 253.90 WND-RPSL.01.02.02
-00-724/08-01
Budowa Systemu Zarządzania Obiegiem Dokumetów i Informacji (SZODI) w P.W. ADM w Sosnowcu
725. Ferox Energy Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 478 481.39 235 318.72 WND-RPSL.01.02.02
-00-725/08-01
Zakup i wyposażenie samochodu remontowego Firmy Ferox Energy Systems Sp. z o.o.
726. Koncept Wiaderny Łukasz 1 146 800.00 564 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-726/08-01
Rozszerzenie usług firmy Koncept poprzez zakup nowych maszyn do obróbki mechanicznej materiałów metalowych.
727. Zakład Wyrobów Metalowych METAL-SYSTEM Sp. z o.o. 1 888 865.00 749 972.30 WND-RPSL.01.02.02
-00-727/08-01
Rozwój Spółki Metal-System w oparciu o zakup innowacyjnych maszyn
728. PARTNER Jarosław Pączyński, Władysław Puczka spółka jawna 2 703 520.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-728/08-01
Rozwój nowych usług wzmacnia bezpieczeństwo i komfort kierowców
729. Kuźnia Batory Sp. z o.o. 3 172 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-729/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy Kuźnia Batory Sp. z o.o. w wyniku zakupu nowoczesnego pieca
730. Firma Handlowa DAVIS Kazimierz Hanusiak 330 361.36 161 362.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-730/08-01
Modernizacja infrastruktury magazynowej oraz wdrożenie systemu kodyfikacji towaru w F.H. DAVIS Kazimierz Hanusiak w Bielsku-Białej celem zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku
731. Zakłady Produkcji Spożywczej “AMBI” Marek Karkut i Wspólnicy sp.j. 298 290.00 112 250.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-731/08-01
Uruchomienie kompleksowego systemu wspierającego sprzedaż i zarządzanie przedsiębiorstwem
732. Silesia Med Specjalistyczne Centrum Stomatologii 400 000.00 240 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-732/08-01
Wzrost konkurencyjności Specjalistycznego Cetrum Stomatologii SILESIA-MED poprzez wyposażenie kliniki prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych usług z zakresu implantologii stomatologicznej.
733. Silesia Med Specjalistyczne Centrum Stomatologii 400 000.00 240 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-733/08-01
Wzrost konkurencyjności Specjalistycznego Cetrum Stomatologii SILESIA-MED poprzez utworzenie pracowni rentgenowskiej prowadzące do wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług.
734. MetalCo Sp. z o.o. 291 580.00 119 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-734/08-01
Wzrost konurencyjności firmy MetalCo Sp. z o.o. poprzez zakup zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP.
735. RAFS Sp. z o.o. 52 264.80 25 704.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-735/08-01
Zakup branżowego systemu informatycznego klasy ERP oraz sprzętu komputerowego zmierzajacy do usprawnienia procesów zarządzania w przedsiębiorstwie RAFS Sp. z o.o.
736. RAFS Sp. z o.o. 183 000.00 90 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-736/08-01
Rozbudowa parku maszynowego RAFS Sp. z o.o poprzez zakup sładarko-sklejarki prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów
737. RAFS Sp. z o.o. 40 699.20 9 680.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-737/08-01
Doradztwo w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem w firmie RAFS Sp. z o.o.
738. "POLIS CLINIC" Prywatna Opieka Lekarska Specjalistyczna Sp. z o. o. 609 500.00 349 500.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-738/08-01
Rozbudowa Kliniki Polis w Katowicach - zakup wyposażenia sali operacyjnej oraz instalacja windy w budynku Kliniki.
739. "POLIS CLINIC" Prywatna Opieka Lekarska Specjalistyczna Sp. z o. o. 655 260.00 381 156.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-739/08-01
Rozbudowa Kliniki Polis w Katowicach - zakup wyposażenia sali operacyjnej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego.
740. Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. 1 828 975.20 749 580.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-740/08-01
Modernizacja zasobów sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu rozwoju produktu - systemu Impuls 5.
741. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Grażyna Janik, Roman Kuś Spółka jawna 605 870.30 297 969.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-741/08-01
Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno-Wiertniczych Spółka jawna poprzez zakup nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej
742. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. 711 673.58 350 003.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-742/08-01
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności Przedsiębiorstwa Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o.
743. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zet Marek Zrobek 459 940.00 226 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-743/08-01
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w Stacji Paliw Zet
744. ”ANGOPOL” Usługi Remontowo - Budowlane 859 368.00 422 640.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-744/08-01
Remont i modernizacja ośrodka wczasowego Szarotka w Węgierskiej Górce
745. Zakłady Sprzętu Sportowego Polsport Sp. z o.o. 2 668 550.34 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-745/08-01
Modernizaja i rozbudowa istniejącego parku maszynowego w Zakładach Sprzętu Sportowego "Polsport" Sp. z o.o.
746. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW" Spółka z o.o. 1 194 083.20 582 336.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-746/08-01
Restrukturyzacja oraz dywersyfikacja działalności firmy dzięki wprowadzeniu wykanstwa robót sieciowych na terenie województwa śląskiego.
747. Hurtownia CENTRUM - Porcelana Szkło Sztućce - Smyła Sp.J. 157 754.26 64 653.39 WND-RPSL.01.02.02
-00-747/08-01
Kompleksowa standaryzacja oraz informatyzacja procesów zarządzania, sprzedaży, gospodarki magazynowej oraz dwóch sklepów internetowych typu B2B oraz B2C.
748. Trans-Market Sp. z o.o. 934 985.00 373 994.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-748/08-01
Modernizacja i adaptacja budynku oraz pomieszczeń biurowych, magazynowych, warsztatu i taboru samochodowego. Uruchomienie sprzedaży detalicznej i hurtowej art samochodowych.
749. Przedsiębiorstwo Budowlane ZUR Sp. z o.o. 237 753.60 97 440.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-749/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy PB ZUR w wyniku zakupu usług doradczych w zakresie wykorzystania innowacyjnej technologii informatycznej wspierającej zarządzanie przedsiebiorstwem.
750. Przedsiębiorstwo Budowlane ZUR sp. z o.o. 317 200.00 130 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-750/08-01
Udoskonalenie zaplecza technicznego i procesu świadczonych usług budowlanych
751. Inter-Car II Sp. z o.o. 7 930 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-751/08-01
Zakup wyposażenia do nowego salonu i serwisu samochodowego firmy Inter - Car II Sp. z o. o.
752. Avimed Sp. z o. o. 1 704 013.80 749 309.64 WND-RPSL.01.02.02
-00-752/08-01
Rozszerzenie działalności AVIMED poprzez zakup wyposażenia do nowego szpitala w Katowicach
753. Avimed Sp. z o. o. 1 110 768.30 514 645.40 WND-RPSL.01.02.02
-00-753/08-01
Rozszerzenie działalności poprzez utworzenie Centrum Medycznego AVIMED VIP
754. POLMOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 342 000.00 550 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-754/08-01
ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI POLMOTORS POPRZEZ ZMIANĘ PROCESU PRODUKCYJNEGO ORAZ ISTOTNE ULEPSZENIE OFERTY PRODUKTOWEJ
755. Syntal Zbigniew Urszula Jezierscy spółka jawna 186 036.27 95 640.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-755/08-01
Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii w produkcji
756. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "BETONIARNIA" Leon Jaros i Andrzej Jakóbczyk Spółka Jawna 512 400.00 252 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-756/08-01
Dynamiczny rozwój oraz wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowego "BETONIARNIA" poprzez promowanie rozwiązań ekologicznych
757. Euro-Centrum, Spółka z o.o. 1 355 451.50 677 177.88 WND-RPSL.01.02.02
-00-757/08-01
Utworzenie restauracji w parku przemysłowym Euro-Centrum w Katowicach.
758. Firma Projektowo Budowlana Konior Sp. j. 1 354 200.00 666 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-758/08-01
Rozbudowa Firmy Projektowo Budowlanej KONIOR Sp.j. prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług.
759. FPH "LUX-POL" Ludmiła Wolek 445 910.00 219 300.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-759/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym, poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych i ulepszenie dzięki temu oferowanych produktów.
760. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "A.T.J." Jacek Tajchman 592 920.00 291 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-760/08-01
Wzrost konkurencyjności P.W. A.T.J. Jacek Tajchman oraz dokonywanie zmian procesu produkcyjnego prowadzącego do wprowadzenia na rynek ulepszonych wyrobów poprzez zakup stołów projektowych
761. TALMEX Sp. z o.o. 1 947 120.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-761/08-01
Zwiększenie konkurencyjności TALMEX Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie technologii nowej generacji oraz przebudowę specjalistycznego warsztatu wraz z zakupem profesjonalnego wyposażenia.
762. KSK Kompleksowe Systemy Komputerowe Sp. z o.o. 112 240.00 46 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-762/08-01
Zakup specjalistycznych urządzeń i mierników , w celu poprawy konkurencyjności KSK Sp. z o.o. oraz podniesienie jakości dotychczasowych produktów oraz świadczonych usług.
763. Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o. 766 404.00 376 920.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-763/08-01
Zakup innowacyjnych systemów pomiarowych GPS w Przedsiębiorstwie Robót Geologiczno-Wiertniczych Sp. z o.o.
764. Zakład Robót Inzynieryjnych i Specjalnych s.c. Katowice Włodzimierz Górski, Tomasz Górski 601 914.97 266 572.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-764/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy ZRI-SPEC KATOWICE poprzez zakup przesiewacza do kruszywa betonowego
765. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "EMAG-SERWIS" 1 525 000.00 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-765/08-01
System rejestracji i monitorowania ciągu technologicznego w firmie "EMAG-SERWIS" wraz z automatyzacją procesów znakowania, mycia i hermetyzacji
766. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Medrem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 592 723.87 749 864.20 WND-RPSL.01.02.02
-00-766/08-01
Budujemy dla innych, zbudujmy dla siebie - budowa hali sprzedaży oraz magazynu wraz z pomieszczeniem mieszalnika tynków i farb
767. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych RABA II Sp. z o.o. 175 680.00 72 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-767/08-01
Nowoczesne urządzenia diagnostyczno - serwisowe dla kompleksowej obsługi pojazdów
768. WIK Spółka z o.o. 993 275.20 407 080.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-768/08-01
Europejski lider w branży gier stołowych - rozwój zasobów firmy WIK
769. Infobox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 573 400.00 282 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-769/08-01
InfoSIP- nowy produkt firmy Infobox Sp. z o.o.
770. Inter Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 305 000.00 150 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-770/08-01
Zintegrowane zarządzanie przy wykorzystaniu ICT - dynamiczny rozwój INTER TRADE Sp. z o.o.
771. Inter Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 183 000.00 75 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-771/08-01
Nowoczesne i efektywne zarządzanie w Inter Trade - zakup kompleksowych usług doradczych.
772. ELEKTRO-METAL Tadeusz Pączek Pączyński 1 409 100.00 693 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-772/08-01
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa – ścieżka rozwoju nowych produktów
773. Zakład Wielobranżowy Krystian Mężyk 1 207 833.00 664 740.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-773/08-01
Nowe usługi - nowe szanse rozwoju w subregionie
774. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AUTO- REMONT Rudolf Sitek 2 638 276.46 749 915.72 WND-RPSL.01.02.02
-00-774/08-01
Rozwój Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego AUTO- REMONT poprzez budowę nowego warsztatu samochodowego oraz zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń
775. ENERGOWENT Spółka Jawna A. Blachut, A. Malkusz, A. Świstek 2 468 743.20 750 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-775/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek niestandardowych usług instalacyjnych.
776. Sakana S.A. 883 857.06 362 236.50 WND-RPSL.01.02.02
-00-776/08-01
Wzmocnienie przewagi konkurencyjnej firmy Sakana S.A. w Katowicach poprzez rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz promocję kultury japońskiej
777. Zakład Produkcyjny "SPLOT" s.c. A&L Klimowicz 80 000.00 48 000.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-777/08-01
Zakup maszyn do produkcji powroźniczej w celu rozszerzenia asortymentu i zwiększenia wydajności Zakładu Produkcyjnego "SPLOT" s.c.
778. Zakład Produkcyjny "SPLOT" s.c. A&L Klimowicz 700 280.00 344 400.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-778/08-01
Rozbudowa cześci sprzedażowej i biurowej Zakładu Produkcyjnego "SPLOT" s.c. w celu poprawy jakości obsługi handlowej klientów korporacyjnych i indywidualnych
779. Firma Transportowo Handlowo Usługowa TRANS-EXPERT s.c. Piotr i Roman Czaicki 220 000.00 72 131.14 WND-RPSL.01.02.02
-00-779/08-01
"Naprzeciw klientom. Zwiększenie efektywności usług świadczonych przez firmę poprzez zakup ładowarki"
780. Elplast Sp. z o.o. 18 500.00 10 200.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-780/08-01
Wzorst konkurencyjności firmy Elplast Sp. z o.o. poprzez utworzenie nowej strony internetowej.
781. Elplast Sp. z o.o. 209 994.80 115 007.88 WND-RPSL.01.02.02
-00-781/08-01
Wzrost konkurencyjności firmy ELPLAST SP. Z O.O. poprzez wdrożenie technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
782. Zakład Produkcyjno - Handlowo - Usługowy - "Mariaż" S.C. 111 020.00 54 600.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-782/08-01
Modernizacja parku maszynowego ZPHU "Mariaż" S.C.
783. Zakład Produkcji Obuwia Wiesław Baldowski 178 364.00 87 720.00 WND-RPSL.01.02.02
-00-783/08-01
Rozbudowa parku maszyn oraz stanowisk projektowych Z.P.O W.Baldowski
784. Agencja Kapitałowow-Promocyjna IRBA Sp. z o.o. 85 066.00 42 931.80 WND-RPSL.01.02.02
-00-784/08-01
Dostosowanie wachlarza usług świadczonych przez AKP IRBA do zapotrzebowania klientów, poprzez unowocześnienie usługi niszczenia dokumentów oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii informatycznych
886 601 606.96 346 144 771.55

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.