Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zagłosuj w sondzie
Jakie tematy szkoleń z oferty ŚCP Państwa interesują?
Kalendarz wydarzeń
Program Regionalny Województwa Śląskiego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego
Uszczegółowienie RPO WSL
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Mapa dotacji UE
Portal Unii Europejskiej
Invest in Silesia
Mapa projektów RPO WSL
Śląskie do przodu!
Śląskie ceni pomysłowość!
Aktualna liczba podpisanych umów:
3 436
Wartość dofinansowania z podpisanych umów:
1 052 698 431,65 zł

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-021/15

2015-07-20 - 2015-08-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że 20 lipca 2015 roku zostanie rozpoczęty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu otwartego nr SCP-01.02.04-021/15 ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 13 typ projektu „Rozwój przedsiębiorstw
w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług”.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-020/12

2012-05-08 - 2012-07-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-020/12
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-019/12

2012-01-09 - 2012-03-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty nr SCP-03.01.01-019/12
na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-018/11

2011-09-15 - 2011-12-07

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-018/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-017/11

2011-04-15 - 2012-01-23

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2011 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-017/11 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-016/11

2011-03-07 - 2011-05-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-016/11
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-015/10

2010-06-07 - 2010-08-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-015/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1 „Infrastruktura okołoturystyczna/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-014/10

2010-04-15 - 2011-04-14

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje, że dnia 15 kwietnia 2010 roku ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-014/10 na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa” 8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-013/10

2010-03-05 - 2010-05-05

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-013/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1 „Infrastruktura zaplecza turystycznego/przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-012/10

2010-02-12 - 2010-04-15

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-012/10
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów
w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3. „Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-011/09

2009-09-10 - 2010-04-02

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości informuje,
że dnia 10 września 2009 roku
ogłoszony zostanie konkurs otwarty nr SCP-01.02.04-011/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”
8 typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.04-010/09

2009-08-12 - 2009-11-12

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.04-010/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 projektów w ramach Priorytetu I „Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2. „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.4. „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-007/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.01-007/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”,
Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach
międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-008/09

2009-04-15 - 2009-09-09

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs otwarty
nr SCP-01.02.02-008/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.2 „MŚP” typ projektu „Udział przedsiębiorców w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.02.01-009/09

2009-04-07 - 2009-06-08

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.02.01-009/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektów
w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.2. „Infrastruktura okołoturystyczna”, Poddziałanie 3.2.1. „Infrastruktura okołoturystyczna/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.03-006/09

2009-03-13 - 2009-05-13

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-01.02.03-006/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu I „Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje
i przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 „Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP”, Poddziałanie 1.2.3 „Innowacje w mikroprzedsiębiorstwach i MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09

2009-03-06 - 2009-05-06

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-03.01.01-005/09
Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości
ogłasza konkurs zamknięty
nr SCP-03.01.01-005/09
na składanie wniosków o dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
projektów w ramach Priorytetu III „Turystyka”, Działanie 3.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego”, Poddziałanie 3.1.1. „Infrastruktura zaplecza turystycznego/ przedsiębiorstwa”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-003/08

Pobierz plik dla konkursu: SCP-01.02.01-003/08
Lp. Nazwa beneficjenta Koszt całkowity [PLN] Wnioskowane dofinansowanie [PLN] Nr wniosku Tytuł
1. ALTRA Jerzy Ciepliński 17 000.00 9 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-774/08-01
Misja gospodarcza Dubai electronics
2. ALTRA Jerzy Ciepliński 13 500.00 7 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-775/08-01
Misja gospodarcza Taitronics
3. ALTRA Jerzy Ciepliński 13 500.00 7 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-776/08-01
Misja gospodarcza Hong Kong electronics
4. ALTRA Jerzy Ciepliński 23 000.00 12 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-777/08-01
Misja gospodarcza CES
5. TB Polska Sp. z o.o. 97 600.00 48 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-778/08-01
Wsparcie rozwoju przedsiębiorstwa poprzez udział w targach Medica w Dusseldorfie
6. MM Studio Marcin Habryń, Marek Wolski spółka cywilna 61 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-779/08-01
Udział w targach Utazas-Tourism Exhibition- Budapeszt jako wystawca
7. MM Studio Marcin Habryń, Marek Wolski spółka cywilna 68 930.00 33 900.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-780/08-01
Udział w targach Balttour Ryga jako wystawca
8. INVEST-EKO Primus Arkadiusz 63 511.00 35 255.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-781/08-01
Możliwość ekspansji firmy i pozyskania nowych klientów dla firmy Eko Invest dzięki partycypacji w branżowych targach ekologicznych AMERICANA w Toronto
9. INVEST-EKO Primus Arkadiusz 63 511.00 35 255.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-782/08-01
Możliwość ekspansji firmy i pozyskania nowych klientów dla firmy Eko Invest dzięki partycypacji w branżowych targach ekologicznych EPTEE w Szanghaju.
10. Dysten spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 89 528.48 44 030.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-783/08-01
Rozwój przedsiebiorstwa poprzez udział w miedzynarodowych targach
11. Dysten spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią 89 528.48 44 030.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-784/08-01
udział w międzynarodowych targach drogą do rozwoju spółki na rynkach zagranicznych
12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Witold Gwinner 106 140.00 52 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-785/08-01
Udział w targach ISPO Monachium jako wystawca
13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Witold Gwinner 108 580.00 53 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-786/08-01
Udział w targach SUN & SWIM Londyn jako wystawca
14. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Witold Gwinner 84 180.00 41 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-787/08-01
Udział w targach FIBO Essen jako wystawca
15. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Witold Gwinner 58 560.00 28 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-788/08-01
Udział w targach STYLE KABO Brno jako wystawca
16. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Witold Gwinner 51 240.00 25 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-789/08-01
Udział w targach SPORTLINIA Banska Bystrica jako wystawca
17. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Witold Gwinner 65 880.00 32 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-790/08-01
Udział w targach Go!SPORT Kijów jako wystawca
18. JM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 201 300.00 99 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-791/08-01
Udział w targach CurveNV Las Vegas jako wystawca
19. JM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 180 560.00 88 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-792/08-01
Udział w targach Mode City w Paryżu jako wystawca
20. JM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 201 300.00 99 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-793/08-01
Udział w targach Shanzen 2009 jako wystawca
21. JM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 201 300.00 99 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-794/08-01
Udział w targach Bangkok International Fashion Fair jako wystawca
22. JM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 201 300.00 99 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-795/08-01
Udział w targach Hong Kong Fashion Week for Spring /Summer jako wystawca
23. Z.B.P. SENSOR GAZ Andrzej Rejowicz 46 778.00 25 066.50 WND-RPSL.01.02.01
-00-796/08-01
Udział Z.B.P. SENSOR GAZ Andrzej Rejowicz w międzynarodowych targach SENSOR+TEST 2009 DIE MESSTECHNIK-MESSE w Norymberdze w dniach 26÷28.05.2009
24. FIRMA ZDROWA GROTA MARIUSZ BŁAHUT 40 000.00 21 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-797/08-01
Udział FIRMY ZDROWA GROTA w targach międzynarodowych we Frankfurcie nad Menem
25. I3D Sp. z o.o. 151 469.00 74 695.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-798/08-01
"Wirtualna Rzeczywistość jako narzędzie nowoczesnej prezentacji - targi CeBIT 2009"
26. Osikowa Dolina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 195 200.00 96 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-799/08-01
Udział w międzynarodowych targach Christmasworld 2009 firmy Osikowa Dolina
27. SAURIAN Sp. z o.o. 42 000.00 24 900.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-800/08-01
Udział w targach zagranicznych Moskwa Rosja
28. SAURIAN Sp. z o.o. 15 000.00 8 700.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-801/08-01
Udział w targach zagranicznych Brno Czechy
29. SAURIAN Sp. z o.o. 32 500.00 19 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-802/08-01
Udział w targach zagranicznych Kopenhaga Dania
30. SAURIAN Sp. z o.o. 35 000.00 20 700.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-803/08-01
Udział w targach zagranicznych Kijów Ukraina
31. SAURIAN Sp. z o.o. 24 000.00 14 100.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-804/08-01
Udział w targach zagranicznych Dusseldorf Niemcy
32. SAURIAN Sp. z o.o. 42 000.00 24 900.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-805/08-01
Udział w targach Salon International de la Lingerie - Paryż
33. P.P.H.U. RITTER RYCERZ MICHAŁ 61 574.62 30 282.60 WND-RPSL.01.02.01
-00-806/08-01
Uczestnictwo w targach ATEI - Londyn 2009 szansą na nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami
34. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Activ-Trading Joanna,Zbigniew Łuckiewicz 70 000.00 40 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-807/08-01
Udział firmy Activ-Trading w Międzynarodowych Targach Interzum 2009 w Niemczech.
35. i3D Sp. z o.o. 166 379.00 86 604.96 WND-RPSL.01.02.01
-00-808/08-01
Rzeczywistość jest wirtualna – interaktywna grafika dla biznesu – targi Siggraph 2009
36. QBL Wojciech Śliwka 40 000.00 20 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-809/08-01
Udział firmy QBL Wojciech Śliwka jako wystawcy w największych targach branży zimowej w Europie - ISPO WINTER 2009 w dniach 01.02.2009-04.02.2009
37. TANEL Elektronika i Informatyka Grzegorz Tannenberg Spółka Jawna 35 190.00 19 860.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-810/08-01
Udział firmy TANEL w międzynarodowych targach przemysłu drzewnego LIGNA 2009 w Hanowerze (Niemcy)
38. OLYMPIA YACHT JOLANTA HOŁDOWICZ 43 554.00 21 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-811/08-01
Udział w targach BOOT Tulln 2009 w Tulln w Austrii szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT.
39. OLYMPIA YACHT JOLANTA HOŁDOWICZ 60 708.00 29 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-812/08-01
Udział w targach HANSEBOOT 2009 w Hamburgu szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT.
40. OLYMPIA YACHT JOLANTA HOŁDOWICZ 43 600.00 21 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-813/08-01
Udział w targach BOOT UND FUN 2009 w Berlinie szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT.
41. OLYMPIA YACHT JOLANTA HOŁDOWICZ 65 100.00 31 900.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-814/08-01
Udział w targach BOOT 2010 w Dusseldorfie szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT.
42. OLYMPIA YACHT JOLANTA HOŁDOWICZ 60 756.00 29 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-815/08-01
Udział w targach BOOT 2009 w Dusseldorfie szansą na pozyskanie nowych klientów dla firmy OLYMPIA YACHT.
43. G.M.B.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 42 600.00 18 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-816/08-01
Misja gospodarcza G.M.B.A. Sp. z o.o. poprzez udział w Targach - CeBIT Bilisim Euroasia 2009
44. G.M.B.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 132 500.00 69 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-817/08-01
Udział w targach informatycznych, oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii - CeBIT 2009
45. "VIDEOGRAF EDUKACJA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62 900.00 32 700.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-818/08-01
Udział w 61 Międzynarodowych Targach Ksiązki we Frankfurcie n/M (Niemcy)
46. "VIDEOGRAF EDUKACJA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 15 600.00 7 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-819/08-01
Misja gospodarcza "VIDEOGRAF EDUKACJA" Sp. z o.o. związana z Międzynarodowymi Targami Ksiązki w Londynie
47. "VIDEOGRAF II" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 22 880.00 10 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-820/08-01
Misja gospodarcza "VIDEOGRAF II" Sp. z o.o. związana z udziałem w Międzynarodowych Targach Ksiązki dla Dzieci i Młodzieży w Bolonii
48. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 40 500.00 24 300.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-821/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w wyjazdowej misji gospodarczej na targi China Export Commodities Fair.
49. Wishot Polska Sp. z o.o. 60 650.00 36 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-822/08-01
Udział w Targach Mody i Obuwia Styl/Kabo Brno Republika Czeska 17.02-19.02.2009
50. Wishot Polska Sp. z o.o. 45 000.00 26 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-823/08-01
Udział w Targach Mody i Obuwia Styl/Kabo Brno Republika Czeska 25.08-27.08.2009
51. Wishot Polska Sp. z o.o. 33 000.00 19 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-824/08-01
Udział w Targach Mosshoes Moskwa Rosja 12.01-15.01.2009
52. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe R&R spółka cywilna 93 519.00 46 401.77 WND-RPSL.01.02.01
-00-825/08-01
IDS - Okno na świat
53. "Fretka i Spółka" Łukasz Kaźmierczak 110 000.00 60 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-826/08-01
Promocja Firmy i asortymentu
54. MM Studio Marcin Habryń, Marek Wolski spółka cywilna 61 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-827/08-01
Udział w targach Utazas-Tourism Exhibition - Budapeszt jako wystawca
55. MM Studio Marcin Habryń, Marek Wolski spółka cywilna 68 930.00 33 900.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-828/08-01
Udział w targach Balttour Ryga jako wystawca
56. MM Studio Marcin Habryń, Marek Wolski spółka cywilna 65 880.00 32 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-829/08-01
Udział w targach Slovaktour Bratislava 2010 jako wystawca
57. MM Studio Marcin Habryń, Marek Wolski spółka cywilna 68 930.00 33 900.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-830/08-01
Udział w targach Balttour Ryga 2010 jako wystawca
58. MM Studio Marcin Habryń, Marek Wolski spółka cywilna 61 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-831/08-01
Udział w targach Regiontour Brno jako wystawca
59. MM Studio Marcin Habryń, Marek Wolski spółka cywilna 61 000.00 30 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-832/08-01
Udział w targach Utazas-Tourism Exhibition- Budapeszt 2010 jako wystawca
60. AC INTERNATIONAL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 70 000.00 34 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-833/08-01
Udział firmy w targach UKRAINAMEDICA 2009 jako wystawca
61. AC INTERNATIONAL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 80 000.00 45 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-834/08-01
Udział firmy w targach MEDICA 2009 w Duesseldorfie jako wystawca.
62. AC INTERNATIONAL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 70 000.00 34 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-835/08-01
Udział firmy w targach ZDRAVOOKHRANENIYE-2009 w Moskwie jako wystawca
63. AC INTERNATIONAL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85 000.00 42 500.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-836/08-01
Udział firmy w targach ARAB HEALTH 2010 jako wystawca
64. EDICOM Sp. z o.o. 98 700.00 54 951.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-837/08-01
Uczestnictwo w branżowych targach INTERCHARM w Moskwie szansą ekspansji rynkowej firmy EDIcom
65. EDICOM Sp. z o.o. 46 506.00 22 872.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-838/08-01
Misja gospodarcza podczas wiosennych targów China Import and Export Fair/Canton Fair
66. EDICOM Sp. z o.o. 46 506.00 22 872.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-839/08-01
Misja gospodarcza podczas jesiennych targów China Import and Export Fair/Canton Fair
67. EDICOM Sp. z o.o. 92 512.00 49 620.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-840/08-01
Uczestnictwo w branżowych targach INTERCHARM w Kijowie jako wystawca szansą ekspansji rynkowej firmy EDIcom
68. INVEST-EKO Primus Arkadiusz 26 518.00 14 854.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-841/08-01
Możliwość ekspansji firmy i pozyskania nowych klientów dla firmy Eko Invest dzięki misji gospodarczej podczas branżowych targów ekologicznych EnviroAsia 2009 w Singapurze.
69. INVEST-EKO Primus Arkadiusz 26 518.00 14 854.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-842/08-01
Możliwość ekspansji firmy i pozyskania nowych klientów dla firmy Eko Invest dzięki misji gospodarczej podczas branżowych targów ekologicznych Canadian Waste & Recycling Expo 2009 w Vancouver
70. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 25 667.58 12 623.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-843/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach Medycznych PRAGOMEDICA 2009 jako wystawcy w celu zwiększenia eksportu i zaistnienia na nowych rynkach
71. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 15 803.88 7 772.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-844/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach BIOSTYL 2009 jako wystawcy w celu zwiększenia eksportu i zaistnienia na nowych rynkach
72. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 21 575.70 10 611.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-845/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach EUROCAMERA 2009 jako wystawcy w celu zwiększenia eksportu, poznania nowych technologii i nawiązania nowych kontaktów
73. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 18 347.58 9 023.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-846/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach TENDENCE 2009 jako wystawcy w celu nawiązania nowych kontaktów handlowych
74. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 25 257.66 12 421.80 WND-RPSL.01.02.01
-00-847/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach FOR ARCH 2009 jako wystawcy w celu nawiązania nowych kontaktów handlowych
75. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 20 818.08 10 238.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-848/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach INTERKAMERA 2009 jako wystawcy w celu zwiększenia eksportu, poznania nowych technologii i nawiązania nowych kontaktów
76. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 17 965.11 8 835.30 WND-RPSL.01.02.01
-00-849/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach Wellness Balnea jako wystawcy w celu zwiększenia eksportu, poznania nowych technologii i nawiązania nowych kontaktów
77. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 19 079.58 9 383.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-850/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach Medcial Fair Brno Central Europe 2009 jako wystawcy w celu zwiększenia eksportu, poznania nowych technologii i nawiązania nowych kontaktów
78. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 18 347.58 9 023.40 WND-RPSL.01.02.01
-00-851/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach GASTRO & HOTELSET 2009 jako wystawcy w celu zwiększenia eksportu, poznania nowych technologii i nawiązania nowych kontaktów
79. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 12 486.09 6 140.70 WND-RPSL.01.02.01
-00-852/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach REKLAMA, POLYGRAF 2009 jako wystawcy w celu zwiększenia eksportu i nawiązania nowych kontaktów
80. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 26 668.59 13 115.70 WND-RPSL.01.02.01
-00-853/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach CONECO jako wystawcy w celu zwiększenia eksportu i nawiązania nowych kontaktów
81. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 18 345.75 9 022.50 WND-RPSL.01.02.01
-00-854/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach Budowlanych Brno 2009 jako wystawcy w celu zwiększenia eksportu i nawiązania nowych kontaktów
82. PRO-WELLNESS R.Jurczyk, K. Abu El Ella, G. Cyran Spółka Jawna 11 657.10 5 733.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-855/08-01
Udział PRO-WELLNESS Sp. J. w Międzynarodowych Targach AUTOSALON Bratysława 2009 jako wystawcy w celu zwiększenia eksportu i nawiązania nowych kontaktów
83. MITECH-CHEMIA BUDOWLANA MIŁOSZ SZUPINA, PIOTR SZUPINA S.C. 109 800.00 54 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T01/09-01
Rozszerzenie działalności eksportowej firmy MITECH poprzez udział w Międzynarodowych Targach Budowlanych, Brno 2009
84. Allcomp Polska Sp. z o.o. 71 811.28 40 108.52 WND-RPSL.01.02.01
-00-T02/09-01
Udział w targach zagranicznych - IMB 2009
85. WYSOCKA LUDMIŁA 13 044.00 7 800.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T03/09-01
Udział w targach międzynarodowych w Mediolanie - Włochy
86. ENERGETYKA SOLARNA ENSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 71 131.00 29 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T04/09-01
Promocja ekologicznych produktów firmy Ensol sp.zo.o. na międzynarodowych Targach Intersolar w Monachium w roku 2009
87. Techno-Logic sp. z o. o. 12 200.00 6 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T05/09-01
Misja gospodarcza na targi międzynarodowe Palm Expo China w Pekinie 28-31.05.2009.
88. Techno-Logic sp. z o. o. 12 200.00 6 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T06/09-01
Misja gospodarcza na targi międzynarodowe Light & Building China w Guangzhou, Chiny 09-12.06.2009.
89. Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości 114 603.00 56 362.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T07/09-01
Wirtualna Rzeczywistość w biznesie – innowacyjne metody prezentacji firmy – targi ISE 2010
90. TECH SERVICE POLSKA Sp. z o.o. 18 200.00 10 920.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T08/09-01
Poszukiwanie partnerów na rynku chińskim poprzez misje na Targi Budownictwa w Pekinie.
91. TECH SERVICE POLSKA Sp. z o.o. 45 000.00 27 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T09/09-01
Poszukiwanie partnerów na rynku ukraińskim poprzez udział w Targach Budownictwo i Architektura w Kijowie.
92. TECH SERVICE POLSKA Sp. z o.o. 22 000.00 13 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T10/09-01
Poszukiwanie partnerów na rynku Azerbejdżanu poprzez misję na Międzynarodowe Targi Budownictwa BAKUBUILD 2009.
93. Biuro Pormocji i Wystaw Astra 16 000.00 9 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T11/09-01
Misja gospodarcza na Targi Budownictwa w Pekinie - nowe możliwości rozwoju firmy.
94. Code Architecture & Design Sp. z o.o. 87 840.00 43 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T12/09-01
Udział firmy Code Architecture & Design Sp. z o.o. w The Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie, celem rozwoju proeksportowego firmy.
95. Code Architecture & Design Sp. z o.o. 75 640.00 37 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T13/09-01
Udział firmy Code Architecture & Design Sp. z o.o. w The London Design Festival 2009 w Londynie, celem rozwoju proeksportowego firmy.
96. Code Architecture & Design Sp. z o.o. 109 800.00 54 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T14/09-01
Udział firmy Code Architecture & Design Sp. z o.o. w "Index Dubai 2009" w Dubaju, celem rozwoju proeksportowego firmy.
97. Code Architecture & Design Sp. z o.o. 134 200.00 66 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T15/09-01
Udział firmy Code Architecture & Design Sp. z o.o. w ICFF. International Contemporary Furniture Fair w Nowym Jorku, celem rozwoju proeksportowego firmy.
98. Code Architecture & Design Sp. z o.o. 195 200.00 96 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T16/09-01
Udział firmy Code Architecture & Design Sp. z o.o. w "100% DESIGN Rotterdam" w Rotterdam, celem rozwoju proeksportowego firmy.
99. Code Architecture & Design Sp. z o.o. 134 200.00 66 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T17/09-01
Udział firmy Code Architecture & Design Sp. z o.o. w Salão Abimóvel 2009 w Sao Paulo, celem rozwoju proeksportowego firmy.
100. Code Architecture & Design Sp. z o.o. 67 100.00 33 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T18/09-01
Udział firmy Code Architecture & Design Sp. z o.o. w targach Maison & Objet. The International Homestyle Exhibition w Paryżu, celem rozwoju proeksportowego firmy.
101. Moho Design Sp. z o.o. 195 200.00 96 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T19/09-01
Udział firmy Moho Design Sp. z o.o. w The Salone Internazionale del Mobile w Mediolanie, celem rozwoju proeksportowego firmy.
102. Moho Design Sp. z o.o. 158 600.00 78 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T20/09-01
Udział firmy Moho Design Sp. z o.o. w The London Design Festival 2009 w Londynie, celem rozwoju proeksportowego firmy.
103. Moho Design Sp. z o.o. 195 200.00 96 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T21/09-01
Udział firmy Moho Design Sp. z o.o. w "100% DESIGN Rotterdam" w Rotterdamie, celem rozwoju proeksportowego firmy.
104. Moho Design Sp. z o.o. 134 200.00 66 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T22/09-01
Udział firmy Moho Design Sp. z o.o. w ICFF. International Contemporary Furniture Fair w Nowym Jorku, celem rozwoju proeksportowego firmy.
105. Moho Design Sp. z o.o. 146 400.00 72 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T23/09-01
Udział firmy Moho Design Sp. z o.o. w IFFT interiorlifestyle living 2009 Tokyo w Tokio celem rozwoju proeksportowego firmy.
106. Moho Design Sp. z o.o. 73 200.00 36 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T24/09-01
Udział firmy Moho Design Sp. z o.o. w Maison & Objet. The International Homestyle Exhibition w Paryżu, celem rozwoju proeksportowego firmy.
107. TECH SERVICE POLSKA Sp. z o.o. 22 000.00 13 200.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T25/09-01
Poszukiwanie partnerów na rynku Azerbejdżanu poprzez misję na Międzynarodowe Targi Budownictwa BAKUBUILD 2009.
108. TECH SERVICE POLSKA Sp. z o.o. 56 000.00 33 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T26/09-01
Poszukiwanie partnerów na rynku ukraińskim poprzez udział w Targach Budownictwo i Architektura w Kijowie.
109. EDICOM Sp. z o.o. 46 506.00 22 872.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T27/09-01
Misja gospodarcza podczas jesiennych targów China Import and Export Fair/Canton Fair
110. Andała Patrol 56 000.00 33 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T28/09-01
Udział w Targach Energoelektroniki Power Electronics Intelligent Motion, Power Quality, 2-4 czerwiec 2009r. Shanghai China
111. G.M.B.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 138 400.00 72 300.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T29/09-01
Udział w targach informatycznych, oprogramowania, sprzętu komputerowego i nowych technologii - CeBIT 2010
112. G.M.B.A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 142 600.00 68 400.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T30/09-01
Promocja nowoczesnych rozwiązań technologicznych poprzez udział w targach ATEI, London 2010
113. Zakład Systemów Komputerowych PROGRES 15 000.00 9 000.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T31/09-01
Promocja produktów firmy ZSK Progres na targach w Kolonii
114. "Lupus" Producent Mebli Krystyna Hyla 117 120.00 57 600.00 WND-RPSL.01.02.01
-00-T32/09-01
Udział firmy "LUPUS" Producent Mebli Krystyna Hyla w międzynarodowych targach "WORLD OF FURNITURE 2009" w Sofii w celu pozyskania nowych klientów oraz zwiększenia eksportu
8 078 322.14 4 093 513.95

Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08

2008-10-28 - 2009-04-03

Ogłoszenie o naborze wniosków RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-004/08


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.02-002/08

2008-09-05 - 2008-11-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.2 "MŚP"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.


Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: SCP-01.02.01-001/08

2008-06-06 - 2008-08-05

Otwarty został nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I. "Badanie i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.2 "Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP",
Poddziałanie 1.2.1 "Mikroprzedsiębiorstwa"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013.Gdzie po informacje

Punkt informacyjny
Chorzów ul. Katowicka 47
pokój 101, I piętro
czynny:
od poniedziałku do piątku
od 7.30 - 15.30
tel. (032) 7439177, (032) 7439171
punkt.informacyjny@scp-slask.pl
Link do Bip
Informacje dotyczące Wniosku o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące Umowy o dofinansowanie:
Wydział wyboru i kontraktacji EFRR
tel. (032) 7439177
Informacje dotyczące kontroli:
Wydział kontroli
tel. (032) 7439202, 7439204, 7439205, 7439206, 7439186, 7439189
WAP - pomoc od strony technicznej.
Jacek Maciejewski
tel. (032) 7439170
Informacje ogólne:
Wydział informacji i promocji
tel. (032) 7439171 lub 7439177
Sekretariat:
tel. (032) 7439160
fax. (032) 7439161
email: scp@scp-slask.pl

Strona www.scp-slask.pl sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Polityka prywatności | Projekt graficzny i wykonanie strony www: Art4net s.c.